Beleid

Freya Van den Bossche stuurt bij inzake woonbeleid

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem is tevreden dat Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche haar sociaal woningbeleid bijstuurt. “Van den Bossche laat eindelijk haar plan varen om vooral nieuwe sociale woningen te bouwen en kiest voor de renovatie van bestaande woningen.” Van Volcem dringt er nu bij Van den Bossche op aan om een volgende stap te zetten: een sterkere ‘activering’ van mensen die in een sociale woning leven.
In haar beleidsplan stelde Vlaams minister van Wonen Van den Bossche nog resoluut de bouw van 64 000 sociale woningen voorop tegen 2020, 43 000 nieuwe sociale huurwoningen en 21 000 sociale koopwoningen. Mercedes Van Volcem vermoedt dat de ommezwaai van Van den Bossche er komt na lectuur van een rapport van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Die lichtte de voorbije jaren 108.000 sociale woningen door, ongeveer tachtig procent van het totaal. Energiezuinig blijken die niet te zijn. Vijfenveertig procent heeft geen dubbel glas, dakisolatie en/of centrale verwarming.
Mercedes Van Volcem wijst al langer op de noodzaak om sociale woningen te renoveren. “De energiekosten swingen niet alleen de pan uit. Als men nu niet ingrijpt, kunnen we sommigen huizen binnenkort beter afbreken wegens te bouwvallig. Ik ben dan ook tevreden dat het rapport van de VMSW de minister tot inzicht heeft gebracht,” stelt Mercedes Van Volcem die al langer wijst op de noodzaak om sociale woningen te renoveren.”
Vandaag staan er 75.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Gemiddeld moeten ze 2,5 jaar wachten op een woning. Voor alleenstaanden loopt de wachttijd soms op tot zes jaar. “Het was dus hoog tijd dat de Vlaamse regering van strategie veranderde,” merkt Van Volcem op.
“Van den Bossche moet nu een volgende stap zetten: de sterkere ‘activering’ van mensen die in een sociale woning leven. Dat kan door mensen die in een sociale woning leven extra te begeleiden, bijvoorbeeld in de zoektocht naar een job. Wanneer mensen het beter hebben, zullen ze makkelijker de stap zetten naar de private woningmarkt. Zo wordt het beleid een pak socialer en rechtvaardiger,” besluit Van Volcem.