Brugge

Waardevolle kerktoren in Dudzele krijgt restauratie

In 2017 nam Stad Brugge de oude kerktoren van Dudzele over van de Kerkfabriek. De westbouwruïne is het enige zichtbare overblijfsel van de laat-romaanse Sint-Leonarduskerk, nu Sint-Pietersbandenkerk genoemd. Lange tijd was Dudzele een belangrijk plaatselijke bedevaartsplaats, wat de grootte van de voormalige kerk in het dorp verklaart. Een restauratie van deze oude en waardevolle kerktoren, die al sinds 1939 beschermd is als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht, drong zich op. De kerktoren kampte met stabiliteitsproblemen, losse stenen en problemen met de goten.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De bescherming van deze waardevolle kerktoren waar we als stad eigenaar van zijn, is voor mij als schepen van eigendommen en kerkbesturen belangrijk . Met een grondige aanpak geven we ze terug de uitstraling die ze verdient.

Naast de restauratie leveren we meerdere inspanningen om de leefbaarheid in Dudzele te bevorderen.

Picknickzones en genieten

Zo werden er sinds de zomer van 2020 in de volledige stad meerdere picknickzones ingericht. Naast de 5 bestaande picknickbanken aan het grasplein aan de boogschutters werden er dit jaar drie extra locaties meegenomen. Zo kregen het Amaat Vynckeplein (1), Schottenhof (6) en de school De Bijenkorf (4) extra gezellige picknickbanken. Er werd ook een picknickbank voor mindervaliden geplaatst, stelt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.

Bebloeming

 Zo zijn er sedert de huidige legislatuur 6 bloementorens te bewonderen in Dudzele, maar deden ook veel bewoners mee met de actie bebloem je vensterbank. Niet minder dan 2751 planten werden aangevraagd. Samen maken we de stad fleurrijker, zegt Van Volcem bevoegd voor de bebloeming in de stad en deelgemeenten.

Bloemenweides en zones aan de rand van landbouwgronden

Ik ben beetje jaloers op Damme, waar de landbouwers dit meer doen.  Komend jaar wens ik de landbouwers te overtuigen aan de rand van hun landbouwgebied bloemenweiders of zones te maken.  Aangezien er een Europese verplichting komt om 5 procent groen te laten, is dat een mooie uitdaging.  We gaan alvast met de Brugse landbouwers in gesprek om hen te enthousiasmeren, zegt Van Volcem Mercedes

Ontharding

We zetten volop in op ontharding met bloemrijke plantenperken en fleuren bestaande groenzones tussen het fietspad en de rijweg door gevarieerde en fleurige beplanting op.

Zo werd in de Damse steenweg recent een grote middengeleider beplant, zodat het ook aantrekkelijker is.  In een landbouwgemeente met veel openruimte is ontharding minder noodzakelijk dan in dichtbebouwde zones vol asfalt en beton, stelt Van Volcem.   

Vergroenen

Hoofdzakelijk vergroenen we de Dudzeelse Steenweg, het Dorpsplein en de Westkapelse Steenweg in de toekomst. Met extra groene elementen willen het Dorpsplein waar er een Gewestweg doorloopt volgend jaar aantrekkelijker maken met bloemperken, ontharding en een mooie bank.

Vanaf dit najaar planten we extra bomen in de Damse Steenweg ter hoogte van de school De Bijenkorf.   In Dudzele kan je ook een boom in je voortuin aanvragen via het initiatief www.brugge.be/ikwileenboom en ook een gevelplant aanvragen www.brugge.be/gevelplant en ook een gevelbank via www.brugge.be/gevelbank

Kerstbomen

Vorig jaar konden alle handelaars ook intekenen op een kerstboom, wat ook nieuw was en vele handelszaken op hebben ingetekend. 

Speelplaats in Bijkenkorf kreeg nieuwe aanleg en werd een groene speelplaats

Als schepen van openbaar domein ben ik blij dat de stedelijke school zijn speelplaats vergroende.  Het is een prachtig ontwerp met ook een zone met fruit.  De speelplaats heeft ook een imker en kreeg ook in corona diverse boomstammetjes.  De stad kreeg ook een prijs voor haar ontwerp op de speelplaats van de VVOG, zegt Van Volcem Mercedes

Dudzeelse Steenweg

We verhogen ook de belevingswaarde van het groen op de Dudzeelse Steenweg nabij de Herdersbruggestraat en op de Westkapelse Steenweg nabij De Schorre. Ook diverse schoolomgevingen en het Dudzeels Neerhof en het Dudzeels Opperhof worden opgefleurd. We voorzien ook extra groenaanleg op de knooppunten Amaat Vynckestraat en Herdersbruggestraat en extra bebloeming in de bermen naar Dudzele toe als je van Brugge komt in het najaar.

 Cathemgoed park van 11 hectare

Met de aanleg van het Cathemgoed bufferen we Dudzele tegen de haven. De eerste fase van de aanleg van het buffergebied Cathemgoed – waarin de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat als groene publieke ruimte ingericht wordt – nadert haar einde. De extra parkzone die tevens de groene buffer wordt voor de A11 kunnen we binnenkort openstellen voor de inwoners van Dudzele.  Later volgt fase 2, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat.  De nieuwe fiets- en wandelzone aan de voet van het talud A11 vormt de afsluiting het project Cathemgoed. Deze rustige wandel- en fietszone zal uitgerust worden met enkele zitbanken en vuilnisbakken

Fietspaden

Ook de fietspaden verdienen onze volle aandacht. Dudzele is goed bereikbaar met de fiets en is voorzien van een netwerk van fietspaden, wij plannen verbetering in waar nodig. Zo voorzien we deze zomer het fietspad Damse Steenweg ( van Stapelvoorde tot Ronselarestraat) van een nieuwe rode toplaag en een vernieuwing van de waterleiding zodat alle werken af zijn tegen dat het schooljaar begint. Op de Damse Steenweg kon op korte termijn geen breder fietspad gerealiseerd worden omwille van de bomen en omdat er dan ook onteigeningen mee gepaard zou gaan.  We bekijken dit wel op langere termijn.  Velen fietsen immers via de Landslag en de Ronselarestraat (prachtige fietsroute die heel veel wordt gebruikt van Brugge naar Oostkerke en de blinker en de stinker die zo ook naar Heist en Zeebrugge leidt).

Voetpaden

In 2022 zijn de voetpaden van de Damse Steenweg aan de beurt, dit van de Stapelvoorde tot Amaat Vynckestraat. Eerder werd de opstekende verharding door boomwortels op het fietspad langs de N376 tussen Zwaanhofstraat en Landslag in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer hersteld.

Begraafplaatsen

De toegankelijkheid van de begraafplaats in Dudzele houden we nauwlettend in het oog. Vanaf 2022 leggen we richting het columbarium bredere paden aan. Zo is de begraafplaats voldoende toegankelijk voor iedereen. Tenslotte krijgt de beplanting rond de toren een grondige opfrissing. Zo geven we het geheel een verzorgde aanblik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.