Stedelijk en Woonbeleid van de stad Brugge

27 Jun

Ik onderzocht afgelopen jaar de trends, de woningprijzen (2005-2015) en de inkomens (2005-2013) in Brugge. Ik deed de studie om meer inzicht te krijgen in het stedelijk beleid.  En wil een discussie op gang brengen over de mogelijkheden om onze stad te versterken. Brugge vergrijst. Dat heeft veel gevolgen. We moeten meer jonge gezinnen aantrekken. De Bruggeling heeft een relatief goed inkomen. Het inkomen steeg de voorbije 10 jaar het snelst van alle centrumsteden. Woningen zijn relatief duur, maar je krijgt er veel levenskwaliteit voor terug.  Sedert 2005 groeide het aantal woningen met 7,7%.

Tussen  2000 en 2015 steeg de bevolking van Brugge met 1,4%. Brugge is een stuk duurder in woningprijzen maar ook de inwoners verdienen meer. Met 12,9 inkomens kan je er een gemiddelde woning financieren.

Ik  bekeek de bevolkingsevolutie van Brugge, en de middelen die we krijgen via het Stedenfonds, stadsvernieuwingsfondsen, de woningprijzen, de woonbonus,  het aantal verkochte woongelegenheden, de inkomens, de betaalbaarheid van woningen, de rentevoeten van hypothecaire leningen, de gemiddelde oppervlakte van woningen, het aantal bouwvergunningen op jaarbasis, het aantal sociale woningen, de leegstand van woningen en de reglementering betreffende het opsplitsen van woningen.
Wie zich dieper wenst te informeren kan mijn studie terugvinden op mijn website. Op de gemeenteraad van Brugge zal ik een aantal elementaire zaken duiden. Brugge staat voor uitdagingen en ik verwacht van het stadsbestuur dat ze die uitdagingen ziet én dat ze passende antwoorden formuleert.

Mijn vramercedesgen zullen zowel betrekking hebben op de stadsvlucht van jonge koppels in Brugge als de daarbij horende vergrijzing van onze stad. Maar ook de inkomensstijging en de impact daarvan op het stedelijk budget zullen aangehaald worden, alsook het woonbeleid.

Onze economie is aan het vernieuwen. Vandaag gaat alles sneller, dus daar op inspelen is nodig. Ik zal dan ook de visie van Brugge omtrent “cohousing” en het opsplitsen van woningen aankaarten.

Wist je trouwens dat er in Brugge 1000 vacatures openstaan, terwijl er 7000 werkzoekenden zijn? Deze mismatch aanpakken en de werkgelegenheid stimuleren is dus noodzakelijk evenals het blijvend betaalbaar houden van wonen voor jonge koppels.

Wat met de bereikbaarheid van AZ Sint-Jan?

27 Jun

Momenteel telt de parking van het AZ Sint – Jan een duizendtal parkeerplaatsen, echter lijken deze niet voldoende, en is de parking consequent bezet.

Een verklaring voor de toenemende overbezetting van de parking is de toename van eendagsingrepen. De overbezetting lijkt dus enkel te zullen toenemen naar de toekomst toe. Steeds meer kan men binnen de dag zelf naar huis, en dient men later op controle terug te keren. Deze verplaatsing wordt door patiënten vooral met de wagen gemaakt.

In het verleden werd gesproken het parkeerprobleem aan te pakken door het bouwen van een parkeertoren, voor de ingang van het ziekenhuis. In het huidige masterplan voor de omgeving ‘Molenerf’ is de parkeertoren rechts van het ziekenhuis gelokaliseerd. Tussen het OCMW- gebouw en de huidige inrit van het  AZ Sint – Jan.

Nu wordt gesproken 3 parkeerverdiepingen ondergronds te vestigen en slechts twee bovengronds toe te laten. De toren wordt op die manier niet meer beeldbepalend, en de huidige parking kan een plein worden.

AZ2

Daarom zal ik op de gemeenteraad vragen naar de visie van Brugge op deze problematiek. Specifiek naar de timing en of de bereikbaarheid van het AZ Sint – Jan in het geheel bekeken zal worden. Komt er bijvoorbeeld een nieuwe afrit en hoe zullen we de factuur dan verdelen? En is er nog een rol weggelegd voor de afrit aan de Oostendse Steenweg? Zeker met de komst van het nieuwe stadion in het achterhoofd, bekijken we best de mogelijkheden.

“Brugge op de kaart zetten voor start-ups”

27 Jun

Mercedes Van Volcem (Open Vld) zal op de Brugse gemeenteraad pleiten meer in te zetten op start-ups in Brugge. Verschillende steden ontwikkelden reeds visies en platforms. Van Volcem ziet voor Brugge een rol weggelegd in het Vlaamse start-uplandschap. De troeven die Brugge heeft doordacht uitspelen, is voor fractieleidster van Open Vld de boodschap. 

Steden als Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven kennen veel start – ups. Het is jong en creatief talent dat niet toevallig ontspruit in de universiteitssteden. Gent wil dit talent meer op de kaart zetten en samenwerken met andere steden.

In Brugge kennen we minder start –ups en hebben we het nadeel dat veel van ons creatief en jong talent blijft plakken in hun studentenstad. Dat is jammer. In september 2016 zal de KULAK echter een nieuwe campus openen in onze stad. Steeds meer zal Brugge dus een aantrekkingspool worden voor jonge ondernemers.

StartUps_2014

Gent is bij onze noorderburen de mosterd gaan halen omtrent het organiseren van één grote startupzone. In Nederland bestaat de StartupDelta, een samenwerk tussen start – ups van verschillende steden, om de regio internationaal op de kaart te zetten. Een soortgelijke samenwerking wil Gent nu met Antwerpen, Brussel en Leuven initiëren. De delegaties uit andere steden onthaalden het voorstel alvast positief.

Met het oog op de uitbreiding van de KULAK en de toenemende aantrekkelijkheid van Brugge als start-upstad moeten we volgens Open Vld Brugge bekijken welke rol voor onze stad in de “Vlaamse regio” weggelegd is.

(meer…)

Renovatie in de centrumsteden

27 Jun

Gemiddeld genomen waren tussen 2005 en 2015 zo’n 35% van de bouwvergunningen in de centrumsteden bestemd voor de renovatie van woningen.  Sedert 2000 fluctueert het aantal renovaties ten opzichte van nieuwbouw in centrumsteden tussen de 30 en 40%.  Er is geen duidelijke trend naar meer of minder. In 2015 waren 34% van de bouwvergunningen bestemd voor renovatie.  De berekingen zijn gebaseerd op cijfers van de FOD Economie, afdeling Statistiek.

Brugge is renovatiestad bij uitstek

BannerBruggeGevelIn absolute cijfers is Gent sinds 2000 de stad waar het meeste bouwvergunningen voor renovatie worden toegekend.  Toch  blinkt vooral Brugge uit als renovatiestad bij uitstek. De voorbije elf jaar (2005-2015) was maar liefst de helft (49,5%) van de bouwvergunningen voor renovatie bestemd.  In het kielzog volgen Mechelen (44,3%)  en Gent (42,2%). Leuven strand op de 4de plaats met (38,3%). Roeselare is absolute hekkensluiter met maar  een op vijf van de vergunningen (19,3%) die bestemd zijn voor renovatie. Oostende is voorlaatste. Drie op vier vergunningen waren bestemd voor nieuwbouw. (meer…)

Bouwvergunningen nieuwbouw per stad

25 Jun

Dankzij de federale overheidsdienst statistiek beschikken we over accurate cijfers van het aantal bouwvergunningen uitgedeeld in de centrumsteden en in het Vlaams gewest. Dit geeft ons een zeer divers beeld. Het aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten normaliseerde in 2015. Het jaar ervoor werd sinds lange tijd een topjaar met meer dan 56 578 vergunningen. In 2015 werden er 50 576 nieuwbouw- en renovatievergunningen afgeleverd. Iets wat in de lijn ligt van de laatste jaren. Sedert 2011 ligt het aantal bouwvergunningen voor renovaties een stuk lager. Dit heeft veel te maken met de vereenvoudiging die werd doorgevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hierdoor is de bouwheer niet meer verplicht om voor elk type verbouwing een vergunning aan te vragen.

BouwvergunningenNieuwbouw (meer…)

Gemiddelde bewoonbare oppervlakte centrumsteden

24 Jun

Onderzoeken we de oppervlakte die woningen innemen ten aanzien van de totale oppervlakte van de stad dan merken we de verdere verstedelijking op vlak van wonen. In 2000 besloeg de totale oppervlakte van woningen 15,4% van de gemiddelde centrumstad. Vijftien jaar later was deze 2,2 procent hoger, met name 17,6%

In de centrumsteden onderling zijn er natuurlijk verschillen, naargelang de ruimtelijke ordening.  Leuven (23,5%) is absolute koploper met bijna een op vier van de oppervlakte die bezet is met woningen. Nauw gevolgd door een steeds dichter bevolkt Roeselare (23,1%) en Aalst (20,2%). Steden waar Wonen wonderwel minder ruimte inneemt zijn Antwerpen (13,6%), Brugge (14,7%) en Oostende (15,3%). Niet toevallig steden met havens die toch ook heel wat van de ruimte opeisen. Opvallend is dat de steden waar wonen het meest ruimte innam in 2005 ook de steden zijn die het meeste ruimte inpalmen  de voorbije 10 jaar. Leuven, Roeselare en Aalst zijn de sterkste groeiers en palmden in 10 jaar respectievelijk 2,3%, 1,8% en 1,6% van de totale oppervlakte in voor extra woongelegenheid. BewoonbareOppCentrumsteden (meer…)

Betaalbaarheid wonen

23 Jun

Als we het gemiddeld inkomen (2013) vergelijken met de prijs van de gewone woonhuizen (2014) kunnen we een factor voor de betaalbaarheid berekenen per stad. Hieruit blijkt dat Kortrijk de meest betaalbare stad is. Je kan er met 10,2 (gemiddelde) inkomens van 2013 een (gemiddelde) woning in 2014 aanschaffen. Aalst en Roeselare vullen de top 3 aan. Door de daling van de woningprijzen in enkele centrumsteden gaat de betaalbaarheid er op vooruit als je vergelijkt met bijvoorbeeld het aantal benodigde inkomens van 2011 voor de gemiddelde prijs van woningen in 2013.

Antwerpen en Leuven scoren veruit het slechtst. Hoewel Leuven het duurst is, heeft men ook hogere inkomens. Antwerpen scoort bij de laagste (gemiddelde) inkomens waardoor ook de betaalbaarheid van wonen er precair is. Antwerpen schuift, gezien de prijsdaling van de woonhuizen het afgelopen jaar, de eer als minst betaalbare stad opnieuw naar Leuven. Met gemiddeld 15,9 jaarinkomens kan de gemiddelde Leuvenaar een woning kopen in zijn stad.EvolutieWoningprijzeninkomenC13 (meer…)

Berekening energiefactuur – Ook minister Tommelein ziet nood aan nieuwe tariefstructuur

22 Jun

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) pleit voor een nieuwe tariefstructuur voor de elektriciteitsprijs die aangepast is aan de toekomst. Aan het voorstel dat de Vlaamse regulator Vreg uitwerkte, wil hij echter nog geen conclusies koppelen.

Het gaat immers slechts om een eerste voorstel waarover nu een ruime consultatieronde start, duidt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De Vreg wil de nettarieven aanpassen zodat de kosten eerlijker worden verdeeld over de netgebruikers. De regulator pleit voor een basistarief voor elke netgebruiker, waardoor hoeveel iemand verbruikt, een minder groot effect zal hebben op de energiefactuur.

Ook minister Tommelein vindt dat de elektriciteitsprijs op termijn anders moet worden samengesteld. “Het moet absoluut duidelijker en eerlijker”, zegt de liberale excellentie.

Van Volcem: “We staan voor een energietransitie, met meer eigen energieproductie en decentrale systemen. Het is dan ook erg logisch dat minister Tommelein op termijn aanpassingen initieert om dat allemaal mogelijk te maken. Hierbij moeten we wel rekening houden met de onafhankelijke regulator want zij hebben de exclusieve bevoegdheid de nieuwe tariefstructuur te bepalen.”

Minister Tommelein benadrukt dan ook dat ministers en regering daar niet kunnen en mogen in tussenkomen.

 

Evolutie rentevoeten hypothecaire leningen

22 Jun

Op basis van cijfers van de Nationale Bank van België  met name de Debetrentetarieven van de kredietinstellingen (initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar) berekenden we de gemiddelde jaarlijkse interestvoeten voor leningen van meer dan 10 jaar.  Hoe lager de rentevoet, hoe groter de leningscapaciteit. Deze heeft dus een aanzienlijke invloed op het te ontlenen bedrag voor een hypothecaire lening. Internationale studies tonen ook het verband met hogere huizenprijzen. In dat opzicht is het interessant om de evolutie van rentevoeten in deze studie aan te brengen.

RenteHypothecaireLening (meer…)

Inkomens centrumsteden

21 Jun

Inkomen2013PerStadOp de website van de FOD statistiek zijn de fiscale inkomens beschikbaar per gemeente.  Het laatste beschikbare jaar is  2013.  De gegevens omvatten het totale netto belastbaar inkomen dat bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

In Antwerpen wordt het minst verdiend. Ondanks het lagere inkomen slaagt Antwerpen er niet om sneller te stijgen dan de andere steden. Wel integendeel. Het noteert de traagste groei in de voorbije 9 jaar. Het inkomen steeg van 2005 naar 2013 met 15,4%. In 2013 was het gemiddeld inkomen er 15 050 euro per inwoner.  Het gemiddeld inkomen van Genk steeg een pak meer tot 15 227. Dat is zo’n 26,2% sedert 2005.  Waar men in 2005 nog heel ver achterop hinkte, vindt men nu opnieuw aansluiting bij de staart van het peleton.

Brugge heeft duidelijk de grootste stap voorwaarts gezet inzake inkomens. In de acht jaar tijd groeide het inkomen met 30,1%, het meeste van alle centrumsteden. Iets wat zich ook vertaalde in een snellere stijging van de woningprijzen tussen 2005 en 2013.

(meer…)