Beleid Brugge Opinie

Te weinig sociale woningen voor te lange wachtlijsten door huisvestingsval

Minister Van den Bossche wil tegen 2020 zo’n 43 000 sociale huurwoningen realiseren en 21 000 sociale koopwoningen. Nochtans toont het antwoord van Freya Van den Bossche op de parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) aan dat gemiddeld 1900 sociale woningen worden gebouwd.  In 2009 en 2010 samen (!) zijn er nog maar iets meer dan 3500 sociale huurwoningen gegund. De Vlaamse regering moet er 6600 realiseren per jaar om haar beoogde doel te bereiken.
Anno 2010 staan er 75.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Deze mensen wachten gemiddeld 2,5 jaar op een aanbod. 1.200 dossiers tellen een wachttijd van tien jaar of meer. Velen zijn onderweg ontmoedigend afgehaakt. In de steden moeten alleenstaanden vaak zeven jaar op een woning wachten.
Het investeringsvolume die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de afgelopen jaren kreeg van de Vlaamse Regering stijgt,  maar is onvoldoende. Men kan onmogelijk van overheidswege zoveel woningen gaan bouwen.  Bovendien is het systeem van sociale woningbouw asociaal. De eerste op de wachtlijst wordt geholpen, de anderen op de wachtlijst worden niet geholpen. Het is hoog tijd dat er met dezelfde middelen meer wordt gedaan.
Geen sociale koopwoningen meer, enkel huurwoningen
De Vlaamse overheid moet geen middelen meer aanwenden voor sociale koopwoningen, aangezien er thans in elk project via het grond- en pandendecreet een sociale mix met private bewoning wordt voorzien. Men moet in de toekomst alles zetten op sociale huurwoningen. Vorig jaar werden 1331 huurwoningen opgeleverd en 506 koopwoningen.
Een sociale huurwoning is een tijdelijke oplossing tot het beter gaat
De Vlaamse overheid moet een sociale woning als een instrument beschouwen ter tijdelijke ondersteuning van mensen in nood of met beperkte middelen. Sociaal beleid moet emanciperend werken. Eens men een normaal inkomen heeft, zou men moeten verhuizen, zodat sociale woningen opnieuw vrijkomen voor mensen die nog op de wachtlijst staan. Zij die tijdelijk worden geholpen met een woning aan een lage huurprijs, moeten ook hun engagement tonen en die in betere tijden weer afstaan.
Onderzoek de sociale huisvestingsval
Eenmaal een sociale woning toebedeeld, loont het niet meer om te werken. Het hoger inkomen zorgt voor een hogere huurprijs.  Daarom moet een toekenning van sociale woning aan een werkloze gepaard gaan met een activeringstraject. Werk vinden moet gepaard gaan met een stimulans niet met een verhoging van de huurprijs. Men kan bvb een jaar de huur bevriezen op voorwaarde dat u nadien naar een private huur woning gaat of een woning koopt. Ook goedkope sociale leningen voor aankoop van een woning zouden moeten worden aangemoedigd of extra lage renten voor de bewoners van sociale huurwoningen die werken (betere doorstroming).
Leegstand aanpakken
Thans staat ongeveer 10 % leeg met oog op renovatie. Een beter patrimoniumbeheer moet dit voorkomen. Op de private markt is 3 % leegstand normaal.