Varia Vlaams Parlement

Vandaag op stage in de zorgsector: helpen bij mensen met dementie

Deze morgen spreek ik om 7u30 af in Gent voor een stagedag in de zorg.  In het eerste deel van de voormiddag zal ik hulp bieden bij het ontbijt in een zorghotel bij de afdeling van mensen met dementie. In het tweede deel van de voormiddag ga ik helpen bij een onthaalmoeder die kinderen opvangt in haar eigen woning.

Na deze intensieve voormiddag bespreken we de knelpunten in de zorgsector. Belangrijke knelpunten waar Open Vld prioritair aandacht voor vraagt. “De Vlaamse Regering (Cd&v, N-VA, Sp.a) is zogezegd ‘in actie’ maar kan te weinig tastbare resultaten voorleggen. Behalve dan ellenlange wachtlijsten en dubbelbesluiten die geen vooruitgang brengen.” aldus Van Volcem. “De zorgsector verdient beter.”  

 1. Mobiliteitsproblematiek:
  geblokkeerd staan in de file of in de drukte van de binnenstad, gebrek aan (betaalbare) parkeermogelijkheden, alsmaar duurder wordende brandstof, ons land bereidde zich onvoldoende voor op de omschakeling naar alternatieve energiebronnen, het openbaar vervoer is voor de thuiszorg geen oplossing,  enz…
 2. De werkdruk als rode draad.
 3. Uiteenlopende erkennings- en subsidiëringsmechanismen, komende van verschillende bestuursniveau’s, bemoeilijken de geïntegreerde werking.
 4. Programmatienormen belemmeren het sociaal ondernemerschap.
 5. De kaasschaafmethode als besparingselement verraadt een gebrek aan beleidsvisie.
 6. De rol van de openbare sector (wat de overheid wel en niet moet doen).
 7. Openbare, vs. commerciële, vs. nonprofit-initiatieven
 8. Het persoonsvolgend budget als alternatief voor het subsidiëren van voorzieningen.
 9. Dienstenchequebedrijven worden door de regering minder en minder au sérieux genomen en al zeker niet betrokken in het beleid.
 10. Het statuut van de vrijwilliger: een grote grijze zone.
 11. Statuut arbeiders / bedienden.
 12. Zelfstandige vs. loontrekkende zorgverleners: één maat voor twee verschillende gewichten.
 13. Structurele onderfinanciering van kinderopvang.
 14. 6de staatshervorming: niet alle persoonsgebonden materies gaan over naar de gemeenschappen (oa. de sector thuisverpleging).

Vier Open Vld collega’s doen ook een stage. Gwendolyn Rutten helpt zwaar behoevenden die nog thuis wonen en zorg nodig hebben, gevolgd door hulp die ze biedt in een home voor mindervaliden.  Sas Van Rouveroij gaat bezoekers van het dagverzorgcentrum thuis afhalen en assisteert in een groot kinderdagverblijf. Jo De Ro assisteert bij poetshulp en gaat zwaar zorgbehoevenden die nog thuis wonen ondersteunen. Ann Brusseel is vrijwilliger bij Solmobiel, niet dringend medisch vervoer.