Vlaams Parlement

Verwijlintresten bij laattijdige betaling voor overheidsopdrachten

Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties.

Inzake die overheidsopdrachten maakt de aannemer maandelijks een gedetailleerde vorderingsstaat op van de uitgevoerde werken, waarbij de eerste vorderingsstaat begint op de contractuele aanvangsdatum en eindigt op de laatste dag van de betreffende kalendermaand.

De vorderingsstaat met betalingsaanvraag wordt aan de administratie van de desbetreffende overheid overgemaakt. Dit luidt de verificatietermijn van 30 kalenderdagen in waarbinnen door het overheidsorgaan aan de aannemer bevestigd wordt voor welk bedrag hij mag factureren. Hiervoor rekent de dossierbehandelaar de vorderingsstaat na en vraagt de werftoezichter of de vorderingsstaat goedgekeurd mag worden.

De aannemer maakt in principe binnen de 5 werkdagen zijn factuur over. Zodra de factuur ontvangen wordt, begint de betalingstermijn van 30 kalenderdagen te lopen. Wanneer er een overschrijding is van de verificatietermijn of betalingstermijn, begint de termijn voor verwijlintresten automatisch te lopen. Deze intrest bedraagt momenteel 8 procent. De wettelijke rente bedraagt voor het jaar 2022 zo’n 2 procent.

Ik stelde minister Peeters hierover enkele parlementaire vragen tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.