Brugge

Winkelcentrum op de oude Veemarkt te Sint-Pieters

Het college van Burgemeester en Schepenen vergunde het project voor een winkelcentrum op de Oude Veemarkt. Het project zal dynamiek brengen op Sint-Pieters. Er werd rekening gehouden met een goede stedenbouwkundige ruimtelijke en architecturale inpassing in de omgeving. ” Verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De start van dit project bestond uit een Projectoproep ‘Gronden Sint-Pieterszuidstraat “Veemarkt”. Belgian-Wood Center won deze wedstrijd met het winkelproject, op heden vergund door het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag omvat het bouwen van een winkelcentrum voor 12 handelszaken waarvan 9 van gemiddelde grootte van 1.000m² en 3 kleinere van ongeveer 600m². De nieuwe handelszaken worden voorzien rond een gemeenschappelijke parking of binnenstraat, dewelke ook aansluit met enkele bestaande handelszaken waaronder Aldi, Colruyt, Dreamland en het Brugse Slachthuis.

Het project voorziet twee bouwblokken. De bebouwing beperkt zich tot één bouwlaag met grote overspanning, in functie van de handelsruimtes, en is gemiddeld 6,50m hoog. De langs weerszijden doorlopende luifels overstijgen deze volumes tot 8,30m. Hun hoogte werd gedefinieerd in functie van de overkapping van open ruimte die de uitwerking is van het markthal aspect. Plaatselijk en centraal in het project bevindt er zich een sleutelgebouw met kleinschaliger ruimtes en functies over 2 bouwlagen. Bouwhoogtes aldaar bedragen plaatselijk 7,50m en 9,40m. De winkelvolumes en de luifels worden voorzien van platte daken. Aan de achterzijde van de blokken loopt de bevoorradingsweg met het slachthuis. In het midden van het project wordt een verkeersvrije rust- en activiteitenschaal voorzien. Deze ‘rotonde’ wordt ingericht met niveauverschillen, waardoor een podium ontstaat en op deze manier de jeugd zou moetten aanzetten tot spelen. De uitvoering wordt in overleg met de Jeugddienst uitgewerkt. In de voortuinen worden open bufferbekkens geïntegreerd in het groen.

Er werd een mobiliteitstudie gemaakt waarin het huidig en toekomstig bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel, de duurzaamheidstoets en de sensiviteitstoets werden behandeld. Er worden 260 parkeerplaatsen voor wagens voorzien voor bezoekers, daarvan 22 voor mindervaliden. Er worden 57 autoparkeerplaatsen voorzien voor werknemers en 28 fietsstallingen, aansluitend op de bevoorradingszone. Er worden 274 fietsenstallingen voorzien voor bezoekers verdeeld over de parking.

“Het project voorziet een stedenbouwkundige ruimtelijke en architecturale inpassing in de omgeving, rekening houdend met de schaal en de architectuur van de bestaande bebouwing. We hebben een toegangsas, loodrecht op de Sint-Pieterszuidstraat en een in- en uitrit langs de Veemarktstraat.” vertelt Schepen Van Volcem, “Een groenplein met geïntegreerde fietsenstalling onder gespannen zeilen langs de Veemarktstraat en de Sint-Pieterszuidstraat werkt bufferend en zorgt voor een kwalitatieve inkleding van het grootschalig complex. De vormgeving van de winkelpanden is eenvoudig en functioneel en door de overhangende luifel uitnodigend”. “Dit nieuwe project zal wat dynamiek brengen op Sint-Pieters, er wordt aandacht geschonken aan de stedenbouwkundige invulling, de architectonische vormgeving zorgt voor eenheid.”