Heraanleg ‘t Zand

20 Oct

De aanleg van ’t Zand, toen gekoppeld aan het graven van de tunnel en de aanleg van de ondergrondse parking, dateert ondertussen van 1982. Sindsdien zijn er, op enkele plaatselijke herstellingen na, geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd. Gelet op de slechte staat van het wegdek werd eerder dit jaar de wegenis rondom ’t Zand heraangelegd door de Vlaamse overheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ’t Zand, met zijn 8.500 m2 het grootste plein van onze stad, ondertussen aan hernieuwing toe is. Zeker als je weet dat het bijvoorbeeld in 2013 niet minder dan 218 dagen in gebruik was voor de zaterdagmarkt, de Meifoor en nog heel wat andere evenementen.

(more…)

Van Volcem wordt voorzitter commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

14 Oct

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (42) wordt voorzitter van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid in het Vlaams Parlement. De Brugse advocate is aan haar tweede termijn toe in het Vlaams Parlement. Vorige legislatuur nam ze onder andere Wonen, Stedenbeleid en Ruimtelijke Ordening voor haar rekening.  Van Volcem was schepen in Brugge van 2006 tot 2012 en zetelde in de Raad van Bestuur van de VVSG.  “Die ervaring wil ik meenemen om deze belangrijke commissie tot een bruisend discussieforum te maken waar zowel parlementsleden als de ministers zuurstof uit halen voor het uitstippelen van beleid.” reageert Van Volcem. (more…)

Heraanleg ‘t Zand: jouw mening?

14 Oct

De stad Brugge schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor de heraanleg van het Zand. Het plein moet bovenal een evenementenplein blijven, maar is dringend aan heraanleg toe. Het Zand in Brugge ligt er al enkele jaren niet goed bij. Bovengronds zijn vooral de tegels kapot, maar er is ook waterinsijpeling in de ondergrondse parking, de verlichting valt regelmatig uit, en er zijn onvoldoenden elektriciteitskasten voor de wekelijkse markt, en de vele evenementen. De parkingpaviljoenen blijven behouden, en ook de terrassen van de horecazaken. Voor de rest geen taboes, klinkt het. Een autovrij plein kan dus  ook, net als een Zand zonder fontein. De timing zit redelijk strak, de stad wil de heraanleg van het Zand nog opstarten voor 2018. De heraanleg van het Burgplein laat de stad nog even rusten.

Wat is jouw mening?

Bron: Wtv-Focus

Open VLD accenten in federaal regeerakkoord

10 Oct

Gisteren verwelkomde Open Vld haar leden op het toetredingscongres die moest beslissen over de deelname aan de federale regering.
Gwendolyn Rutten gaf toelichting bij het federaal regeerakkoord uit. “Het akkoord zit boordevol liberale accenten die mensen zuurstof geven. Voor jongeren betekent dit minder schulden in de toekomst, voor werkende mensen meer loon en voor gepensioneerden zekerheid dat het pensioen betaalbaar blijft.” reageert Mercedes Van Volcem.
Bekijk hier een overzicht. 

 

Hervorming Woonbonus

10 Oct

De hervorming van de woonbonus werd eerder al aangekondigd.  Hier volgen de veranderingen nog eens op een rij.  Van Volcem pleitte samen met een Cd&V-collega voor een overgangsmaatregel. “Als je de datum van het compromis tussen koper en verkoper gebruikt als referentie om al dan niet onder de oude of nieuwe regeling te vallen is dat het meest eerlijke systeem, omdat het iedereen op dezelfde manier behandelt, of je notaris nu veel werk of weinig werk heeft om de aktes tijdig te verlijden. (more…)

Voorstel Van Volcem studentenkoten wordt uitgevoerd

8 Oct

Studenten die in Brugge op kot zitten, zullen ook de drie jaar nadien nog op datzelfde kot mogen verblijven. Dat maakt een nieuw reglement mogelijk. Enige voorwaarden zijn dat de ‘afgestudeerde’ zijn domicilie behoudt bij zijn ouders en dat hij op hetzelfde kot blijft zitten. Dat is een  maatregel die de stad Brugge invoert in haar nieuwe kamerreglement. Hiermee voert de stad een voorstel Van Volcem(Open Vld) terug te vinden in het verkiezingsprogramma van Open VLD Brugge. “Om de stadsvlucht van jonge mensen tegen te gaan moeten we ze in Brugge trachten te houden. Er zijn vele Brugse bedrijven die hooggeschoolden zoeken. Zo creëren we een win-win.” reageert Van Volcem die als oppositielid regelmatig haar ideeën uitgevoerd ziet. (more…)

Dit najaar zone 30 in Manitobalaan

7 Oct

De stad voert zone 30 in bij schoolomgevingen. De laatste in te voeren zone omvat de Manitobalaan en omgeving.  De uitvoering liep meer dan een jaar vertraging op door problemen met de aannemer. “Na een lange periode van studie komt eind dit jaar de uiteindelijke uitvoering.” weet Van Volcem die hierover een vraag richtte aan het stadsbestuur. (more…)

Duitsland schrapt collegegeld Hogescholen en Universiteiten

3 Oct

Terwijl het inschrijvingsgeld voor Vlaamse universiteiten verhoogd wordt, omwille van financiële overwegingen, besliste de laatste Duitse staat afgelopen week om het collegegeld te schrappen.  Studenten betalen in Duitsland de komende academiejaren geen inschrijvingsgeld meer. ”Een opmerkelijke switch in vergelijking met 8 jaar geleden, toen heel wat Duitse deelstaten de inschrijvingsgelden nog invoerden.’ verduidelijkt Vlaams Parlementslid Van Volcem. “Niet onbelangrijk in het licht van de discussie die wij voeren. Het is op z’n minst interessant de motieven en ervaringen van andere Europese landen te kennen om een gefundeerd debat te kunnen voeren.”

Lees meer.

Dringende herstellingswerken aan Dampoortsluis

30 Sep

De Dampoortsluis in Brugge is dringend aan een noodzakelijke herstelling toe. Sinds deze zomer zijn er ernstige problemen aan één van de sluisdeuren. Om een onaangekondigde en lange scheepvaartonderbreking te voorkomen wil Waterwegen en Zeekanaal NV op korte termijn herstellingswerken aan de sluis uitvoeren. De werken worden uitgevoerd vanaf maandagavond 6 oktober tot woensdagmiddag 8 oktober. Tijdens de werken is er vooral hinder voor het scheepvaartverkeer.

(more…)

Sandrine De Crom en Mercedes Van Volcem(Open Vld): “Nood aan fietsbeleidsplan”

29 Sep

“Brugge heeft nood aan een fietsbeleidsplan.” stellen gemeenteraadsleden Sandrine De Crom en Mercedes Van Volcem. “Veel Bruggelingen hebben geen garage en kunnen hun fiets ‘s avonds niet binnen zetten en moeten hem voor de deur laten staan, waarop de fiets dan mogelijks beschadigd raakt of zelfs gestolen wordt. Op verschillende plaatsen in Brugge zouden fietskluizen of een fietshangar kunnen worden ingeplant, zodat, tegen een vergoeding, de fiets veilig en droog kan worden opgeborgen. Bijvoorbeeld Kristus Koning en het Stubbekwartier hebben dringend nood aan fietskluizen. Daarnaast is er ook nood aan een globaal fietsbeleidsplan, dat alle noden in Brugge in kaart brengt en structurele oplossingen biedt.”