Kristus Koning Ruimtelijke Ordening

Toekomstbeeld Christus Koning

Het Brugse stadsbestuur heeft een onderzoeksbureau (Tritel) aangesteld om te bepalen hoe het Stubbekwartier in Kristus Koning er in de toekomst zal kunnen uitzien.
“In zo’n plan denken we na over de toekomst van een wijk, ” stelt schepen Mercedes Van Volcem.  De zwaktes en de sterktes en hoe we de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren.

“Het gaat om verbetering van woonkwaliteit, werken, nabestemming, voldoende parkeerruimte, groen…” Er komt ook nog een inspraak- en infomoment zodat de inwoners ook hun bekommernissen kunnen meegeven.

Ook voor de site rond de GB-vestiging in de Scheepsdalelaan wil Mercedes Van Volcem een oplossing. “De Scheepsdalelaan is prachtig heraangelegd, maar de GB-vestiging daar oogt wat verloederd en verouderd. Men kan de site perfect opwaarderen door woningen te voorzien in combinatie met de winkel en eventueel een ondergrondse parking. We moeten slim omgaan met schaarse ruimte.”