Brugge

Woonplan Cd&V schaadt bouwsector, overheid én jonge gezinnen

Het woonplan van Cd&v focust te eenzijdig op renovatie van woningen. Men laat de nieuwbouw volledig links liggen waardoor zowel de bouwsector als de precaire huurmarkt klappen zullen krijgen.” reageert Mercedes Van Volcem(Open Vld) op de nota van Cd&V. “Ook de overheidsinkomsten zullen hierdoor dalen en er zullen heel wat jobs verloren gaan. De jonge gezinnen zullen de dupe zijn door het prijsopdrijvend effect van de eenzijdige overheidssteun. We moeten vermijden dat Cd&V zijn plannen uitvoert.” aldus de Open Vld –politica.  “Cd&v wil een korting op de registratierechten voor woningen ouder dan 15 jaar die 25 000 euro aan renovatiewerken doen. Men wil het klein beschrijf afschaffen en een grotere vrijstelling (abattement) invoeren. Dit betekent in de praktijk dat wie een vaak iets duurdere nieuwbouwwoning koopt, veel meer registratierechten zal moeten betalen, ook al is het je eerste woning. De woonbonus behoudt men voor wie renoveert. Volgens Itinera Institute heeft net dat een prijsopdrijvend effect, omdat men het bestaande aanbod subsidieert.

Minder inkomsten overheid

“Itinera berekende ook dat de fiscale lasten op nieuwbouw  in ons land zeer hoog kunnen oplopen tot 106 % van de resource kost van de nieuwbouwwerkzaamheden, exclusief bouwgrond. Zelfs na het opstrijken van de woonbonus voor nieuwsbouw financiert elke bouwheer van een modaal nieuwbouwproject de schatkist met een nettobijdrage van ongeveer € 44 000. De manier waarop Cd&v de nieuwbouw wil ontmoedigen zal ook mindere inkomsten voor de overheid met zich meebrengen.  En dat in tijden waar we als overheid al elke euro in twee moeten bijten.”

 

Stijging woningprijzen

De eenzijdige focus op renovatie zal het aantal nieuwbouwwoningen doen dalen waardoor, gezien de voorspelde bevolkingsgroei, de prijzen van alle woningen fameus doet stijgen, wegens te weinig aanbod. Dit komt de betaalbaarheid voor jonge gezinnen niet ten goede.  “We moeten zorgen dat de prijzen van de woningen niet dalen door overheidsingrepen, maar zoals Cd&v haar woningplan zou uitvoeren, zou dit veel geld kosten aan de overheid én tegelijk de prijzen van de woningen onnatuurlijk de hoogte in stuwen.”

 

Nieuwbouw volledig in de kou

Men wil een kwalitatieve huurmarkt ondersteunen, maar dit kan enkel door in te zetten op een volwaardige nieuwbouwmarkt die kwalitatieve huurwoningen kan realiseren.  Concurrentie is de goedkoopste en effectiefste manier om ervoor te zorgen dat ook de minder kwalitatieve huurwoningen zichzelf zullen moeten verbeteren.

 

Sociale woningvoorstellen asociaal en duur

“Ook de sociale woningvoorstellen tarten mijn verbeelding. Men wil starterswoningen realiseren voor enkelingen die de sociale lotto winnen en het geluk hebben om zo’n woning te kunnen kopen.  De sociale koopwoningen wil men dan weer gebruiken om de inkomsten te verhogen van de Sociale Huisvestingmaatschappijen. De bedoeling van een sociale huisvestingsmaatschappij is niet om winst te maken, wel om mensen in nood te helpen. SHM’s krijgen bepaalde voordelen (soepelere wetgeving, minder lasten) van de overheid en mogen dan ook zeker niet hetzelfde doen als een vastgoedontwikkelaar. Het principe van de starterswoning klinkt mooi, maar is eigenlijk pervers. Net als de bouw van sociale koopwoningen. Men bevoordeelt enkele gelukkigen en de rest blijft in de kou.  Itinera becijferde dat de weinigen die er bij toeval in slagen een sociale koopwoning te kopen, zo’n 90 000 euro voordeel doen. We moeten voor alle mensen in mindere omstandigheden hetzelfde kunnen doen.  Dat budget moet dus niet gaan naar enkele bevriende enkelingen, maar naar alle mensen in nood!”