Tag: Assebroek

Assebroek

Nieuw Katelijnepark

We geven de inwoners van Assebroek een prachtig stukje groen van 3 hectare groot !

Gisteren zijn de werkzaamheden voor dit nieuwe park opgestart, we voorzien om het nieuwe park in mei open te stellen voor het publiek. Volgende lente en zomer kunnen de inwoners al genieten van deze groene long ! Natuur, veilige fietsbeleving en ontspanning staan centraal:

Behoud van bestaande bomen

Aanplant van nieuwe bomen die voor schaduw en koelte zorgen

✅Wandelpaden in dolomiet

✅Zit- en ligelementen🪵Natuurlijke speelelementen: extensief gras en boomstammen

✅Twee houten podia om te picknicken🚲Goede fietsverbinding door de aanleg van nieuwe fietspaden 🚲Grotere fietsenstalling

✅Toegankelijkheid staat centraal

👉Het vorige stadsbestuur wou dit betonneren tot parking, als schepen van openbaar domein heb ik gevochten om dit tot een groene long voor Assebroek te maken.

We hebben de parking ’t Zand uitgebreid en zorgden voor een parking in de Ezelstraat ondergronds.

Brugge

Update timing werkzaamheden Bloemenwijk

Brugge – In de Bloemenwijk in Assebroek leggen we zeven straten opnieuw aan. We vernieuwen de bestrating, leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en planten 175 nieuwe bomen aan. Ook nemen we snelheidsremmende maatregelen door de straat te versmallen en de voetpaden te verbreden. De wijk zal waterrobuust zijn door het aanleggen van een wadi in de Jasmijnstraat, waterdoorlaatbare parkeerplaatsen en een buffervoorziening met kokers.

Werkbezoek

Op 8 juni ging ik langs in de wijk. Veel mensen kwamen naar buiten voor een praatje, een vraag of verbeterpunt. Samen met de dienst en aannemer Verhegge Marc BV proberen we tegemoet te komen aan de vragen.

Fasering

 • Fase 1 – Rozenstraat, tussen de Weidestraat en Begoniastraat (afgewerkt)
 • Fase 2 – Hortensiastraat (afgewerkt)
 • Fase 3A – Rozenstraat tussen Begoniastraat en Jasmijnstraat (afgewerkt)
 • Fase 3B – Pioenstraat (afgewerkt)
 • Fase 4 – Jasmijnstraat (afgewerkt)
 • Fase 5A – Rozenstraat tussen Jasmijnstraat en Tulpenstraat (afgewerkt)

 • Fase 5B – Rozenstraat (na Tulpenstraat) en Kleine Kerkhofstraat + Verbindingspad thv speelplein tss Pioenstraat en Tulpenstraat:

Start midden april en einde voorzien eind juni

 • Fase 6A – Tulpenstraat tot voor kruispunt Irisstraat:

Start midden mei en einde voorzien tegen midden juli (tegen het bouwverlof)

 • Fase 7A – Begoniastraat (tussen Rozenstraat en tot voor kruispunt Tulpenstraat):

Start begin juni en einde voorzien tegen eind derde week van augustus.

 • Fase 6B – Tulpenstraat (vanaf kruispunt Begoniastraat tem kruispunt Irisstraat) + Irisstraat:

Start voorzien in de eerste week van augustus en einde voorzien tegen midden oktober.

 • Fase 7B – Begoniastraat (tussen Tulpenstraat en Weidestraat)

Start voorzien vanaf midden september en einde voorzien tegen voorlaatste week november.

 • Fase 8 – Groenaanleg:

Start voorzien vanaf midden november tot en met eind december.

Dit alles behoudens onvoorziene omstandigheden.

Brugge

Brugge investeert deze legislatuur

Brugge investeert 382 miljoen euro in onze mooie stad deze legislatuur. Dat is een record aan investeringen sinds 1971. Hoog tijd om de balans nog eens op te maken.

Eind oktober van vorig jaar keurde de Brugse gemeenteraad nog een derde aanpassing van het meerjarenplan goed. Conclusie: Brugge is financieel gezond. De schuldpositie van de stad is laag in vergelijking met andere centrumsteden én er wordt voor 382 miljoen euro geïnvesteerd. Een record!

Afgewerkte projecten

Van die 382 miljoen euro aan investeringen konden enkele projecten al afgerond worden. Zo draait het gloednieuwe BMCC ondertussen op volle toeren. Te midden het Beursplein pronkt sinds midden 2021 een duurzaam Beurs-, meeting- en congrescentrum. Kostenplaatje: 40 miljoen euro.

Ook de Xaverianen-site in Sint-Michiels kon reeds afgevinkt worden. De site had nood aan meer sportinfrastructuur, maar ook culturele verenigingen zijn welkom op de vernieuwde site. Een nieuwe bistro, de intrede van de bibliotheekwerking van Sint-Michiels, een polyvalente cultuurzaal en de sportinfrastructuur kostten de stad bijna 18 miljoen euro.

Ook de uitbreiding van de parking ’t Zand is ondertussen achter de rug, evenals de nieuwe centrumparking Ezelstraat, randparkings Waggelwater en Coiseaukaai en restauratie van het Brugse stadspaleis Conservatorium. Respectievelijk investeerde de stad 22,5 miljoen euro, 5 miljoen euro, 1 miljoen euro en 6,5 miljoen euro.

Tot slot openden we eind vorig jaar het nieuwe Cactus Muziekcentrum aan het Bargeplein (8,1 miljoen euro) en zitten ook het Park Steevens en de heraanleg van de Prins Leopoldstraat in de afrondingsfase.  

Lopende projecten

Onder de lopende projecten kunnen we niet om de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK van Musea Brugge heen. Vorige maand nog startte de eigenlijke bouw ervan. Het project kost de stad zo’n 47 miljoen euro en zal in 2025 opgeleverd worden. De kers op de taart voor het Brugs kunstpubliek.

Bovendien investeert Stad Brugge samen met de provincie West-Vlaanderen in een gloednieuw erfgoeddepot, de Erfgoedfabriek. Daar zullen ruim 50.000 collectiestukken en archeologische vondsten in bewaring genomen worden. Het gebouw is gelegen op het industrieterrein de Blauwe Toren en werd volledig omgebouwd. 8,4 miljoen euro investeerde de stad.  

Waar momenteel hard gewerkt wordt aan de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK was vroeger het Sint-Andreasinstituut gehuisvest. De school verhuist op zijn beurt naar de voormalige KTA-site in Jakobinessenstraat. Voor de verhuizing worden de gebouwen van het voormalige KTA gesloopt en de beschermde panden op de hoek met de Nieuwe Gentweg gerestaureerd. Die worden in erfpacht gegeven. De stad investeerde hier 3,3 miljoen euro voor.

Het administratief centrum en politiekantoor van Sint-Andries krijgen ook een heuse transformatie. Een deel van het gebouw zullen we renoveren en een ander deel slopen we en vervangen we door nieuwbouw. Ruim 8 miljoen euro hangt er aan het prijskaartje.

Stad Brugge investeert niet enkel in erfgoed of gebouwen, maar onder mijn impuls ook in meer groen! Zo werkt men momenteel aan een nieuw parkje Stoerhuus (Bleekweide) in de Brugse binnenstad. Het sportpark De Gulden Kamer breidde uit met 2 hectare en Park Knapen krijgt stillaan vorm.

Investeren betekent voor onze stad niet alleen uitbreiden, maar ook toekomstgericht maken. Daarom kiezen we stelselmatig voor het vernieuwen en heraanleggen van diverse straten. Zo kiezen we ervoor om gaandeweg overal rioleringsstelsels te scheiden want dit zorgt voor minder overstromingsgevaar bij hevige regenval. In de Sint-Pieterskerklaan voeren we dit uit, maar ook in de bloemenwijk, wijk Blijmare en in de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan gebeurt dit steevast. Ook in het Dampoortkwartier pakken we onder meer de riolering aan.

Voorbereidingswerken

Ook deze legislatuur nog treffen we voorbereidingen voor komende grote projecten óf werkzaamheden die nog deze legislatuur in de afrondingsfase kunnen verkeren. –

Voor de restauratie van het Belfort, die gepland staat tussen 2026 en 2029, loopt momenteel een voorstudie om de werkzaamheden zorgvuldig te kunnen opstarten. De restauratie zal uiteindelijk ruim 36 miljoen euro gaan kosten.

Ook voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne treft men momenteel de nodige voorbereidingen. Stad Brugge stelde vorig jaar nog een perceel in de Dirk Martensstraat ter beschikking. De stad is nog op zoek naar een ontwerper-aannemer. De bouw moet zo’n 20 miljoen euro gaan kosten.

De R30, de ring, aan het station is het meest drukke verkeersknooppunt van Brugge. Veel weggebruikers maken gebruik van deze omgeving als passant of omdat ze er een bestemming hebben. De Vlaamse overheid – Agentschap wegen en verkeer & Departement mobiliteit en openbare werken – en Stad Brugge willen deze knelpunten aanpakken en werken samen aan dit project. We namen hiervoor al een studiebureau onder de arm.

We investeren ook niet alleen in de binnenstad. Momenteel treft men de voorbereidingen om een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen in Lissewege op de Scharphoutsite. In Koolkerke komt een nieuwe sportzaal en ook de verouderde site van De Lijn in Assebroek krijgt een stevige opwaardering.

Het dienstverleningscentrum Huis van de Bruggeling zal tot slot verhuizen naar  Huize Minnewater. Eens intrede genomen in het Minnewater als Huis van en voor de Bruggeling, zal ook de tuin toegankelijk zijn. Achter het Minnewater ligt een tuin, namelijk de Tuin van de Bruggeling, die tevens toegankelijk zal worden voor de inwoners van Brugge. Hiervoor zal de stad bijna 23 miljoen investeren.

Brugge investeert deze legislatuur.
Brugge

Groene make-over voor Gaston Roelandtsplein én start werkzaamheden Site De Lijn

make-over gaston roelandtsplein brugge assebroek perretje groen mercedes van volcem

BRUGGE – In Assebroek krijgt het Perretje een volledig nieuwe en groene aanblik. We gaven het Gaston Roelandtsplein al een complete make-over met groen in plaats van stenen, bloembollen en groenaanplant. Vorige week zijn ook de werken aan de voormalige Site De Lijn opgestart. Hier komt een nieuw, groen park voor de buurtbewoners. Aangezien Assebroek de dichtst bevolkte deelgemeente van Brugge is, is het belangrijk dat we zorgen voor groene plekjes waar inwoners kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten.

We gaan van een grijze naar een groene stad

In Brugge voeren we op verschillende plaatsen onthardingen uit. Niet enkel het klimaat heeft hier baat bij, ook de leefbaarheid van de stad. Groen in de omgeving nodigt mensen uit om naar buiten te gaan, het brengt hen meer in bewegen en zorgt voor meer contact tussen buren.

Doordat er minder groen in een stad aanwezig is, stijgt de temperatuur sneller dan op het platteland. Groen zorgt namelijk voor afkoeling en zuivert de lucht. Hoe meer we voor groen zorgen in de stad, hoe gezonder onze stad zal worden. Om de hitte te temperen, hebben we niet enkel bomen nodig, maar een echte mozaïek aan natuur. Daarom planten we bomen, struiken, planten én bloemen in Brugge.

Groene make-over voor Gaston Roelandtsplein

We hebben 190 m² aan steen onthard op het Gaston Roelandtsplein. In combinatie met de bestaande 640 m² aan groen, kunnen de inwoners van Assebroek zo van 830 m² groen genieten.

Daarnaast zorgden we voor een laadpaal voor elektrische wagens, een nieuwe zitbank en zestien fietsnietjes. De zes bestaande zitbanken zijn geschilderd en kregen een nieuwe plaats op het plein. Dit alles zonder verlies aan parkeerplaatsen.

Ook de voetpaden kregen een make-over. 370 m² aan voetpaden rond het plein en langs het tramhuis werden heraangelegd.

We kozen voor een assortiment van groenblijvende planten en kleurrijke bloembollen, waardoor het plein het hele jaar door kleurrijk zal zijn. Dit geeft een fijne aanblik aan de inwoners. We kozen rode kornoeljes en toverhazelaars, die in de winter het plein opfleuren en ijzerhard, vergeet-mij-nietjes, beemdkronen en zonnehoeden die het plein in de lente en zomer kleur zullen geven.

Voormalige Site De Lijn: nieuw, groen park

De eerste uitbraakwerken aan de Oude Stelplaats De Lijn zijn opgestart. In totaal breken we hier 4.000 m² aan asfalt en beton uit. Daarna voeren we teelaarde in en zaaien we gras. Met deze werken zetten we de eerste stappen naar een volledig nieuw, groen park voor de inwoners van Assebroek.

perretje groen mercedes van volcem make-over
Vlaams Parlement

Grondige renovatie van Bombardierbrug

De Bombardierbrug in Brugge (ook bekend als Fietsersbrug Brugeoise) over het kanaal Gent-Oostende wordt intensief gebruikt, met name door schoolgaand verkeer. De brug is aan een grondige renovatie toe waardoor deze vanaf 20 februari niet meer toegankelijk is. Voor fietsers en voetgangers voorzien we een omleiding. Deze tijdelijke situatie zal duren tot eind augustus.

Grondige renovatie van Bombardierbrug

Brugge is omgeven door water wat maakt dat auto-, fiets- en voetgangersbruggen belangrijk zijn voor de ontsluiting van de stad. “We plannen aanzienlijke investeringen in de herbouw en renovatie van verschillende bruggen, waaronder de Bombardierbrug. Voor de Bombardierbrug gaat het om een investering van 1,3 miljoen euro”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Ik heb de ambitie om meer mensen aan het fietsen te krijgen en dat voor alle soorten verplaatsingen van het werk, naar de school of de winkel. Door de Bombardierbrug te renoveren zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad.”

De Vlaamse Waterweg nv zal het stalen brugdek renoveren, de betonnen onderdelen herstellen, de wegdekbekleding en brugdekvoegen vernieuwen en twee nieuwe pijlers plaatsen onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen.

“Opnieuw een Brugse brug die onder handen genomen wordt”, steekt schepen Mercedes Van Volcem van wal. “Een opsteker voor fietsend Brugge, want de Bombardierbrug wordt veelvuldig gebruikt en verbindt Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Na ontwikkelingen in de dossiers rond de Steenbruggebrug, de Krakelebrug en de Kruispoortbrug, ben ik blij dat ook dit dossier gevolg krijgt. De fietsersbrug is al enige tijd aan een grondige renovatie toe”.

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Toegang tot de brug verdwijnt voor alle verkeer vanaf 20 februari 2023. Dit om de werken vlot én veilig uit te voeren. Vermoedelijk duurt dit tot eind augustus 2023. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een omleiding via de Bargeweg (zie afbeelding).

Tijdelijke onderbrekingen van de jaagpaden

Tijdens bepaalde uitvoeringsfases zal het jaagpad uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk niet toegankelijk zijn. We voorzien lokale omleidingen.

 • Jaagpad linkeroever (Vaartdijkstraat)

Bij het afsluiten van het jaagpad ter hoogte van de brug, blijft de doorgang verzekerd via een tijdelijk aangelegd fietspad langs de inrit van het VTI.

 • Jaagpad rechteroever (Lappersfortstraat)

Voor het jaagpad op rechteroever blijft doorgang verzekerd via een lokale omleiding via de Baron Ruzettelaan. De toegang tot het Edward Joossensplein is op deze momenten mogelijk via de Lappersfortstraat (neem de afslag direct na het Q8-tankstation).

Demontage stalen brugdeel over het kanaal

Op 11 maart 2023 verdwijnt het brugelement over het kanaal Brugge-Gent tijdelijk voor schilderwerken. Tijdens deze hijsoperatie zal het jaagpad op linker- en rechteroever van 6 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds onderbroken zijn voor alle verkeer. De doorgang blijft echter verzekerd via een omleiding die loopt via de Baron Ruzettelaan.

Hermontage van het stalen brugdeel over het kanaal is voorzien in de tweede helft van juni 2023.                                                                                                                                      

Besix n.v. voert de werkzaamheden uit voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (excl. btw). De werken worden medegefinancierd door Europa.

Brugge

We vernieuwen het Gaston Roelandtsplein: groener, gezelliger en voetgangersvriendelijk !

Brugge – Op verschillende plaatsen in Brugge wordt overbodige verharde ondergrond weggehaald en komt meer groen in de plaats. Ook het Gaston Roelandtsplein in Assebroek maken we gezelliger en groener: we ontharden in totaal 190 m², planten veel kleurrijke bloemen aan en vernieuwen 370m² aan voetpaden.

Vernieuwd plein: groener, meer zitbanken en nieuwe voetpaden

Op het Gaston Roelandtsplein ontharden we 190 m² . Daarnaast planten we ook nieuwe planten en bloemen aan in de bestaande 640 m² aan groenzones reeds op het plein. Inwoners zullen hierdoor van 830 m² groen kunnen genieten.

Er komen nog verschillende vernieuwingen: er komt een laadpaal voor elektrische wagens, de zes bestaande zitbanken zullen we schilderen en een nieuw plaats geven. Een nieuwe zitbank komt er bij. Daarnaast verwijderen we de drie duo-staanders voor de fietsen en vervangen we deze door zestien fietsnietjes. Er zal geen verlies aan parkeerplaatsen zijn.

De voetpaden rond het plein en langs het tramhuis zullen ook heraangelegd worden. In totaal leggen we langs het Gaston Roelandtsplein 370 m² aan voetpaden opnieuw aan.  

Kleurrijke beplanting

We kozen om met een assortiment van groenblijvende planten en kleurrijke bloemen te werken. Dit zorgt ervoor dat het plein het hele jaar door kleurrijk blijft, wat heel fijn is voor de bewoners. We kozen voor toverhazelaars en rode kornoeljes, die in de winter bloeien. Daarnaast zorgen onder andere vergeet-mij-nietjes, beemdkronen, ijzerhard en zonnehoeden voor kleur op het plein tijdens de lente en zomer.

Timing en kostprijs

De (onthardings)werken aan het Gaston Roelandtsplein worden geraamd op zo’n 39.750 euro. De werken zijn opgestart op 6 februari en behoudens onvoorziene omstandigheden zullen deze omstreeks eind februari afgerond zijn.

De werkzaamheden zijn volop aan de gang.
Brugge

Brugge ontvangt Vlaamse subsidies voor de herinrichting van het nieuwe Katelijnepark

katelijnepark herinrichting brugge subsidies natuur in je buurt

Brugge – Stad Brugge ontvangt subsidies voor het project ‘Katelijnepark’ binnen de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ van de Vlaamse Overheid. De projectoproep steunt project die aan robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur bijdragen. Vorige legislatuur wou men van dit gebied een randparking maken, nu maken wij dit tot een prachtig groen plekje. We ontvangen hiervoor een subsidie van 63.050 euro.

#Natuurinjebuurt

Natuur in de Buurt steunt projecten die door de aanleg van natuurelementen en door natuurontwikkeling aan een maatschappelijke nood tegemoetkomen én zo ook bijdragen aan het versterken en veerkrachtiger maken van de natuur in Vlaanderen. Voor Stad Brugge dienden we het project ‘Katelijnepark’ in. Hiervoor werd een subsidie van 63.050 toegekend.

Het Katelijnepark: een prachtige, nieuw stukje groen in Assebroek!

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik volop in op parken in de stad. Met het Katelijnepark geven we de inwoners van de dichtst bevolkte deelgemeente in Brugge een nieuw, groen plekje. Dit idyllisch gelegen park krijgt een opwaardering. De bestaande bomen zullen we behouden, maar we planten ook nieuwe bomen aan. De wandelpaden zullen in een lus doorheen het park lopen. Deze worden aangelegd in dolomiet. Er komen verschillende zit- en ligelementen, alsook twee houten podia. De ideale plaats om te picknicken. Natuurlijke speelelementen maken het park een belevenis voor jong en oud. Fietsverbinding staat centraal in het ontwerp voor het park. We leggen nieuwe fietspaden aan en voorzien een grotere fietsenstalling.

De uitvoering van het park start in het najaar van 2023.

Brugge

Groene parels van Assebroek en Sint-Kruis in een boekje

brochure groene parels plekjes brugge sint-kruis assebroek

Het vele groen in en rond de stad is wat Brugge tot zo’n prachtige plaats maakt. De stad heeft enorm veel parken, natuur- en bosgebieden. Overal waar je komt in Brugge, er is altijd wel een plekje groen in de buurt. Om dit in de verf te zetten, bundelen we alle groene parels van Assebroek en Sint-Kruis in een boekje.

Parken, groen, bos en natuurgebieden in en rond Assebroek en Sint-Kruis

In totaal omvatten Assebroek en Sint-Kruis een grote variatie aan groen. Dit beslaat meer dan 881 ha.  Prachtige natuurgebieden vanop de fiets, kun je zien langs het kanaal Gent-Brugge. Je kunt een kasteelbezoek brengen in Rooigem, waar een bloemenpluktuin het kasteel opfleurt. Ook voor de kinderen is er heel wat te beleven: zo ligt Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek.

Investeren in Groen

Parken

Stad Brugge investeert in de groenbeleving van haar inwoners. Deze legislatuur werden dan ook diverse eigendommen aangekocht en werden drie nieuwe parken gerealiseerd.

 • Park Steevens: 2,3 ha (reeds in uitvoering)
 • Site De Lijn: 1,5 ha (start 2023)
 • Katelijnepark: bijna 3 ha (start 2023)

Daarnaast tellen de twee deelgemeenten ook vele andere buurtparken, zoals Den Tir (1,5 ha), Kinderboerderij De Zeven Torentjes (3 ha), het Buurtpark Babaert Male (3 ha), het speelplein Paalbos (7 ha) en Montpellier (1,1 ha).

Bossen

Naast nieuwe parken, investeerden we ook in de uitbreiding van de bosgebieden in Assebroek en Sint-Kruis. Het Veltembos kreeg 2,8 ha bij. Ook plantten we geboortebossen: in 2010 werd een uitbreiding van Veltem bebost, in 2015 werd een halve hectare bos geplant aan de Gemene Weidebeek in Assebroek en ook het ‘Spyckerbosje’ kwam erbij.

 • Paalbos: 7 ha
 • Veltembos: 14 ha  (2,8 ha bijgekomen inclusief ParkSteevens)
 • Bergjesbos: 1 ha
 • Steenbrugse bosjes: 48,8 ha
 • Ryckevelde: 126,5 ha (Bijkomende aankoop in 2006 door ANB te Ryckevelde-Engelendale: 34 ha, waarvan 5 ha in 2008 werd bebost in Kom op Tegen Kanker plantactie. Het overig gedeelte van de aankop zal tegen 2026 geleidelijk aan verder grotendeels bebost worden (naarmate de gronden vrij komen van landbouwgebruik). Delen van eigendommen/aankopen ANB liggen buiten Brugge (steenbrugse bosjes, bestaand bos in Ryckevelde))
 • Engelendalebos: 8,6 ha
 • Geboortebossen : In 2010 werd een uitbreiding van Veltem bebost, in 2015 werd een halve hectare bos geplant aan de Gemene Weidebeek in Assebroek en het geboortebos ‘Spyckerbosje’.

“Daarnaast zijn er ook nog private bossen bij kastelen, zoals het bos bij het Slot van Male dat 43 ha telt”, stelt Van Volcem. “Ik droom ervan om dat bos publiek toegankelijk te maken maar de eigenaars staan er nog niet voor open, af en toe kan het wel al eens.”

Natuurgebieden

Deze legislatuur werden ook de natuurgebieden in Sint-Kruis en Assebroek uitgebreid. De Gulden Kamer breidde met 2,5 ha uit en ook Maleveld kreeg 21 ha weiland en 6 ha bos bij. Mede dankzij de inzet van het agentschap voor Natuur en Bos en private grondeigenaars zijn Assebroek en Sint-Kruis onderstaande natuurgebieden rijk en kwam er rond deze deelgemeenten een ware groene gordel:

 • Assebroekse Meersen: 82 ha (totaal 400 ha)
 • Gemene Weidebeek: 39 ha (Momenteel 32,5 ha in eigendom van de Stad – 25 ha werd aangekocht media jaren ’70 en 7,5 ha aanvullend tussen 2001-2003 – nog 7,5 ha aanvullend aan te komen. In 1999: beslist om geheel als groengebied te behouden (m.u.v. zuidelijk deel Klein Appelmoes). 2000-2001: aanleg werken, paden, poelen, grachten, waterpeilverhoging, natuurgericht beheer, 7 toegangspunten vanuit omgeven straten. 2000-2003: bebossing randzones (10 ha), als bosplantactie met scholen Wordt herbestemd naar natuurgebied in het gewestelijk RUP voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge
 • Slot van Male: 43 ha
 • Kanaal Gent-Brugge: 4,6 ha
 • Centrale Begraafplaats: 11,9 ha werd Centrale Begraafpark
 • Abdijenroute
 • Meersengebied: 159 ha
 • Chartreusemeersen: 141,9 ha
 • Gemene- en Loweiden
 • Hoeve Hangerijn met Prikkelpad: 1,7 ha
 • Brieversweg
 • Maleveld: 216,5 ha (21 ha weiland en 6 ha bos bijgekocht deze legislatuur)
 • Montpellier: 1,1 ha
 • Bisschopsdreef: 7,3 ha
 • Rooigem
 • Gulden Kamer: 21,1 ha  (2,5 ha bijgekocht deze legislatuur)
 • Damse Vaart

Groene parels Assebroek en Sint-Kruis in één boekje

Met dit boekje zetten we de groengebieden uit Assebroek en Sint-Kruis in de verf. Negentig pagina’s lang wordt al het moois dat deze twee deelgemeentes te bieden hebben, uitgelicht. Het spoort je meer dan ooit aan om deze groengebieden te (her)ontdekken!

Waar te vinden?

Het boekje is gratis te vinden in de Kinderboerderij, het Natuurcentrum Beisbroek, Hoeve Hangerijn, de openbare bibliotheken, In & Uit en het Huis van de Bruggeling.

brugge assebroek sint-kruis groene parels plekjes brochure boekje
Brugge

Nieuw aangelegd voorplein aan Den Tir geopend!

Vandaag mocht ik mee het nieuw aangelegd voorplein aan Den Tir in Assebroek officieel openen.

Nieuw aangelegd voorplein aan Den Tir geopend!

Begin januari startte aannemer Mahieu nv uit Oudenburg – in opdracht van Vivendo – met de aanleg van het voorplein van Den Tir. De bouw van de 36 nieuwe sociale woningen en 48 sociale appartementen op de voormalige terreinen van Den Tir was eerder al afgerond. Het studiebureau OMGEVING is aangesteld voor het ontwerp en de realisatie van het openbaar domein.

De werkzaamheden aan het nieuwe voorplein omvatten onder andere de complexe rioleringswerken, de aanleg van een nieuwe rijweg die de verbinding maakt tussen de Baron Ruzettelaan en de Oude Kortrijksestraat, het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen, elektrische laadpalen, zitelementen, fietsstallingen en voldoende groenzones voor waterinfiltratie.

Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat veiligheid en gezelligheid primeert op deze publieke ruimte.

De aanwezige verharding is functioneel noodzakelijk, zowel voor rijweg, fietspad als voor parkeren. Daarnaast kreeg het plein ook een stukje stedelijke functie, met name voor het terras van Café Pistolet. Alle overige ruimte werd maximaal ingevuld met groen.

De werken liepen vertraging op door problemen met de bevoorrading van materialen en gewijzigde voorwaarden voor bronbemaling (nodig voor het plaatsen van de riolering). De afwerking van het voorplein is nu zo goed als af. De omgevingswerkzaamheden rond de nieuwe site worden nog dit jaar uitgevoerd. Ook de aanplantingswerkzaamheden staan nog op de planning voor dit najaar (plantseizoen). Het gaat om vaste planten, bomen en gazon. De kers op de taart voor deze nieuw aangelegde omgeving.

Meer over wonen en omgeving in Brugge? Klik hier.

Brugge

Aanleg park Steevens – Fase 1: verharding fietspad Veltembos

Op 8 augustus start de eerste van twee fasen van de werkzaamheden aan het park Steevens. Zonder hinder door onvoorziene omstandigheden, voorziet aannemer De Witte de afronding van deze fase op 30 september.

Park Steevens: startdatum werkzaamheden bekend.

Stad Brugge kocht het park van de familie Steevens. Zo kon de fietsveiligheid in de Vossensteert, de Bossuytlaan, Zandtiende en de Collegestraat aangepakt worden. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het acht hectare grote bos. De groene long in het midden van Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, te wandelen en veilig te fietsen naar school.

De startdatum voor het aanvatten van de werkzaamheden is nu bekend. Na heel wat gesprekken met de eigenaar en de familie Steevens kon ik in 2020 dit dossier na dertig jaar deblokkeren. Velen voor mij beten hun tanden hierop stuk. Daarom ben ik dan ook opgetogen met de vooruitgang en de concrete aanvangsdatum voor de werkzaamheden.

In fase één krijgt het fietspad dat langs het Veltembos loopt en de Zandtiende en de Veltemweg kruist, een betonnen bovenlaag. Gedurende de periode van aanleg, zal deze niet toegankelijk zijn. De omleiding voor de fietsers loopt via de omliggende straten.

Tussen 7 november 2022 en 15  maart 2023 zal de tweede fase van het project plaatsvinden. Daarrond zal te gepasten tijde een communicatie rondgaan. Wegens moeilijkheden met de toelevering van het materiaal zoals hout voor het Vlonderpad en groenaanleg, loopt dit enige vertraging op. Ook de verdere afwerking van het wandel- en fietspad zal tijdens deze fase gebeuren.

Wens je meer informatie hierover? Klik dan hier.

Park Steevens: startdatum werkzaamheden bekend.

Hier kan je de infobrochure terugvinden: