Opinie

Van Volcem: Automatische loonindexering halt toe roepen

“Om onze Belgische bedrijven ademruimte te geven en te herstellen van de crisis moeten we de automatische loonindexatie een halt toe roepen. Dat je loon automatisch indexeert is nefast voor de werkgelegenheid en concurrentiepositie van de bedrijven. Onze welvaart lijdt hieronder.”  stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).
Door het overschrijden van de spilindex in juli worden de lonen op 1 oktober voor een derde keer dit jaar verhoogd.  “Dat is werkelijk van het goede teveel. We mogen niet vergeten dat nog heel wat bedrijven vechten voor hun voortbestaan. De crisis is nog lang niet verteerd.” vervolgt Van Volcem.
“Ik roep de sociale partners op om bij de onderhandelingen van een nieuw interprofessioneel akkoord rekening te houden met de Belgische loonhandicap ten op zichte van onze buurlanden. Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar wil ik ook mijn collega-politici oproepen om over partijgrenzen heen het debat te voeren.”
“In Duitsland is de gemiddelde loonkost 30 euro per uur arbeid terwijl dat in België 36 euro is.  Ik hoef niet uit te leggen dat dit onze concurrentiepositie drastisch ondermijnt.” betoogt Van Volcem die onlangs de bedrijfswereld van dichtbij mocht ervaren.
Drie dagen lang volgde Van Volcem stage in het West-Vlaamse bedrijf Balta Group, een wereldspeler op vlak van vloerbekleding. VOKA organiseerde dit programma in het kader van “Onderneming & Politiek” . Parlementsleden ervaren er de impact van het parlementair werk op de dagelijkse bedrijfsvoering en vergroten hun kennis van de ondernemingsrealiteit.
“Ook de voorzitter van de Europese Central Bank, Jean-Claude Trichet stelde in het verleden reeds enkele malen dat de automatische loonindexatie moet verdwijnen als we op lange termijn onze welvaart willen behouden. België is samen met Luxemburg en Zwitserland de enige die dergelijk systeem nog hebben.” besluit Van Volcem.