Onderhoud Brugse nestkasten

22 feb

Nestkastje aan de Ezelpoort

In kader van het project “ De stad is natuur” stelde Mergus, de vogelwerkgroep van het Brugse Ommeland, in 2015 voor om in samenwerking met de Stad Brugge nestkasten op te hangen in de Brugse parken en openbaar groen. Kool- en pimpelmees zijn holenbroeders en wonen bijgevolg graag in deze kastjes.

Het was de bedoeling alle Brugse lagere scholen hierbij te betrekken. De stad Brugge kocht daarom een 60-tal zelfbouwpakketten van dergelijke nestkasten aan en 2 scholen gingen letterlijk aan de slag! Begin april 2016 werden deze kasten door de leerlingen in een park in de omgeving van de school opgehangen. Momenteel zijn twee zones voorzien van nestkasten: vanaf de Ezelpoort tot en met het Visartpark en de vestingen aan de Molens. Het is de bedoeling om dit project uit te breiden daar er in Brugge tal van groene ruimtes liggen.

In aanwezigheid van Brugs schepen van Groen Mercedes Van Volcem werden alle kasten schoon gemaakt en de oude nesten verwijderd aangezien deze vol zitten met parasieten, oorwurmen en pissebedden. Veel kasten worden in de winter ook door mezen gebruikt om in te slapen.  

“In 2017 was er een bezettingsgraad van maar liefst 85%. Met dit prachtig lenteweer zijn waarschijnlijk de meeste kasten ook dit voorjaar opnieuw verhuurd!” besluit Schepen van Groen Mercedes Van Volcem.

Vier glascontainers gaan ondergronds

21 feb

Locaties nieuwe ondergrondse glasinzamellocaties

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op voorstel van Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem om een aantal inzamellocaties voor flessen en bokalen te wijzigen of ondergronds te brengen.

Op de inzamellocaties voor glas in de Londenstraat & Brusselstraat (Zeebrugge), Sint-Jansdreef (Sint-Andries) en Polderstraat (Sint-Kruis) worden de bovengrondse containers vervangen door ondergrondse exemplaren.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De ondergrondse containers ogen niet alleen mooier, ze zijn ook stiller en zorgen voor een netter straatbeeld. Zo werken we aan een properder openbaar domein. De vervanging is gepland vanaf half maart.”

Daarnaast zullen de glasbollen op de inzamellocaties in de Gentpoortvest, Wittemolenstraat (hoek Koning Albert I-laan) en Brieversweg (t.h.v. supermarkt Ronse) worden verwijderd omdat ze zorgen voor overlast voor de buurtbewoners. Op deze drie locaties zullen Bruggelingen geïnformeerd worden aan de hand van informatieborden over de dichtstbijzijnde glascontainers.   

Plaatsing nieuwe composiet fietsers- en voetgangersbruggen naast Canadabrug

19 feb

Op dinsdag 26 februari 2019 wordt de eerste van de twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen geplaatst naast de Canadabrug in Brugge. De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet.

Canadabrug – Brugge

Technisch hoogstandje
De nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen zijn gemaakt uit composiet. Dit materiaal heeft heel wat voordelen: het is licht, stevig en niet gevoelig voor corrosie. Bovendien gaat composiet langer mee en vraagt het materiaal weinig onderhoud. De bruggen worden gefabriceerd in de FiberCore fabriek in het Nederlandse Rotterdam.

Plaatsing
In de nacht van 25 en 26 februari 2019 wordt de brug vervoerd vanuit Rotterdam naar Brugge. Op dinsdag 26 februari 2019 wordt dan de eerste brug geplaatst. De brug weegt 22 ton en zal met kranen op haar plaats gehesen worden.

Hinder
Van maandag 25 februari 2019 om 7.00 u tot en met dinsdag 26 februari 2019 om 16.00 u zal de Maria Van Bourgondiëlaan, tussen Leopold I-laan en Kanunnik Van Hoonackerstraat, enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Momenteel maken fietsers en voetgangers gebruik van de tweede, bestaande brug. Van zodra de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in gebruik wordt genomen, zal de omleiding voor fietsers en voetgangers via de nieuwe brug verlopen en wordt de tweede brug afgesloten en eveneens vervangen. Werken Canadabrug Na 70 jaar intensief gebruik is de Canadabrug aan een grondige renovatie toe. De renovatiewerken zijn behoorlijk ingrijpend. Zowel de onder- als de bovenbouw van de brug worden volledig vernieuwd en ook de leuning wordt hersteld. De werken aan de Canadabrug zitten op schema en worden zonder onvoorziene omstandigheden eind april 2019 afgerond.

Bruggelingen, zet zoveel mogelijk de bloemetjes buiten

19 feb

Het Laatste Nieuws – De stad Brugge spoort haar inwoners aan om zoveel mogelijk bloemen te zetten voor vensterramen of in voortuinen. Het kleine geluk moet extra sfeer brengen in de stad, meent schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. “Wij geven alvast het goede voorbeeld en steken 135.000 bloembollen in de grond: een record.”
Door Bart Huysentruyt

Brugge moet er in de lente fleuriger dan ooit uitzien, zo oordeelt het nieuwe stadsbestuur. Daarom gaat het budget voor openbaar groen omhoog en heeft de stad zopas 135.000 bloembollen in de grond geplant. “En we willen dat aantal de komende jaren nog verhogen” , zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Ons Begijnhof is het bekendste voorbeeld, maar de bloembollen komen ook op invalswegen, langs de Vesten en op rotondes. Er gaat ook veel aandacht naar de deelgemeenten zoals aan het gemeentehuis in Sint-Kruis, de Blankenbergesesteenweg in Sint-Pieters of de Kerkhofblommestraat in Assebroek.” De stad gaf opdracht om de bloemenperken in Het Zilverpand weer te beplanten. “We willen overal onze aandacht verhogen, bijvoorbeeld ook met hangplanten aan onze poorten.”

Bijtjes

Er is een actieplan opgemaakt om van Brugge de komende vijf jaar een veel fleurigere stad te maken. “Zonder afbreuk te doen aan mijn voorgangers, maar met een kleine investering kan je al heel wat doen”, zegt Van Volcem. “Bloemen brengen leven in een stad, en zijn goed voor de biodiversiteit en de bijtjes. Mensen worden er gelukkiger van en staan optimistischer in het leven.” Maar dan wil Van Volcem wel graag dat iedereen meedoet. “De stad investeert in bloembollen, we moedigen mensen aan om hun vensterbanken te bebloemen en hun voortuinen wat kleur te geven. Handelaars in het stadscentrum vragen we om hun vensterbanken op de eerste verdieping van hun pand ook te bebloemen.”

Buurtcheques

Bruggelingen zullen via buurtcheques, net als de vorige jaren, weer bloemen kunnen bestellen bij de groendienst van de stad. Ook daar is het de bedoeling om het aantal bloemen stelselmatig te verhogen. De schepen van Openbare Werken geeft binnenkort zelf het voorbeeld.

“Ik woon zelf in de binnenstad en ga mijn gevel ook bebloemen. Iedere Bruggeling mag de bloemetjes buiten zetten. Het is alsof je de onbekende voorbijganger in de straat een teken geeft: je bent welkom in de stad.”

Drie koppeltjes huwen op Valentijn

14 feb

Vandaag, op Valentijnsdag, stappen drie koppeltjes in het huwelijksbootje in de Gotische zaal van het stadhuis van Brugge. Schepen voor burgerlijke stand Ann Soete verblijft momenteel in Kopenhagen om de stad Brugge te vertegenwoordigen op het congres voor Unesco-wereldsteden.

Schepen Mercedes Van Volcem mocht de honneurs waarnemen en de koppels in de echt verbinden. ‘Valentijn is en blijft de dag van de liefde en trouwen is één van de mooiste momenten in iemands leven. Ik ben vereerd om vandaag deel uit te maken van dit unieke moment in het leven van deze drie prachtige koppels. Ik wens hen alle geluk en liefde toe in de toekomst.’

Verhoog de mogelijkheid tot oefenkansen voor ‘Nederlands als 2de taal’.

12 feb

In de beleidsdoelstellingen van Minister Homans werd gesteld dat er meer mogelijkheden moeten komen voor het Nederlands als tweede taal.

Mercedes Van Volcem trok altijd de kaart om nieuwkomers snel naar werk toe te leiden. Op die manier vervalt men niet in sociaal isolement, gaat men vooruit in het leven, maakt men vrienden en collega’s. Deze zaken faciliteren het leren van de taal.

In een schriftelijke vraag aan minister Homans vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem hoe het gesteld was met Nedbox.be een portaalsite die als doel heeft aan de hand van krantenknipsels en video-fragmenten nieuwkomers aan te zetten tot het beter beheersen van de Nederlandse taal. Dit op een alledaagse manier.

Minister Homans laat nu aan Van Volcem weten dat de betrokken partnershet portaal Nederlandsoefenen.be verder aan het aanvullen zijn met nieuwe initiatieven.

Begin 2019 lanceerden de vijf organisaties een update van het portaal. In de promotie en berichtgeving wordt de inspiratiedatabank als ankerpunt gebruikt. Deze inspiratiedatabank bevat heel wat voorbeelden, goede praktijken en meer inspiratie om een kwaliteitsvolle oefenkans te organiseren.

Nedbox onderzoekt permanent hoe ze nog beter kunnen inspelen op de behoeften van de doelgroep. Momenteel ligt de focus hierbij vooral op de toegankelijkheid voor laaggeletterde gebruikers (met de ontwikkeling van NedBox Alfa) en op het optimaliseren van de ondersteuningsfeatures (NedBox is één van de cases in het onderzoeksproject Dig-e-Lab).De geselecteerde projecten voor de projectoproep ‘Nederlands oefenen’ zijn gestart op 1 september 2017 en eindigen ten laatste op 30 juni 2019. Daarna gebeurt een evaluatie van alle projecten.

Het portaal Nederlandsoefenen.be wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd door de betrokken partners. Aandachtspunten die uit de evaluatie aan bod kwamen waren o.a. het verbeteren van de navigatie voor zowel de anderstaligen die op zoek zijn naar een oefenkans als zij die een oefenkans willen organiseren, en het bouwen van een inspiratiedatabank voor organisaties en individuen die een oefenkans willen organiseren. Deze informatie was voorheen versnipperd. Er wordt nu verder opgevolgd welke tools het meest geconsulteerd worden.

Ook Nedbox wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Uit een gebruikersbevraging van 2016 bleek dat gebruikers vooral de luister-, lees- en woordenschatoefeningen appreciëren op NedBox. Op de vraag ‘Wat oefen je graag op NedBox?’ antwoordt 95% van de respondenten dat ze graag de luisteroefeningen maken. De leesoefeningen worden door 72% van de respondenten genoemd, en de oefeningen rond woordenschat door 63%.

Wat de oefeningen rond spreken, grammatica en schrijven betreft, liggen de percentages iets boven de helft (respectievelijk 55%, 54% en 53). Wat de thema’s betreft, worden alle thema’s vaak aangeklikt, maar zijn de thema’s ‘werk’, ‘kinderen’ en ‘leven in België’ het meest populair.

Van Volcem merkt op dat ook naar de bezoekersfrequenties van de portaalsites moet gekeken worden. Deze ogen niet perse slecht.

Van januari – november 2018 is het portaal nederlandsoefenen.be 48.871 gebruikt, met 32.027 unieke paginaweergaves. Nedbox heeft sinds de lancering (op 8 oktober 2015) tot en met 30 januari 2019 414.055 unieke gebruikers. Daarvan zijn er 21.465 geregistreerde gebruikers (iets meer dan 5%), merkt Van Volcem op. De verdere uitbouw met nieuwe interessante oefenmogelijkheden is dus iets waar ik ten volle achter sta.

Boomkap Ryckeveldebos Brugge

12 feb

Naar aanleiding van de aangekondigde boskap in het Ryckeveldebos te Brugge stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege.

Minister Schauvliege nam ondertussen ontslag als bevoegd minister, maar de volgende vraag en antwoord werden via het kabinet verkregen:

Vraag van Mercedes Van Volcem:

Ryckeveldebos Brugge  –  Boomkap

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil graag waardevolle bomen meer plaats geven. Daarom is ervoor geopteerd om 41 ha bos uit te dunnen in het Ryckeveldebos in Brugge. Dit zou tegen volgend jaar worden uitgevoerd.

Concreet wordt geschat dat een op de drie bomen van het bos zullen verdwijnen. Onder deze bomen bevinden zich exemplaren van zestig tot tachtig jaar oud. En dat terwijl zes jaar geleden reeds een op de drie bomen er gekapt werd. In de pers lieten zogenaamde bomenactivistenzich dan ook kritisch uit over deze beslissing. Zij stellen dat het bos onherkenbaar gaat worden en dat de redenen voor de kapping herleid zouden kunnen worden tot financiële overwegingen.

1.West-Vlaanderen is met een bosindex van 2,3% de bosarmste regio van Europa. Wat is de visie van de minister hierop en welke maatregelen neemt zij? 

De geplande kapwerken in Ryckevelde vormen een onderdeel van het regulier bosbeheer van dit domein door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hierbij worden dunningen uitgevoerd in bestanden met een niet-gewenst bostype om zo een meer natuurlijk en divers bos te creëren of om tot een specifiek Europees boshabitat te komen. De frequentie van deze dunningen, de onderbouwing en de finale doelstelling zijn opgenomen in het goedgekeurde bosbeheerplan van Ryckevelde (periode 2009-2028), dat te raadplegen is op de website van het ANB.

In West-Vlaanderen worden continu inspanningen geleverd om de bosindex te verbeteren. Tegenover een totale oppervlakte vergunde ontbossingen van 103 ha tussen 2001 en 2017, heeft alleen al het ANB 526 ha bebost in diezelfde periode. Aan deze oppervlakte moeten bovendien nog bebossingen door particulieren en terreinbeherende verenigingen toegevoegd worden, zodat de toename aan bos in deze periode in West-Vlaanderen in realiteit nog hoger was.

2. Er wordt gesteld dat deze boskap in functie staat van de verkoop ervan. Wat zijn de geschatte opbrengsten voor het agentschap?

De te kappen bomen worden bij openbare verkoop verkocht, waarbij de opbrengst terugvloeit naar het Vlaamse natuur- en bosbeheer. Op dit moment zijn er nog geen correcte gegevens van het aantal te kappen bomen en de m³ hout die verkocht zal worden.

3. Wat is de exacte timing voor de plannen met het bos? Wanneer zal het bos klaar zijn in de staat die het agentschap beoogt?

Het beheerplan is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer en de nodige maatregelen zijn opgenomen om de vooropgestelde doelstellingen, verwoord in het plan, te bereiken binnen de geldigheidsduur van het plan (2009-2028).

4. Zijn er diersoorten die bedreigd zullen worden door deze houtkap?

Nee.

5. Zijn er door de actievoerders reeds juridische stappen ondernomen tegen het agentschap?

Nee.

6 a)   Is de administratie reeds in gesprek gegaan met de actievoerders?

6 b) Zullen de nodige stappen worden ondernomen om de kritieken van de actievoerders ter harte te nemen?

6 c) Wat zal men ondernemen om de actievoerders te informeren over de doelstellingen om het bos natuurlijker te maken?

De vragen van de actievoerders over het beheer in Ryckevelde werden uitvoerig beantwoord. Er werd op de domeinpagina van Ryckevelde op de website van het ANB algemene uitleg geplaatst over het omvormingsbeheer dat momenteel in uitvoering is. Ter plaatse in het domein ter hoogte van de werken zelf komen er kort voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden infoborden over het beheer en de doelstellingen van het beheer.

Het ANB staat open voor dialoog en constructieve kritische opmerkingen. Het ANB vindt het belangrijk dat het gevoerde beheer juist gekaderd wordt en de achterliggende redenering van de ingrepen gekend is. Dit probeert het ANB te bereiken met een gerichte communicatie. Wanneer bepaalde opmerkingen en kritieken terecht zijn, staat het ANB open voor bijsturing van het beheer.

Bewonersinfo – werkzaamheden Mariastraat

12 feb

Op 18 februari 2019 is de start van de renovatiewerken aan het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut gepland. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 19 mei 2020.

Verkeer:
Er wordt een werfzone opgericht die het voetpad en de 5 parkeerplaatsen ter hoogte van Mariastraat 5 in beslag nemen. Gedurende de vergunde periode kan het nodig zijn kortstondig de doorgang ter hoogte van de werfzone te onderbreken. Voetgangers dienen ter hoogte van de werfzone het voetpad te verlaten en over te steken.

Meer info?
Politie, 050/44 88 65 of verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be
Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be

Stad Brugge investeert in nieuwe dugouts

12 feb

Het stadsbestuur zal dertig nieuwe dugouts voor sportvelden aankopen. Dat is de schuilinfrastructuur die je vindt langs de kant van bijvoorbeeld een voetbalveld. Heel wat dugouts zijn aan vervanging toe. Dat komt door slijtage, maar soms is vandalisme ook de oorzaak.

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem: “We hebben 165.000 euro voorzien om gedurende drie jaar telkens tien dugouts aan te kopen. Deze zullen geplaatst worden bij de aanleg van nieuwe sportvelden, maar ook om bestaande schuilinfrastructuur te vervangen. De diensten van het openbaar domein zullen hiervoor een planning uitwerken. Uiteraard houden we rekening met de plaatsen waar de vervangingen het meest dringend zijn.”

Vakbondsacties 13 februari 2019 – gevolgen voor afvalinzameling in Brugge

12 feb

Wegens een vakbondsactie zullen op woensdag 13 februari 2019 de recyclageparken van Sint-Michiels en Zeebrugge de deuren gesloten houden. Verwacht wordt dat het recyclagepark van Sint-Pieters wél normaal open zal zijn (aanvoer mogelijk van 13u-17u15).

Raadpleeg best vlak voor vertrek naar het park te Sint-Pieters de stedelijke website www.brugge.be voor de laatste info. Bezoekers daar dienen er ook rekening mee te houden dat de wachttijden kunnen oplopen door de sluiting van de andere parken.

Ook het stedelijk verkooppunt voor afvalrecipiënten in de Walweinstraat blijft op 13 februari gesloten voor publiek.
De afvalophaling huis-aan-huis ondervindt geen hinder in Brugge omdat die dag geen ophalingen stonden ingepland.