Start werken groene buffer A11

18 jul

De inrichtingswerken van het Cathemgoed als groene buffer voor de A11 gaan na het zomerbouwverlof van start. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met Stad Brugge. De geplande start in het voorjaar 2019 werd jammer genoeg uitgesteld omdat aannemer Heirman-De Roeck ten vroegste kan starten na het zomerbouwverlof 2019. Stad Brugge is geen aanbestedende overheid in dit project en heeft dus geen mogelijkheid om te sturen op de startdatum.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In een eerste fase (na zomerbouwverlof 2019) zullen de volgende werken uitgevoerd worden: de aanleg van een dorpsboomgaard, de aanleg van een wandelpad, de aanleg van een bufferbos. De tweede aansluitende fase zal zonder tegenslagen uitgevoerd worden in het voorjaar van 2020 en bestaat uit o.a. de aanplanting van het speelbos.”

Recreatieverbod Boudewijnkanaal

17 jul

Recent werd via metingen een slechte waterkwaliteit in het Boudewijnkanaal vastgesteld. De laatste metingen wijzen op een zuurstofloze toestand, een sterk afwijkende geur en de aanwezigheid van giftige algen. Daarom is er een tijdelijk recreatieverbod van kracht.

Waarnemend burgemeester Mercedes Van Volcem: “Het is verboden te zwemmen, vissen, kajakken of andere watersporten en recreatie uit te oefenen op en in het volledige Boudewijnkanaal. Het is ook verboden om schaaldieren en vissen uit het Boudewijnkanaal mee te nemen voor consumptie. We monitoren de situatie en het verbod blijft van kracht zolang dit nodig is.”

Verzakkingen en breuken Leopold III-laan worden aangepakt

17 jul

De bestaande rijweg in betonverharding in de Koning Leopold III-laan tussen de Torhoutse Steenweg en de verhoogde inrichting aan de  basisschool de Boomhut vertoont verschillende verzakkingen, breuken en ligt los van haar fundering. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie voor voertuigen en geluidsoverlast voor de omwonenden. In 2017 werd dit al aangepakt maar al vlug bleken de betonplaten los te komen van de fundering met geluidsoverlast tot gevolg. Daarop werd de aannemer verplicht om zijn werk ter herdoen maar enkele maanden na de nieuwe aanleg, kwamen deze ook terug los.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Omwille van deze problematiek en omwille van het rijcomfort opteren wij voor een alternatieve uitvoering via asfaltverharding. De bestaande verharding in beton inclusief fundering wordt uitgebroken om een nieuwe fundering en asfalt aan te brengen. Met deze ingreep moeten de problemen in de Leopold III-laan tot het verleden behoren.”

De werken zouden gecombineerd worden met de vernieuwing van de asfaltverharding ter hoogte van het kruispunt Diksmuidse Heerweg / Koning Leopold III-laan.

Uitvoering is voorzien in het najaar.

Dudzeels Neerhof: heraanleg trottoirs

17 jul

Eind mei vroegen we de mening van de betrokken bewoners in verband met het volledig verwijderen van de trottoirs in hun straat. De meerderheid van de bewoners was hier voorstander van en het college van burgemeester en schepenen is in zitting van maandag 1 juli dan ook die meerderheid gevolgd en besliste om de trottoirs niet terug aan te leggen.
Bijkomend werd beslist dat de platanen zullen vervangen worden door jongere bomen.

Timing

De trottoirs waren reeds verwijderd. De omranding van de opritten wordt eerstdaags verder afgewerkt en aansluitend wordt alles opgevuld met aarde in afwachting van de aanplant van de jonge bomen.
Het vellen van de bomen zal behoudens onvoorziene omstandigheden plaats vinden in het najaar van 2019. De aanplant van de nieuwe bomen wordt voorlopig voorzien in het voorjaar van 2020.
Wanneer we de exacte timing kennen, zullen we u hiervan zeker op de hoogte brengen.

Het Speelhof krijgt grasdallen

17 jul

De huidige situatie in het Speelhof, een rijvak van 3 m breedte met een groenzone naast, brengt enkele problemen met zich mee: bewoners en bezoekers parkeren op de onverharde groenstrook, problemen bij het uitrijden van garages en opritten waarbij steeds op de onverharde groenstrook gereden wordt en het kruisen van voertuigen is niet mogelijk zonder op de groenstrook te rijden.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Om de meest wenselijke oplossing te bekomen organiseerde de cluster Openbaar Domein daarom een bevraging bij de bewoners. De bewoners hadden de keuze uit drie alternatieven. Uit die bevraging bleek dat een overduidelijke meerderheid (88%) van de bewoners de aanleg van een langsparkeerstrook van 2 meter breed in grasdallen verkiest.”

Publieke fruitpluk in Chartreusinne en Beisbroek

17 jul

Ook dit jaar zal het Natuurcentrum een publieke fruitpluk organiseren. Op zondag 15 september kunnen mensen van 10 tot 16u in de boomgaarden van Chartreusinne en Beisbroek een heerlijk stukje fruit komen plukken.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De grote opkomst van de vorige editie toont de tevredenheid van de burger met dit initiatief. Anno 2019 tolereren we voedselverspilling niet langer. Buiten deze plukdag is het verboden om het fruit te plukken, het overige fruit zal geplukt worden door sociale projecten.”

Heraanleg Strostraat

15 jul

In de Gemeenteraad van 19/12/18 werd de heraanleg van de Strostraat goedgekeurd. De rijweg en de riolering bevinden zich in een slechte staat. De straat verdient een heraanleg.

De brief waarmee wij de heraanleg aankondigen kan u hieronder vinden. Het plan in het Huis van de Bruggeling is vanaf vrijdag 5 juli a.s., aanwezig in het Huis van de Bruggeling. Online kan het plan wel al geraadpleegd worden.

Heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

1 jul

Op donderdag 2 mei 2019 vond een infomarkt plaats waarin het voorontwerp voor de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat werd voorgesteld aan de bewoners en handelaars. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “tijdens de infomarkt kregen we van de bewoners en handelaars heel wat gewaardeerde opmerkingen en vragen. Deze werden grondig bekeken en opgenomen in een nieuw ontwerp.”

Katelijnestraat
(meer…)

Schepen Van Volcem voor het eerst in 18 jaar niet op gemeenteraad. “Mijn dochter gaat voor.”

28 jun

Schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) mist dinsdagavond voor het eerst in 18 jaar een gemeenteraad.

Ze gaat naar de proclamatie van haar dochter Maxime. “Ik was hoogzwanger op mijn 29ste, toen ik mijn eerste eed heb afgelegd. Daags nadien ben ik bevallen. Ik was dan de jongste van de gemeenteraad in 2001, samen met Phaedra Hoste. Vandaag wou ik de proclamatie van mijn 18-jarige dochter niet missen. Zij wilde heel graag dat ik erbij was en na overleg met de burgemeester neemt hij mijn dossiers over.”

Balkonrotonde aangepast voor blinde en slechtziende personen

27 jun

Het Brugse stadsbestuur levert al jaren inspanningen om de integratie van blinde en slechtziende personen goed te doen verlopen. Tijdens de voorstelling van de balkonrotonde aan het station van Brugge kant Sint – Michiels uitten echter een aantal personen met een visuele handicap hun bezorgdheden over de toegankelijkheid van het plein voor hen.

Een gigantisch plein zonder structuur met verschillende invalsrichtingen naar het station is een groot probleem voor deze doelgroep. Het feit dat fietsers en voetgangers zich door elkaar bewegen, zorgt voor moeilijkheden in het oriënteren en veiligheid voor deze personen. Aangezien het openbaar vervoer vaak het voornaamste vervoermiddel is voor hen, zorgde dit voor problemen. Een oplossing drong zich op. Omdat geleide lijnen en noppen hier niet voldoende solaas boden, werkte de stedelijke raad voor personen met een handicap, samen met de bevoegde diensten, een aantal oplossingen uit om de personen met een visuele handicap individueel en onafhankelijk te laten bewegen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Als extra hulpmiddel hebben we gezamenlijk gekozen om gebruik te maken van geluidsbakens. Deze vertellen een gesproken boodschap die de oriëntatie duidelijker maakt. Deze bakens worden getriggerd door een afstandsbediening of via een app die gratis te downloaden is. Het gaat hier om een pilootproject met zeven geluidsbakens die via zonnepanelen werken.”
De boodschap van de geluidsbakens kan door iedereen gehoord worden. Dit zorgt ook voor alertheid van de andere weggebruikers, wat de (verkeers-)veiligheid op het plein ten goede komt. Aangezien het systeem enkel opstart na activatie, zorgt het niet voor geluidsoverlast. Deze akoestische signalisatie is uniek op dergelijke site en geniet interesse van andere besturen.