Archief | Brugge RSS feed for this section

Kruisabele wordt zone 30

16 apr


Het stadsbestuur heeft beslist om in de wijk Kruisabele zone 30 in te voeren. De nieuwe maatregel wordt van kracht van zodra de verkeersborden zijn geplaatst. Om automobilisten ertoe aan te zetten niet sneller dan 30 km/uur te rijden, zullen nog enkele bijkomende maatregelen genomen worden. De Stad verneemt van de bewoners graag of ze zelf ook nog voorstellen hebben die ertoe kunnen bijdragen dat er minder snel gereden wordt en men het gevoel krijgt in een residentiële wijk te zijn.
 
Tijd rijp voor zone 30
In 2015 organiseerde de Stad al eens een bevraging over het al dan niet invoeren van zone 30 in de wijk Kruisabele. Die bevraging kende toen een vrij grote respons: 26,4 % vulde het enquêteformulier in en 63 % gaf aan voorstander te zijn van zone 30. Ondertussen zijn we bijna 6 jaar verder en is het concept “zone 30” nog breder ingeburgerd.
Bovendien zijn in de wijk diverse ingrepen voorzien (zoals de vergroening van de Kerselarenstraat en de Burgemeester de Croeserstraat), waardoor de wijk Kruisabele meer de ‘look and feel’ van een zone 30 zal krijgen.
 
Bijkomende ingrepen
Om het gevoel in een zone 30 te zijn te versterken, zal de cluster Openbaar Domein enkele bijkomende ingrepen uitvoeren:
– het insnoeren van het kruispunt Kruisabelestraat x Dudzeelse Steenweg (dit ten dele in navolging van het zware ongeval dat hier eind 2020 te betreuren viel)
– het versmallen van het wegprofiel in de Kruisabelestraat door de afbakening van parkeervakken in combinatie met bijkomende plant-/boomvakken.
– het insnoeren en vergroenen van het kruispunt Riekstraat x Schoffelstraat.
Het gaat hierbij om zogenaamde quick wins, ingrepen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en meteen doeltreffend zijn.

Voorstellen van bewoners welkom!
Misschien zijn er nog meer ingrepen mogelijk die ertoe kunnen leiden dat er automatisch minder snel gereden wordt. De Stad doet hiervoor graag een beroep op de bewoners. Wie denkt aan kleine ingrepen die het verblijfskarakter in de wijk kunnen versterken, mag dat laten weten. We denken hierbij bv. aan:
– het afbakenen van parkeervakken met belijning of met plantvakken (waardoor de rijweg visueel versmalt en er een asverschuiving kan gebeuren)
– het insnoeren van een kruispunt, zodat voertuigen niet langer ‘door de bocht vliegen’
– extra vergroening
– maatregelen waardoor er veilig op straat kan worden gespeeld
– enz.
Voorstellen mogen ingestuurd worden tot 11 mei. Dit kan op een van de volgende manieren:
– via mail aan: communicatie@brugge.be
– via de post: Communicatie & Citymarketing, Burg 12, 8000 Brugge.
 

Stad brugge investeert 700.000 euro in nieuw park Steevens met fietspad- en wandelpadnetwerk bij Veltembos

16 apr

BRUGGE – Stad Brugge investeert 700.000 euro in een nieuw Veltempark. Het park zal aansluiten op het Veltembos en is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het 8 hectare grote bos. De groene long midden Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, wandelen en veilig te fietsen naar school. “Genieten van het groen en publiek domein en veilig fietsverkeer staat hoog op de agenda bij de Bruggelingen. Het Veltemparkplan zorgt voor een onderbouwde verbetering voor de buurt en scholen. Via een strategische aankoop kunnen we een park aanleggen en het fietsen en wandelen optimaliseren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Aankoop – een nieuw park Steevens nabij Veltembos

De stad investeert in het openbaar domein en daarbij telt elke deelgemeente. In  Sint-Kruis werd vorig jaar een dertig jaar oud dossier opgelost omtrent het Veltembos. De stad kocht er een hoeve met 2,8 hectare.   Een strategische aankoop die openbaar domein werd. De aankoop was belangrijk om de fietsveiligheid in de Vossensteert – Bossuytlaan en Zandtiende – Collegestraat te verbeteren.  

“Velen hebben op het dossier hun tanden gebroken maar na heel wat gesprekken met de eigenaar en de familie Steevens kon ik het dossier begin 2020 na dertig jaar deblokkeren in opdracht van de burgemeester. Ik zette mijn beste beentje voor”, zegt Van Volcem.

Na aankoop: direct actie

“Meteen na de aankoop in juni 2020 namen we al afsluitingen weg zodat er zonder belemmering kon gefietst worden. De putten met water in de dreef en de toegang werden vervolgens opgevuld. Ook de omheining rond de weides werd verwijderd zodat de buurt al gebruik kon maken”, klinkt het bij Van Volcem, “Intussen luisterden we ook naar wat er leefde en installeerden we tien picknickbanken voor de buurt. De banken worden veel gebruikt. We mogen spreken van een succes.”

De vele scholen in de omgeving en ouders juichen de verbetering toe. De aankoop leidde tot de openstelling van de dreef die de doorgang naar de scholen optimaliseert. 

“Het is een groene trefplek voor jong en oud waar je kan wandelen, picknicken, genieten…”, zegt schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Nieuw park met mooi ontwerp  

Er komen duidelijk gedefinieerde zones : aan de kant van Zandtiende komt er een open boomgaard met bloembollen in de graszone, een picknickzone en een vlonderpad rond het dottergrasland. De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt uitgebreid met bosaanplant en zorgt voor de buffering naar de school toe.

Het bestaande trapveldje en speelpleintje blijft behouden.  Kinderen zullen naar hartenlust kunnen spelen midden in het park terwijl de ouders en grootouders kunnen genieten in het park en van de natuur. 

De zanderige ondergrond van het park wordt ingezet voor natuurherstel. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen er de beleving op gang trekken. 

De invulling van het park is vrij. “We plannen weinig verplichte invullingen zodat de bezoeker van het park alle mogelijkheden heeft. Ik hield vast aan het idee dat het geen uitbreiding van het bos werd maar wel een zone met open ruimtes waar mensen kunnen genieten, zegt Van Volcem.  Zowel aan de kant van Zandtiende als kant van de Felix Timmermanstraat blijven het open zones.

Er komt ook een evenementenkast en een drinkwaterfontein aan het Ijzerland zodat de openbare ruimte ook kan dienen voor evenementen en initiatieven.  

Langs het wandel- en fietspad zijn op regelmatige afstand zitbanken voorzien. 

Er zullen ook op drie locaties fietsenstallingen worden voorzien ter hoogte van Zandtiende, Veltemdreef en Ijzerland. “Bovendien is er in het ontwerp rekening gehouden met allerhande gebruikers : fietsers, rolstoelgebruikers, steppen, buggy’s en rollators. Door de keuze van betonvoetpaden, voldoende zitbanken en een drempelloze aanleg naar toegangsstraten en voetpaden is er een sterke verbetering naar gebruikscomfort en beleving”, benadrukt de schepen.

“De hoeve zelf wordt in 2023 verkocht met 0,5 hectare grond.  Het zou fijn zijn mocht de nieuwe eigenaar leuke schapen steken op de 0,5 hectare zodat de dieren het domein nog versterken. Ik ga na of ik dat als voorwaarde kan opleggen”, lacht Van Volcem.

Feest

“We plannen zeker nog een feest bij de opening van het park. We wensten dat al te doen vorig jaar bij de openstelling maar corona gooide roet in het eten. We zullen nu een feest organiseren bij de opening van het nieuwe park Steevens”, stipt de schepen aan.

Wandel-en fietspadennetwerk

Het ontwerp is af en goedgekeurd door het college op 2 april 2021. Het creëren van een mooi en comfortabel wandel- en fietspad loopt als een rode draad door het ontwerp van de parkinrichting. De nieuwe wandel-en fietspaden zullen aangelegd worden in uitgewassen beton. De breedte van de paden bedraagt op de hoofdroute langsheen het bestaande bos 3,5 meter en 3 meter op de nevenroutes langs de doodlopende straten Ijzerland, Felix Timmermanstraat en Blauwvoetstraat zodat fietsers en wandelaars op een veilige manier samen het pad kunnen gebruiken.

“De aansluitingen op de pijpenkoppen aan de Blauwvoetstraat en Felix Timmermansstraat worden versmald naar 1,8 meter zodat er geen verkeersbelemmerende paaltjes moeten geplaatst worden”, vult Van Volcem nog aan.

Aan de kant van Zandtiende is er een plein gecreëerd als toegang tot de parkzone.  Het plein gaat over in een karrenspoor als verkeersremmend effect en een knipoog naar het landelijke karakter en identiteit die de gronden hiervoor kenden. 

Omgeving naar park wordt ook vernieuwd

 “Niet alleen de nieuwe paden zullen spiksplinternieuw zijn, maar ook het huidige netwerk die er al te vinden is voor wandelaars en fietsers krijgt een grondige vernieuwingsbeurt. Het bestaande fiets- en wandelpad in betonstraatstenen tussen de Boomkwekersstraat en de Veltemweg zal worden heraangelegd in dezelfde betonverharding als het nieuwe netwerk”, verduidelijk Van Volcem.

Bij het aanleggen van het nieuwe netwerk, wordt er ook gedacht aan het stallen van fietsen. Aan Zandtiende, ter hoogte van de Veltemdreef en aan Ijzerland zullen er fietsstallingen worden geplaatst.

De schoolgaande jeugd van het Sint Andreaslyceum ( SASK) en het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVA) zullen dus niet langer de oude zandpaden moeten gebruiken en een gloednieuw versterkt pad kunnen gebruiken. Met de aanleg van het nieuwe park voorziet de stad een betere en veiliger verkeersontsluiting die noodzakelijk was. “De meerwaarde van deze aankoop voor de inwoners van Sint-Kruis is enorm”, stelt schepen Van Volcem.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Er komt ook vleermuisvriendelijke verlichting langs het fiets-en wandelpad op het verzoek van Agentschap Natuur en Bos.

Prijs en timing

De globale raming is 400.000 euro voor de verhardingen en de heraanleg van de fiets- en wandelpaden in het park en naar het park. De investering in groenaanleg en het park zelf bedraagt 300.000 euro (excl. BTW). Alles wordt gerealiseerd op het budget ‘Groen’ van openbaar domein.

“Het ontwerp is af. Er komt een informatiefolder.  De paden zijn ver. De vergunning staat dus klaar om in te dienen zo dat de werken dit najaar zouden worden aangevat. 

Brugge telt een nieuwe hondenloopweide in Beisbroekbos

13 apr

BRUGGE – Vanaf nu kunnen honden vrij en veilig loslopen in de  hondenloopweide in natuurdomein Beisbroek. Maar liefst 2.700 vierkante meter werd er omheind door de dienst Openbaar Domein om er honden vrij te kunnen laten spelen en rennen. “Meer nog de hondenloopweide werd ook aangekleed met een speelheuvel, boomstammen, afvalmanden en drie picknickbanken”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

“De nieuwe hondenloopweide is klaar en kon dus dit weekend in gebruik worden genomen”, zegt Van Volcem. De hondenloopweide is op wandelafstand van de parkeerplaats aan de Doornstraat. Handig en gemakkelijk bereikbaar voor iedereen die een frisse neus wil ophalen met zijn trouwe viervoeter. “En vooral ook dichtbij domein Tudor en het Chartreuzinnenbos voor wie een wandeling wil maken en nadien zijn hond eens de vrijheid wil geven”, gaat de schepen verder.

Van vijf naar zes hondenloopweides in Brugge

Vandaag zijn er nu zes hondenloopweides waarvan twee in bossen: in Beisbroek en in Ryckeveldebos. Er is ook een loopweide in de Koude Keuken,  op de strandzone in Zeebrugge, aan Fort van Beieren in Koolkerke én eentje in de Gulden Kamer in Sint-Kruis. 

Er zijn dus nu twee hondenloopweides in Sint-Kruis ver van elkaar verspreid ook twee in Sint-Andries opnieuw een aantal kilometer van elkaar verwijderd.

“De hondenloopweide in de Koude Keuken kreeg er ook extra verlichting bij voor wie s’avonds nog eens zijn hond wil uitlaten tijdens de winter als het vroeg donker is”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem, “Hondenloopweides lokaliseren is niet makkelijk, want we willen ze ook niet midden een woonbuurt omwille van de overlast.  De huidige locaties zijn dan ook verwijderd van woonbuurten, maar je kan ze makkelijk bereiken via de parking of er naartoe wandelen.”

Ondertussen zijn er nog meer plannen zegt de Brugse schepen: “We zullen ook nog een hondenloopweide realiseren in Sint_Pieters (omgeving van Park ter Poel of aan het Ooievaarsbos, Duivekeet of Zeveneke – onderzoek nog lopende).  Zo zullen we zeker binnen twee jaar zeven hondenloopweides tellen.”

Op je juiste plaats

“We zoeken ook nog een plaats in Sint-Michiels en in Assebroek en bekijken wat mogelijk is in Zwankendamme.  In de binnenstad zijn er geen weides maar velen wandelen er met de hond rond de Vesten.  Honden moeten aan de leiband. Dat is wel duidelijk en baasjes moeten zich aan de regel houden. Wie zijn hond los wil laten lopen, moet dit in een hondenloopweide doen”, stelt Van Volcem.

Plekken om samen te komen en te ontmoeten op het openbaar domein

De hondenloopweides zijn plekken waar mensen elkaar zien en ontmoeten.  “Hoeveel honden hebben mensen al niet samengebracht, het is een makkelijk onderwerp om over te praten?” bedenkt de politica.

Ontwerp en realisatie

En bij het ontwerp is écht aan iedereen gedacht: “Je zou denken dat de zone omheinen genoeg is, maar we denken met onze dienst verder. Daarbij hadden we speciaal oog voor toegankelijkheid voor mindervaliden. De toegang naar de weide werd dan ook verhard en er is een betegelde zone voorzien in de weide waarop we straks een vaste picknicktafel wordt geïnstalleerd met een speciaal verlengd blad. De hondenloopweide werd ook voorzien van een speelheuvel en boomstammen”, gaat Van Volcem verder.

Om de hondenloopweide netjes te houden plaatste de dienst uiteraard ook afvalmanden. “We konden de werken uitvoeren met ons eigen personeel: zij stonden in voor de volledige aanleg van het terrein. Van de afbraak van de stallingen die er stonden en de bijbehorende weide-afsluiting tot het plaatsen van kastanje houten afsluiting en de sassen met eiken toegangspoortjes. Er werd ook zorgvuldig gedeeltelijk gekozen voor streekeigen haag. De mensen van onze dienst hebben een puike job afgeleverd”, aldus een tevreden schepen.

De dienst Openbaar Domein zorgde voor:

 • de afbraak van stallingen;
 • het opbreken van de bestaande weide-afsluiting
 • het plaatsen van 345 lm kastanje-houten afsluiting;
 • het plaatsen van 2 sassen met eiken toegangspoortjes als toegang tot de weide;
 • het verharden van 1 toegang naar de weide;
 • het plaatsen van 1 dubbel-vleugelige eiken poort als toegang voor de onderhoudsdiensten;
 • het plaatsen van 2 verplaatsbare picknickbanken en 1 vaste picknickbank met verlengd tafelblad;
 • het plaatsen van 2 afvalmanden;
 • de aanleg van een speelheuvel;
 • het plaatsen van boomstammen;
 • de aanplant van een 120 lm streekeigen haag;
 • de aanplant van 610 m² gemengd struweel;
 • het inzaaien van het terrein.

Verdere plannen met Beisbroek

De plannen voor het Beisbroekdomein zijn daarmee nog niet ten einde. “Er wordt verder gekeken om nog meer boomsoorten aan te planten. Deze winter richten we 4,85 hectare in met 6050 bomen.  Het bos wordt 24 hectare gefaseerd uitgebreid de komende drie jaar. Zo zal het bos uitbreiden tot 123 hectare”, sluit de schepen af.

Bekijk het plan en foto’s van de hondenloopweide als bijlage.

De Ronde is terug van Brugge

6 apr

BRUGGE – De Ronde, koers der koersen keert terug naar Brugge in 2023, 2025 en 2027, maar ook in 2022, 2024 en 2026 mogen we een De Ronde evenement verwachten zonder koers weliswaar. “Twee jaar geleden wilde ik discreet concacten leggen bij Flanders Classics om de koers terug naar onze stad te trekken. Niemand geloofde toen dat het zou lukken, maar uiteindelijk werd dat de aanleiding tot de samenwerking. Vandaag is het een feit”, aldus schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem.

Een beeld uit de voorbije edities van de Ronde van Vlaanderen.

Stad Brugge en stad Antwerpen kwamen tot een overeenkomst om afwisselend de koers te organiseren te komende jaren in samenwerking met Flanders Classics. “Hierbij was het hoofddoel om er niet ‘om te vechten’. We kwamen als beide steden tot een goede overeenkomst. Van wedijver bij de organisatie van het wielerevenement zal dus geen sprake zijn. Meer nog in de jaren dat de koers bij de anders stad georganiseerd wordt, zal Flanders Classics een Ronde evenement organiseren in de stad in het teken van de koers al zal dat geen wedstrijd zijn”, legt Van Volcem uit.

80 miljoen kijkers

Het wielerevenement in stad Brugge betekent heel wat. “Maar liefst 80 miljoen kijkers zullen de renners zien vertrekken uit onze stad. Qua stadsmarketing kan dat tellen. Onze stad wordt nogmaals op de kaart gezet met al zijn toeristische troeven. Het evenement zelf alleen al zorgt voor 90 tot 100 procent bezetting in onze horeca, maar ook de extra organisaties op onze pleintjes zal veel volk trekken naar onze stad. 80.000 tot 100.000 wielerfanaten trokken de vorige jaren naar Antwerpen (in niet-coronatijden) om de start te bekijken”, aldus Van Volcem.

“De Ronde terug in onze prachtige stad: da’s onze fierheid. De fierheid van de Brugse sportliefhebbers, maar ook van iedere Bruggeling en West-Vlaming”, sluit Van Volcem af.

Strand Zeebrugge maakt zich op voor de zomer

2 apr

BRUGGE – Het strand van Zeebrugge maakt zich op voor een nieuw strandseizoen. De dienst Openbaar Domein is op het strand met de nodige voorbereidingswerken gestart. “Ieder jaar opnieuw vinden zowel de Bruggelingen als bezoekers de weg naar ons geliefd plekje aan zee. Zeker in coronatijden blijven we dichter bij huis en zoeken we binnen onze grenzen de mooiste plekken op. De mensen mogen op ons rekenen: het strand van Zeebrugge zal zomerklaar zijn”, aldus schepen van Openbaar Domein Van Volcem.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het strand seizoensklaar gemaakt tegen 1 april. Als eerste stap werden de 450 zandschermen verwijderd om straks terug rond de strandcabines te plaatsen. “Om de strandcabines op een effen ondergrond te plaatsen werd het strand mooi vlak gelegd. Hierna sluiten onze diensten aan om de palen te plaatsen ter aanduiding van de zones”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Digitaal inplantingsplan

Dit jaar kozen we voor een heropmaak van de structuur van de strandcabines. Die werd gegoten in een digitaal inplantingsplan. Zo kunnen de strandcabines vlot uitgestald worden. “Via coördinaten benutten we de beschikbare ruimte optimaal en kunnen we heel precies te werk gaan. De stijlvolle houten palen die we inplanten, voorzien we van een bordje met rijnummer en pijl. Met dit digitaal inplantingsplan beschikken we over de mogelijkheid om dit jaar 70 extra strandcabines te creëren. Hiermee kunnen we in totaal 470 cabines plaatsen. Zo kunnen we tijdens de warme zomermaanden extra plaats bieden aan de mensen die een strandcabine reserveerden”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Speeltoestellen

Een nieuw zomerseizoen, dat betekent ook terug spelende jeugd die volop geniet van onze speeltoestellen. “Het speelplein op het strand van Zeebrugge is een schot in de roos. Ik kreeg al heel wat positieve reacties en kan echt genieten als ik zie hoe kinderen er zich volop uitleven. Het is de 10de keer dat we de speeltoestellen uitstallen. Dit jaar mogen we ook spreken van een primeur: de speeltoestellen blijven het jaar rond staan. Zo kan je er in de herfst ook terecht onder de najaarszon”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gezellig picknicken aan het strand

Ook op de picknickbanken mogen de inwoners en bezoekers van Zeebrugge terug rekenen. “We plaatsen 50 picknickbanken op het strand en aan de zeedijk. Het wordt er gezellig vertoeven. Een mooie opsteker voor diegene die willen genieten van de zon, een hapje of een drankje willen nuttigen of de jonge gezinnen die vanop het bankje uitzien op de kinderen die zich uitleven op het speelplein. Uiteraard voorzien we hierbij sorteer afvalmanden. Zo houden we het strand en de behorende gezellige plekjes netjes. Ik kijk alvast uit naar de zomer”, sluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem af.

Bijlage

 1. Overzicht plaatsing strandcabines Zeebrugge 2021

Terug van weggeweest: Stad Brugge plaatst 515 groene stoelen op 18 locaties

2 apr

BRUGGE – De groene stoelen komen dit weekend terug. Opnieuw worden ze verspreid over de Brugse stadsparken. De stoelen kwamen er het eerst in 2019 en na evaluatie werden ze tevens in 2020 uitgebreid naar Koude Keuken en park Ter Poele. “In 2021 plaatsen we 515 groene stoelen op ons openbaar domein verspreid over 18 locaties. Ze zijn naast onze klassieke groene banken (460 in de binnenstad) intussen zeer gegeerd. Ze zijn het symbool geworden van Brugse stadsvernieuwing in het openbaar domein.  Door de stoelen komen de mensen samen in de Brugse publieke tuinen, onze parken en binnenpleinen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

In 2019 startte Stad Brugge met een proefproject om de stadsparken nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het stadsbestuur besliste toen om vijf parken te voorzien van modulair parkmeubilair (losse groene stoelen). “Het project bleek al heel snel een schot in de roos te zijn. Daarom lanceerden we vorig jaar een tweede editie die samenging met een forse uitbreiding. Ook dit jaar krijgen de stadsparken het gezelschap van nog meer stoelen. Goed voor een totaal van 515 groene exemplaren op het Brugse openbaar domein”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De groene stoelen staan ook in Parijs en New York.  Het geeft de historische stad via verplaatsbaar stadsmeubilair een sexy en hippe look die aantoont dat de stad er ook is voor haar bewoner die kan vertoeven in het openbaar domein.”

Divers aanbod  

Ook dit jaar is er terug een divers aanbod van groene stoelen. Zo zijn er  met of zonder leuning,  een 1 zit lounge of een 2 zit lounge. “Je kan dus kiezen om zelf even uit te blazen, maar je kan het ook doen met je bubbel of geliefde bij het liefdespark bij uitstek in een Loveseat in het Minnewater.

We houden uiteraard rekening met de veiligheidsmaatregelen van de overheid en zullen de stoelen op een veilige afstand van elkaar plaatsen. We rekenen hier dan ook op onze inwoners en bezoekers”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Locaties

Dit jaar worden er stoelen geplaatst in het Hof Campers, Dr. Sebrechtspark, Koning Albert I-laan park (aan fontein), Koningin Astridpark, Het Minnewaterpark en het park aan het Oud-Sint-Jan  maar ook aan onze musea  Gruuthuse en Arentshof.

Ook op de Vesten worden opnieuw groene stoeltjes geplaatst, meer bepaald Gentpoortvest, Begijnenvest, Kruisvest ter hoogte van de Carmerstraat/Rolweg, de Gentpoort, De Singel krijgen opnieuw het gezelschap van groene stoelen.  

Ook Kristus Koning krijgt groene stoelen in het populaire Graaf Visartpark en het Baron Ruzettepark (die ook een paviljoen krijgt naar aanleiding van de Triënnale) en ook het nieuwe park Katelijne (aan overkant van de Katelijnepoort).

“In de deelgemeenten voorzien we twee parken van groene stoelen meer bepaald in het park Koude Keuken en Park Ter Poele in Sint-Pieters van 80 stoelen.

De Burg behoort dit jaar tot de nieuwe locatie. Daar plaatsen we er 40 in totaal op de gele dolomiet, onder de mooie platanen”, aldus de Brugse schepen op de gele “Bovendien komen ook daar twee installaties van de Triënnale. Deze installaties samen met de groene stoelen zullen de Burg doen stralen. De tijdelijke kunst en nieuwe stoelen zijn passend op dit historisch plein.

“De investering is zinvol, zeker in coronatijden waarbij voldoende zitmogelijkheden op het openbaar domein zeker niet onbelangrijk zijn. Ze wordt ook gesmaakt bij zowel de Bruggelingen als onze bezoekers.

Een extra verplaatsbaar zitplaatsje in de natuur, wie houdt daar niet van? Ze zorgen voor iets extra’s in een kleurrijke en aangename parkomgeving. Groen is de kleur van de hoop en de groene stoelen en de zon zijn kleine dingen die in sombere dagen het verschil maken voor vele mensen ”, sluit schepen Van Volcem af. 

Bijlage

 1. Een overzicht van de geplaatste parkstoelen
PlaatsnaamAantalstoel leuningstoel zonder leuning1 zit lounge2 zit lounge
Centrum     
Graaf Visartpark50222350
Dr. Sebrechtspark30121350
Hof Campers259952
Koning Albertpark40171850
Koningin Astridpark50212054
Baron Ruzettepark207850
Gentpoortvest30121350
Gruuthuse103250
Arentshof208750
Oud Sint-Jan206554
Vesten Carmerstraat-Rolweg25101050
Gentpoort + Boninvest20875.0
Minnewaterpark4087520
De Singel157800
De Burg40 40  
Deelgemeenten     
Koude Keuken40 40  
Park Ter Poele40 40  
     TOTAAL    515    150    270    65    30

Stad Brugge rolt picknickplan uit voor de paasvakantie: 62 picknickzones en 325 picknickbanken

31 mrt

BRUGGE – Met de lente in zicht en de temperatuur die stijgt rolt Stad Brugge haar picknickplan uit. “We zetten dit jaar in totaal 325 picknickbanken op het openbaar domein. We doen nog beter dan vorig jaar: we breiden uit met maar liefst 100 picknickbanken. We creëren de perfecte rust- of eetplaats voor een gezellige gezinsuitstap of een rustplaats tijdens de fietstocht, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De picknickbanken zijn de ideale genietplek voor de bubbel van 4.”

Met de picknickbanken wil de Brugse schepen van Volcem meer dynamiek en beleving in het openbaar domein creëren. “Het openbaar domein leeft meer dan ooit. Dat is een feit na de afgelopen maanden waarin wandelaars en fietsers meer dan ooit buiten hun gading zoeken.  

Als schepen van Openbaar Domein vind ik het prioritair dat we onze openbare ruimte praktisch inrichten met de beste accommodaties voor onze Bruggelingen. Met de picknickbanken bieden we de mogelijkheid om even met je bubbel halt te houden, uit te blazen of gezellig een babbeltje te slaan, maar ook je eigen picknick meebrengen of je take away menu van de horeca in je bubbel opeten in de publieke tuinen, parken en stopplaatsen zijn positieve lichtpunten in soms eenzijdige en donkere tijden.

Samen genieten aan de picknicktafels is een goede optie”, aldus de schepen Van Volcem. Zo worden er straks 62 picknickplekjes gerealiseerdop groene locaties in en rond Brugge. De picknickbanken staan voldoende verspreid en op voldoende afstand van elkaar.

Een gezins- of vriendenuitstap te voet of met de fiets met een picknick onderweg past perfect in dat plaatje”, reageert schepen Van Volcem. 

Locaties

Er werden 62 geschikte locaties geselecteerd waar in totaal 325 picknickbanken geïnstalleerd zullen worden. “Vorig jaar is het picknickplan ingevoerd na overleg met diverse mensen actief binnen het publiek domein. Er waren toen 31 plaatsen uitgestippeld en dit jaar zijn het aantal plaatsen verdubbeld.  Het aantal banken zelf is ook toegenomen van 225 naar 325 picknickbanken.  We krijgen diverse oproepen van mensen om een picknickbank te plaatsen en waar mogelijk proberen we dan ook aan de vraag tegemoet te komen.  Elk jaar steken we een tandje bij”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Fasering

Vanaf deze week start de cluster Openbaar Domein met de plaatsing. “Het wordt een heuse klus om alle picknickbanken uit te stallen, maar ik heb alle vertrouwen in mijn dienst dat ze deze opdracht tot een goed eind zullen brengen. Zodra ze er staan wordt het echt genieten”, aldus de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

Afvalmanden

Bij de picknickbanken worden er steeds vuilnisbakken voorzien. “We willen uiteraard voorkomen dat er vuilnis wordt achtergelaten bij de picknickbanken. Dat kan niet de bedoeling zijn dus voorzien we bij de picknickbanken vuilbakken om het netjes te houden. Ik stip dit graag nog eens aan. Als stad willen we leuke plekken creëren, mogelijkheden geven aan onze stadbewoners en – bezoekers, maar het is aan hen om het netjes te houden uiteraard”, aldus Van Volcem.

 • Overzicht van de picknickplaatsen en aantallen
Centrum : 44 stuks verspreid over 11 locaties

In het centrum komen er voor zowel het Graaf Visartpark als het Baron Ruzettepark steeds 6 picknickbanken. We plaatsen 20 picknickbanken langs de Vesten. Er komen er dit jaar 14 bij in het centrum.

CENTRUM

 LOCATIEAANTAL BANKENEXTRA
 Naast VTI kant t’ Zand2 
 Vesten aan de Smedenpoort2 
 Baron Ruzettepark62
 Kruisvest nabij Potterierei63
 Kruisvest nabij Sint-Janshuismolen3 
 Kazernevest nabij Conzettbrug3 
 Gentpoortvest nabij watertoren63
 Graaf Visartpark61
 Koningin Astridpark3 
 SNT (levering picknickbanken scholen)55
 Huis van de Bruggeling (groenstrook)2 
 TOTAAL4414
Brugge Oost : Sint -Kruis en Assebroek : 69 stuks verspreid over 14 locaties

Hier komen er 44 picknickbanken verspreid over het Katelijnepark, Veltempark, Hoeve Hangerijn, Daverlopark, Klein Appelmoes, ‘t Leitje en het Zuidervaartje. “Het Peellaertplein,  park Montpellier, Paalbos, Lopez Gallostraat, Maaike Kerrebroekckstraat, ’t Leitje, Klein Appelmoes en Blauwvoet krijgen voor de eerste keer picknickzones, goed voor een totaal van 25 picknicktafels”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

OOST

 LOCATIEAANTAL BANKENEXTRA
24.Zuidervaartje, Sint-Kruis5 
25.Veltem, Sint-Kruis10 
26.Katelijnepark, Assebroek12 
27.Daverlopark, Assebroek4 
28.Hoeve Hangerijn, Assebroek6 
29.Klein Appelmoes2 
30.Blauwvoet66
31.Maaike Kerrebroeckstraat2 
32.Middenplein Maaike Kerrebroeckstraat42
33.’t Leitje, Assebroek1 
34.Paalbos Assebroek22
35.Montpellier, Sint-Kruis33
36.Peellaertplein33
37.Lopez Gallostraat33
 TOTAAL6925
West-Brugge: 72 stuks in Sint-Andries en Sint-Michiels verspreid over 12 locaties

In Sint-Andries komen er in het park de Koude Keuken 5 nieuwe picknickbanken. In het Coppietersbos, Bosje Speelhof en de Hondenloopweide Beisbroek komen er 3 picknickbanken bij. Op het pleintje in de Peter Benoitlaan komen er maar liefst 4 exemplaren bij.  De overige 60 banken blijven in de stadsbossen verspreid staan op diverse locaties.

WEST

 LOCATIEAANTAL BANKENEXTRA
12.Koude Keuken55
13.Boomgaard Beisbroek10 
14.Park de Rode Poort10 
15.Vaartdijkstraat4 
16Lappersfortbos1 
17.Chartreusinne bos10 
18.Domein Tudor (bloemenweide)10 
19.Foreest, Doornstraat10 
20.Coppietersbos11
21.Bosje Speelhof11
22.Hondenloopweide Beisbroek11
23.Peter Benoitlaan44
 TOTAAL7212
Noord-Brugge : 140 stuks verspreid over 24 locaties (aandacht voor strand, buurten en wandel en fietsroutes)

Voor het noorden van onze stad doen we dit jaar een extra effort. Zo staan er dit jaar maar liefst 140 picknickbanken. We doen hier duidelijk beter dan vorig jaar: 49 extra picknickbanken worden verspreid”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Vorig jaar werden voor het eerst picknickbanken op het strand geplaatst en op de dijk en velen vonden de picknickbanken met de voetjes in het zand een leuke vorm van stadsvernieuwing op het strand. 

 • Sint-Pieters

In park Ten Poele op Sint-Pieters staan er reeds 5 picknickbanken, ook de Sint-Pietersplas beschikt sinds vorig jaar over 10 picknickbanken. De Wissel en de volkstuintjes Rustenburg krijgen elk 1 picknickbank. Aan de Beekweg komen er maar liefst 8 bij.  

 • Sint-Jozef en Koolkerke

In Sint-Jozef staan er reeds 10 picknickbanken aan de Hoeve De Grendel. De volkstuintjes de Garve krijgen er 1 bij waarmee de teller op 2 picknickbanken komt te staan.

-Dudzele

In Dudzele wordt dit jaar van extra locaties voorzien. Naast de 5 bestaande picknickbanken aan het grasplein aan de boogschutters worden er dit jaar drie extra locaties meegenomen. Zo worden het Amaat Vynckeplein (1), Schottenhof (6) en de school De Bijenkorf (4) van extra gezellige picknickbanken voorzien.

 • Zeebrugge

Op het strand, dicht bij de zeedijk, plaatsen we 50 picknickbanken. “Daarnaast plaatsen we 31 bijkomende picknickbanken op 6 locaties in Zeebrugge”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

 • Lissewege

Ook Lissewege wordt  niet vergeten. Zo komen er op drie locaties picknickzones, goed voor een totaal van 3 picknicktafels.

NOORD

 LOCATIEAANTAL BANKENEXTRA
38.Dudzele: grasplein aan boogschutters5 
39.Dudzele: Amaat Vynckeplein11
40.Dudzele: Schottenhof66
41.Dudzele: school De Bijenkorf44
42.Sint Jozef: grasplein aan de Grendel10 
43.Sint Jozef: Volkstuintjes De Garve21
44.Sint Pieters: Sint-Pietersplas10 
45.Sint Pieters: Park Ten Poele5 
46.Sint Pieters: Beekweg88
47.Sint Pieters: De Wissel11
48.Sint Pieters: Volkstuintjes Rustenburg11
49.Koolkerke: Noorweegse Kaai, Gemeneweideweg33
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.Zeebrugge: Grasplein Stella MarisGrasplein marktGrasplein Veerbootstraat/KustlaanZeedijk (Londenstraat/surfclub)Strand (“embryonale duinen”/Zeedijk)Strand (Sea and Sand)TijdokstraatVenetiëstraatTijdokstraat (seafront)  76 5 5 5 10 30   10 5 3 8  16
61.Lissewege: school Ter Poorten11
62.Lissewege: Vincent Doenstraat11
63.Lissewege: Pluvierstraat11
 TOTAAL14049

De gemiddelde sociale huurder is een alleenstaande vrouw ouder dan 50

29 mrt

BRUSSEL- De gemiddelde sociale huurder in 2019 was een alleenstaande vrouw tussen de 50 en 59 die tussen de 1 en 5 jaar de sociale woning betrok. Dat blijkt uit de evolutie die die volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem opvroeg bij Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele van 2011 tot nu (tienjarige evolutie). Daaruit blijkt ook dat sinds 2011 er een verschuiving heeft plaatsgevonden van hoe lang die sociale huurder een sociale woning huurt. “Er is een evolutie van het aantal jaren dat sociale huurder hun woning betrekken.  Daarbij komt dat 3.921 sociale huurders minstens 50 procent meer dan de inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning verdienen. Dat is amper 3 procent van de zetelende huurder”, zegt Van Volcem.   Bijna 10000 mensen hebben vandaag een inkomen boven de oorspronkelijke inkomensgrens (6,5 procent) van de 150000 mensen die wonen in een sociale woning huurwoning. Een sociale huurder blijft langer in de sociale woning

In 2011 waren er 135.881 mensen die een sociale woning huurden: 65.768 mannen en 70.102 vrouwen. Eind 2019 is dat een kleine 10.000 mensen meer: 145.212. Ieder jaar stijgt het aantal sociale huurders, ook al zijn dat er niet veel.

“Wat wel opvallend is, is de aard van die huurder. In 2011 betrok de grootste groep sociale huurders minder dan een jaar hun sociale woning: 57.123 huurders. Blijkbaar waren er toen veel toewijzingen.   Nu ligt dat zwaartepunt op de categorie van een woningduur tussen de 1 en 5 jaar”, legt Van Volcem uit, “Meer nog: de categorieën van een woningduur 6 tot 10 jaar en 11 tot 20 jaar zijn ongeveer verdubbeld. Daar spreken we respectievelijk van 22.904 en 12.363 huurders in 2011, waar dat eind 2019 42.582 en 30.849 huurders zijn. De sociale huurders blijven dus sociale huurders. Weinig stromen uit.”

Sedert 2017 worden tijdelijke contracten afgesloten ingevolge nieuwe regelgeving, meer bepaald reeds meer dan  15000 contracten.  Pas na negen jaar zullen de eerste effecten van die doorstroming te zien zijn.

JaarLeeftijdscategorieën        
Geslacht0-19j20-29j30-39j40-49j50-59j60-64j65-69j70-79j80-89j90j+Eindtotaal
2011646.22015.76425.51429.62413.95011.89820.30211.3211.224135.881
Man392.8797.88511.91014.7907.4686.3969.8954.16334365.768
Vrouw253.3417.87913.60414.8346.4825.50210.4077.15887070.102
Geen gegevens         1111
20121995.96815.74725.52930.20714.37312.87420.27111.5611.334138.063
Man1052.7357.80111.94114.8647.5646.8369.8104.24535466.255
Vrouw943.2337.94613.58815.3436.8096.03810.4617.31697671.804
Geen gegevens         44
20134075.71515.65524.94830.45914.73313.39020.17311.5251.395138.400
Man2072.5497.72811.63014.7897.6367.0689.6934.30438665.990
Vrouw2003.1667.92713.31815.6707.0976.32210.4807.2211.00572.406
Geen gegevens         44
20142775.61015.86924.47730.71415.12713.95720.45011.6721.490139.643
Man1492.5537.84711.50314.8047.7417.2949.8784.43441666.619
Vrouw1283.0578.02212.97415.9107.3866.66310.5727.2381.07273.022
Geen gegevens         22
20151635.67716.08024.15730.87115.53214.63720.74011.7381.532141.127
Man772.6097.82711.40214.6447.8187.4659.9684.44741966.676
Vrouw863.0688.25312.75516.2277.7147.17210.7727.2911.10074.438
Geen gegevens         1313
20161315.68316.35924.15331.03016.16914.72221.48611.7911.647143.171
Man762.6807.90211.50014.5757.9827.41410.2974.51645267.394
Vrouw553.0038.45712.65316.4558.1877.30811.1897.2751.17375.755
Geen gegevens         2222
20171465.51016.32323.88331.10216.32415.01022.00511.8821.845144.030
Man842.6387.78611.46414.4627.9657.41310.4414.54557967.377
Vrouw622.8728.53712.41916.6408.3597.59711.5647.3371.25076.637
Geen gegevens         1616
20181425.28016.46523.65830.91116.57615.37222.39911.9631.939144.705
Man902.6117.82011.39314.4017.9517.48210.5184.58060567.451
Vrouw522.6698.64512.26516.5108.6257.89011.8817.3831.31677.236
Geen gegevens         1818
20191425.07616.26723.43830.91116.65415.60423.02412.0172.079145.212
Man962.5427.70411.34514.4017.9027.53310.7574.60265467.536
Vrouw462.5348.56312.09316.5108.7528.07112.2677.4151.39277.643
Geen gegevens         3333

Alleenstaanden

De grootste groep van die sociale huurders zijn alleenstaanden zonder minderjarigen, meer bepaald: 69.028 huurders. Daarna volgt de groep samenwonenden zonder minderjarigen: 38.494.  Dus twee op drie sociale huurders is een gezin zonder minderjarige kinderen.

Jaar201920182017201620152014201320122011
GezinssamenstellingAantalAantalAantalAantalAantalAantalAantalAantalAantal
Alleenstaande zonder minderjarige69.02868.09267.24266.41564.17262.90461.18062.01959.589
Alleenstaande met 1 minderjarige6.1756.2376.2656.2186.0575.9685.9726.1966.266
Alleenstaande met 2 minderjarige3.9443.9663.9313.9203.8253.8023.8913.9393.868
Alleenstaande met 3 minderjarige1.4611.4751.4531.3711.3511.3841.3481.3411.280
Alleenstaande met 4 of meer
minderjarige
3.7423.6673.5903.4223.2123.0963.0352.9592.827
Samenwonenden zonder minderjarige38.49438.47538.81038.76337.89538.07638.02239.19038.951
Samenwonenden met
1 minderjarige
8.6498.8338.8448.9578.8288.8608.8838.9218.863
Samenwonenden met
2 minderjarige
7.1567.1427.1837.2327.0847.0547.0927.0266.839
Samenwonenden met
3 minderjarige
4.9574.8994.8114.7214.6194.3634.1864.0583.873
Samenwonenden met
4 of meer minderjarige
241730217778713477
Geen gegevens1.5941.9061.8202.1794.0084.0614.8242.3913.487

Leeftijd

De leeftijdsgroep 40-49 en 50-59 zijn het best vertegenwoordigd: samen vertegenwoordigen ze 54.349 van de sociale huurders. Ook de sociale huurders tussen 70 en 79 zijn duidelijk vertegenwoordigd met 23024 huurders.  De jongeren zijn het minst vertegenwoordigd in een sociale woning. Amper 5200 huurders onder de dertig jaar hebben een sociale huurwoningen.

Jaar201920182017201620152014201320122011
WoonduurAantalAantalAantalAantalAantalAantalAantalAantalAantal
<1 jaar11.62412.02412.22412.80212.75212.11033.25553.98357.123
1-5 jaar49.22048.52565.29764.46864.20865.35559.42038.79435.858
6-10 jaar42.58244.18927.83427.59427.41527.66523.12023.08322.904
11-20 jaar30.84929.18627.91927.01825.66723.75816.53614.75312.363
21-30 jaar5.7825.5715.4586.3796.2726.1933.4174.3824.621
31-40 jaar3.6423.7513.8733.4223.2793.1551.7541.9991.920
41-50 jaar1.2121.1641.1281.1721.2211.078660782799
> 50 jaar301295297316313329238288294

Inkomensgrens

Op de laatste dag van 2019 waren er 9.858 sociale huurders met een totaal gezinsinkomen dat hoger ligt dan de inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning in 2019. “Dat gaat om sociale huurders die een levenslang huurcontract afsloten voor 2017 en waar het inkomen geen permanente impact heeft op hun recht op een sociale woning of niet”, duidt Van Volcem.

3.921 van die sociale huurders verdienen tussen de 50 en 200 procent meer  dan die bepaalde inkomensgrens. “Dat wil zeggen dat sommige gezinnen dus tot drie keer en meer verdienen dan toen ze de sociale woning toegewezen kregen”, gaat de volksvertegenwoordiger verder, “Als we de onderverdeling van dichterbij bekijken gaat het om 2.131 sociale huurders die minstens 50 procent meer verdienden. 849 sociale huurder die minstens 100 procent meer verdienden. Daarna volgen twee segmenten die ministens 150 procent meer en 200 procent meer verdienen dan de inkomensgrens vooropgesteld in 2019. Die categorieën zijn respectievelijk goed voor 522 en 419 sociale huurders.”

Toewijzingen dalen

Opmerkelijk is ook dat het aantal toewijzingen daalt. “Ondanks veel beloften en bijbouwen kan men jaarlijks niet meer mensen helpen. Bovendien zijn drie kwart van de toewijzingen ook voor mensen die reeds een sociale woning bewonen en moeten verhuizen wegens afbraak of renovatie”, stelt Van Volcem. Concreet wil dat zeggen dat de vele middelen en inspanningen niet helpen en niet genoeg zijn voor de vele wachtenden op een sociale woning.

“Vandaag staan eveneel mensen op de wachtlijst als mensen die sociale huurder zijn, maar de doelgroep is eigenlijk nog veel groter dan de wachtlijst.  Slechts 25 procent van mensen die er recht op hebben schrijven zich in op de wachtlijst.  De reële wachtlijst op basis van inkomen is 300000 wachtenden”, aldus de volksvertegenwoordiger. 

“Tijd voor een nieuw verhaal waarbij men de middelen efficiënt inzet, de werkloosheidsval aangepakt wordt. De huisvestingsval bij huisprijsberekeningen en de huurpremie wegvalt als men aan de slag gaat. Een sociale woning moet vooral een tijdelijke oplossing zijn voor iedereen die gezond is en aan de slag kan”, zegt Van Volcem. 

Schaarse grond

Daarbij wonen meer dan 31000 mensen met een handicap in een sociale woning. “Voor mensen die een beperking hebben niet aan de slag kunnen en weinig inkomen hebben, mag de sociale woning levenslang zijn, idem voor gepensioneerden.  Wie tot de actieve bevolkingsgroep behoort en gezond is, is enkel tijdelijke hulp aangewezen. Geen langetermijncontract. Ik pleit ook voor meer inhuurname van panden in plaats van nieuwbouw. Nieuwbouw duurt te lang en de grond die de sociale huisvestingsmaatschappijen is schaars. Samen hebben die maatschappijen amper nog 1600 hectare grond.  Snel gerekend is dat ongeveer nog goed voor 48000 woningen. Nog 250000 tekort als we ooit die wachtlijsten willen wegwerken”, stelt Van Volcem sterk.

Nieuwe tijden zetten Vlaamse centrumsteden voor grote uitdagingen

25 mrt

BRUSSEL – Vlaams Parlementslid Van Volcem Mercedes vroeg de evolutie op van de leegstaande handelspanden in de centrumsteden van 2010 tot en met 2020 bij Minister Crevits. “De evolutie is heel verschillend”, stelt Van Volcem Mercedes die als schepen in de stad Brugge ook de  andere centrumsteden in hun evolutie opvolgt. “Elke centrumstad wil uiteraard ook handel drijven en een aantrekkelijke shoppingstad zijn voor haar bewoner en bezoeker. Het winkelgebeuren kent een ware revolutie door online verkoop, andere consumptiepatronen, corona die toeslaat bij winkeliers dat leidt tot een grote stock.”

Opvallend is dat Antwerpen, de grootste stad ook de stad met het meest leegstaande handelspanden is. Maar een belangrijke kanttekening is dat ze amper 39 leegstaande panden in de laatste tien jaar erbij kreeg. “Alle steden kennen meer leegstaande handelspanden maar de evolutie is niet van die aard om het op heden zorgwekkend te noemen”, stelt Van Volcem.

Gent kent de grootste stijging sedert 2010.  Ook Aalst kent vier maal zoveel leegstaande handelspanden in de laatste tien jaar.  Ook Kortrijk telt meer leegstaande handelspanden. Sint-Niklaas telt amper twee leegstaande handelspanden erbij. Oostende amper vijf leegstaande panden erbij.  

Mechelen is de uitzondering

Slechts één stad kent minder leegstand aan handelspanden dan tien jaar geleden, meer bepaald Mechelen die het als stad steeds op alle cijfers goed doet.

Beleving

Mercedes Van Volcem: “Ik ben ervan overtuigd dat steden hun kernen moeten ontwikkelen met veel ondergrondse parkings, leuke bovengrondse straten, shop-and go parkeerplaatsen en leuke pleinen. Als je makkelijk alles online kan bestellen dan moet het shopgebeuren een beleving zijn.”   De stad kan faciliteren en veel nieuwe initiatieven toelaten op het openbaar domein.  Ook gemende concepten zijn meer en meer aan de orde.

Verschraling

Een bijkomende problematiek is vaak ook de verschraling van het aanbod.  Leuven en Gent kennen een grote diversiteit aan winkels.  Toeristische steden evolueren vaak naar eenzelfde toeristisch aanbod en daar is sturing nodig.  “Een straat moet een afwisselend aanbod kunnen bieden. Eenzijdigheid van aanbod leidt tot een negatieve spiraal”, stelt Van Volcem duidelijk.

Kwalitatieve invulling

De invulling van de leegstaande panden zal dan ook een opdracht worden voor de steden. “Invulling zal niet een probleem zijn wel een kwalitatieve invulling.  Steden kunnen samen met de merken een wervend plan opmaken en faciliteren. De verhuurders kunnen in de centrumsteden best ook meewaken over de invulling van hun panden en zorgen voor startershuur zodat leuke zaken de weg vinden naar het centrum van stad.  Het verhaal van de stad na 2020 inzake shoppen en winkelen is een heuse opdracht voor heel wat stadsbesturen”, aldus Van Volcem.

Groot en divers aanbod

Leegstand op zich zegt iets, maar de invulling en het aanbod moeten ook bekeken worden.  “De shoppers worden veeleisend.  Op internet hebben ze een super groot en divers aanbod en alles wordt aan huis geleverd, bestellen doe je na de klassieke openingsuren en vaak uit de zetel. 

Shoppen in de stad moet dan ook meer bieden dan het internet.  Het samen winkelen, samen terrasjes doen, kunnen passen, genieten van unieke koffiezaakjes en een gezellige en groene en aangename en veilige sfeer met goedkopere parkeerplaatsen ondergronds en duurdere bovengronds en veel leuke en brede voetpaden, wandelroutes en fietsroutes”, sluit Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem af.

Zowel in de toeristische sector als het shoppen wensen mensen variëteit. De stad zou daar de unieke bodem voor moeten zijn.  Flexibiliteit, vernieuwing, variëteir, visie en beleving en kwaliteit zullen dan ook de kernwoorden zijn in de toekomst.

Bijlage 1

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de leegstaande

handelspanden in de centrumsteden:

leegstaande handelspanden  -centrumsteden     
 2010201520192020 
Aalst67165238251 
Gent (opvallend stijgend)190404469624 
Sint-Niklaas180199179182 
Oostende196177193201 
Brugge148155214221 
Roeselare131128145160 
Kortrijk162268255282 
Antwerpen1.3851.4451.4631.424 
Turnhout107187173174 
Mechelen (daler)213150164157 
Leuven193161177208 
Genk157225194209 
Hasselt180287247261 
      
EenheidAantal    
BronLocatus | provincies.incijfers.be    

Joggers krijgen nieuwe looproutes in domein Beisbroek, Tudor en Tillegem

24 mrt

BRUGGE – Nu lopen en wandelen ieders favoriete hobby wordt in coronatijden investeert Stad Brugge in bewegwijzerde looproutes in de drie natuurdomeinen Tudor, Beisbroek en Tillegem. “Wie de natuuromgeving wil opzoeken niet ver van de stad kan terecht in onze stadsbossen. Ze zijn één van de mooie rijkdommen van ons Brugge. Het verlengde van de tuinen van onze Bruggelingen”, aldus schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Nu de coronacrisis nog meer mensen aanzet tot joggen, heeft de stad versneld ingezet op een loopomloop met meerdere lussen in de drie natuurdomeinen Tudor, Beisbroek en Tillegem. Met de uitbouw van een loopnetwerk willen de Sportdienst en Sport Vlaanderen een kwalitatief hoogstaande loopinfrastructuur aanbieden voor zowel recreanten als geoefende atleten. Om de Kasteelbossen loopomloop aantrekkelijk te maken voor individuele lopers en families die samen willen genieten, zijn er twee aanlooproutes naar de loopomloop gecreëerd vanuit Lago Olympia en sportcentrum Xaverianen, waar je kunt parkeren, je omkleden en douchen en ook iets kunt eten of drinken.

Vanaf eind mei

“Het Beisbroek-, Tudor- en Tillegembos zijn van de mooiste bossen die er zijn in onze Brugse regio”, toont schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zich trots. “Een mooier decor voor de nieuwe looproutes kan ik me niet inbeelden. Sport in het openbaar domein is een belangrijke invulling van onze publieke ruimte. Als stad is het dan ook onze prioriteit om de Bruggelingen zo goed mogelijk te accommoderen.” De opening van de nieuwe loopomloop en de twee aanlooproutes staan gepland voor eind mei.

Lees hier het artikel in HLN: https://www.hln.be/brugge/steeds-meer-joggers-door-coronacrisis-dus-legt-brugge-looproute-aan-door-tudor-beisbroek-en-tillegem~a86dda48/