Opinie

Beleid Beleid Opinie Opinie Vlaams Parlement

Focus op Klimaat

Vlaanderen haalt haar klimaatdoelstellingen niet.   De steden moeten ook een klimaatplan opmaken.  25 % van de Vlamingen woont in de centrumsteden. De steden hebben dus een voortrekkersrol. Vlaanderen kan dit stimuleren via het stedenfonds, de stadsvernieuwingsprojecten en de stadscontracten. Groen zorgt voor leefbaarheid.  Groen zorgt ook voor opname van CO2.  De steden tellen ook het meeste gebouwen. Scholen zijn vandaag vaak slecht geïsoleerd. Waarom neemt het Vlaams Energiebedrijf geen acties om daarop in te zetten? Is er een gebrek aan daadkracht in Vlaamse Regering?  Urbanisatieplannen kan men ook klimaatbestendig maken, landbouwbeleid en havenbeleid.  Think out of the grey box, think Blue and Green.

Energie Opinie Opinie Vlaams Parlement

De Groene stroomcertificaten van de Zonnepanelen doen uw e-factuur stijgen

Niets mis met hernieuwbare energie, wel als het een beleggingsproduct wordt met een rendement van 25 procent.  De kostprijs voor zonnepanelen is enorm gedaald door zijn succes in 2008 en2009. Door de daling van de kostprijs en het vast tarief voor een groene stroom certificaat, leidde dit tot oversubsidiëring.  Niettegenstaande ik reeds in mei 2010 in de plenaire ijverde voor een snelle aanpassing, bleef de Vlaamse regering en minister Freya Vandenbossche talmen in de aanpassing van de tarieven.  Dit zal ertoe leiden dat de factuur stijgt, nog meer in 2013 en dan komt straks nog de investering van de hoogspanningsleidingen via de transmissierechten op uw factuur en moet de netbeheerder nog investeren in een nieuw net om de decentrale en nieuwe energie op het net te kunnen toelaten.

Wie zal dit betalen ?

Beleid Brugge Energie Opinie Opinie Parlementair werk Ruimtelijke Ordening Sint-Jozef - Koolkerke Vlaams Parlement Zeebrugge

Hoogspanningsleidingen uitbreiden

Om de windmolens aan te sluiten op het net en het net uit te breiden ook voor de haven van Zeebrugge, moeten nieuwe hoogspanningsleidingen deze electriciteit vervoeren.  Dit zal een kostenplaatje opleveren van ongeveer 150 miljoen euro. Dit zal leiden tot verhoging van de transmissiekosten op de factuur van de consument. 

Bovendien heeft het project ook heel wat impact op onze ruimtelijke ordening. In Zeebrugge moet er 13 ha bij het binnenrijden van Zeebrugge dienen voor een transformator (tot 2O meter hoog).

De leidingen ondergronds maar ook bovengronds.

Wordt vervolgd … maar vooral opgevolgd

Beleid Energie Opinie

Windmolens leiden ook tot hogere energiefactuur

“In de discussie over de kostprijs van energie wordt de kostprijs van het hoogspanningsnet helaas over het hoofd gezien. Decentrale energieproductie brengt immers zware investeringen met zich mee. De kostprijs van een aanvullend hoogspanningsnet in Zeebrugge om de elektriciteit van de windmolens te verdelen is geraamd op 150 miljoen euro. Dit wordt ook doorgerekend in de elektriciteitsprijs. Elia koopt bovendien de groenestroomcertificaten van windmolens op zee, wat ook een aanzienlijke kost met zich mee brengt.  Kan minister Vanden Bossche een antwoord geven op de vraag hoeveel de jaarlijkse meerprijs zal zijn van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet?” vraagt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

(meer…)

Extra Opinie

Groot verschil in stijging elektriciteitsprijzen in West-Vlaanderen.

De elektriciteitsprijzen gaan dit jaar aanzienlijk omhoog. “De mate waarin verschilt van distributienetbeheerder. Het gaat om verschillen van gemiddeld 40 euro per jaar, afhankelijk in welke gemeente je woont. In West-Vlaanderen zijn drie distributienetbeheerders actief: IMEWO, Infrax en Gaselwest. IMEWO is actief in het Noorden van West-Vlaanderen. Infrax voorziet elektriciteit in het midden en Gaselwest in het Zuiden en een deel van de kust.” verduidelijkt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.  Van Volcem pleit voor een volledige doorlichting van de distributienettarieven.

(meer…)

Beleid Opinie Voorstellen

Volledige doorlichting distributienettarieven noodzakelijk

“Een volledige doorlichting van de distributienettarieven is noodzakelijk.  Niet enkel de GSC zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de distributiekost van de elektriciteit.“ stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) in reactie op de studie van Itinera.  “Een studie van het Itinera Instituut bracht aan het licht dat 37% van de elektriciteitskost bepaald wordt door de distributiekost. Deze netwerkkosten blijken een derde hoger te liggen dan in onze buurlanden”

(meer…)

Beleid Opinie

Herziening subsidiëring zonnepanelen een goede zaak

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem blijft bij haar standpunt:
“Een versnelde verlaging van de steun aan zonnepanelen is de beste manier om toekomstige prijsverhogingen van elektriciteit te temperen. De kostprijs van de productietechnologie is immers drastisch gedaald. Oversubsidiëring leidt tot een hoge kostprijs en houdt innovatie en rendement tegen. Een verlaging van de groenestroomcertificaten (GSC) moet leiden tot een verhoging van het rendement en een daling van de kostprijs. Daar bestaat weinig discussie over.”

(meer…)