Vlaams Parlement

Regeringsmaatregelen: Wat verandert er op 1 november

De regering nam een reeks maatregelen waarvan er enkele op 1 november ingaan. De uitkeringen van werklozen daalt sneller en wie een kind heeft die  in het ziekenhuis beland, krijgt recht op een extra week verlof.

 

Uitkeringen werklozen dalen sneller

131.000 werklozen zien hun uitkering vanaf 1 november sneller dalen. Gezinshoofden krijgen 12% minder, alleenstaanden 17,5% minder en samenwonenden 41,5% minder. Wie minder dan vijf jaar werkt, ziet zijn uitkering al na veertien maanden dalen, anderen pas na twee jaar. Vanaf dan gaat het bedrag om de zes maanden omlaag, maximaal vier keer. De minima worden 1.091 euro voor een gezinshoofd, 916 euro voor een alleenstaande en 484 euro voor een samenwonende.  Werklozen met een invaliditeit van 33%, 55-plussers, mensen met minstens twintig jaar carrière ontsnappen aan de nieuwe maatregel.

Kind in ziekenhuis: week vakantie

Ouders met een kind in het ziekenhuis krijgen vanaf 1 november automatisch recht op een week vakantie. Een verlenging met nog eens een week is mogelijk, mét bescherming tegen ontslag. Tot nu toe was het systeem minder soepel.

 

Bron: Het Laatste Nieuws