Beleid Extra

Van Volcem(Open Vld): Had minister Van den Bossche voorkennis over arrest Grond-en Pandendecreet?

Minister Van den Bossche heeft op 3 februari 2011 in het Vlaams Parlement gezegd dat het Grondwettelijk Hof aan Europa heeft gevraagd of het Grond- en Pandendecreet niet strijdig is met de Dienstenrichtlijn. Het arrest van het Grondwettelijk Hof waarin deze vraag wordt aangekondigd, dateert echter van 6 april. ‘Ik vind het zeer vreemd dat de minister de inhoud van dat arrest bijna twee maanden eerder heeft bekendgemaakt’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. ‘Moet de minister de scheiding der machten niet respecteren?’

Op de vraag wanneer ze een uitspraak verwacht over de klacht tegen het grond- en pandendecreet bij het Grondwettelijk Hof, antwoordde minister Van den Bossche op 3 in het Parlement het volgende: “Dat zal nog een beetje langer duren dan verwacht. Het Grondwettelijk Hof heeft nu aan Europa een vraag gesteld om te weten of het Grond- en Pandendecreet al dan niet strijdig is met de Dienstenrichtlijn. Dat zorgt opnieuw voor een aantal maanden vertraging. Dat is bijzonder vervelend. Ik betreur dat samen met u allen.”

 Het debat in de commissie kan u hier nalezen :

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=616070

‘De uitvoering van het grond- en pandendecreet laat door deze juridische onzekerheid momenteel op zich wachten’, zegt Van Volcem. ‘De procedure bij het Grondwettelijk Hof, werd destijds ingeleid door toenmalig Voka-voorzitter Philippe Muyters, de huidige minister van Ruimtelijke Ordening. De onzekere afloop doet investeerders wachten om huisvestingsprojecten te starten. Daardoor zal minister Van den Bossche haar doelstellingen inzake sociale huisvesting waarschijnlijk niet zal halen. Is de minister zodanig bezorgd om de materie, dat ze voorkennis zocht over een toekomstig arrest van het Grondwettelijk Hof?  Dat zou een flagrante aanfluiting zijn van het principe van de scheiding der machten”,  meent Van Volcem.