Ruimtelijke Ordening Vlaams Parlement

Bepalingen sociale woningen in Grond – en Pandendecreet historische vergissing

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) is tevreden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. “De uitspraak lag in de lijn van de verwachting. Als liberaal ben ik nooit voorstander geweest van de dwingende bepalingen inzake sociaal wonen in het Grond – en Pandendecreet. Deze eis van de socialisten zorgde dat tal van bouwprojecten en verkavelingen veel vertraging opliepen. Bovendien is de sociale mix verplicht vanaf 10 woningen en 49 appartementen. Dit betekent dat de kostprijs voor de sociale kavels (2 op 10) volledig verhaald werden op de acht andere bescheiden of betaalbare woningen die ernaast liggen. Dit is ten nadele van vele anderen die het moeilijk hebben maar die toevallig geen sociale woning toegewezen kregen.” aldus Van Volcem.

“Het is tijd om het ganse woonbeleid te herdenken.  We moeten af van een aanbodgericht beleid die sociale huisvestingsmaatschappijen bevoordeelt en staatssteun toekent. We moeten een woonbeleid uittekenen die een dynamische markt bewerkstelligt. Dit om elke actor de mogelijkheid te geven om betaalbare woningen te realiseren. Dit zal vele mensen die een woning willen kopen ten goede komen.”

Naoorlogs systeem aan rand van faillissement

“Vandaag sociale woningen bouwen is een naoorlogs systeem die aan de rand van het faillissement staat. Een sociale woning kost gemiddeld 200 000 euro en wordt gemiddeld  aan 270 euro per maand verhuurd. We moeten een ander aanpak hanteren die economisch veel efficiënter is. De minister heeft 3 miljard nodig om het huidig patrimonium (146 000 woningen) enigszins te renoveren  en er staan meer dan 100 000 mensen op de wachtlijst. Louter nieuwbouw inzetten voor sociaal zwakkeren duurt veel te lang (6 jaar) en kost veel te veel.” vervolgt Van Volcem die eerder een conceptnota ‘sociale huisvesting’ indiende in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement.

“Het Vlaams Woonbeleid heeft nood aan een volkomen nieuwe oriëntatie.  Ik denk hierbij vooral aan een tijdelijke veralgemeende huurpremie voor zij die het echt nodig hebben.  Met een opwaardering van de huurmarkt kan je veel meer bereiken dan zelf bijbouwen. De overheid moet de private markt als partner beschouwen en niet zelf bouwen.  Zo kan je veel meer doen voor alle mensen in dezelfde omstandigheden.  Met het in huur nemen van bestaande woningen voor sociale huisvesting realiseer je bovendien automatisch een sociale mix.”