400 extra groene stoelen verspreid over 19 locaties

25 mei

Vandaag, woensdag 25 mei 2022, wordt de tweede lichting groene stoelen uitgezet in Brugge. Er staan zo, net voor een mooi verlengd weekend, 700 stoeltjes verspreid over 25 locaties. Genieten maar!

Destijds kwam ik op het idee om dit verplaatsbaar stadsmeubilair ook in onze stad een plaats te geven. De inspiratie haalde ik bij steden als New York en Parijs. Met de talrijke groene stoelen geven we de historische stad een hippe toets. Mensen krijgen hierdoor de kans om te genieten op het openbaar domein en een praatje te slaan.

Evolutie

In 2019 verschenen de groene stoelen voor het eerst in het Brugse straatbeeld. Na een positieve evaluatie werden in 2020 twee extra locaties toegevoegd: Koude Keuken en park ter Poele.
In 2021 plaatste Stad Brugge 515 groene stoelen op 18 locaties.
Dit jaar komen er 700 stoelen op 25 locaties. Er zijn 300 stoelen bijbesteld dus hebben we nu 100 stoelen in reserve.

De plaatsing van de stoelen gebeurt steeds in fasen. De eerste reeks stoelen werd al op 1 april dit jaar uitgezet in het Astridpark, het Minnewaterpark, het Koning Albert I-park, de Burg, langs de Vesten en in het Graaf Visartpark.

Op 25 mei gaat de tweede fase van de plaatsing in. Dan staan alle stoelen opgesteld. We zijn klaar voor de zomer. Zowel jonge mensen als oude mensen, inwoners als bezoekers, genieten ervan.

Locaties

De extra groene stoelen worden verdeeld over 19 locaties

Vandaag kunnen we na overleg met het Grootseminarie groene stoelen plaatsen in de tuin aan de kant van Potterierei, zodat mensen van deze groene oase in de binnenstad kunnen genieten (van 8.00 tot 20.00 uur op weekdagen en van 8.00 tot 12.30 uur op zaterdag).

Vorig jaar maakten we ook het park aan Woonzorgcentrum Potterie toegankelijk en werd het een buurtpark. Brugge is hiermee dus twee extra zones aan de Potterierei rijker om van het groen te genieten. We doen een oproep aan eigenaars van alle kloostertuinen om te experimenteren met het openzetten van de mooie tuinen.

Het O.L.V. Ziekenhuis, langs de Koning Albert I laan, heeft ook een prachtige groene omgeving. Dankzij de Passantenbrug, de fietserstunnel onder de spoorweg en het fietspad over de site ontsloot Brugge de voorbije jaren het domein voor heel wat fietsers en wandelaars. Het domein biedt een troostplek, een ruimte waar plaats zal zijn voor verlies en troost, open maar toch beschut.
Deze plek vraagt om zitgelegenheid, daarom hebben wij al stoelen voorzien zodat mensen nu al kunnen samen zitten of apart. We willen meehelpen om Bruggelingen met mekaar te verbinden in hun verdriet, dit is het opzet van ‘Compassionate Brugge.

Divers aanbod

Er is opnieuw een divers aanbod aan groene stoelen. Er zijn stoelen met of zonder armleuning, eenzitlounges en tweezitlounges. Deze stoelen zijn echt een symbool geworden van Brugse stadsvernieuwing op het openbaar domein.

Onze historische stad wordt op die manier in een hip jasje gestoken, een realisatie waar ik enorm trots op ben.

Meer info vind je hier

Nieuw park Bleekweide in hartje binnenstad aan de Langerei

24 mei

Op maandag 16 mei 2022 werd het aanbestedingsdossier voor de aanleg van park Bleekweide goedgekeurd in het college van Burgemeester en Schepenen. Al sinds 2019 waren er plannen om dit stukje braakliggend groen in de Brugse wijk Sint-Gillis om te toveren tot een mooi stadspark met een wandelpad en zit- en picknickbanken.

Wegens bezorgdheden van bewoners over de ontsluiting van het park via de Langerei, dat eventueel voor gevaarlijke verkeerssituaties zou kunnen zorgen, werden de plannen tussendoor aangepast. In de definitieve plannen zal er, rekening houdend met deze bezorgdheden, enkel doorgang zijn van het park naar de Baliestraat en de Eugeen van Steenkistestraat, en dus niet naar de Langerei.

In de Brugse binnenstad zijn er heel wat mensen die een kleine of helemaal geen tuin hebben. Ik vind het daarom belangrijk om ook deze mensen de kans te kunnen geven om te genieten van de natuur en de buitenlucht. Stadsparkjes en openbare tuinen zijn hiervoor de perfecte oplossing. Ik ben blij dat we opnieuw een stap dichter bij de aanleg van park Bleekweide zijn.

Zone Langerei
De weginfrastructuur in het park is in zeer slechte staat. Gezien het laatste deel van de weg vroeger privaat domein was, wordt de weg volledig vernieuwd.
Alle nutsleidingen werden reeds vernieuwd, de riolering wordt heraangelegd en de wegenis wordt opnieuw in kasseistenen aangelegd.

Zone Bleekweide: paden en terraszones
Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige Bleekweide doorkruist. Aansluitend op dit pad wordt een terras met twee zitbanken voorzien. Tussen en rond de notelaars komt een houten terras met twee niveaus. Het podium zal toegankelijk zijn doordat het pad in helling zal aangelegd worden.
De verhoogde (houten) picknickzone is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Zone Bleekweide: groenaanleg
De bestaande notelaars blijven behouden, terwijl andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant. Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, een krentenboompje, een boomhazelaar, een meidoorn, een amberboom, sierkersen en appelbomen aangeplant.

Verder worden ook sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vaste-plantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegenaan het woningencomplex.

Het overgrote deel wordt ingezaaid met een biodivers gazon. Dit is een gazon dat bestaat uit 95 % grassen en 5 % inheemse bloemen. Dit gazonmengsel vraagt een minder intensief beheer en is een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Het gazon langs de paden wordt beheerd als intensief gazon.

In het gazon en rond de bomen worden zones voorzien met bloembollen.

Bleekweidegracht

Gelet op de historische achtergrond, werd beslist om de bleekweidegracht op zijn plaats te houden. Langs één zijde wordt een houten overbeschoeiing geplaatst, langs de andere zijde wordt een flauwe oever voorzien met een oeverbeplanting.

Geen speelelementen

Gezien een park er is voor mensen van alle leeftijden, werd er bewust voor gekozen om in dit park geen speelelementen te plaatsen. Enkel een ‘wiebelbrug’ over de gracht, die wordt bevestigd aan grote keien, wordt in de parkaanleg geïntregreerd.

Via onderstaande link kan je ook zelf de Powerpoint i.v.m. het ontwerp van de Bleekweide bekijken.

Het ontwerpplan kun je hier terugvinden

Congres Liberaal Vuur

21 mei

LEUVEN – Vandaag vond in Leuven het tweede Liberaal Vuur congres van Open VLD plaats. Het thema: ‘Vooruitgaan in een moderne economie’.

Operatie Liberaal Vuur heeft als doel de vernieuwing van de liberale partij in te zetten. Om te blijven vechten voor vrijheid en vooruitgang van ieder mens met frisse en liberale ideeën. Het congres vandaag legde de focus op werken, ondernemen en wonen. Dat laatste thema is voor mij uiteraard van groot belang.

Om mee het liberale vuur aan te wakkeren diende ik 14 voorstellen in. Enkelen daarvan mocht ik tijdens een vurig debat deze morgen verder bepleiten.

Ik was dan ook heel erg opgetogen met het feit dat verschillende van mijn voorstellen aangenomen werden, en dus zullen worden opgenomen in de uiteindelijke congrestekst.

Let wel: het ontbrak ons aan tijd om ook het luik over sociaal wonen te behandelen. Mijn voorstellen hieromtrent zijn vandaag dus niet aan bod gekomen. Deze zullen later tijdens het groot congres wél behandeld worden. Voorlopig werden dus zes van mijn veertien voorstellen (voorstellen rond sociaal wonen incl.) aangenomen en verwerkt in de congrestekst.

Hieronder zijn mijn 14 voorstellen te lezen (zie geel dewelke aangenomen werden). Daarna volgen ook de twee aangenomen stellingen!

 • Registratierechten op de eigen woning : 0 procent (bestaande woningen)

Ten eerste pleit ik ervoor om de registratierechten op de aankoop van een eerste woning tot een minimum te herleiden. Dat betekent 0 %. De registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning beloopt sinds 1 januari 2022 drie procent, maar dit wil ik nu dus nogmaals verlagen.  De kopers van tweede woningen en tweede verblijven betalen vandaag 12 procent, zo heeft een starter vandaag 9 procent voordeel en als hij een energetisch renovatie doet, is dat 11 procent.  Wij wensen met de liberalen de registratierechten bij de aankoop van een eigen woning af te schaffen. 

 • Geen hypotheekrechten op de hypotheek voor de eerste woning

We schaffen tevens de hypotheekrechten af (federaal) op het ontleende bedrag voor de eigen woning waarvoor een hypotheek wordt genomen.

 • Nieuwbouw (is energetisch veel beter)  : 6 procent voor eerste woning

Daarnaast streef ik er ook naar om een tijdelijke maatregel in te voeren om de btw op het bouwen van een eerste nieuwbouw woning te verlagen naar 6 procent. Dit is momenteel al het geval voor sloop- en heropbouw werken, maar dit zien we graag uitgebreid naar nieuwbouwwoningen tot 350000 euro

 • Verhuurmarkt

Ook voor nieuwbouwwoningen met oog op betaalbare verhuur pleit ik voor een BTW tot 6 procent. De voorwaarden die ik hieraan wil koppelen zijn de volgende:

Huurder moet er zijn domicilie hebben.

27 jaar huur

Verhuren aan alleenstaande met inkomen onder 36000 euro bruto of gezin met inkomen van 72000 euro bruto

Jaarlijks vastgelegd rendement : aankoop plus kosten x 3 procent bruto , geïndexeerd  voorbeeld : 350000 euro plus 6 procent is 371000 euro x 3 procent is 11130 euro is 927,5 euro; 

Voorbeeld rendement aankoop kosten x 3 procent geïndexeerd :

250000 euro plus 6 procent is 265000 eurox 3 procent bruto  is 7950 euro is 662, 5 euro

 • Gronden

Door de bouwshift wordt bouwgrond ook steeds schaarser, terwijl de coronapandemie de Vlaming heeft doen inzien hoe graag hij groen heeft en open ruimte. Daarom pleit ik er ook voor om percelen tot 400m2 belastingvrij te kunnen aankopen wanneer het om de eerste woning gaat. Dit geldt ook voor grondwaarde van de appartementen die dienen voor een eerste woning.

 • Renoveren

Energetische renovaties zullen in de nabije toekomst erg belangrijk blijven. Ze zullen immers uiteindelijk de woonkost doen afnemen. Om mensen te stimuleren deze renovaties te doen, pleit ik voor een renovatiebonus. De bestaande eengemaakte renovatiepremie van de Vlaamse Regering treedt pas in werking ná de gemaakte investeringen, maar sluit daarmee de mensen uit die in eerste instantie die kosten al niet kunnen maken. Een renovatiebonus van 60.000 euro voor een bestaande woning of verhuurwoning, zou dit dus moeten verhelpen.

Te koppelen aan stijging van EPC label.

 • Huurpremie uitbreiden

Momenteel geeft de Vlaamse Overheid geeft huurpremies voor mensen die vier jaar op lijst staan. Zij die werk vinden, verliezen hun premie. Het systeem van een huurbonus zou ook als volgt werken: hoe meer je verdient, hoe meer aftrek je hebt. Hiermee wordt ook werken gestimuleerd.

De huurpremie wordt nu gegeven aan mensen met de zwakste inkomensten.  Die zou ik behouden maar uitbreiden naar mensen die drie jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning ipv vier jaar. 

Verplicht verhuizen naar een sociale woning zou ik afschaffen als je een huurpremie ontvangt.

 • Studentenhuisvesting

Ook een groeiende groep op de woningmarkt zijn studenten. Naar verluidt komen er tegen 2040 zo’n 95.000 nieuwe studenten naar onze steden. Ook zij zijn een erg kwetsbare groep en moeten we ondersteunen in hun zoektocht naar betaalbare huisvesting. Via een actieplan tussen universiteiten en steden, met objectieven en monitoring, moet de samenwerking bekeken worden met enkele private, dynamische spelers die nu reeds actief zijn op de markt.

Vraag is waarom er specifieke studentenhuisvesting moet zijn en studenten niet gewoon een studio of een appartement met twee of drie personen kunnen huren.  De stad kan dan voor studenten de taks op tweede verblijf vrijstellen of beperken voor studenten.

 • #Plekvrij:

De oorlog in Oekraïne bracht in Vlaanderen ook heel wat teweeg met als resultaat een aantal hartverwarmende initiatieven. Het initiatief van #Plekvrij wil ik dan ook graag doortrekken. Iedereen is baas in eigen huis en #Plekvrij mag bestaan voor iedereen die wil onderverhuren met een minimum oppervlakte per persoon.

 • Open blik voor alternatieve woonvormen

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom is het ook belangrijk om met een open blik naar alternatieve woonvormen te kijken. Ik pleit daarom voor het regelluw maken van het wonen in Tiny Houses. Ook moet er een vrijstelling komen bij boerderijen voor deze alternatieve woonvorm.

 • Zorg- of kangoeroewoningen

In dezelfde lijn met het vorige voorstel, moet de regelgeving bij zorg- of kangoeroewoningen aangepakt worden. Graag zie ik in de regelgeving hier een uitbreiding naar alle zorgbehoevenden zonder dat er een verschil van 20 jaar moet zijn tussen inwoners van beide delen. (nog eens nagaan )

 • Klassieke gezin is geen actueel begrip meer

Het klassieke ‘gezin’ is eigenlijk geen actueel begrip meer. We zien het in de prognoses van Statbel dat tegen 2060 de helft van de huishoudens uit één persoon zullen bestaan. De mogelijkheden voor Co-Huren of Co-Housing moeten dus opengetrokken worden.

 • Huurkoop

Voor starters pleit ik ook voor een systeem van onroerende leasing. Binnen dit systeem kunnen huurgelden van een eerste periode aangewend worden om na een bepaalde tijd over te gaan tot aankoop van een woning. Dit kan een financieel-technisch instrument zijn om de toegang tot het eigenaarschap te vergemakkelijken. bijvb. HAMSTERHUREN

 • Sociaal wonen

-meer doorstroming voor iedereen die gezond is en aan de slag kan en tijdelijke contracten van 6 jaar in plaats van 9 jaar 

-sociale huur koppelen aan activering;

-indien je werkt gaat de huur niet omhoog om werk te stimuleren

(soort huurbonus), 

-geen sociale woningen meer bijbouwen (te duur en te traag en grond is bijna op) maar de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen woningen in huur nemen op de bestaande markt en verder verhuren conform aangepast sociaal huurbesluit -sociaal huurbesluit aanpassen (nu is huur volgens je inkomen) en de huur vast zetten volgens inkomensgrenzen : min 400 euro – 600 euro – 800 euro

Hieronder kan je de twee aangenomen stellingen over wonen terugvinden:

Stelling 10

In een sterk verstedelijkt Vlaanderen zoeken steeds meer (divers samengestelde en eenpersoons-) huishoudens een betaalbare woning op hun maat. Door het woonaanbod te vergroten,  houden we wonen betaalbaar en kan eenieder een eigen plek vinden.

We creëren meer woonentiteiten binnen het bestaande ruimtebeslag door bouwregels te versoepelen en dus meer toe te laten. We hebben tevens aandacht voor voldoende omgevingskwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. De reglementering zal wel altijd waken over de woonkwaliteitsvoorwaarden en ieders privacy.

We doen dat ook toekomstgericht, bijvoorbeeld door uit te gaan van deelmobiliteit of door andere al dan niet tijdelijke creatieve oplossingen voor het parkeren en af te stappen van verouderde voorschriften die uitgaan van bezit van 2 wagens per wooneenheid.

Concreet maken we het eenvoudiger om in de hoogte te bouwen, bestaande gebouwen op te splitsen en woningen te delen. We zorgen ervoor dat onbenutte ruimtes zoveel en zo eenvoudig mogelijk kunnen worden gebruikt (wonen boven handelspanden enz.). Net zoals we voor het zorgwonen gedaan hebben, zorgen we eveneens voor een laagdrempelig regelgevend kader voor co-housing, tiny houses, tijdelijke wooncontainers, enz.. We bieden hiervoor meer beleidsruimte en de bijbehorende middelen aan de lokale besturen.

Er is ook nood aan het creatief kunnen omgaan met grondeigendom. Bv. alternatieve vormen van recht van opstal, waarbij je kan bouwen zonder eigenaar te zijn van de grond.

Stelling 11

We hervormen de woonfiscaliteit. We moedigen het kopen van de enige woning aan door de registratierechten naar 0 % te brengen en de hypotheekrechten af te schaffen.

Woonfiscaliteit nu is te arbitrair, te weinig sturend en niet-samenlevingsvormneutraal. We hervormen om de bouwshift te realiseren. Sturende lokale autonomie is hierbij een meerwaarde.

Er is nood aan nieuwe, creatieve, fiscaal aantrekkelijke financieringsvormen, zoals bv. huurkoop.

Woonfiscaliteit moet samenlevingsvorm neutraal zijn en mag niet onevenredig nadelig uitvallen voor alleenstaanden.

We verlagen het Kadastraal Inkomen voor wie investeert in meer duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

We verlagen de kostprijs van het bouwen door een BTW-hervorming. We verlagen het BTW-tarief voor alle klimaatneutrale investeringen in (ver)nieuwbouw tot 6 % (of minder).

Wil je meer weten over Operatie Liberaal Vuur? Klik dan hier.


Vlaams woonbeleid onder de loep

20 mei

BRUSSEL – Het woonbeleid in Vlaanderen is erop gericht het netto aanbod in steden te vergroten, maar de uitbreiding zal vooral ook rond de steden moeten gebeuren.

De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot. We kregen de afgelopen twee jaar te maken met stijgende vastgoedprijzen, schaarste op de grondstoffenmarkt en toenemende energiekosten. Maar ook verschillende demografische trends lijken de druk op het woonbeleid mee op te voeren (migratie, vergrijzing, mensen blijven langer in hun huis, …).  

In Vlaanderen is er tegen 2040 nood aan 300.000 extra woningen. De uitbreiding van het woningaanbod zal vooral ook rond de steden moeten gebeuren. De stadsgrenzen zijn ruimtelijk artificieel. Een woonzone in de regio (niet de stad) moet het aanbod verhogen.

Op het partijcongres Liberaal Vuur van Open Vld dit weekend leg ik een reeks woonvoorstellen op tafel. Die moeten niet alleen zorgen dat er voldoende woningen bijkomen, maar ook dat die woningen kwaliteitsvol en betaalbaar zijn.

We moeten de barrière voor jonge mensen om een woning te kopen zo laag mogelijk houden, en er moeten ook meer betaalbare huurwoningen op de markt komen. Daarom is belasting op huur uit den boze. Wie huur wil belasten, zal ook de huurder treffen want dan gaat de huur omhoog. Wie investeert in verhuurwoningen moet net gestimuleerd worden, want zij zetten hun kapitaal in voor de woonnood. In drie centrumsteden alleen al tellen we 50 procent huurders.

Vorig jaar haalde de Vlaamse Overheid 3 miljard euro aan inkomsten uit registratierechten uit vastgoed. Dat was 750 miljoen euro meer dan voorzien. Er is dus financiële ruimte om iets te doen.

Onderzoek

In een studie naar de evolutie van wonen in Vlaanderen analyseer ik de woonmarkt in de dertien centrumsteden tussen 2011 en 2021. Ik werp er onder meer een blik op volgende factoren:

 1. De bevolkingsaangroei in de centrumsteden, de woningvoorraad (bijbouwen), de extra huishoudens en de prijsevolutie
 2. De inkomens in de steden (die ook de betaalbaarheid bepaalt)
 3. De eigendomsgraad in de steden
 4. De oppervlakte van woningen en appartementen zijn gedaald
 5. Daarnaast werd ook een blik geworpen op de duurzaamheid van woningen, de evolutie van het aantal bouwvergunningen en de eigenaarsgraad per centrumstad.

Provincie Antwerpen

Het woningbestand stijgt in Antwerpen (+10%), Mechelen (+7) en Turnhout (+14%). Voor Vlaanderen ligt dit op 11%. Alleen is er ook een bevolkingsgroei. Het woningaanbod houdt onvoldoende tred met de bevolkingsgroei en nog minder met de groei aan alleenstaanden en huishoudens van twee personen. Gevolg is dat woningen steeds duurder worden. Zich een woning verschaffen, dreigt voor steeds meer mensen onbetaalbaar te worden. De gemiddelde individuele inkomens zijn in geen enkele Antwerpse centrumstad hoger dan het Vlaams gemiddelde inkomen. In Antwerpen ligt die zelfs lager dan in Mechelen en Turnhout.

Het artikel over woonbeleid in Antwerpse centrumsteden vind je hier.

Werken in Brugse Steenweg te Koolkerke 30 mei van start

20 mei

BRUGGE – Op 30 mei 2022 vangen de werken in de Brugse Steenweg in Koolkerke eindelijk aan. Stadsbader, de aannemer die hiervoor instaat, plant de werken uit te voeren in 3 fasen. Het einde van de werken is voorzien voor 1 september 2022.

Het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke is in slechte staat. De aanvang van de werken liet even op zich wachten, maar na herhaaldelijk aandringen bij de minister maakt hij nu toch middelen vrij voor deze weg. Op maandag 30 mei 2022 vatten de werkzaamheden aan.

Het einde van de werken wordt voorzien begin september van dit jaar. Tussen midden juli en begin augustus zal drie weken niet gewerkt worden wegens bouwverlof.

Werkzaamheden

AWV zal de beschadigde betonplaten vervangen door nieuwe. Tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat worden de betonplaten vervangen door een asfaltlaag.

De werkzaamheden zullen in drie fases plaatsgrijpen. Hieronder een overzicht van de verschillende fases met timing:

Fase 1

In de eerste fase, die van start gaat op maandag 30 mei 2022, voert men werken uit op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Arendsstraat. Alle betonplaten worden uitgebroken en een nieuwe asfaltlaag wordt in de plaats gelegd.


Ondertussen zal men ook werken tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

De verwachte einddatum van deze eerste fase van de werken is 17 juni 2022.

Fase 2

In de tweede fase, die van start gaat op maandag 20 juni 2022, voert men werken uit op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. Alle betonplaten worden uitgebroken en een nieuwe asfaltlaag wordt in de plaats gelegd.

Ondertussen werkt men ook verder tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Het einde van deze tweede fase is voorzien op vrijdag 8 juli 2022.

Fase 3

In de derde fase, die van start gaat na het bouwverlof, voert men werken uit tussen de Arendstraat en 1 stukje voorbij de Fortstraat. De twee verkeersplateaus die daar liggen worden 1 groot plateau.

Gezien deze werken in een schoolomgeving zijn gesitueerd, start men de werken in augustus met het doel om klaar te kunnen zijn tegen 1 september.

Omleidingen voor het verkeer

Een goede bereikbaarheid is ook tijdens de werken belangrijk. Om die reden is er een omleiding voorzien voor lokaal en doorgaand autoverkeer.

Tijdens de eerste fase van de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Dudzeelse Steenweg. Wat lokaal autoverkeer betreft, moeten alle auto’s tussen Damme en Brugge een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Brugse ring en de Dudzeelse Steenweg.

Ook in de tweede fase van de werken wordt lokaal en doorgaand autoverkeer omgeleid. Doorgaand verkeerd rijdt dan om via de Dudzeelse Steenweg. Opnieuw moeten alle auto’s tussen Damme en Brugge een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Dudzelesteenweg naar de Dudzeelse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg.

Tijdens de derde fase van de werken zal het verkeer richting Damme worden omgeleid via de Arendstraat en de Dudzeelse Steenweg.
Het verkeer richting Brugge wordt tijdens deze periode omgeleid via Dudzeelse Steenweg – Damse Steenweg – Dudzeelse Steenweg.

Bereikbaarheid voor de bewoners

De aannemer zorgt ervoor dat de huizen in de werfzone op weekdagen na 17u en in het weekend zo veel mogelijk bereikbaar zijn met de wagen. Tijdens de werkuren zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd voorbij de werken. Er wordt niet gewerkt op de fiets- en voetpaden.

Meer weten? Klik dan hier.

Planning werken Sint-Annakwartier

19 mei

De inrichting van het Sint-Annaplein, de Joost de Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat voldoet niet meer aan de huidige normen voor duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hoog tijd dus om dit grondig aan te pakken.

De werken zullen gefaseerd gebeuren. Hieronder kan je de timing van de werken terugvinden volgens de meer recente planning van de aannemer:

Fase 1 Korte Sint-Annastraat:

 • maandag 16 mei tem vrijdag 10 juni 2022
 • uithardingstermijn tem maandag 20 juni
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 21 juni

Fase 2 Joost de Damhouderstraat (excl. kruispunt Sint-Annaplein):

 • maandag 13 juni tem vrijdag 15 juli 2022
 • geen werken tijdens het bouwverlof van maandag 18 juli tem maandag 8 augustus
 • dinsdag 9 augustus tem vrijdag 19 augustus
 • uithardingstermijn tem maandag 29 augustus
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 30 augustus

Fase 3 Sint-Annaplein, Jeruzalemstraat / huisnr. 15 tem 29 (incl. kruispunt Joost de Damhouderstraat)

 • archeologisch onderzoek dinsdag 9 augustus tem vrijdag 2 september 2022
 • vrijdag 2 september tem vrijdag 14 oktober
 • uithardingstermijn tem maandag 24 oktober
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 25 oktober

Fase 4 Sint-Annaplein, huisnr. 30 tem 3 (voorkant kerk)

 • archeologisch onderzoek maandag 26 september tem vrijdag 21 oktober 2022
 • maandag 24 oktober tem woensdag 21 december
 • uithardingstermijn tem zaterdag 31 december
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op maandag 2 januari

Fase 5 Sint-Annaplein, huisnr. 4 tem 14 (incl. kruispunt Jeruzalemstraat)

 • archeologisch onderzoek maandag 5 december tem donderdag 22 december 2022
 • maandag 9 januari tem woensdag 1 maart 2023
 • uithardingstermijn tem zaterdag 11 maart

Openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op maandag 13 maart 2023

Wil je meer weten over de geplande werkzaamheden? Klik hier.

Mooie opkomst voor buurtbewonersvergadering heraanleg Pannebekestraat

18 mei

BRUGGE – Tijdens het infomoment op 17 mei in de Garve werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Ik lichtte mee de plannen toe en beantwoordde vragen van de buurtbewoners.

Bestaande toestand

Het rioleringsnet in de Pannebekestraat is in zeer slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen.  In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden.

Bovendien is er op dit moment nog steeds een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Gelet op de Europese kaderrichtlijn is de aanleg van een gescheiden stelsel noodzakelijk. Het regenwater moet afzonderlijk worden afgevoerd.

Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is dringend aan vernieuwing toe. De voetpaden lagen er in erbarmelijke toestand, maar omdat het zo erg was kon tussentijds herstel niet uitblijven.

Plan van aanpak

Vandaag staan er 110 lindes in de straat. Het ontwerp is opnieuw een groene straat met bomen. Een
18-tal bomen zijn niet meer gezond en zullen worden vervangen.

De dienst Openbaar Domein koos voor een concept van een dubbelrichtingsweg met twee asverschuivingen en twee wegversmallingen om de snelheid in de straat van 600 meter lang te verminderen.

Wel wil ik steeds dat er aandacht blijft voor het groen in onze stad.

Ik benadruk ook het belang van een vernieuwd rioleringsstelsel, volledig conform de Europese kaderrichtlijn: De heraanleg van de Pannebekestraat betreft een volledige vernieuwing van rioollijn tot rioollijn inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Een gescheiden rioleringsstelsel draagt bij aan de vermindering van vervuiling van de natuurlijke waterlopen. Het voorkomt ook dat er bij hevige regenbuien afvalwater op de straten zou staan. In een gescheiden rioleringsstelsel is de afvoer ook veel regelmatiger dan in een gemengd rioleringsstelsel.

Investering

De raming voor de bovenbouw bedraag € 915.000. De raming voor de vernieuwing van deze riolering bedraagt € 1.170.000.  

Het totaalbedrag van de ruwe raming komt bijgevolg neer op € 2.085.000.

Fasering en timing

Op 17 mei 2022 ging het infomoment voor de buurtbewoners door in dienstencentrum de Garve te Sint-Jozef. De rioolstudie is lopende en Farys zal die afleveren in het najaar van 2022 waarop we het plan kunnen finaliseren en met de opmerkingen van bewoners rekening kunnen houden.

Daaropvolgend worden eind 2022 de definitieve plannen aan de buurt voorgesteld.

In de eerste helft van 2023 staat de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer op de agenda. De werken van de nutsmaatschappijen zijn voorzien voor het najaar van 2023, de wegenis- en rioleringswerken voor eind 2023.

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren maar zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

De beëindiging van de werken wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Investeringen in Sint-Jozef

Elke deelgemeente telt. Ook Sint-Jozef. Ikzelf ben hier geboren en ging hier ook in de kleuterklas naar school.

In Sint-Jozef werden de laatste twee jaar diverse zaken aangepakt :

– De voetpaden in de Koolkerksesteenweg werden volledig vernieuwd dit jaar.

– De voetpaden in de Ronsaertbekestraat werd eveneens vernieuwd en een nieuwe toegankelijke bushalte werd aan de kerk gerealiseerd, er kwamen ook nieuwe plantvakken met bomen.

– De voetpaden in de Terlooigemweg werden eveneens vernieuwd en onthard.  De bomen worden in het najaar aangeplant en de plantvakken worden voorzien van bloembollen.

– Het beton in de Cornelis Everaertstraat werd ook plaatselijk hersteld.

– Een parkje in Leon De Foerestraat werd in 2020 geopend

– Er werden ook diverse bloembollen geplant in de Paul Devauxstraat en de Louis De Potterstraat

– Een fietspad werd aangelegd van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

– De vrachtwagenparking werd op verzoek van de bewoners van de Dudzeelsesteenweg ook verlegd zodat het voor hen leefbaarder werd en de hoge muur werd verwijderd en een groenbuffer wordt aangelegd

– De school in de Pannebekestraat kreeg ook boomstammetjes voor de buitenklasjes.

De heraanleg van de Pannebekestraat is opnieuw een realisatie om deze rij aan te vullen.

Wil je meer informatie, klik hier.

De powerpointpresentatie van het infomoment kun je hieronder bekijken.

Voortgang sluis Zeebrugge en onteigening rond zeesluis

17 mei

BRUGGE – Het dossier rond de nieuwe sluis in Zeebrugge volg ik van kortbij op. Minister Lydia Peeters stuurde mij vandaag het antwoord op een schriftelijke vraag.

De nieuwe sluis in Zeebrugge wordt een hefboom voor haven en regio. Hiermee maakt de Vlaamse Overheid de omgeving klaar voor de toekomst. Momenteel bevindt het project zich in de uitwerkingsfase en zoals op de website van het project te lezen staat, zou tegen het einde van dit jaar de keuze van het inrichtingsalternatief bepaald worden. Ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal en een cruciale stap in de richting van de uitvoeringsfase.

Het project roept echter ook een aantal bezorgdheden op die via participatiemomenten en andere kanalen tot bij ministers Peeters geraakten. Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag rond dit project blijkt dat tegen de zomer meer duidelijkheid zal komen. Momenteel wordt een grotere onteigeningszone rond de zeesluis onderzocht.

Ik blijf aandringen op de voortgang en bouw van de nieuwe Zeesluis!

Meer weten over de nieuwe zeesluis? Klik hier.

Vind hieronder mijn vraag en antwoord van de minister.

Brugge zet de bloemetjes buiten!

16 mei

BRUGGE – Na het succes van de jaarlijkse bebloemingsactie vorig weekend, zette Stad Brugge vanaf 14 mei ook de bloemetjes buiten. Én wel 80.000!

267 bloembakken aan 18 Brugse bruggen

Jaarlijks houden we een bebloemingsactie en ook dit jaar was dit met meer dan 102.000 een groot succes. Nu zullen we de komende twee weken zélf ook nog 80.000 nieuwe bloemen uitzetten op diverse zichtbare plaatsen in de stad. De dienst Openbare Domein heeft hier de hele winter aan gewerkt. Het gaat om bloembakken aan de bruggen, ooievaarsnesten en grote bloementorens.

Zelf ben ik ook veel bezig met bloemetjes in de stad. Het is een passie die ik elke dag opvolg naast de wegenwerken en de stadsfinanciën. Op die manier maken we van Brugge een kleurrijke stad zowel in het najaar als in het voorjaar. Kleurrijke bloemen maken mensen gelukkiger en dat is en blijft de prioriteit voor mijn beleid. Daarom leggen we overal in de binnenstad, maar ook daarbuiten in de stadsrand en deelgemeenten groene accenten.

267 bloembakken

Maar liefst 267 bloembakken zullen hun weg terugvinden naar 18 verschillende bruggen doorheen de hele stad. De eerste 40 bloembakken zullen aan de Minnewaterbrug ter hoogte van het ‘lake of love’ hangen.

In de bloembakken zullen drie verschillende plantencombinaties te zien zijn, variërende van roze-paars, paars-blauw, tot grijs-roze-rood. Alles samen is dit goed voor maar liefst 7.670 planten. Het onderhoud gebeurt door eigen medewerkers en omvat vooral water geven.

Grootste plein van Brugge

Voor ’t Zand, grootste plein van Brugge, spanden we ons dit jaar verder in om de plaats groener, gezelliger en aantrekkelijker te maken. Daarnaast plaatsen we naast 41 vergroende boomspiegels de komende weken ook opnieuw 104 bloembakken aan de drie fietspassages. Een mengeling van hanggeraniums in roze en paarstinten en zilverregen als bijkomend hangelement. Totaal goed voor 2.184 bloemetjes! Deze werden lokaal gekweekt in de serre van openbaar domein.

Bloementorens

Bij de start van mijn beleid waren er slechts 20 bloemtorens de vorige jaren deden we een extra effort zodat we dit jaar opnieuw 52 bloemtorens van Zeebrugge tot  in het centrum kunnen plaatsen. Alles samen is dat goed voor maar liefst 7.200 bloemen. Van de 52 stuks hebben 20 stuks een hoogte van anderhalve meter en de grootste hebben een hoogte van honderdtachtig centimeter. In de kleinste torens voorzien de medewerkers 120 planten en in het groot model 180 planten. Dit zijn veel bloemen op een compacte locatie.

Verdeling per deelgemeente:

 • Centrum: 14 stuks
 • Sint-Pieters: 2 stuks
 • Sint-Jozef: 4 stuks
 • Zeebrugge: 8 stuks
 • Koolkerke: 4 stuks
 • Lissewege: 9 stuks
 • Zwankendamme: 5 stuks
 • Dudzele: 6 stuks

Totaal: 52 stuks

Ooievaarsnesten

Naast de bebloemde bruggen, bloementorens zijn ook de ooievaarsnesten een vaste waarde geworden. Dit jaar zijn het er terug 24, samen goed voor 5.568 bloemen of 232 bloemen per nest. Door het grote volume aan potgrond en het gebruik van waterbesparende technieken, hebben de ooievaarsnesten relatief weinig water nodig

Verdeling per deelgemeente:

 • Sint-Pieters: 7 stuks
 • Sint-Jozef: 1 stuk
 • Koolkerke: 2 stuks
 • Zwankendamme: 3 stuks
 • Zeebrugge: 7 stuks
 • Lissewege: 4 stuks

Totaal: 24 stuks

Wil je meer weten over groen in de stad? Klik dan hier.

Brugse zwanen opnieuw vrij na ophokplicht!

16 mei

BRUGGE – Na verschillende gevallen van vogelgriep werd eind 2021 een ophokplicht ingevoerd voor pluimvee en vogels. Deze ophokplicht werd opgegeven en nu kunnen de Brugse zwanen opnieuw vrij rondzwemmen in de Brugse reien.

Het heeft toch bijna vijf maanden geduurd, maar de Brugse zwanen werden vandaag eindelijk weer vrijgelaten om te gaan en staan waar ze willen. Het zijn er 71 en ze verkeren allen in goede conditie. Al sleuren enkelen wat extra coronakilo’s mee. In het kostuumatelier van de Stad Brugge zijn daarom ook nieuwe, ruimere jasjes in de maak. Daar ben ik blij om. Vanaf half mei is het ophokken van de Brugse zwanen en dus brachten mijn diensten alles in gereedheid ter voorbereiding van de vrijlating:

 • Loopplanken werden waar nodig vervangen
 • Voederbakken gereinigd
 • Zwanen werden ontwormd
 • Nestmateriaal en afscherming ligt klaar om geplaatst te worden

Tijdens de ophokplicht werden de dieren goed verzorgd. “Ze kregen naast granen ook sla spinazie en andere bladgroenten te eten, drinkwater werd dagelijks ververst, zwemwater wekelijks. Onlangs werden extra zwanenverzorgers aangesteld om de ervaren verzorgers te helpen bij de opvolging van de zwanen. Ze krijgen komende periode een gedegen opleiding om hun taak naar behoren uit te voeren.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de zwanen loopt van maart tot mei. In normale omstandigheden worden jaarlijks zo’n 20-tal jongen geboren bij onze Brugse zwanen. Een nest van een zwaan telt zo’n 5 à 7 eieren die gedurende 36 tot 40dagen broedtijd nodig hebben. Langs de oevers maken onze zwanen grote nesten van takken en plantaardige materialen. Uit ervaring weet onze dienst dat de zwanen snel de draad weer zullen oppikken om nesten te bouwen en te broeden. Dus we verwachten geen complicaties of nadelige gevolgen voor het broedseizoen van onze Brugse zwanen. Ik ben heel tevreden dat onze zwanen weer buiten kunnen.

Wens je meer te weten te komen over de Brugse zwanen? Klik dan hier.