Werken in een voormalig klooster is hip :-) zegt Open VLD

9 Dec

25% Van de Brugse binnenstad is momenteel in gebruik door kerken en kloosters. Mercedes Van Volcem (Open Vld) stelt voor de gebouwen die vrijkomen in de toekomst te herbestemmen tot urban centers voor werk. De nabestemming van kloosters kan voor een mooie urbansite om te werken zorgen.  Thans zijn er nog 76 praktiserende in de kloosters. Stilaan komen ruimtes vrij (bvb Sint Godelieve Abdij).

De Rode Nonnen en Heilige Hart kerk worden nu woonsites. De kerk van de rode nonnen staat nog steeds leeg. Waarom geen kantoor met modulaire ruimtes of een kantoor die je bvb per dag kan huren of per uur? Een soort businesscenter voor creatievelingen. Als we in de toekomst van de kerken en kloosters die vrijkomen plekken makloostersken waar mensen kunnen werken, dan verminder je de in- en uitgaande bewegingen van en naar het stadscentrum. De Bruggelingen kunnen op die manier ook in het centrum werken en ze kunnen ook buiten in de tuin.

Voor Van Volcem is er naast plaats om te wonen ook plaats om te werken nodig in de binnenstad. Ruimte op te werken is schaars.

“Bruggelingen moeten ook in de stad kunnen werken, dat is goed voor de werksfeer, maar ook voor alles rond de werkplek.” Zo floreren ook de handelszaken naast kantoorplekken alsook de horeca.

Van Volcem (Open Vld) vindt de verhuis van de administraties naar het station geen goede zaak.

De schoolgaande jeugd en de werkende mensen moeten volgens haar ook plaats hebben in de binnenstad. Dit is nodig om de stad leefbaar en dynamisch te houden.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem denkt naar de toekomst bijvoorbeeld aan het Engels klooster. Daar kunnen bvb starters aan de slag met gedeelde vergaderzalen.

Volop inzetten op een goed evenwicht tussen, werken, wonen en ontspannen is het doel. Nu wordt vaak herbestemd tot wonen en verhuizen werkplekken uit de stad. De letterlijke werkvlucht uit de stad moeten we tegengaan.

Fietssnelwegen cruciaal voor toekomst van Vlaamse steden

8 Dec

Vtop3fietsostradeslaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) ziet fietssnelwegen als een cruciaal onderdeel voor de mobiliteit van de Vlaamse steden . Steeds meer werkgevers bieden een lease-fiets aan. KBC stelde medio 2016 reeds de vraag niet te kunnen bijhouden. Het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit koppelde de doorbraak van de lease-fiets ontegensprekelijk aan de Vlaamse fietsautostrades.

Een jaar geleden nog kwam Van Volcem met minder positief nieuws. In haar jaarlijks onderzoek naar de evolutie van centrumsteden bemerkte ze dat het autobezit in centrumsteden sterker stijgt dan in de rest van Vlaanderen. In haar thuisstad Brugge waren er 6.500 auto’s bijgekomen sinds 2000. Ze pleitte toen op Vlaams en lokaal niveau om werk te maken van fietsautostrades en fietsgebruik fiscaal aan te moedigen. (meer…)

Acht vernieuwde bruggen in drie jaar

6 Dec

De Vlaamse overheid heeft eindelijk een plan klaar om de komende drie jaar acht bruggen in Brugge te vernieuwen of renoveren. Dat plan komt er, nadat de Kruispoortbrug I het in oktober begaf en weggehaald moest worden. De Katelijnepoortbrug, die vorige week mankementen vertoonde, is nog dit jaar het eerst aan de beurt.

Een antwoord op de vraag of de Kruispoortbrug I nog te herstellen valt, is er nog niet. Dat blijkt uit wat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) liet weten. Ze interpelleerde de minister over de bruggenmiserie in Brugge. “Ofwel wordt de brug hersteld met de bestaande elementen, ofwel moet er een nieuwe gebouwd worden. Experts zijn dat volop aan het bekijken. Afhankelijk van hun oordeel zal de brug enkele maanden of zelfs enkele jaren onbruikbaar zijn”, aldus Weyts.

(meer…)

 Van Volcem (Open Vld): “Kruispoortbrug nog minstens meerdere maanden buiten werking. Structurele maatregelen nodig.”

6 Dec

 

kruispoortbrugDe Brugse Kruispoortbrug geraakte begin oktober ernstig beschadigd. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vroeg in een uitgebreide parlementaire vraag meer uitleg aan bevoegd minister Weyts (N-VA).  “Er zijn flankerende maatregelen in gang gezet om de overlast te beperken. Toch zal de minister én de stad sneller en doortastendere maatregelen moeten nemen om de files in Brugge sneller en beter aan te pakken.” reageert van Volcem.  “Ik denk hierbij aan een masterplan voor de Brugse mobiliteit. Gefaseerd en met coördinatie van de werken. De stad moet in sterk overleg met de Vlaamse Regering de nodige budgeten losweken.” De minister gaf tevens een overzicht van de geplande herstellingswerken aan bruggen in Brugge.

De Kruispoortbrug is momenteel via het kanaal naar Evergem gebracht voor inspecties. Deze moeten uitwijzen of de brug hersteld kan worden of niet.  Uit het antwoord van de minister blijkt dat een mogelijke oplossing is dat de brug hersteld wordt met de bestaande elementen.  Dit zou dan  meerdere maanden in beslag nemen. Indien herstelling niet mogelijk is, zal er een nieuwe brug moeten gebouwd worden. Dit kan meerdere jaren duren.

Lees hier de vragen van Mercedes Van Volcem(Open Vld) en het antwoord van de minister Ben Weyts (N-VA).

(meer…)

Onze kusten worden superstorm-proof

28 Nov

Stortregens, golven van vijf tot acht meter hoog, en aanhoudende wind met een orkaankracht die zelfs een kitesurfer de lucht in jaagt. Eén keer in de 10.000 jaar komt een superstorm voor zoals je hem kan zien in de fictiereeks ‘Als de dijken breken’.De Nederlands-Vlaamse reeks is gebaseerd op het stijgende zeepeil en de steeds zwaardere stormen die klimaatverandering met zich meebrengen. Theoretisch is het mogelijk. “Sluizen, waterkeringspoorten en stukken duin kunnen het dan begeven”, vertelt Patrik Peeters van het Waterbouwkundig Laboratorium in Het Laatste Nieuws. “In het onwaarschijnlijke geval dat alle zwakke plekken aan onze kust tegelijkertijd falen, kan zowat de helft van West-Vlaanderen onder water lopen.”  “Ook in het Vlaams Parlement deden we de afgelopen jaren meermaals die denkoefening” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.superstorm

(meer…)

Mercedes vraagt Brugse schooldirecties om input

23 Nov

Vlaams Volksvertegenwoordiger en liberaal fractieleidster Mercedes Van Volcem schreef vorige week de Brugse schooldirecties aan met een vraag om input aangaande de Brugse parkeerproblematiek. 

Van Volcem lanceerde een ambitieus parkeerplan, waarin ze naast de uitbreiding van de ondergrondse parkings en de beschikbaarheid van de bovengrondse, wil inzetten op het polyvalent gebruik van ruimte. De argumentatie is duidelijk, de ruimte in Brugge – en bij uitbreiding Vlaanderen – is zo goed als op, slimmer omspringen met wat beschikbaar is, is de boodschap.

Lees hieronder de brief die Mercedes verstuurde:

Beste mevrouw/heer X,
Beste X,

In Brugge willen we ambitieus zijn. Onze stad laten bloeien en groeien is voor Open Vld Brugge prioritair. Echter zitten we met beperkte ruimte, een trend die zich in geheel Vlaanderen doortrekt. Het tekort aan parkeerplaatsen is in Brugge dan ook een thema dat erg leeft en veel frustraties bij de Bruggeling opwekt. We hebben nood aan de uitbreiding van de Brugse ondergrondse parkings en er moeten meer bovengrondse parkeergelegenheden komen.Een slechte mobiliteit is nefast voor iedereen: de bewoners, de toeristen, de lokale economie, de schoolgaande jeugd, het woon-werkverkeer en de algemene toegankelijkheid van onze stad.De ondergrondse parkeerplaatsen zijn duur, evenals het aanleggen ervan. Ook duurt het lang voor deze bij te creëren.  Dit wil niet zeggen dat we ons moeten neerleggen bij een verslechterende situatie. Hedendaags beleid moet gericht zijn op het vinden van creatieve en moderne oplossingen.

In de pers kon u al lezen dat ikzelf, met Open Vld Brugge, sterke voorstander ben voor het multifunctioneel gebruik van beschikbare openbare ruimte. Slim omspringen met wat momenteel beschikbaar is, verhoogt de leefbaarheid, verkleint de frustratie en behoudt het groen in onze stad.

We zien vandaag dat de Brugse scholen over veel ruimte beschikken. Ruimte die u, als directie, week na week invult met de educatie en emancipatie van onze Brugse jongeren.

Ook zien we dat deze beschikbare ruimte in vakanties en weekends niet benut wordt. Ik vraag u dan ook na te denken over het idee om deze ruimte ter beschikking te stellen van de stad. Met Open Vld Brugge zijn wij sterk op zoek naar win-winsituaties. Een multifunctioneel gebruik van ruimte is voor ons dan ook beleid dat past binnen een hedendaagse, moderne centrumstad.

Kan u mij daarom per kerende informeren of u bereid zou zijn de ruimte, bijvoorbeeld speelplaats, die u als directie ter beschikking heeft, op de onbenutte momenten ter beschikking te stellen van de stad?

Mogen we eens op bezoek komen om van gedachten te wisselen en de mogelijkheden na te gaan?

Graag hoor ik ook al uw opmerkingen en hoop ik op een positieve reactie.

Met de meeste hoogachting

Mercedes Van Volcem
Fractieleider Open Vld Brugge
Vlaams Volksvertegenwoordiger

mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be
0496/16.63.92
Sint-Walburgastraat 22
8000 Brugge

Rood: Bestaande parkings

 1. Pandreitje
 2. Biekorf
 3. Langestraat
 4. Zilverpand
 5. Katelijnestraat
 6. Station

Wit: Parkings die Open Vld uitgebreid wil zien worden

 1. Station
 2. Zand met 600 plaatsen
 3. Oud Sint – Jan

Groen: Plaatsen waar Open Vld parkeergelegenheden wil voorzien

 1. Groenestraat 62 voor buurt aan Boeveriepoort
 2. Ezelstraat aan Middenschool
 3. Graaf Visart (onder de grond)
 4. Bevrijdingslaan bvb site Metro
 5. Kinepolis
 6. Begin van de Baron Ruzettelaan (Boudewijnbrug)
 7. Altebij (Sint Kruis)

Blauw: Multifunctioneel gebruik mogelijk maken

 1. Gerechtsgebouw (Langestraat)
 2. Oude Gentweg – Vlaamse overheid
 3. Hemelsdaele
 4. Speelplein Sint – Leo
 5. B-park sint-Pieters
 6. Parking aan het nieuwe voetbalstadion op lange termijn

18 Nov

13178790_1709587912639639_5775862378865224501_nVandaag keurt Vlaams regering het Brugs stadiondossier wellicht goed. Een grote stap vooruit voor Het Club stadion en de werkgelegenheid. Sedert 2007 zet ik al mijn schouders onder het dossier. Als schepen besliste ik om de Blankenbergsesteenweg te laten opnemen als bedrijventerrein. Deze beslissing maakt dat nu twee mooie projecten gerealiseerd kunnen worden. Als parlementslid kwam ik meermaals tussen om de zaak vooruit te laten gaan. Hop hop Brugge!

 

Open VLD pleit voor een uitbreiding van het Groeningemuseum

17 Nov

Open Vld vindt de uitbreiding van het Groeningemuseum noodzakelijk. Voor nieuwe tentoonstellingen moet tegenwoordig telkens een deel van de vaste collectie plaatsmaken. De uitbreiding lijkt een logische keuze.

“In een culturele stad als Brugge moeten de werken van de Vlaamse primitieven een constante zijn. Het is jammer dat nu telkens een deel moet plaatsmaken wanneer er een nieuwe tentoonstelling is. De Vlaamse primitieven zijn nochtans een belangrijke pijler van de Unesco -erkenning”

kta-brugge


Een nieuwe zaal maakt dat tentoonstellingen beter en professioneler georganiseerd kunnen worden. Er zijn diverse mogelijkheden, onder andere het KTA.

Van Volcem, fractieleidster voor Open Vld, pleit voor tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars in de nieuwe ruimte. Een samenwerking met een private stichting behoort voor Open Vld Brugge tot de mogelijkheden. Ook Guggenheim aantrekken, zoals Venetië doet, kan een ambitie zijn.

Brussel heeft een samenwerking met Centre Pompidou. Brugge is vandaag met zilver bekroond als de tweede meest inspirerende stad door Travelbird. Met Open Vld willen we dat Brugge wereldklasse blijft, en goud als doel stelt.
Mercedes Van Volcem
Fractieleider Open Vld Brugge

 

Sociale huurders met te hoog loon moeten bijbetalen

15 Nov

sociale_woning11.232 huurders van sociale woningen verdienen te veel. 541 van hen hebben zelfs meer dan 70.000 netto per jaar op hun loonbriefje staan. Hun huurcontract verbreken, gaat niet. Minister van Wonen Homans (N-VA) onderzoekt of ze hen een solidariteitsbijdrage kan opleggen. Een voorstel die Mercedes Van Volcem (Open Vld) al meer dan 5 jaar bepleit in het parlement. Wie te veel verdient voor een sociale woning maar een levenslang huurcontract heeft, mag binnenkort een extra factuur verwachten. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) laat onderzoeken of ze zulke huurders een solidariteitsvergoeding kan opleggen. Dat staat in haar beleidsbrief. (meer…)

Ingeschreven elektrische wagens sterk in de lift in 2016

15 Nov

elektrische wagen teslaEind juni 2016 reden er zo’n 8774 elektrische wagens rond in Vlaanderen. Dat is 0,26% van het totale wagenpark. In de eerste jaarhelft van 2016 werden evenveel wagens ingeschreven als gans 2015. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Tommelein (Open Vld). Nog eens 2874 wagens rijden op aardgas. Dat is 0,08% van het wagenpark. “Het aantal ingeschreven voertuigen zit serieus in de lift. De Vlaamse Regering wil tegen 2020 zo’n 60 500 zero-emissiewagens zien rondrijden.” aldus Van Volcem. “Meer oplaadpunten is een belangrijke eerste stap. Nederland staat al veel verder met elektrisch rijden. Tegen 2018 wil de stad Amsterdam maar liefst 4000 laadpunten hebben.  Steeds meer fabrikanten komen opzetten met betaalbare elektrische wagens. Als de gebruikerservaring goed is, zullen steeds meer mensen elkaar overtuigen voor een elektrische wagen. Een goed oplaadnetwerk maakt deel uit van die positieve gebruikservaring.” verduidelijkt Van Volcem haar pleidooi. (meer…)