Brugge

210 kilometer aan nieuwe fietssnelwegen in Vlaanderen

Op 15 maart 2018 werd de uitrol van een netwerk van fietssnelwegen vastgelegd in een ministerieel besluit (MB) door de Vlaamse Regering (Regering Bourgeois). Vlaanderen zou zo’n 129 fietsostrades, oftewel 2.400 kilometer, aan fietssnelwegen bijkrijgen. Het doel? Meer mensen op de fiets krijgen.

Fietssnelwegen

Dit lijkt ook te lukken. Tijdens de commissie mobiliteit in het Vlaams Parlement kwam het stijgend gebruik van jaagpaden en fietssnelwegen reeds enkele malen aan bod en ook in de plenaire vergadering werd daarover gedebatteerd. De minister en parlementsleden verwezen toen naar het toegenomen gebruik door een heel divers publiek: wielertoeristen, speedpedelecs, amateurfietsers, gewone fietsers, wandelaars, enzovoort.

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open vld) aan minister Peeters, blijkt dat deze legislatuur alvast zo’n 210 kilometer aan nieuwe fietssnelwegen gerealiseerd is. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen in de uitrol van dit netwerk zijn nu gezet”, zegt Mercedes Van Volcem, tevens ook schepen van openbaar domein in de stad Brugge. “De Vlaamse Regering streeft ernaar deze legislatuur nog werk te maken van een heuse modal shift. Het regeerakkoord spreekt van een aandeel duurzame modi van 40%. De uitrol van dit netwerk fietssnelwegen is hiervoor zeker een goede zaak”, sluit Van Volcem af.

De 210 kilometer nieuwe fietssnelwegen worden overigens samengeteld bij de 1.598 kilometer aan stukken fietssnelweg waarvan de conformiteit  beschouwd  kan worden als netwerk dat al gerealiseerd is. Hieronder een overzicht van de reeds gerealiseerde 1.598 kilometers per provincie. Groene en oranje wegen zijn conform.

Fietssnelwegen

De fietsostrades moeten steden en woonkernen met elkaar verbinden. Ze liggen langs rechtlijnige infrastructuur, zoals spoorwegen of kanalen, en gaan bij voorkeur over vrijliggende fietspaden of jaagpaden. Deze zijn uitgerust met kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Hierdoor kunnen fietsverplaatsingen op een snelle en veilige manier afgelegd worden. Daarnaast vormt de fiets zo ook voor een langere afstand een volwaardig alternatief op de auto voor afstanden tot 20 à 30 kilometer.

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Vind hier het antwoord van de minister:

Brugge

Nieuwe tariefplannen van drinkwatermaatschappijen

Drinkwatermaatschappijen

Alle drinkwatermaatschappijen leggen de tarieven voor drinkwater vast in een tariefplan voor de komende zes jaar. Dat plan moet het voorleggen aan abonnees, vennoten, en aan de WaterRegulator. De nieuwe tariefplannen voor de periode tussen 2023 en 2028 tekenen voor een gemiddelde stijging van 10 procent verspreid over die zes jaar. Al moet de WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), daarover zijn zegen nog geven.

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli ook een nieuw ontwerp van de hemelverordening goed. Vertrekkend vanuit het idee dat elke druppel telt, maakt de verordening werk van het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten. Daarmee hoopt de Vlaamse Regering te bereiken dat steeds meer regenwater dienst zal doen in het huishouden in plaats van drinkwater (bv. voor doorspoelen toiletten, besproeien tuinen, wasmachine, droogkast,…).  

Ook staat in het Vlaamse regeerakkoord te lezen dat men het drinkwater- en afvalwaterlandschap efficiënter zal organiseren. Dat zou moeten leiden tot meer efficiëntie en minder versnippering.

Ik stelde minister Demir hierover een vraag.

Hier kan je meer informatie terugvinden over de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie in het Vlaams Parlement.

In deze blogpost schreef ik hoe je zelf verspilling van water kan tegen gaan.

Brugge

Overleden vrouw schenkt Stad Brugge 5 miljoen euro

financiën schenking euro testament stad brugge

Een overleden vrouw nam Stad Brugge op in haar testament en schenkt de stad 3,3 miljoen euro, haar woning en waardepapieren. Dit maakten we nog nooit mee. Als Stad is het al uniek om opgenomen te worden in een testament, laat staan voor zo’n groot bedrag.

De Stad als legaat

De 80-jarige Nederlandse vrouw woonde al acht jaar in het centrum van Brugge en hield zo veel van Brugge dat ze de Stad in haar testament opnam. Het gebeurt niet vaak dat men een stad als begunstigde kiest al zijn de regels hiervoor sinds 2019 versoepelt. Een stad wordt gezien als een goed doel, waardoor de erfenisrechten op zo’n schenking miniem zijn, maar het schenken van een geldbedrag is heel uitzonderlijk. Vaak wanneer de stad een schenking of legaat ontvangt na overlijden, dan gaat dit over papieren of een stuk erfgoed dat de overledene in het stadsarchief wil laten bewaren. Wanneer de stad opgenomen wordt in een testament, is dit vaak door mensen die geen erfgenamen hebben. Dit is hier dus ook het geval.

Blij verrast

Acht jaar geleden kwam de Nederlandse vrouw in hartje Brugge wonen, namelijk in de Jan Miraelstraat. Er is niet veel over de vrouw geweten, buiten dat ze zich vaak in zwarte kledij hulde. Ze moet wel heel erg van Brugge gehouden hebben. Als Brugs Schepen van Financiën aanvaardde ik de schenking. De totale waarde van deze schenking is zo’n 5 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen op een rekening staat, 945.00 euro aan waardepapieren en een woning, die 700.000 euro waard is. We zijn natuurlijke blij verrast. In deze onzekere financiële tijden zie ik dit als een meevaller. De indexeringen alleen kosten ons al 40 miljoen euro meer dit jaar en ook de energiekosten in Brugge stijgen tot 10 miljoen euro. Deze onverwachtse schenking zal in elk geval helpen.

Brugge

Vlaamse Regering laat ook verhuurders niet in de kou staan

BRUSSEL – Het nieuw begrotingsakkoord van de Vlaamse Regering trekt vier miljard uit plus een miljard extra aan leningen en waarborgen voor bedrijven. Naast het ondersteunen van huurders, laat de Vlaamse Regering ook de verhuurders niet in de kou. Voor verschillende energetische renovaties kunnen zij verschillende premies aanvragen.

Vlaamse Regering laat ook Verhuurders niet in de kou staan

Om huurders van energieverslindende huurwoningen te ondersteunen in huidige crisistijden, keurde de Vlaamse Regering diverse maatregelen goed in een nieuw begrotingsakkoord. Dit akkoord werd tijdens de jaarlijkse septemberverklaring in het Vlaams Parlement toegelicht. Het nieuwe energiesteunpakket omvat 4 miljard aan extra steun bovenop de reeds toegekende steun. Ook maatregelen om verhuurders te ondersteunen zitten mee in de begroting vervat.

Want ook verhuurders hebben het zwaar te verduren. En dat terwijl ze een belangrijk element van de Vlaamse woningmarkt vormen. Daarom steunt de Vlaamse Regering hen , met onder meer premies, om mee de omslag te maken richting een duurzaam Vlaams woonpatrimonium.

Onder de eengemaakte Mijn VerbouwPremie kunnen verhuurders alle premies terugvinden waarvoor zij in aanmerking komen. Echter voor iedere premiecategorie mogen de (voorschot)facturen niet ouder zijn dan 2 jaar. Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, behalve voor ‘elektriciteit/sanitair en binnenrenovatie’. Per individuele premiecategorie bedraagt het minimale investeringsbedrag minstens 1000 euro. De premies kunt u om de 5 of 10 jaar aanvragen, afhankelijk van het type investering. Hieronder de premies voor een woning ouder dan 15 jaar.

Vlaamse Regering laat ook Verhuurders niet in de kou staan

Dakisolatie

Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. Zowel bij nieuwbouw als bestaande woningen is dit de belangrijkste stap naar een lage energiefactuur. Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een eengezinswoning, een appartement of een studio. Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet.

Binnen de Mijn VerbouwPremie kunnen ook verhuurders hiervoor een premie aanvragen. Meer informatie vind je hier.

Muurisolatie

Zonder extra isolatiemateriaal in de muren zijn uw buitenmuren onvoldoende geïsoleerd. Er zijn verschillende manieren om buitenmuren na te isoleren: in de spouwmuur of langs de binnen- of buitenzijde van de muur. Lees hier meer.

               Spouwmuur

Het na-isoleren van spouwmuren is een voordelige manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken:

 • de investering is doorgaans op 3 tot 5 jaar terugverdiend
 • de werken nemen slechts 1 tot 2 dagen in beslag
 • er is geen stedenbouwkundige bouwvergunning vereist
 • de isolatie wordt langs buiten ingespoten, u hebt dus amper overlast
 • het uitzicht van uw woning verandert niet.

               Buitenmuur

Oudere woningen hebben vaak volle (massieve) muren. Na-isoleren langs de buitenzijde verdient de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk en er staat een hogere kostprijs tegenover.

               Binnenmuur

Binnenisolatie van volle (massieve) muren wordt alleen gebruikt voor bestaande woningen waarbij spouwmuurisolatie en buitenisolatie technisch onmogelijk zijn.

Isoleren langs de binnenkant van een bestaande muur is delicaat. Het is bijna onmogelijk om perfect te isoleren en er ontstaat een groter risico op condensatie.

Vloerisolatie

Bij een verbouwing is het niet evident om de vloer nog te isoleren:

 • ofwel moet de vloer worden uitgegraven
 • ofwel moet het vloerniveau verhoogd worden.

Vloerisolatie brengt dan in ieder geval hoge kosten met zich mee. Als men het vloerniveau verhoogt, wordt de ruimte lager en moet men deuropeningen en mogelijk ook raamopeningen aanpassen. Lees hier meer.

Hoogrendementsglas

Vensters kunnen voor veel energieverlies zorgen: ze laten meer warmte door dan geïsoleerde muren.

Hoogrendementsbeglazing isoleert 2 tot 3 keer beter dan gewoon dubbel glas, en 4 tot 5 keer beter dan enkel glas. Hoe lager de U-waarde van het glas, hoe beter.

Hoogrendementsbeglazing (1,0 of 1,1-glas) heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glasplaten. De spouw tussen de glasplaten kan gevuld zijn met een edelgas (bijv. Argon) in plaats van lucht bij dubbelglas.

Lees hier meer.

Warmtepomp

De volgende types van nieuwe warmtepompen komen in aanmerking voor de premie:

 • geothermische warmtepomp: haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond, water uit de bodem of het grondwater; de verzamelde warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 • lucht/lucht-warmtepomp: haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt deze als warmtelucht in de woning binnen.
 • lucht/water-warmtepomp: haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft deze af aan het water van de centrale verwarming.
 • Hybride lucht/water-warmtepomp: combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel (open definitie), aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste rendement selecteert.

Lees hier meer.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een installatie waarmee de energie van de zon kan worden opgevangen om sanitair water te verwarmen. Lees hier meer.

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen. Lees hier meer.

Hier schreef ik nog een artikel over de Mijn VerbouwPremie.

Brugge

Duurzame heraanleg Wijk Blijmare gestart!

Brugge. Op 26 september zijn de duurzame heraanleg in Wijk Blijmare gestart. In deze wijk, achter de gevangenis, vernieuwen we 3,2 km openbare weg in 7 fasen. Tijdens de eerste fase komen de Hogeweg en de Sint-Hubertuslaan aan bod.

Inspraak

We namen de wensen van de bewoners mee bij het maken van het ontwerp. De Iepenlaan blijft een dubbele rijweg en ook de bestaande bomen in de middenberm blijven. Er komt een verkeersplateau en ook een kleine asverschuiving bij de kruising van de Iepenlaan met de Hogeweg. Dit remt de snelheid van gemotoriseerd verkeer af en is op vraag van de buurtbewoners. We voorzien ook een knip in de Knotwilgenlaan.

Rioleringswerken

De bestaande riolering werd in de jaren 1960 aangelegd en is daardoor in slechte staat. Deze heeft dringend nood aan vernieuwing. Een gescheiden rioleringsstelsel zorgt ervoor dat de riolen minder snel overstromen bij hevige regenval. Dit gebeurt omdat afvalwater gescheiden wordt van het regenwater. 

Ook bij het private rioleringsstelsel voor open en halfopen bebouwing komt een gescheiden riolering. De kosten hiervoor zijn volledig ten laste van de Stad.

Materialen

In totaal vernieuwen we 3,2 kilometer openbare weg. De aanleg van de straat gebeurt in uitgewassen beton. In de doodlopende delen en vele lussen van de wijk komt dan een aanleg in mozaïekkeien. De straten krijgen ook een mooie uitstraling door parkeerstroken in kasseien.

Duurzame wijk met veel groen en 153 nieuwe bomen

Om een maximale wateroppervlakteinfiltratie te hebben, ontharden we de wijk zo veel als mogelijk en voegen we veel groen toe. We laten de voetpaden afwateren in de groenperken en laten zo veel mogelijk hemelwater via een pompstation in het grachtenstelsel in de Koestraat overpompen. Via een polderwaterloop loopt dit grachtenstelsel dan in het Zwijngeleed.

De bestaande bomen op de pleintjes in de wijk zijn karakterbepalend en blijven daarom behouden. Daarnaast komen er 153 nieuwe bomen bij. De groenzones zullen bestaan uit gazon, bloembollen en plantvakken.

De openbare verlichting is reeds vernieuwd naar led-verlichting. Led-verlichting is een duurzame manier van verlichten, het energieverbruik is lager en bovendien stoot het minder CO2 uit.

Fasering heraanleg

De werken gaan door in 7 fasen, dit om hinder te vermijden.

 • Fase 1 Hogeweg en Sint-Hubertuslaan – 26 september 2022 tot 11 april 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 2 Iepenlaan – 8 december 2022 tot 18 mei 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 3 Rodenbeukendreef – 27 februari 2023 tot 8 augustus 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 4 Ter Lucht en Ter Zale – 16 februari 2023 tot 4 juli 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 5 Eikenlaan – 20 april 2023 tot 29 september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 6 Meiboomlaan – 12 juni 2023 tot 15 november 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Fase 7 Knotwilgenlaan – 4 augustus 2023 tot 27 december 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)

Kostenplaatje

De werken worden geraamd op zo’n 7,6 miljoen euro (exclusief BTW). 2,2 miljoen euro is ten laste van Stad Brugge en zo’n 5,4 miljoen euro ten laste van TMVW. Doordat het een toekomstgerichte ontwerp is, subsidieert de Vlaamse Overheid de werken voor 25%. 

Brugge

Huurprijsindexering voor meer dan 100.000 huurders bevroren

BRUSSEL – Het nieuw begrotingsakkoord van de Vlaamse Regering trekt vier miljard uit plus een miljard extra aan leningen en waarborgen voor bedrijven. Naast maatregelen voor kinderbijslag en sociale toeslagen en de jobbonus, treden aanstonds ook maatregelen voor huurders in voege. Om hen te behoeden van zowel stijgende energieprijzen én de inflatie, zal de Vlaamse Regering hen ondersteunen door onder meer een verbod op huurprijsindexering voor energieverslindende woningen.  

Het nieuw begrotingsakkoord treft maatregelen voor kinderbijslag en sociale toeslagen en de jobbonus, maar ook voor de huurprijsindexering.  

Huurders die in een energieverslindende huurwoning wonen (EPC-waarde E of F) zullen de huurprijs voor zeker 12 maanden niet geïndexeerd zien. Huurprijzen van woningen met een EPC-waarde D mogen voor de helft geïndexeerd worden, alle andere woningen mogen dat volledig.

Op die manier ondersteunt de Vlaamse Regering de groep huurders die dreigt geconfronteerd te worden met zowel een hoge (energie)prijsstijgingen als een huurprijsindexering.  

Concreet gaat het om zo’n 107.000 huurders die in een huis of appartement met EPC-waarde E of F wonen. Zij zullen hun huidige huurprijs met een jaar lang behouden. Vlaanderen telt in totaal zo’n 560.000 huurders. Ook voor huurwoningen die geen EPC-label hebben, ongeveer 20 procent van alle huurwoningen, geldt een verbod op indexatie.

Zowat 92.000 huurders wonen in een appartement of huis met EPC-waarde D. Zij kunnen een gehalveerde huurprijsindexatie verwachten.  

Deze maatregel toont duidelijk in welke richting de Vlaamse Regering in de woningmarkt wil bewegen. De omslag naar energiezuinige woningen en meer duurzame vormen van energie lijkt hiermee in de verf gezet. Er bestaan ook premies voor verhuurders die hen aansporen om duurzame investeringen te doen. Daarenboven kunnen ze hiermee hun indexering behouden.

Het voordeel dat de huurder doet, kan aanzienlijk zijn. De gemiddelde huurprijs voor een appartement ­bedraagt 760 euro. Als die niet wordt ­geïndexeerd, levert dat een voordeel van 912 euro op voor één jaar huur. Rijhuizen hebben een gemiddelde huurprijs van 875 euro. Als die maar half wordt geïndexeerd, komt dat neer op een ­besparing voor de huurder van 525 euro voor één jaar huur. Een vrijstaand huis kost gemiddeld 1.085 euro huur. Daar levert­ een indexeringsstop de huurder 1.302 euro op.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om het budget voor de Vlaamse Woonlening met 250 miljoen euro op te trekken. Deze lening is gericht op alleenstaanden en gezinnen met een beperkt inkomen voor de aankoop of (energetische) renovatie van een woning. Er kan honderd procent geleend worden aan gunstiger voorwaarden dan bij de bank.

Ook sociale huisvestingsmaatschappijen zullen aan gunstiger voorwaarden kunnen lenen voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande woningen. Voordien kon dit enkel bij nieuwbouw of totaalrenovaties. Tot slot krijgen huurders met een huurachterstal meer ademruimte. Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen, dat OCMW’s ondersteunt, krijgt hiervoor extra geld. Huurders die een lening aangingen bij de Vlaamse Overheid om de huurwaarborg te betalen, kunnen hiermee uitstel krijgen

Brugge

Septemberverklaring: Vlaamse Regering keurt energiesteunpakket goed

BRUSSEL – De uitgestelde septemberverklaring van maandag 26 september beroerde ons allen. Uiteindelijk kwam de Vlaamse Regering woensdagavond toch tot een begrotingsakkoord én keurde het een energiesteunpakket goed.

Septemberverklaring

Het energiesteunpakket om de energie- en koopkrachtcrisis aan te pakken bevat 4 miljard euro aan maatregelen én een miljard euro extra aan leningen voor bedrijven. Daarenboven zal de begroting in 2027 nog steeds in evenwicht zijn. Een forse inspanning van de Vlaamse Regering, voorgesteld tijdens de septemberverklaring. Hiermee hopen wij niemand in de kou te laten! De hoofdlijnen van het steunpakket deel ik hieronder mee:

Jobbonus

De jobbonus verhoogt enerzijds eenmalig, maar zal voor inkomstenjaar 2022 ook uitbreiden. Dit betekent dat meer mensen in aanmerking zullen komen. Eind dit jaar zullen zo’n 730.000 werknemers de bonus ontvangen. Eenmalig wordt deze bonus verhoogd met 100 euro (voor zij die een loon tussen 1.800 en 2.500 euro verdienen). Volgend inkomstenjaar, 2022, komen méér mensen hiervoor in aanmerking. Het loonplafond wordt dan opgetrokken tot 2.900 bruto en de minimumbonus zal stijgen van 20 euro naar 50 euro.

Geen huurindexatie voor energieverslindende woningen

Om huurders te behoeden van zowel een huurprijsindex én toenemende energiefacturen, besliste de Vlaamse Regering dat de huurprijsindexatie van energieverslindende woningen het komende jaar bevroren zal worden. Dit betreft woningen met een EPC-label E of F. Woningen met een EPC-label D mogen de huurprijs wél indexeren al blijft de indexatie daar beperkt tot de helft van de gezondheidsindex. Naar schatting 20 % van de woningen heeft GEEN energielabel. Ook hier mogen verhuurders NIET indexeren voor de komende 12 maanden.

Kinderbijslag

De kinderbijslag gaat nogmaals met één procent omhoog per december. Vanaf september volgend jaar zal de indexatie systematisch op twee procent staan.

Daarnaast komt er een uitbreiding van de sociale toeslag voor gezinnen met een laag inkomen. De inkomensdrempels stijgen met tien procent waardoor de groep met 50.000 kinderen uitbreidt. Ook zal de toeslag 15 euro meer bedragen. Ook eenmalige premie van 100 voor zij die aanspraak maken op de sociale toeslag, zowel dit als volgend jaar, moet de factuur enigszins helpen verlichten.

Steun voor bedrijven

Bedrijven die op steun rekenen, moeten kunnen aantonen dat ze in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden. Als dat het geval is, komen ze in aanmerking voor een steun tot 80 procent van hun operationeel verlies (tot maximum 500.000 euro per kwartaal). In ruil daarvoor mogen de bedrijven een jaar lang géén dividenden uitkeren.

Daarnaast steunt de Vlaamse Regering een programma richting meer duurzame energie met honderd miljoen euro.

De Vlaamse Regering zal ook de overbruggingslening recupereren uit de coronacrisis. Een kleine onderneming kan aan 1,5 procent interest een lening aangaan tot 750.000 euro

Zorgbudget

Het zorgbudget van de Vlaamse Regering gaat ook omhoog. Daarvoor trekt men 16 miljoen euro uit. Mensen met speciale zorgnoden krijgen een som van 130 euro.

Zaterdag discussiëren wij verder in het Vlaams Parlement en schetsen we de krachtlijnen van de begroting voor 2023. Na het debat stemmen wij met het parlement over de Septemberverklaring.

Lees dit artikel om te zien welke maatregelen de Vlaamse Regering genomen heeft inzake ‘Wonen’.

Brugge

Drie nieuwe schaaktafels in het Baron Ruzettepark

BRUGGEHet Baron Ruzettepark wordt opgefleurd door 3 nieuwe schaaktafels. De Koninklijke Brugse Schaakkring kwam met het voorstel om schaaktafel te plaatsen in het Brugse Openbaar Domein. Op deze manier willen ze verschillende schaakactiviteiten organiseren.

Schaken in het Baron Ruzettepark

Op 27 september werden drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark geplaatst. Deze staan op 2 meter van elkaar, zodat het grasonderhoud goed kan gebeuren. Het voorstel kwam van de Koninklijke Brugse Schaakkring, die op deze manier ook meer schaakactiviteiten in de Brugse parken willen organiseren. Doordat we deze tafels geplaatst hebben, geven we al een eerste aanzet tot schaakpartijen in het park. Ook andere locaties zullen nog volgen.

Ook schaaktafels op andere locaties

De Schaakkring kwam initieel met het idee om schaaktafels in het Minnewaterpark te plaatsen. Deze krijgt een volledige heraanleg, dus het plaatsen van schaaktafels is daar momenteel niet mogelijk, maar we vergeten dit initiële voorstel niet. Na de heraanleg van het Minnewaterpark voorzien we een aantal nieuwe schaakborden ingewerkt in ronde picknicktafels. Het is de bedoeling om deze ter hoogte van het Dolomietplein te plaatsen. Het grote schaakbord dat er momenteel staat, wordt tijdens de heraanleg weggehaald.

Ook in het Koning Albert-I-park komen er drie schaaktafels. Dit is voorzien voor de eerste helft van december na het plaatsen van de groenaanleg. Deze tafels zijn ook ingelegd met drie schaakborden, ideaal dus voor een toernooi met negen schakers!

Brugge

Groene parels van Assebroek en Sint-Kruis in een boekje

brochure groene parels plekjes brugge sint-kruis assebroek

Het vele groen in en rond de stad is wat Brugge tot zo’n prachtige plaats maakt. De stad heeft enorm veel parken, natuur- en bosgebieden. Overal waar je komt in Brugge, er is altijd wel een plekje groen in de buurt. Om dit in de verf te zetten, bundelen we alle groene parels van Assebroek en Sint-Kruis in een boekje.

Parken, groen, bos en natuurgebieden in en rond Assebroek en Sint-Kruis

In totaal omvatten Assebroek en Sint-Kruis een grote variatie aan groen. Dit beslaat meer dan 881 ha.  Prachtige natuurgebieden vanop de fiets, kun je zien langs het kanaal Gent-Brugge. Je kunt een kasteelbezoek brengen in Rooigem, waar een bloemenpluktuin het kasteel opfleurt. Ook voor de kinderen is er heel wat te beleven: zo ligt Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek.

Investeren in Groen

Parken

Stad Brugge investeert in de groenbeleving van haar inwoners. Deze legislatuur werden dan ook diverse eigendommen aangekocht en werden drie nieuwe parken gerealiseerd.

 • Park Steevens: 2,3 ha (reeds in uitvoering)
 • Site De Lijn: 1,5 ha (start 2023)
 • Katelijnepark: bijna 3 ha (start 2023)

Daarnaast tellen de twee deelgemeenten ook vele andere buurtparken, zoals Den Tir (1,5 ha), Kinderboerderij De Zeven Torentjes (3 ha), het Buurtpark Babaert Male (3 ha), het speelplein Paalbos (7 ha) en Montpellier (1,1 ha).

Bossen

Naast nieuwe parken, investeerden we ook in de uitbreiding van de bosgebieden in Assebroek en Sint-Kruis. Het Veltembos kreeg 2,8 ha bij. Ook plantten we geboortebossen: in 2010 werd een uitbreiding van Veltem bebost, in 2015 werd een halve hectare bos geplant aan de Gemene Weidebeek in Assebroek en ook het ‘Spyckerbosje’ kwam erbij.

 • Paalbos: 7 ha
 • Veltembos: 14 ha  (2,8 ha bijgekomen inclusief ParkSteevens)
 • Bergjesbos: 1 ha
 • Steenbrugse bosjes: 48,8 ha
 • Ryckevelde: 126,5 ha (Bijkomende aankoop in 2006 door ANB te Ryckevelde-Engelendale: 34 ha, waarvan 5 ha in 2008 werd bebost in Kom op Tegen Kanker plantactie. Het overig gedeelte van de aankop zal tegen 2026 geleidelijk aan verder grotendeels bebost worden (naarmate de gronden vrij komen van landbouwgebruik). Delen van eigendommen/aankopen ANB liggen buiten Brugge (steenbrugse bosjes, bestaand bos in Ryckevelde))
 • Engelendalebos: 8,6 ha
 • Geboortebossen : In 2010 werd een uitbreiding van Veltem bebost, in 2015 werd een halve hectare bos geplant aan de Gemene Weidebeek in Assebroek en het geboortebos ‘Spyckerbosje’.

“Daarnaast zijn er ook nog private bossen bij kastelen, zoals het bos bij het Slot van Male dat 43 ha telt”, stelt Van Volcem. “Ik droom ervan om dat bos publiek toegankelijk te maken maar de eigenaars staan er nog niet voor open, af en toe kan het wel al eens.”

Natuurgebieden

Deze legislatuur werden ook de natuurgebieden in Sint-Kruis en Assebroek uitgebreid. De Gulden Kamer breidde met 2,5 ha uit en ook Maleveld kreeg 21 ha weiland en 6 ha bos bij. Mede dankzij de inzet van het agentschap voor Natuur en Bos en private grondeigenaars zijn Assebroek en Sint-Kruis onderstaande natuurgebieden rijk en kwam er rond deze deelgemeenten een ware groene gordel:

 • Assebroekse Meersen: 82 ha (totaal 400 ha)
 • Gemene Weidebeek: 39 ha (Momenteel 32,5 ha in eigendom van de Stad – 25 ha werd aangekocht media jaren ’70 en 7,5 ha aanvullend tussen 2001-2003 – nog 7,5 ha aanvullend aan te komen. In 1999: beslist om geheel als groengebied te behouden (m.u.v. zuidelijk deel Klein Appelmoes). 2000-2001: aanleg werken, paden, poelen, grachten, waterpeilverhoging, natuurgericht beheer, 7 toegangspunten vanuit omgeven straten. 2000-2003: bebossing randzones (10 ha), als bosplantactie met scholen Wordt herbestemd naar natuurgebied in het gewestelijk RUP voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge
 • Slot van Male: 43 ha
 • Kanaal Gent-Brugge: 4,6 ha
 • Centrale Begraafplaats: 11,9 ha werd Centrale Begraafpark
 • Abdijenroute
 • Meersengebied: 159 ha
 • Chartreusemeersen: 141,9 ha
 • Gemene- en Loweiden
 • Hoeve Hangerijn met Prikkelpad: 1,7 ha
 • Brieversweg
 • Maleveld: 216,5 ha (21 ha weiland en 6 ha bos bijgekocht deze legislatuur)
 • Montpellier: 1,1 ha
 • Bisschopsdreef: 7,3 ha
 • Rooigem
 • Gulden Kamer: 21,1 ha  (2,5 ha bijgekocht deze legislatuur)
 • Damse Vaart

Groene parels Assebroek en Sint-Kruis in één boekje

Met dit boekje zetten we de groengebieden uit Assebroek en Sint-Kruis in de verf. Negentig pagina’s lang wordt al het moois dat deze twee deelgemeentes te bieden hebben, uitgelicht. Het spoort je meer dan ooit aan om deze groengebieden te (her)ontdekken!

Waar te vinden?

Het boekje is gratis te vinden in de Kinderboerderij, het Natuurcentrum Beisbroek, Hoeve Hangerijn, de openbare bibliotheken, In & Uit en het Huis van de Bruggeling.

brugge assebroek sint-kruis groene parels plekjes brochure boekje
Brugge

Geen Brugge zonder Zwanen

brugge zwanen reien legende schepen van openbaar domein

De Brugse zwanen bleven lange tijd gespaard van de vogelgriep die sinds november 2021 onafgebroken circuleert. Toch zijn afgelopen week een aantal besmettingen vastgesteld. “We voorzien onmiddellijk verhoogd toezicht en verzorging voor onze Brugse zwanen. Samen met het Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen en het vogelopvangcentrum doen we er alles aan om de zwanen zo goed als mogelijk te beschermen en de situatie te doen stabiliseren, want er is geen Brugge zonder zwanen.”

Maatregelen

Verzorgers gaan dagelijks twee- tot driemaal langs op het terrein om de dieren visueel te checken op symptomen van de ziekte. Om verspreiding tegen te gaan, reinigen de verzorgers hun schoenen eerst grondig en ontsmetten ze deze voor ze naar een andere locatie gaan. Zieke dieren worden zo snel als mogelijk uit het water gehaald, in isolatie geplaatst en door een dierenarts, de verzorgers en het VOC opgevolgd.

Legende

Er zijn heel wat legendes die de oorsprong van de Brugse zwanen vertellen. De meest bekende is het verhaal van Keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Hij voerde met ijzeren hand gezag in Brugge. Pieter Lanchals, de schout van Brugge, was een onvoorwaardelijk medestander en vertrouweling van de aartshertog. In 1488 kwamen de Bruggelingen in opstand: ze namen Maximiliaan gevangen op de Markt en onthoofden Lanchals midden op de Markt voor zijn ogen. Zijn hoofd werd bovenop een lans geëxposeerd aan de Gentpoort, waar vandaag nog steeds een replica hangt. Volgens de legende kwam Maximilaan later terug met zijn leger en plunderde Brugge. Hij legde de Bruggelingen op dat er steeds 52 zwanen of langehalzen op de Brugse wateren moesten zwemmen. Dit ter nagedachtenis van Lanchals.

Reportage

VTM Nieuws kwam langs om een reportage te maken over de Brugse zwanen. Aan mij werd de vraag gesteld: “Wat als er uiteindelijk minder dan 52 zwanen op de Brugse wateren zwemmen?”