Beleid Tussenkomsten Vlaams Parlement Wonen

Geen sociale woningen op dure bouwgrond

Mercedes Van Volcem interpelleerde Freya Van den Bossche in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement over haar plannen om dure bouwgronden op te kopen voor de bouw van sociale woningen. Mercedes vindt dat je dat budget beter kan besteden.

Bekijk het fragment.