Vlaams Parlement

Ontharding? Duidelijkheid omtrent omgevingsvergunning nodig.

BRUSSEL – Om onder andere waterinfiltratie te bevorderen kent Vlaanderen diverse subsidies toe voor ontharding. De administratie van het departement Omgeving hanteert bij het verlenen van vergunningen vaak een bijzondere interpretatie van het decreet en vrijstellingenbesluit waardoor de uitvoering van ontharding vertraging oploopt. Ik stelde de minister hierover een dringende vraag.

Ontharding? Duidelijkheid omtrent omgevingsvergunning nodig.

Artikel 10 van het decreet en vrijstellingenbesluit bepaalt wanneer géén omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen op openbaar domein vereist is. Daarbij valt onder 2° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van een bestaande verharding. “Ontharding” kan op die manier ook geïnterpreteerd worden als “wijziging van verharding” met het meest positieve effect op de omgeving.

Ontharding? Duidelijkheid omtrent omgevingsvergunning nodig.

Het bekomen van een omgevingsvergunning duurt tot zes maanden en kost administratief tijd en geld. Bovendien kan een bezwaarschrijver of gelijk welke derde tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen. Om die reden beperken we ons in Brugge zoveel mogelijk tot het ontharden van percelen tot 300m² (vrijstelling).

Uit het antwoord van de minister is duidelijk dat het wijzigen van verharding niet onder het vrijstellen van de omgevingsvergunningsplicht valt, maar dat het Vrijstellingenbesluit wel uitgebreid zal worden.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.