Tussenkomsten

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Hoe betaalbaar is wonen in de centrumsteden?

Het belangrijkste thema bij de bespreking van de stadsmonitor in de commissie Stedenbeleid van het Vlaams parlement is ‘betaalbaar wonen’. Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen in Brugge onderzocht de trends, woningprijzen(2005-2010) en inkomens(2004-2009) in de 13 Vlaamse centrumsteden en zet de belangrijkste conclusies op een rijtje. “De woningprijzen van Gent(40%) en Antwerpen(50,1%) stijgen zeer sterk ten opzichte van andere centrumsteden. Dit in tegenstelling tot de inkomens die er veel minder snel stijgen. Gelet op het feit dat hier de zwakste inkomens zijn en de steden veel alleenstaanden telt is dit zorgwekkend.”

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Leegstand sociale woningen voorspelbaar en ontoelaatbaar voor vele wachtenden

Vandaag trekt de Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VVH) aan de alarmbel. Leegstand dreigt voor duizenden sociale woningen en er is meer dan 200 miljoen euro tekort voor renovatieprojecten. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voorspelt al twee jaar dat de huidige recepten ontoereikend zijn. “Voor dit scenario waarschuw ik al 2 jaar. 51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. Er is onvoldoende budget voorzien.” Van Volcem pleitte voor een andere beleidsaanpak in haar conceptnota Sociale Huisvesting. Ze wil onder andere tijdelijke sociale huurcontracten invoeren en de slechtste woningen verkopen aan jonge starters.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen Wonen

Commissie Wonen

Deze morgen stelde ik een vraag aan minister Freya Van den Bossche omtrent de ontoereikende budgetten om de nieuwbouw en de renovatie van de sociale woningen op te vangen.  Op het Woonforum bleek dat er 15 miljard euro nodig is. De minister stelde deze morgen dat dit lichtjes overdreven was maar dat er toch een budget nodig is van 13 miljard euro.  Freya Van den Bossche vindt een sociale woning een structurele oplossing voor een woningnood. Ikzelf meen dat het beleid dichter op de bal moet kunnen spelen en dat het woonbeleid meer moet gericht zijn op hulp bieden in een tijdelijke situatie. Zolang er levenslange huurcontracten worden gegeven aan huurders zullen er nooit genoeg sociale woningen zijn. De behoeftigen van gisteren en vandaag zijn immers niet de behoeftigen van morgen.  Daarom pleit ik voor een ander systeem zodat de sociale woningen toekomen aan zij die het echt nodig hebben. Bovendien zullen nieuwe recepten nodig zijn gelet op de financiële en ruimtelijke grenzen van het huidige beleid.  Freya Van den Bossche wil vooral nieuwbouw en sluit de ogen voor de wachtenden.

Beleid Tussenkomsten

Meer dan de helft sociale woningen heeft opknapbeurt nodig

51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. De cijfers blijken uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Freya Van den Bossche(Sp.a). Als de woning wordt gerenoveerd en de marktwaarde stijgt met meer dan 10% kan de huurprijs in beperkte mate stijgen. Voor de renovatie voorziet de Vlaamse Regering in eerste instantie 28 miljoen euro.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem(Open Vld): ‘Meer dan 4 miljard euro te kort: andere koers voor sociale huisvesting noodzakelijk!’

In het debat in het Vlaams Parlement over sociale huisvesting pleit Mercedes Van Volcem(Open Vld) voor een gans andere aanpak. Vorige week bleek uit een studie van de vereniging voor Vlaamse huisvestingsmaatschappijen dat er 1,85 miljard euro te kort is voor het bouwen van het vooropgestelde doel. Om het huidig patrimonium te renoveren is bovendien nog eens tussen 2 en 3 miljard euro nodig. Van Volcem wil tijdelijke huurcontracten voor sociale huurwoningen.  Ze pleit er ook voor om werkloze sociale huurders beter te begeleiden en activeren.  “Een verhaal die ik al meer dan een jaar duidelijk tracht te maken, nu worden de contouren duidelijk door studies van de sector zelf.” reageert Van Volcem.

(meer…)

Beleid Parlementair werk Tussenkomsten Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Sociale Kredietsector aan herziening toe

Open Vld pleit voor een herziening van het Sociale kredietsector. “Het huidige systeem is te complex en te weinig transparant. Het maakt efficiënt besturen niet mogelijk. Momenteel voorzien zowel het Vlaams Woningfonds (VWF) als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sociale kredieten.”vertelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Van Volcem diende een voorstel van resolutie in in de commissie Woonbeleid in het Vlaams Parlement. In het voorstel pleit ze ervoor om enkel het Vlaams Woningfonds bevoegd te maken voor de sociale kredieten. De VMSW zou dan louter bevoegd zijn voor de sociale huursector. “In het kader van efficiënt bestuur kan dit een stap vooruit betekenen.”stelt Van Volcem vanuit de oppositie.

Het debat vindt gehoor in het Vlaams Parlement. Om de discussie open te trekken naar alle betrokken actoren stelde Van Volcem een hoorzitting voor. Zowel de oppositie als een deel van de meerderheid had hier oren naar. Carl Decaluwé(Cd&v) steunde het idee van een hoorzitting.

Eind maart zal de hoorzitting plaats vinden. Bij de hoorzitting worden de betrokken actoren uitgenodigd om hun visie te komen uitleggen aan de Vlaams Parlementsleden.  In dit geval kunnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Vlaams Woningfonds en bijvoorbeeld erkende kredietmaatschappijen uitgenodigd worden.

Van Volcem reageert tevreden: “Het is goed dat ook een deel van de meerderheid instemde met de hoorzitting. Zo kunnen we het debat ten gronde voeren.”