Tag: Sint-Andries

Brugge

Timing werkzaamheden Wijk Blijmare

Brugge – In Sint-Andries zijn vernieuwingswerken bezig in Wijk Blijmare. De riolering, bestrating en voetpaden worden vernieuwd. Stap voor stap maken we de stad mooier, waterrobuust en verkeersveilig !

Timing

 • Iepenlaan: afgewerkt
 • Hogeweg: afgewerkt
 • Sint-Hubertuslaan (van Hogeweg tot rondpunt): afgewerkt
 • Knotwilgenlaan: deel 1 (van Sint-Hubertuslaan tot school) is afgewerkt, deel 2 start in het najaar
 • Rodenbeukendreef: deel 1 (van Iepenlaan tot Knotwilgenlaan) is afgewerkt, deel 2 afgewerkt tegen eind september
 • Ter Lucht & Ter Zale: start na bouwverlof tot eind oktober
 • Eikenlaan: afgewerkt tegen eind september
 • Meiboomlaan: start rioleringswerkzaamheden vanaf half september/begin oktober
Brugge

Update timing wijk Blijmare

update timing wijk blijmare mercedes van volcem brugge

BRUGGE – In wijk Blijmare zijn werkzaamheden aan de gang om de wijk tot een duurzame wijk met veel groen te maken. We ontharden de wijk zoveel als mogelijk en planten 153 nieuwe bomen aan. 3,2 kilometer aan openbare weg vernieuwen we met mozaïekkeien, de parkeerstroken komen in kasseien. De riolering was in een slechte staat, de vernieuwde riolering leggen we gescheiden aan.

Update timing wijk Blijmare

 • Hogeweg en Sint-Hubertuslaan – bijna klaar
 • Iepenlaan deel 1 van de Iepenlaan klaar half juni, deel 2 klaar tegen het bouwverlof
 • Rodenbeukendreef deel 1 van de Rodebeukendreef klaar tegen het bouwverlof, deel 2 klaar half september
 • Ter Lucht en Ter Zale – start na bouwverlof tot november 2023
 • Eikenlaan – deel 1 van de Eikenlaan eind augustus klaar, deel 2 eind september klaar
 • Meiboomlaan – start oktober 2023 tot eind december 2023
 • Knotwilgenlaan – deel Sint-Hubertuslaan tot school: klaar tegen het bouwverlof en het overige deel: start najaar 2023 en klaar in het voorjaar 2024.
Brugge

Nieuw kunstgrasveld voor J.V.V. Sint-Andries

SINT-ANDRIES – De jeugdvoetbalvereniging J.V.V. Sint-Andries krijgt een nieuw kunstgrasveld. Het huidige natuurgrasveld wordt intensief bespeeld en bij hevige regenval is het veld regelmatig onbespeelbaar. De nood naar een volledige heraanleg drong zich op, daarom beslisten we om deze wens in te willigen. We zullen het natuurgrasveld om vormen tot kunstgrasveld. Hierdoor zal het veld goed bestand zijn tegen intensief gebruik en ook tegen slechte weersomstandigheden.

Nieuw kunstgrasveld voor de jeugdspelers

240 spelers is heel wat. Het veld van de voetbalvereniging is veelvuldig gebruikt. Bij regen is het veld vaak onbespeelbaar. Het is belangrijk dat de enthousiaste spelers van J.V.V. Sint-Andries op een goed veld kunnen spelen. We voorzien een volledige heraanleg van het voetbalveld en vormen het om tot een kunstgrasveld. De volledige heraanleg omvat ook een extra berging en het vernieuwen van de paden rondom het voetbalveld, de inkom met fietsenstalling, de aanleg van een kunstgrasveld inclusief bijhorende drainage, alsook het plaatsen van een hemelwaterput voor recuperatie van regenwater, het vernieuwen van de omheiningen en ballenvangers.

Focus op waterrobuuste omgeving

We besteden bijzondere aandacht aan het waterrobuust maken van de omgeving. Tijdens de aanleg van de kunstgrasmat voorzien we een drainage om zo het overvloedige regenwater beter te laten afvoeren en infiltreren. De overloop van deze leiding sluiten we aan op de nieuwe hemelwaterput. Een kunstgrasveld is onderhoudsvriendelijker: bij intensief gebruik is het slijtvaster en het veld moet niet meer ingezaaid worden tussen de seizoenen door.

De padenstructuren rond het veld en de gebouwen zullen we in betonverharding uitvoeren (half gepolierd). Deze wateren op eigen terrein af. Op de langste kant van het speelveld voorzien we twee zones voor opslagplaats van verplaatsbare doelen. Naar onderhoud van de kunstgrasmat toe is dit tijdbesparend als deze op een verharding kan geplaatst worden.

Vernieuwde inkom

We vernieuwen de inkom in waterdoorlatende betonstraatstenen om zo maximaal in te zetten op de infiltratie van regenwater. We creëren een waaier van waterdoorlatende verharding die overvloeit naar groen. Aan de inkom komen er fietsenstallingen voor wie met de fiets komt. De haag ter plaatse zullen we behouden om als buffer te dienen naar het aangrenzend perceel. Er komt nog bijkomende beplanting rondom het toegangspad dat naar het terrein leidt.

Inzetten op kunstgrasvelden

De sportvereniging zal blij zijn met het nieuwe kunstgrasveld, op die manier kunnen meer ploegen gebruik maken van het veld.  Voor mij gaan sport en het openbaar domein hand in hand, zo kunnen we mooie projecten realiseren voor veel sportclubs.  Niets is leuker dan het openbaar domein openstellen voor spel, sport en samenkomen.

Brugge

Natuurbeheerplan Foreest én nieuw natuurpark van 5 ha!

BRUGGE – Gisteren werd het natuurbeheerplan en de plannen voor natuurontwikkeling van een akker in Foreest aan de buurtbewoners voorgesteld. Bekijk de plannen voor het natuurbeheerplan en de inrichting van de akker hier.

Natuurbeheerplan Foreest

We werken een natuurbeheerplan voor het stadsdomein Foreest uit, wat het draaiboek zal worden voor het toekomstig beheer van het domein. Zo’n natuurbeheerplan zorgt ervoor dat de stad meer subsidies kan ontvangen voor de natuurgebieden.

Wat staat centraal in het natuurbeheerplan?

 • Behoud van Foreest als wandel- en ontspanningsgebied
 • De oude boomgaard herstellen en na een aantal jaar hier schapenbegrazing integreren
 • Een infobord met informatie over de historische achtergrond van de locatie langs de Oude Sint-Annadreef
 • Behouden van elementen met erfgoedwaarde in de bossen van Foreest zoals de dreven en monumentale bomen.
 • Terugdringen van invasieve exoten op een boomgerichte, geleidelijke manier

Van akker tot natuurpark met heischraal grasland en wandellus

Het gebied van 5 hectare groot werd voordien als akkergrond ingericht. Om de natuur te herstellen, plannen we een nieuwe inrichting. We stellen heischraal grasland met overgangen naar omgevende bospercelen voor, wat zal aansluiten bij de nabije heideterreinen. Het beheer hiervan gebeurt door schapenbegrazing. We plannen om 8.835 m² aan bosgoed aan te planten, alsook 14 fruitbomen in de boomgaard langs de Doornstraat.

We maken een groene ontmoetingsplek met wandellus, zitbanken en drie houten brugjes. Om de plaats aantrekkelijk te maken voor bezoekers komen fietsbeugels en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstenen.

Benieuwd hoe het er zal uitzien? Bekijk de prachtige 3D-beelden:

Brugge

Werkzaamheden Wijk #Blijmare: update Hogeweg

BRUGGE – In Sint-Andries is de heraanleg van Wijk Blijmare aan de gang. We vernieuwen de rijweg en riolering in deze wijk en maken de wijk duurzaam en waterrobuust. Momenteel zijn de werkzaamheden in de Hogeweg bezig, deze zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) eind april/begin mei afgewerkt zijn.

Timing

 • Grondwerkzaamheden en gieten van mager beton + een week uitharden: start 27 februari 2023
 • Plaatsen van gootstenen en greppels: start 13 maart 2023
 • Gieten van beton + twee weken uitharden

Verkeer

Vanaf de Iepenlaan tot de Sint-Hubertuslaan is de Hogeweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Sint-Hubertuslaan is afgesloten voor alle verkeer tussen de Hogeweg en de rotonde met de Legeweg. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) hebben wel doorgang. Doordat de rijweg tussen de rotonde en de parking van het Penitentiair Complex in asfalt gegoten wordt, zal deze parking 1 tot 3 dagen lang niet bereikbaar zijn.

Vragen of suggesties?

Hebt u vragen of suggesties aarzel dan niet om mij te contacteren via mail schepen.vanvolcem@brugge.be of met whatsapp 0496/16.63.92.

Brugge

Renovatie administratief centrum Sint-Andries start op 1 maart

BRUGGE – De werken om het Administratief Centrum Regio West in Sint-Andries te renoveren starten op 1 maart. In dit gebouw is de politiezone West ondergebracht. Het gebouw wordt niet volledig afgebroken, maar gerenoveerd. Dit uit respect voor de historische waarde.

Pilootproject

De werkzaamheden starten op 1 maart en zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, begin 2025 afgerond zijn. We zullen het gebouw grotendeels renoveren, dit uit respect voor de historische waarde. De achterbouw, die dateert van de jaren 1950-1960 zal wel verdwijnen. Bij de renovatie staat energiezuinigheid, ecologisch verantwoord gebruik van materialen en energie en duurzaamheid centraal. Het gebouw zal een pilootproject van Stad Brugge zijn: het zal volledig fossielvrij verwarmd worden.

Toegankelijkheid parking

2/3 van de parking zal ingericht zijn als werfzone. De parking is hierdoor enkel nog bereikbaar via de Albert Serreynstraat en de zijstraat in de Pastoriestraat. De kleinere parking, normaal gezien voorbehouden voor politie, zullen we openstellen om het verlies aan parkeergelegenheid te compenseren.

Vrachtverkeer: buiten de schooluren

De afvoer en aanvoer van materialen met vrachtwagen zal zoveel als mogelijk buiten de schooluren gebeuren. Dit om de hinder te beperken en de veiligheid te garanderen.

Bibliotheek: blijft open

De bibliotheek blijft open en behoudt de normale openingsuren. Vanaf 1 maart moet je binnenkomen via de Albert Serreynstraat 1. Op de Platse zijn fietsenstallingen voorzien.

Brugge

98 Nieuwe bomen in Sint-Michiels en Sint-Andries

bomen 98 nieuwe sint-michiels sint-andries mercedes van volcem openbaar domein schepen brugge

BRUGGE – Het Brugse stadsbestuur zet zich volop in voor leefbaarheid, groen en bomen. Bomen zijn onze paraplu’s en parasols. Ieder jaar plant de stad meer dan 300 bomen aan op het Openbaar Domein. In Sint-Michiels en Sint-Andries zullen in de loop van januari 98 bomen aangeplant worden. Zo zorgen we voor groenere en meer leefbare wijken.

Sint-Michiels

 • Langs de Veeweide planten we 31 meerstammige en hoogstammige bomen aan. We kozen voor hoogstammige magnolias, hoogstammige sierkersen, hoogstammige meidoornen, meerstammige Chinese esdoornen en meerstammige sierkersen.
 • In het Albert Dyserynckpark planten we 5 fruitbomen (3 appelbomen en 2 perenbomen) en 6 parkbomen (2 magnolia’s, 2 Japanse honingbomen, 1 tupeloboom, 1 linde) aan.
 • In het Edgard de Smedtplantsoen komen 13 nieuwe bomen (5 zilveresdoorns, 5 rode esdoorns, 1 geelhout, 1 gele kornoelje, 1 Anna Paulownaboom).
 • Langs de Heidelbergstraat zullen we 5 nieuwe bomen aanplanten (veldesdoorns).
98 nieuwe bomen brugge sint-michiels sint-andries

Sint-Andries

 • In de Doornstraat komen 15 nieuwe bomen. We kozen voor perzisch ijzerhoud, hoogstammige sierkersen en winterlindes.
 • Langs het Hazenpad komen 3 nieuwe bomen aan het einde van de straat (magnolia, gewimperde linde, sierappel). Een hiervan is een “sierappel” een boom die prachtige witte bloesems krijgt in de lente en in de zomer oranjerode vruchtjes.
 • In Hertsvelde planten we 3 bomen op het speelplein en 1 boom op de grote groenzone gelegen tussen de bebouwing. (Japanse honingboom, kersenbloesem, veldesdoorn, sierkers).
 • In het park Koude Keuken en Bloemenoord planten we 15 bomen aan. (3 moerascipressen, 2 zilveresdoorns, 2 zwarte elzen, 2 Amerikaanse amberboom, 1 zwarte tupeloboom, 2 scharlaken eiken, 1 iep ‘frontier’ en 1 Japanse schijniep) .
 • We planten 1 parkboom (Amerikaanse tulpenboom) in Les acacia’s ter vervanging van een dode boom (deze werd vorig jaar ecologisch geveld).
98 nieuwe bomen sint-michiels sint-andries brugge

Fleurige en kleurrijke wijken

De aannemer zal de plantvakken maken en aansluitend de bomen aanplanten vanaf 16 januari 2023. De bomen zorgen voor een groenere, meer leefbare straat of buurt. In straten en wijken, kiezen we er altijd voor om kleinere bomen aan te planten.

Hoogstammige sierkers (links) – Perzisch ijzerhout (rechts)
Meerstammige chinese esdoorn (links) – Meerstammige sierkers (rechts)
Hoogstammige meidoorn (links) – Winterlinde (rechts)
Brugge

Heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: start fase 1 op 16 juni

Binnenkort start de heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving te Sint-Andries. De werken zullen worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Maldegem.

De inrichting van de Nieuwe-Sint Annadreef en omgeving voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, zoals waterdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Algemeen is de verhouding verharde oppervlakte – groenzone niet in evenwicht en aangepast aan de huidige klimaatverandering en droogteperiodes. De riolering werd in deze omgeving aangelegd in de jaren’60 van de vorige eeuw en vertoont tal van gebreken, die wijzen op een degradatie van het rioleringsstelsel.
Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef is dus vereist om terug een veilige, leefbare en duurzame straat te creëren.

Eerste fase
De eerste fase van de werken gaat van start op 16 juni. In deze eerste fase werkt de aannemer in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf de Doornstraat tot aan de perceelsgrens met huisnummer 42. De aannemer voorziet er een nieuw voetpad, een rijbaan in kasseien en aan beide kanten van de weg een fietscomfortstrook in asfalt. Het einde van de werkzaamheden van deze fase is – behoudens onvoorziene omstandigheden – voorzien tegen 30 september.

Tijdens deze eerste fase is er in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan huisnummer 42 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Bewoners uit de Nieuwe Sint-Annadreef 46-48 en 50 kunnen hun woning enkel te voet bereiken. Bewoners uit de Karel Custisstraat kunnen hun woning enkel bereiken via de Jacob Meyerstraat. De school blijft altijd bereikbaar via de omleidingsroute: Lange Molenstraat – Gistelse Steenweg. Voetgangers en fietsers behouden de doorgang. In het heraan te leggen deel van de straat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

12 fasen

 • fase 1: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40
 • fase 2: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat
 • fase 3: wegeniswerken Krakkestraat
 • fase 4: aanleg van voet- en fietspaden op diverse locaties
 • fase 5: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • fase 6: riolerings- en wegeniswerken Heidelaan
 • fase 7: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • fase 8: wegeniswerken Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • fase 9: wegeniswerken Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef
 • fase 10: riolerings- en wegeniswerken Heesterlaan
 • fase 11: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • fase 12: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

Rioolrenovatie

In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg een nieuwe riolering geplaatst.

In de andere straten (Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat) gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf, nadat de straten zijn heraangelegd, door een gespecialiseerde aannemer. Hij hoeft de straat niet op te breken, maar zal gebruik maken van de zogenaamde koustechniek (relining). Dat is een zeer duurzame techniek waarbij een nieuwe binnenwand uit kunsthars wordt aangebracht in de riool. De levensduur van de bestaande riolering wordt daardoor met ongeveer 30 jaar verlengd. Er is voor deze techniek gekozen om de bomen maximaal te kunnen behouden.

Vernieuwen bovenbouw

Voor de bovenbouw wordt er zo veel mogelijk gewerkt met materialen die zo weinig mogelijk schade veroorzaken in de ondergrond.

Het wegprofiel wordt aangepast. De rijloper wordt smaller waar bomen een te grote wortelaanzet hebben. Ook de goten en de inplanting van de straatkolken zullen wijzigen.

Bestaande waardevolle bomenbestand

De bestaande statige straatbomen zijn allesbepalend voor het karakter van de ganse wijk. Het behoud ervan staat dan ook voorop. Daarom worden in dit project weinig nieuwe bomen aangeplant. Enkel in de Heesterlaan worden de minder waardevolle berken gerooid in functie van een nieuwe aanplant.
Er wordt in de Nieuwe Sint- Annadreef een plataan gerooid in functie van het aanleggen van een nieuwe, verhoogde bushalte aan de school ‘De Varens’. Deze boom is een minder waardevol exemplaar gezien deze veel concurrentie ondervindt van de andere, grotere platanen

Kostenplaatje

Totaal geraamde kostprijs: € 3.695.406,19

Meer weten? Klik hier

Brugge

Brugge zet in op voetpadenplan: Brugse deelgemeenten krijgen nieuwe voetpaden goed voor 1,5 miljoen euro in 2022

BRUGGE – De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden tussen november 2021 en de zomer van 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

Sint-Michiels en Sint-Andries (West)

De Stad zal 669.500 euro investeren in deze grote deelgemeenten.

Tien straten worden aangepakt : “Ten Boomgaard, Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnoldsulaan en Walakker en de een stuk van de Diksmuidse Heerweg,  de  Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, Ontmijnerslaan en Jonckheer Paul Coppietersdreef”  Dus vijf straten in Sint-Michiels en vijf straten in Sint-Andries”, stelt Mercedes Van Volcem.

 • Ten Boomgaard

In Ten Boomgaard wordt de huidige toestand volledig uitgebroken, maar identiek heraangelegd. “215.000 euro wordt voor het project uitgetrokken. Na het herfstverlof starten we onmiddellijk met de werken om in januari volgend jaar af te ronden. We rekenen op 50 werkdagen om dit project volledig af te werken”, zegt Van Volcem.

 • Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en Walakker

Deze straten krijgen allemaal een nieuw voetpad, een investering van 242.000 euro. Het grootste project in deelgemeente Sint-Michiels. Het ontwerp van deze zone moet nog opgemaakt worden. De start van het project zou maart 2022 moeten zijn, om in mei 2022 af te ronden. Dit uitgestrekt project zal 60 werkdagen duren”, aldus de schepen.

 • Diksmuidse Heerweg

In de Diksmuidse Heerweg worden waterdoorlaatbare opritten aangelegd. Er wordt geïnvesteerd in meer waterinfiltratie maar ook in meer groen in de straat. Dit zal zorgen voor een kleurrijke en natuurlijke aanblik van het straatbeeld.

“Kostprijs van deze operatie: 18.500 euro. Start der werken januari 2022, einde in februari 2022. Deze werken zullen een 10-tal werkdagen in beslag nemen”, duidt de schepen.

 • Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan

De Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan krijgen een nieuw voetpad, maar ook een nieuwe groene zone naast het voetpad dat ingezaaid wordt met gras. “De grasstroken zorgen voor een meer water robuuste en leefbare straat. De werken starten in februari 2022 en ronden we af in maart 2022. Duurtijd 20 werkdagen, kostprijs 66500 euro.”

 • Jonckheer Paul Coppietersdreef

“Een project ter waarde van 127.500 euro. Het project zal in twee delen opgesplitst worden: 1) tussen de Torhoutse Steenweg en de Expresweg en 2) tussen de Expresweg en de rotonde aan de Diksmuidse Heerweg”, legt Van Volcem uit. De werken zullen starten in de maand mei 2022 en in juni 2022 beëindigd woorden.

De aannemer van het voetpadenplan in sector West is het bedrijf Seru.

Waar?Wanneer?Budget
Ten BoomgaardStart na herfstverlof t.e.m. januari 2022 (50 werkdagen)215.000 EUR.
Diksmuidse HeerwegJanuari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)18.500 EUR.
Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, OntmijnerslaanFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)66.500 EUR.
Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en WalakkerMaart 2022 t.e.m. mei 2022 (60 werkdagen)242.000 EUR.
Jonckheer Paul CoppietersdreefMei 2022 t.e.m. juni 2022127.500 EUR.
 TOTAAL:669.500 EUR.

Sint-Kruis (Oost)

Een inhaalbeweging voor Sint-Kruis (wijk achter de watertoren).
In Assebroek en Sint-Kruis  komt een heraanleg van wel 5 voetpadzones: Akkerstraat, Wiedauwbos, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld. “De totale kostprijs van deze werken in sector Oost is beraamd op 477.500 EUR. De Akkerstraat, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld krijgen daarenboven een aangepast openbare ver’led’de lichtinrichting”, duidt de schepen.  De voetpaden zijn in slechte staat, vernieuwing van deze wijk dringt zich op.  Naast voetpaden zullen we bomen en waterinfiltratie voorzien.  We pakken straat per straat aan.

 • Akkerstraat

“In de Akkerstraat pakken we de voetpaden aan maar er komt ook een heraanleg van de plantvakken en de parkeerstroken”, duidt schepen Van Volcem. De geraamde kosten voor de werken bedragen 140.000 euro. De werken zullen normaal in december 2021 nog van start gaan en beëindigd worden in februari 2022. Er wordt gerekend op 25 werkdagen. “De inrichting van de Akkerstraat voldoet niet meer aan de normen van een duurzame omgeving anno 2021. De voetpaden en parkeerstroken liggen er slecht bij ten gevolge van ouderdom en te kleine boomvakken. Een totale vernieuwing drong zich op”, aldus de schepen. De voetpaden zullen aangelegd worden in grijze betonstraatstenen, net als de opritten van de bewoners. De parkeerstroken zullen dan weer in granieten kasseien heraangelegd worden. Ook bufferzones om oppervlaktewater op te vangen zullen geïntegreerd worden in de plantvakken die veel groter worden aangelegd. “Daarbij worden 12 extra bomen aangeplant, voor een betere leefbaarheid in de straat. We kozen voor rode esdoorn en sierpeer in de Akkerstraat en de zijstraat Keizerstraat”, stelt Van Volcem.

De aannemer voor deze werken in Sint-Kruis is de firma Krinkels.

 • Keizerstraat

“Voor de Keizerstraat, een zijstraat van de Akkerstraat, hebben we dezelfde plannen op de agenda: plantvakken en parkeerstroken aanpassen en het voetpad vernieuwen. Opnieuw kozen we voor een totale vernieuwing om een duurzame oplossing te bieden aan de buurt”, klinkt het bij de schepen van Openbaar Domein. “Dezelfde materialen worden gebruikt als in de Akkerstraat, er is dus sprake van een zekere uniformiteit in de buurt. De Keizerstraat krijgt ook heel wat nieuwe plantvakken. De kwaliteit van de woonomgeving wordt hiermee verbeterd: we creëren zo een groener en des te mooier straatbeeld”, aldus Van Volcem. De werken zullen zo’n 20 werkdagen in beslag nemen. De start van de werken wordt voorzien in februari 2022. Einde wordt voorzien voor april 2022. Kostenplaatje 105.000 euro.

 • Altenastraat

De Altenastraat die evenwijdig loopt met de Keizerstraat en ook aansluit op de Akkerstraat heeft te maken met dezelfde problematiek, verouderd en in slechte staat. “We kiezen keer op keer voor de meest duurzame oplossing. In deze buurt is dat een volledige heraanleg. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een klimaatbestendiger ontwerp naar voor te schuiven waar we ons wapenen tegen hevige regenval en een betere waterinfiltratie”, legt Van Volcem uit. De sierpeer zal aangeplant worden in de nieuwe plantvakken. “De werken in de Altenastraat zullen van start gaan in maart 2022 en afgerond worden in mei 2022. Ze zullen zo’n 15 werkdagen in beslag nemen. De werken kosten 80.500 euro”, vult de schepen nog aan. 

 • ’t Veld

In ’t Veld hebben we te maken met kleine plantvakken waardoor de bomen uit hun voegen barsten. “De wortels van de bomen duwen de tegels van de voetpaden naar boven. Zowel de voetpaden, plantvakken als parkeerstroken worden volledig hertekend in de straat. Er komen ook nieuwe bomen”, zegt Van Volcem. De werken starten in april 2022 en zullen 15 werkdagen in beslag nemen. Einde is voorzien voor juni 2022. Het kostenplaatje bedraagt 77.000 euro.

 • Wiedauwbos

In Wiedauwbos worden de voetpaden stevig aangepakt. De kostprijs van het voetpadenplan voor de straat bedraagt 75.000 euro. De werken zullen 15 werkdagen in beslag nemen en starten in januari 2022. Einde is voorzien voor maart 2022.

Waar?Wanneer?Budget
AkkerstraatDecember 2021 t.e.m. februari 2022 (25 werkdagen)140.000 EUR.
WiedauwbosFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)75.000 EUR.
KeizerstraatMaart 2022 t.e.m. april 2022 (20 werkdagen)105.000 EUR.
AltenastraatApril 2022 t.e.m. mei 2022 (15 werkdagen)80.500 EUR.
‘t VeldMei 2022 t.e.m. juni 2022 (12 werkdagen)77.000 EUR.
 TOTAAL:477.500 EUR.

Lissewege (Noord)

 “De werken in de Scharphoutstraat worden nog in november dit jaar opgestart, na de herfstvakantie. Er wordt op 20 werkdagen gerekend voor de heraanleg van de voetpaden. Het kostenplaatje kloppen we af op 40.000 euro. Einde van de werken voorzien we in december dit jaar”, legt Van Volcem de plannen uit.

Sint-Jozef (Noord)

In 2021 investeerden we al in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en in de Koolkerksesteenweg werd al in 2021 gestart  (nu komt fase 1 en 2 voetpaden en groenzones van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat) maar in 2022 zetten we dit verder tot de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). 

De voetpaden liggen er heel slecht en we pakken dit met beide handen aan.

Ook de Ter Looigemweg krijgt nieuwe voetpaden in Sint-Jozef met heraanplant van bomen. Ook een deeltje van de Pannebekestraat werd in 2021 hersteld maar daar onderzoeken we een volledige heraaleg in 2023.

In Koolkerke wordt de  Vaartbekeweg en Kapelstuk onder handen genomen.

 • Ter Looigemweg en Vaartbeekweg

In februari 2022 starten de werken in de Ter Looigemweg en de Vaartbekeweg in sector Noord. “De werken in de Ter Looigemweg zullen zo’n 85.000 euro kosten. De bomen in de straat worden half maart aangeplant. Einde van de werken is voorzien voor maart 2022, net als in de Vaartbekeweg. Respectievelijk nemen de werken 20 en 15 werkdagen in beslag”, aldus de schepen.

 • Kapelstuk

Kapelstuk sluit het rijtje projecten in de sector Noord af. “Daar wordt niet alleen het voetpad maar ook de rijweg volledig heraangelegd in asfalt aansluitend op de reeds vernieuwde Zagersweg.”, legt Van Volcem uit. De werken worden geraamd op 75.000 euro en worden uitgevoerd in 30 werkdagen. Start is voorzien in april 2022, einde in mei 2022.

Waar?Wanneer?Budget
ScharphoutstraatNovember 2021 (na herfstverlof) t.e.m. december 2021 (20 werkdagen)40.000 EUR.
Koolkerksesteenweg fase 3Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (20 werkdagen)75.000 EUR.
Koolkerksesteenweg fase 4Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)25.000 EUR.
Ter LooigemwegFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)85.000 EUR.
VaartbekewegFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)35.000 EUR.
KapelstukApril 2022 t.e.m. mei 2022 (30 werkdagen)75.000 EUR.
 TOTAAL:335.000 EUR.

“Heel wat werk voor de boeg dus, maar de voetpaden in onze deelgemeenten worden op die manier grondig aangepakt en futureproof gemaakt”, klinkt het nog bij de schepen van Openbaar Domein.

Sint-Pieters (Noord)

Op Sint-Pieters werd dit jaar de Slachthuisstraat volledig vernieuwd en een gedeelte van de Sint-Pieterszuidstraat, maar ook een groot stuk van de Sint-Pietersnoordstraat en de Rond den Heerdstraat. Volgend jaar starten we ook in de Sint-Pieterskerklaan met een volledige heraanleg (weg en voetpaden) en de voetpaden in de Karel de Ledeganckstraat en Karel Mestdaghstraat zijn in tweede helft 2022 aan de beurt.

Brugge Financiën Schepen Sint-Andries Sint-Andries

We leggen een kunstgrasveld aan ten voordele van Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries.

Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries is een buurtploeg die competitief voetbal combineert met een groot gemeenschappelijk gevoel. De club bestaat uit meer dan 200 leden en 12 ploegen. Dit seizoen startte de vereniging zelfs met een G-ploeg voor jongens en meisjes met een licht mentale of fysieke beperking tussen 6 en 16 jaar. Het voetbalveld wordt dus intens gebruikt, waardoor het bij slecht weer soms onbespeelbaar is.

Inspanning

“We vernamen de noodsignalen en ik vond dat er wat aan de situatie moest gedaan worden. J.V.V. Sint-Andries is een club met het hart op de juiste plaats en geeft enorm veel terug aan de gemeenschap. Ik was dus direct bereid om ze zowel financieel als door het maken van een ontwerp bij te staan” aldus schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD plus).

Werken

Het huidige grasveld wordt vervangen door kunstgras. De switch naar kunstgras biedt enkele significante voordelen. Zo heeft kunstgras minder last van lange droge en natte periodes, maar biedt het ook de mogelijkheden voor mensen met pollenallergie om zich volledig uit te leven. Om het overtollige regenwater af te voeren voorzien we dan weer extra drainage. Naast werken aan het veld gaan we ook de omliggende infrastructuur moderniseren. Zo gaan we de bestaande armaturen, die ons veld belichten, voorzien van klimaatvriendelijke LED verlichting. Voor de voetbalclub zelf voorzien we ook extra berging om materiaal in op te bergen. Daarnaast hernieuwen we de omheining met ballenvangers, dit om overvliegende ballen bij de aangelanden tegen te gaan. Ten slotte zal de volledige toegang met fietsenstandplaats vanuit de Robrecht van Vlaanderenlaan wordt vernieuwd met water doorlatende materialen en groenblijvende beplanting.

Transparantie

“We willen de aangelanden zoveel mogelijk informeren over de komende werken en hadden dan ook een infomarkt voorzien. Hier probeerden we uitleg te geven over het project en ook directe vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. De respons van het aanwezige publiek was heel positief en we zijn dan ook heel blij dat we met zo een buurtproject kunnen uitpakken.” concludeert schepen Van Volcem.