Brugge

Kunstgrasveld voor Koninklijke Hockey Club Brugge

“In het college van Burgemeester en Schepenen werd de aanleg van een extra (kunstgras)veld voor de Hockeyclub vergund.” verduidelijkt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem(Open Vld)

De hockeyclub Brugge is aan een enorme opmars bezig. Momenteel heeft men de maximumcapaciteit bereikt voor wat betreft het aantal spelers.

Iedere dag van de week wordt het bestaande veld gebruikt door jong en oud. Vandaar ook de vraag naar een 2de veld zodat de club verder zou kunnen groeien en zij hun leden de nodige speelgelegenheid zouden kunnen geven. Verschillende teams moeten momenteel samen trainen op een half veld, wat niet ideaal is gezien men enige professionaliteit wil behouden en resultaat wil behalen.

Het nieuwe veld is gelegen tussen de Doornstraat, Koning Leopold III laan en Kloosterveld en maakt deel uit van het domein De Watertoren te Sint-Andries.

“Op het domein zijn momenteel naast het bestaande hockeyveld, 3 natuurgrasvelden waarvan 2 terreinen permanent door de voetbalvereniging Eendracht Brugge in gebruik zijn. Met enige verschuiving van voetbalveld en fiets- en wandelpad is de aanleg van een extra veld voor de hockeyclub mogelijk en werd deze vandaag in het College vergund. Het verplaatsen van het skategebeuren zal in overleg zijn met de Jeugddienst,” besluit Mercedes Van Volcem.