Concertgebouw Brugge erkend als Vlaamse Kunstinstelling

26 May

 

 

De Vlaamse regering heeft het Concertgebouw in Brugge erkend als Vlaamse Kunstinstelling.
Het Concertgebouw vervoegt daarmee de Singel, de Ancienne Belgique, het Kunsthuis (Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen), Brussels Philharmonic en de Filharmonie. De Kunstinstellingen hebben een ambassadeursrol voor Vlaanderen. Ze moeten uitblinken in hun productie en presentatie. “Het Concertgebouw verdient absoluut deze erkenning” aldus een tevreden Van Volcem.

 

Van Volcem: geen bijkomende lasten op huurwoningen

19 May

“Al jaren spreken heel wat politieke partijen én de Vlaamse én Federale Regering over het versterken van de private huurmarkt. Daar zal het voorstel van CD&V om huurinkomsten meer te belasten zeker niet bij helpen. Zowel huurder als verhuurder zullen de dupe worden.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld). ”Er wordt een totaal verkeerd beeld gecreëerd van verhuurders. Dat zijn niet de 10% superrijken, maar de middenklasse. Vastgoed is een veilige belegging. We treffen de huurders en de verhuurders door nu een huurbelasting te opperen. Open Vld wil het debat over de woonfiscaliteit aangaan, maar niet om mensen bijkomend te belasten op iets waar ze al op belast zijn of voor gespaard hebben.”

Van Volcem is een felle tegenstander van het extra belasten van huurinkomsten. “Dat is de wereld op zijn kop. Ik ben een voorstander om de fiscaliteit te hervormen en vereenvoudigen. De logica moet zijn om jobs te creëren en onze welvaart te ondersteunen. Nu lijken de ballonnetjes die men oplaat nogal politiek strategisch. Als we over woonfiscaliteit spreken, moet men ook de problemen op de private huurmarkt in dezelfde discussie durven benoemen.”

(more…)

Innerwheel Brugge op bezoek in parlement

6 May

Vandaag had ik de eer om de dames van Innerwheel Brugge te ontvangen voor een rondleiding in het Vlaams parlement. Het werd een fijne middag met heel wat boeiende gesprekken. (more…)

Van Volcem onderzocht 13 centrumsteden in uitgebreid rapport

5 May

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur en Stedenbeleid onderzocht de trends, woningprijzen(2005-2014) en inkomens(2005-2012) in de 13 Vlaamse centrumsteden en zet de belangrijkste conclusies op een rijtje. “Steden maken het verschil. Een daadkrachtig Vlaams stedenbeleid is noodzakelijk voor het welzijn van onze stedelingen.” Van Volcem vergelijkt de bevolking, het inkomen en de woningprijzen in een uitgebreid rapport van bijna 40 pagina’s. Hier volgt een beknopter overzicht.

(more…)

Vlaamse Regering steunt Brugs concertgebouw

5 May

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en het stadsbestuur van Brugge komen elk met een subsidie van 900.000 euro over de brug om het Concertgebouw in Brugge investeringen te laten doen. Deze moeten het Concertgebouw helpen in de toekomst zijn ambities waar te maken. “Ik ben zeer tevreden dat de Vlaamse Regering prioriteit geeft aan dit dossier. Voor cultuurminnend Vlaanderen én Brugge een opsteker.” reageert Van Volcem die onder andere de Brugse belangen verdedigt in het Vlaams parlement. (more…)

Gemeenteraad 28 april

22 Apr

Dinsdag 28 april is er om 18u30 gemeenteraad in het Brugse stadhuis.  Lees hieronder meer over wat er op de agenda staat.

 

(more…)

Negen burgemeesters geven vandaag visie op Stedenbeleid in Vlaams Parlement

21 Apr

Op initiatief van Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur, geven negen burgemeesters deze namiddag hun visie over het stedenbeleid van de toekomst. “In navolging van de stadsmonitor zullen zij hun verwachtingen en suggesties overmaken aan de Vlaamse parlementsleden.” aldus Van Volcem. “De toekomst is aan de steden. Zij zullen een steeds grotere rol spelen in het regionaal beleid. Burgemeesters van steden hebben een grote verantwoordelijkheid net zoals onze Vlaamse ministers. Een goede wisselwerking is aangewezen.”

Daniël Termont(Gent – Sp.a), Renaat Landuyt(Brugge – Sp.a), Bart Somers(Mechelen – Open Vld), Christoph D’Haese(Aalst – N-VA), Wim Dries (Genk – Cd&V), Luc Martens(Roeselare – Cd&v), Eric Vos (Turnhout – T.I.M), Filip Anthuenis (Lokeren – Open Vld) en Hans Bonte(Vilvoorde – Sp.a) komen langs.

(more…)

Ziekteverzuim bij Vlaamse Overheid in stijgende lijn

18 Apr

Het ziekteverzuim bij de personeelsleden van de Vlaamse Overheid is in stijgende lijn. Zo blijkt uit een antwoord van minister Homans (N-VA) op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld). “Uiteraard kunnen we moeilijk voorkomen dat mensen ziek worden. Toch slagen bepaalde landen er in om hun ziekteverzuim terug te dringen. Helaas is dat bij ons nog niet het geval.  Daarom roep ik de Vlaamse Regering op om van het counteren van ziekteverzuim een prioriteit te maken. Een goede, gezonde werkomgeving is belangrijk.” aldus Van Volcem. Naarmate mensen minder hoog opgeleide functies bekleden en naarmate de leeftijd, zijn er aanzienlijke verschillen.  De grootste oorzaak van de ziekteafwezigheid bij de Vlaamse overheid  blijken ‘algemene psychosociale disfuncties’. (more…)

Woonuitbreiding te Brugge

13 Apr

Mercedes Van Volcem vroeg een stand van zaken op bij de Stad Brugge betreffende de ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden. “Welke zijn de voornaamste woonuitbreidingsgebieden? Hoeveel wooneenheden staan er op stapel in deelgemeente Sint-Michiels? Onder andere op site Paverko en site San Siro ?” aldus het raadslid. De stad gaf een overzicht.  (more…)

Nieuwe steun voor de horeca

11 Apr

Vorige regeringen verlaagden de BTW op voeding naar 12% en voerden lastenverlagingen door voor overuren en gelegenheidsarbeid.

“We bouwen hierop verder met een verdubbeling van het aantal goedkope overuren tot 360 per jaar, een verdubbeling van de gelegenheidsarbeid tot 200 dagen, eenversoepeling van studentenarbeid en tot slot de invoering van de flexi-jobs.” verduidelijkt Van Volcem. (more…)