Tag Archives: vergroening de lijn

Mercedes Van Volcem: midibussen en hernieuwde stelplaats in Brugge operationeel in 2023

2 jun

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement deze middag vond een gedachtewisseling plaats over het jaarverslag 2021 van De Lijn. Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van de activiteiten en het beleid van de Vlaamse Vervoermaatschappij. Naast cijfergegevens over het personeel en de vloot geeft het ook inzicht in de jaarrekening. Omdat ik al gedurende lange tijd pleit voor een duurzame oplossing om de stadskern in Brugge emissievrij te bedienen, is deze gedachtewisseling in het bijzonder interessant.

Uit de presentatie van de heer Johan Sauwens en mevrouw Ann Schoubs viel op te maken dat De Lijn een prioriteit maakt van de vergroening van de vloot en stelplaatsen. Het plan van aanpak zal in 3 fases uitgerold worden.

Tijdens de exploratiefase worden diverse pilootprojecten opgezet waarvan de zeven emissievrije midibussen in Brugge onderdeel zijn. Ten laatste in 2023 zullen zowel de bussen als de stelplaats hiervoor operationeel zijn.

De Uitrolfase wordt voorzien tussen 2028 en 2035. Dan wil De Lijn haar elektrische vloot hebben uitgebreid tot 1.657 voertuigen met 69 stelplaatsen.

Lees hier meer over de elektrische midibussen die we weldra zullen verwelkomen in Brugge.

Vind hieronder de presentatie die deze middag tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd toegelicht.

De Lijn start zoektocht naar elektrische bussen

30 mrt

BRUGGE – In het Vlaams Regeerakkoord staat geschreven dat de Vlaamse Regering tegen 2025 de stadskernen emissievrij wil bedienen. Vorige week kondigde minister Lydia Peeters een ontwikkeling aan in de verdere uitrol van onze Vlaamse laadinfrastructuur. Nu zet De Lijn procedures in gang om honderden elektrische bussen aan te kopen. De eerste daarvan worden in de zomer van 2023 in de Brugse binnenstad verwacht.

Brugge zal dus dienen als pilootproject. De historische binnenstad met haar smalle pittoreske straten is immers een echte ‘street canyon’. Vandaar dat compacte en elektrische voertuigen ideaal zouden zijn voor een leefbare binnenstad. Als schepen in Brugge zie ik dit uiteraard als een stap in de goede richting. In het Vlaams Parlement ijver ik al langer om deze zoektocht aan te vatten. De ambitie om tegen 2025 de stadskernen emissievrij te bedienen, mag niet uit het oog verloren worden. Dat de openbaarvervoersmaatschappij nu op zoek gaat naar kandidaat-verkopers, is dus een goede zaak.  

Implementatie

Zoals in het persbericht te lezen was, zal tegen de zomer van 2023 in Brugge de eerste compacte, elektrische bus in gebruik genomen worden. Deze “midi-bussen” zullen 8 meter lang zijn en plaats bieden aan een 50-tal reizigers. Later zullen ook andere bustypes in beeld komen ter vergroening van de busvloot. Dit zal gefaseerd gebeuren omdat ook de stelplaatsen omgebouwd moeten worden.

Naast de vergroening van de busvloot willen wij ook afstappen van het huidige stermodel waarbij al onze bussen de stad doorkruisen. In de plaats stellen we een model voor, waar twee centrumlijnen de aanvoer naar de binnenstad verzorgen alsook de verbinding met stads- en streeklijnen aan het station en ‘t Zand.

Geen nieuwe fiscale maatregelen voor woningprijzen

11 mrt

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

Terwijl de woningprijzen hun opmars blijven voortzetten, is Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) voorlopig niet van plan om in te grijpen. “Ik ben terughoudend”, zei hij donderdag in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. “Het verleden heeft ons geleerd dat het zelden een goed idee is om de markt te corrigeren met fiscale maatregelen.”

Diependaele kreeg verscheidene vragen over de situatie op de woningmarkt van onder andere Mercedes Van Volcem (Open Vld). Er werd teruggegrepen naar een barometer van de notarisfederatie Fednot van eind februari, waaruit bleek dat woningen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden in 2020 een stuk duurder zijn geworden: de prijzen voor huizen en appartementen stegen met bijna 7 procent ten opzichte van 2019.

In zijn reactie nuanceerde de minister in de eerste plaats de gegevens. Zo wees hij er onder meer op dat vooral duurdere woningen sterk in prijs stegen. “Daardoor kan het totaalbeeld vertekend zijn”, zei hij. “Goedkopere woningen stijgen ook in prijs, maar minder snel.”

Daarnaast gaf Diependaele te kennen dat nieuwe ondersteunende maatregelen nemen niet noodzakelijk wenselijk is. “Fiscale maatregelen kunnen een antwoord bieden op sommige vraagstukken, maar kunnen de woningmarkt ook destabiliseren”, luidde het. Bovendien verwees hij naar eerdere maatregelen, zoals de verlaging van de registratierechten op de aankoop van een woning van 7 naar 6 procent en de 9,1 miljard euro die de Vlaamse regering van 2021 tot 2024 zal investeren in woningbouw.

De minister voorziet daarom voorlopig niet in nieuwe initiatieven of maatregelen. “Ik ben terughoudend om zomaar nieuwe fiscale maatregelen te nemen”, zei hij. “Het verleden heeft ons geleerd dat het zelden een goed idee is om de markt te corrigeren met fiscale maatregelen.”

Daarnaast stelde Mercedes ook een vraag over het zicht op de woningmarkt na Covid en de invloed van Covid op ons wonen.

Lees hier de vragen die Mercedes stelde in de Commissie Onroerend erfgoed en Wonen:

Je kan de commissie herbekijken:

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord moeten de bussen in stadskernen vanaf 2025 emissievrij rijden, en vanaf 2035 moet dat in heel Vlaanderen het geval zijn. Om haar busvloot te vergroenen, wil De Lijn in de komende jaren stapsgewijs elektrische bussen aankopen. Voor deze investering in bussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur wil de Vlaamse Regering op zoek gaan naar private financiering. De vergroening van de busvloot en die private uitbesteding staat vandaag op de agenda.

Je kan hier de commissie bekijken: