Opinie Vlaams Parlement

Wetsvoorstel om spelende kinderen niet als overlast te bestempelen

Vlaamse parlementsleden Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Ann Brusseel (0pen VLD) hebben een voorstel tot decreetswijziging klaar om te vermijden dat het geluid van spelende kinderen gezien wordt als overlast.

De Redactie:  Spelende kinderen zijn geen overlast

Een Vlaamse grondwet tegen onverdraagzaamheid dringt zich op. Deel 1 bevat algemene rechtsbeginselen. Het eerste artikel waar ze twee derden meerderheid voor vraagt is tegen onverdraagzaamheid en voor spelende kinderen.  We willen juridische betwistingen voorkomen.  Spelende kinderen zouden overdag ‘ongestraft’ lawaai kunnen maken.

“Al een aantal jaren stellen we vast dat er conflicten opduiken tussen spelende kinderen en buurtbewoners. Deze conflicten worden omgezet naar een juridisch steekspel waar nogal vaak de ouders van spelende kinderen aan het kortste eind trekken. Toch is er volgens mij een algemene consensus in onze samenleving dat kinderen moeten kunnen spelen. En niet enkel tussen vier muren.” Verduidelijkt Mercedes Van Volcem het initiatief. “In een decreet kunnen dan modaliteiten zijn voor openbaar en privaat domein.”

“Het decreet mag natuurlijk geen vrijgeleide zijn om geen maatregelen te nemen om geluidsoverlast tegen te gaan. Goed isoleren blijft bijvoorbeeld een belangrijke stap in het tegen gaan van conflict.” aldus Van Volcem en Brusseel.

Anno 2011 duikt een gelijkaardig probleem op met kinderdagverblijf ‘Pietje Pek’ in Brugge. Na een resem klachten en een juridische procedure moet het kinderdagverblijf aanzienlijke schadevergoedingen betalen als de kinderen in de tuin geluiden blijven maken.

In 2006 werd in eerste aanleg een vonnis geveld over spelende kinderen op een wijkspeelplein in Lauwe. Hierbij werd in eerste instantie geboden om het wijkspeelplein te verwijderen. In 2009 oordeelde een vrederechter in Erpe-Mere dat een buitenschoolse opvang lawaaihinder veroorzaakte.

“Het is dan ook mijn overtuiging dat het lawaai van spelende kinderen geen onderwerp mag uitmaken van juridische procedures. In dergelijk thema moeten we niet het conflict aangaan maar de dialoog. Lawaai betekent hier concreet datgene dat door de stem van kinderen wordt geproduceerd.”

“In steden en gemeenten kampen we nu al met een gebrek aan degelijke kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven vormen een hoeksteen in het leven van werkende tweeverdieners. Spelen bevordert de ontwikkeling van kinderen. Willen we in steden een gezonde mix behouden tussen kinderen, werkende gezinnen en ouderen? Dan is het aangewezen om juridische bescherming te voorzien opdat spelende kinderen niet het onderwerp meer kunnen zijn van juridisch conflict. “

“Spelen op openbaar domein kan geen oorzaak zijn van geluidsoverlast. Net zoals sirenes en klokken ook geen voorwerp kunnen uitmaken van een klacht in zake geluidsoverlast. Uiteraard moet men de nachtrust respecteren. Spelende kinderen in scholen zijn eigen aan de samenleving. De beperkte speeltijden mogen dan ook geen aanleiding zijn tot geluidsoverlast. Ook kinderen die verjaardagsfeestjes houden of in de vakantie thuis spelen en vriendjes uitnodigen mogen niet zomaar bestempeld worden als overlast. Het is dan ook aangewezen dat een klacht onontvankelijk is als de loutere oorzaak van overlast het geluid van een spelend kind is.”

“Het is echter even belangrijk milderende en preventieve maatregelen te nemen die de hinder kunnen beperken. Voor een onthaalouder of een crèche ‘ is goed isoleren een absoluut minimum. Een aantal milderende maatregelen moeten voorwerp kunnen uitmaken van een stedenbouwkundige of milieuvergunning. Dit geldt eveneens voor jeugdlokalen of plaatsen waar spelende kinderen veelvuldig hun tijd doorbrengen.”

“In onze buurlanden werden gelijkaardige initiatieven genomen. In Berlijn werd via wetswijziging een uitzondering gecreëerd voor kinderen op de geldende geluidsnormen. Zij vallen daar onder dezelfde categorie als kerkklokken en sirenes. In Nederland geldt vanaf 1 januari 2010 een aanpassing van de geluidsnormen voor basisscholen en kinderdagverblijven. Bij het bepalen van de geluidsoverlast hoeft geen rekening meer gehouden te worden met het geluid van spelende kinderen op en bij scholen of kinderdagverblijven.”

Mercedes Van Volcem is Vlaams Parlementslid én schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting in Brugge. Ann Brusseel is tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en volgt Onderwijs op.

Eén gedachte over “Wetsvoorstel om spelende kinderen niet als overlast te bestempelen

Reacties zijn gesloten.