Onroerend Erfgoed Vlaams Parlement

Archeologie maakt wonen duurder

“De verplichtingen die het gevolg zijn van het Archeologiedecreet maakt woningen duurder. Het Archeologiedecreet bevat een aantal instrumenten met het oog op de bescherming, het behoud, het herstel en de instandhouding van het archeologisch patrimonium. Door dit decreet wordt een projectontwikkelaar soms geconfronteerd met enorme onderzoekskosten. Door overdreven reglementering wordt wonen steeds duurder.”stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) Op basis van de huidige praktijk geeft minister Bourgeois in een parlementaire vraag van Van Volcem richtprijzen over het te verwachten prijskaartje. Deze loopt gemakkelijk in de 1000’en euro’s.

“Voor een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem betaalt men tussen de 250 en 500 euro. Een vooronderzoek met ingreep in de bodem volgens het principe van proefsleuven kost tussen de 2500 en 5000 euro per hectare. De hogere prijs (vb. 5000 euro) is voornamelijk in een stadscontext of wat archeologen een complexe omgeving noemen. Voor een doorsnee opgraving betaalt men zo’n 10 tot 20 euro per m² opgraving.” Aldus Mercedes Van Volcem.

Door overdreven reglementering wordt wonen steeds duurder 

“Door de verplichting tot sociale mix wordt een woning in een verkaveling 15 000 euro duurder. Energetische verplichtingen maakt een woning ook 15 000 euro duurder.

De kost voor archeologie loopt niet zelden op tot 5000 euro per kavel.”

“Het gevolg is dat ook het budget voor sociaal wonen krimpt want het departement wonen moet ook betalen voor deze maatregel. Ik ben benieuwd wat de minister van wonen daarover denkt… Dit treft vooral jonge gezinnen die een woning willen aanschaffen.” besluit Vlaams Parlementslid Van Volcem.

Vraag en antwoord van de minister vindt u hier.