Beleid Opinie

Van Volcem: Bourgeois(N-VA) doet degelijke inspanningen om aanbevelingen UNESCO tegemoet te komen

Het stad Brugge en Bourgeois hebben degelijke actieplannen om aan de aanbevelingen van UNESCO te voldoen. Dat werd duidelijk in de commissie onroerend erfgoed toen minister Bourgeois(N-VA) op vraag van de parlementsleden de geplande acties uit de doeken kwam doen.
Begin augustus maakte Unesco immers zijn advies bekend over het dossier van de stad Brugge. Men formuleerde zes aanbevelingen voor de stad Brugge en de Vlaamse overheid.
“Nadat eerder al de stad Brugge een actieplan had opgemaakt was het nu aan minister Bourgeois om zijn plannen voor te leggen aan de parlementsleden.” verduidelijkt schepen van monumentenzorg en Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.
De minister beklemtoont dat UNESCO niet vraagt dat de ganse binnenstad van Brugge zou worden beschermd. Nergens is bovendien sprake dat Brugge z’n status van werelderfgoed zou verliezen. De minister wil Brugge niet onder curatele stellen door volledige bescherming af te dwingen. Hij wil via een plan van aanpak de voornaamste stadslandschappen beschermen en registreren. Hierbij denkt hij onder andere aan de reien, openbare pleinen en de vesten rond de historische binnenstad.
Om de noden van behoud voor onroerend erfgoed te integreren in de gewestelijke planningsdocumenten zal de stad Brugge de deelplannen actualiseren en een RUP opmaken voor de binnenstad. Aansluitend zal het stad Brugge het uitvoeren van visuele impactstudies verplicht inschrijven in de stedenbouwkundige verordening.
Er wordt een rapport opgemaakt waarin de uitzonderlijke universele waarden van het werelderfgoed te Brugge worden omschreven. En de stad Brugge doet een actualisatie van het structuurplan van de binnenstad.
Tot slot wordt een adviesorgaan van deskundigen opgericht om advies te geven bij de uitvoering van grote projecten met impact voor de binnenstad.
Van Volcem drong aan op financiële inspanningen van de Vlaamse Overheid. “Het stad Brugge heeft een extra inspanning gedaan van 500 000 euro voor de bescherming van ons Erfgoed. Ik hoop dat de Vlaamse overheid, verantwoordelijk voor erfgoed, ook hierin zijn verantwoordelijkheid zal nemen.”
Tegen 1 februari 2011 wil de stad en de Vlaamse Overheid, in samenspraak met het Centrum Werelderfgoed en met ICOMOS, een ontwerp van ‘Verklaring van Uitzonderlijke Universele Waarde’ opstellen. Dit om te kunnen bespreken door het Comité Werelderfgoed in zijn 36ste zitting in 2012.
Colloquium werelderfgoedsteden
In een gezamenlijk initiatief wil de stad Brugge en de Vlaamse Overheid een colloquium organiseren over werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw om de conflictpunten tussen een levende stad en haar historisch karakter te bespreken.
Bourgeois lovend over aanpak Erfgoed stad Brugge
Minister Bourgeois was lovend in de commissie over de directe aanpak van het stad Brugge en de vlotheid waarmee men wilde samenwerken. “De stad is bereid om hiervoor aanzienlijke inspanningen te doen. Ik ben hen hiervoor meer dan erkentelijk. De ervaring uit het verleden leert dat de samenwerking tussen stad en Ruimte en Erfgoed goed verloopt. Ik ben er dus gerust in dat deze contacten de juiste basis vormen om in dit dossier verder te werken.” liet Bourgeois zich ontvallen.
“We hebben goed kunnen samenwerken omtrent dit dossier. We zaten vlug op dezelfde golflengte, wat Brugge alleen maar ten goede kan komen.” besluit Van Volcem.