Extra Opinie

Groot verschil in stijging elektriciteitsprijzen in West-Vlaanderen.

De elektriciteitsprijzen gaan dit jaar aanzienlijk omhoog. “De mate waarin verschilt van distributienetbeheerder. Het gaat om verschillen van gemiddeld 40 euro per jaar, afhankelijk in welke gemeente je woont. In West-Vlaanderen zijn drie distributienetbeheerders actief: IMEWO, Infrax en Gaselwest. IMEWO is actief in het Noorden van West-Vlaanderen. Infrax voorziet elektriciteit in het midden en Gaselwest in het Zuiden en een deel van de kust.” verduidelijkt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.  Van Volcem pleit voor een volledige doorlichting van de distributienettarieven.

Gaselwest is de grootste distributienetbeheerder en zal per jaar gemiddeld zo’n 139 euro meer moeten doorrekenen voor de elektriciteitsfactuur.  IMEWO rekent op een surplus van 97 euro gemiddeld per klant. Infrax zou een surplus rekenen van 36 euro gemiddeld per klant op jaarbasis.

“Er zijn verschillende oorzaken van de prijsstijgingen. Er is het groene stroombeleid dat doorgerekend wordt in de tarieven, waaronder de kost van zonnepanelen en een aantal openbare dienstverplichtingen. Als je je dak bijvoorbeeld isoleert, kan je ook ondersteuning krijgen van de netbeheerder. Deze rekent dit dan door in de tarieven. Omdat deze maatregel een groot succes kende, stijgen de prijzen zeer snel. Maar ook de stijgende energieprijs beïnvloed natuurlijk de duurdere elektriciteit.”  

Toch is er veel te weinig transparantie. Een grondige doorlichting van de tarieven is dan ook noodzakelijk.  

“Een studie van Itinera bewijst de nood aan een volledige doorlichting van de distributienettarieven. Nu blijkt dat de distributiekost 37% bedraagt van de elektriciteitskost in België, een pak hoger dan de meeste andere EU-landen. Waarom zijn de netwerkkosten zo hoog in ons land en wie wordt hier beter van?  Zijn er technologische redenen of marktelementen die deze hoge kosten verklaren? Ook moet de vraag gesteld worden of de Belgische netwerkkosten wel in overeenstemming zijn met Europese reglementering. Een Europese marktintegratie vraagt immers transparantie en faire netwerkkosten.” verduidelijkt Van Volcem.

“Minister Van den Bossche moet aandringen bij de federale regulator CREG om een volledige doorlichting te bekomen wat betreft de netwerktarieven. Deze informatie is essentieel om dit debat ten gronde te voeren in het Vlaams Parlement.”

In een schriftelijke vraag van maart 2011 drong Van Volcem reeds aan op meer transparantie. Uit het antwoord van de minister blijkt dat het VEA en de VREG de evaluatie van de sociale openbaredienst­verplichtingen eind 2010 hebben opgestart. Parallel zullen het VEA en de VREG tevens de gratis kWh-regeling evalueren. “De minister verwacht de eindrapporten in september van dit jaar. Ik pleit ervoor om alle componenten door te lichten. Zo kunnen we eind dit jaar de juiste discussie in het parlement voeren.” Besluit Van Volcem.