Open Vld PLUS wil van Lissewege het witte dorp maken

16 aug

Open Vld PLUS wil van Lissewege het witte dorp maken. ‘Reeds jaren heb ik me daarvoor ingezet. Nog een aantal huizen zijn niet wit geschilderd in het oude dorp onder de prachtige mooie kerktoren.’, stelt Van Volcem.

Als burgemeester zou ik proberen de mensen te motiveren en het wit schilderen promoten en gedeeltelijk zelfs tussenkomen via het reglement ‘kunstige herstelling’. Het wordt tijd dat er ook geïnvesteerd wordt in de polderdorpen. In Lissewege is de Bancontact er nog niet, de Scharphout-site bleef 6 jaar onaangeroerd, ondanks de gemaakte beloftes.

‘Het probleem van de parkeerplaatsen en fietsplaatsen werd niet aangepakt. Dat is nochtans echt nodig in de zomer.’, zegt Van Volcem.

Er moet ook aandacht zijn voor het vrachtverkeer in het dorp, vindt Open Vld PLUS. Lissewege telt immers leuke eetgelegenheden en cafés.

We schaffen de terrastaks beter af voor cafés en restaurants in de deelgemeenten, stelt Van Volcem. ‘Gelukkig is er wel de beeldenroute en de lichtfeesten. Die laatste gaat voor de twintigste maal van start.

Verkeersveiligheid in Lissewege

Open Vld PLUS vindt dat er dringend werk gemaakt moet worden van de verkeersveiligheid te Lissewege. De ondertunneling van de N31 ter hoogte van Lissewege wordt dan ook vanuit het Vlaams Parlement nauw opgevolgd door Van Volcem. ‘Een leuke fietsroute van Brugge naar de zee (via Patentestraat) is een prioriteit van Open Vld PLUS, die we op verzoek van de Fietsersbond willen verwezenlijken.’

“Laten we Lissewege en onze deelgemeenten dus niet vergeten. Het witte dorp, met een betere mobiliteit en aandacht voor de eenzaamheid van de oudere bevolking moet meer aandacht krijgen. Ik denk dan ook aan de busverbindingen die beter kunnen.” – Kandidaat Burgemeester Mercedes Van Volcem.

Filmpje 10: Samen voor een toegankelijke stad

16 aug

Kandidaat – Burgemeester Mercedes Van Volcem vraagt kandidate Stephanie Croes (plaats 40) naar haar ervaringen over de toegankelijkheid van de stad. Stephanie illustreert ons samen met Robbe de blinde vlekken van de stad. Toegankelijk is voor Open Vld PLUS sterk belangrijk. We willen een mooie stad, op maat van iedereen. #VK18 #EenNieuweMotorVoorBrugge 🍀👍💙

Stad in balans houden

15 aug

Bruggelingen zien toerisme als een positief gegeven voor hun stad. Bepaalde toeristische tendensen zorgen dat dat er overlast ontstaat. Daarom moeten we de stad in balans houden. Het is volgens ons dé opdracht na 2019 als we Brugge ook verder als woonstad willen behouden. We moeten inzetten op leefbaarheid en dat vergt een aangepaste visie op toerisme. Een nieuw strategisch plan voor toerisme moet als prioriteit hebben dat de stad in balans is. Om een stad in balans te houden heb je nood aan visie.

Een visie over alle beleidsdomeinen heen. “Stad in Balans” is een integraal plan om het evenwicht tussen wonen en toerisme te monitoren en bewaken. Een gecoördineerde opdracht voor verschillende schepenen

Kandidaat in de kijker: Jean-Marie De Plancke

29 jul

Plaats vier gaat naar Jean-Marie De Plancke. Hij is een trotse Zeebruggenaar en staat bekend om zijn pleidooien in de gemeenteraad waar hij strijdt voor de leefbaarheid van het dorp. Jean-Marie zit al sinds 2000 in de Brugse gemeenteraad. Samen met Mercedes geraakte hij 18 jaar geleden verkozen. Jean – Marie is ook de voorzitter van de Brugse afdeling van de liberalen. Open Vld PLUS is op die manier een vernieuwende ploeg met een ervaren coach. Naast de politiek draagt Jean – Marie ook een warm hart uit naar tal van sociale organisaties. Zo gaat hij vaak naar Kenia om “education & health for kids in KENIA” te ondersteunen. In Brugge houdt hij dan ook vaak benefieten voor zijn VZW.

#EennieuwemotorvoorBrugge   

#VK18

Kandidaat in de kijker: Sandrine De Crom

28 jul

Raadslid Sandrine De Crom zal opkomen vanaf plaats 5. Sandrine woont met haar kindjes Renee en Jules  op Kristus Koning. Ze is al 10 jaar Adviseur Internationaal Ondernemen bij Flanders Investment & Trade, waar ze bedrijven ondersteunt met hun export. Ze wil vooral een stad waarin het goed opgroeien is voor kinderen, maar waar ook duurzaam ondernemerschap en sport op de kaart gezet worden.

#VK18

#EennieuwemotorvoorBrugge   

Kandidaat in de kijker: Chris Marain

27 jul

De zesde plaats gaat naar ondernemer en consultant Chris Marain. Hij bewees in het verleden al meermaals dat hij ten volle zijn tanden zet in de projecten die hij aangaat. Zo heeft hij met tennisclub Orscamp de grootste polygone indoor-tennishal van ons lang verwezenlijkt, die hij tevens uitbaat. Hij is de sportieve motor.

Chris is de echtgenoot van Christine en vader van twee ‘growing up young adults’, Famke en Jari genaamd. Hij is een geboren en getogen Bruggeling en houdt van de groene rand, Sint Michiels, waar hij woont.

Naast zijn professionele bezigheden heeft Chris af en toe wat vrije tijd. Die besteedt hij aan  ‘gezelligheid & fun’ zoals socializen met kennissen en vrienden. Die laatste pakt hij ook graag mee richting het tennisveld of golfveld. Verder is hij verknocht aan de zee, joggen, zijn gezin en uiteraard zijn favoriete blauw-zwarte club. Chris kijkt hoopvol uit naar de spoedige hereniging van blauw en groen in de tot verbeelding sprekende  Brugse derby.

Als één van de onafhankelijke Open Vld PLUS kandidaten wil hij zijn vaardigheden ten dienste stellen van projecten voor een sterker, dynamischer en ondernemender Brugge.

#VK18

#EennieuwemotorvoorBrugge   

KANDIDAAT IN DE KIJKER: BENEDIKTE BRUGGEMAN

25 jul

Op plaats 7 staat Benedikte Bruggeman (50). Ze werd na de vorige verkiezingen OCMW-raadslid en volgt het sociaal beleid op en het ziekenhuisdossier in de OCMW – raad. Ze is afkomstig uit Assebroek en de partner van arts Johan De Rycke. Ze is ook mama van Céline en Axelle Van Maele. Ze zet zich volledig in voor het welzijn van elke Bruggeling, ze wil dat de Bruggeling “kan” ondernemen. Ook het stimuleren van de lokale handel staat hoog op haar lijstje, samen met het opnieuw voorzien van kwalitatieve winkels in de stad, om zo een stad te ontwikkelen waar jonge gezinnen kunnen werken en wonen.

#VK18

#EennieuwemotorvoorBrugge    

 

Kandidaat in de kijker: Jean-Paul Cannaert

24 jul

Politiecommissaris op rust Jean  Paul Cannaert (62) komt op plaats 8 te staan. Hijs is getrouwd met  Martine Vandendriessche. Jean-Paul is het gezicht van het veiligheids- en preventieprogramma van de lijst. Hij staat gekend als een sympathiek en verzoenend persoon, die kordaat problemen durft benoemen en aanpakken. Hij woont momenteel in Koolkerke. Hij schrijft mee aan het luik veiligheid dat Open Vld PLUS vooropstelt. Hij heeft dan ook enorm veel ervaring met zijn professionele achtergrond. Hij weet wat er leeft en speelt in Brugge. Van de Zehbi’s in de stationsbuurt tot de problemen rond de poorten van de middelbare scholen.

#VK18

#EennieuwemotorvoorBrugge    

 

Kandidaat in de kijker: Sabine Helleputte

23 jul

Sabine is een onafhankelijk gemeenteraadslid die sterk gelooft in het Open Vld PLUS verhaal en de versterking en leefbaarheid van de polderdorpen. Ze had jaren kapsalon Chic à Choc. Sabine zet in op huisbezoeken. Ze is dan ook een makkelijk aanspreekpunt voor de bewoners van o.a. Zwankendamme. Mensen kennen haar ook voor haar strijdpunten omtrent verkeersveiligheid. Zo informeerde zij vaak over de verkeerslichten langs de N31 ter hoogte van de afslag Zwankendamme. Het reduceren van verkeersslachtoffers is dan ook één van haar strijdpunten. Ze pleitte voor het Hollands Complex te ontvouwen. Dit complex van op- en afritten moet zorgen voor een veilige ontsluiting van Zwankendamme en de transportzone.

Kandidaat in de kijker: Chanel Ribas Colomar

22 jul

Plaats 12 gaat naar een jonge vrouw. Chanel Ribas Colomar, is met haar 23 lentes één van de jongere kandidaten. Ze werkt als advocaat – stagiaire bij Missault / Van Volcem en woont in Assebroek. Chanel kent heel wat jonge professionals in Brugge die van universiteitsbanken hun stappen in het bedrijfsleven zetten. Zelf is ze een beloftevol advocaat-stagiaire. Dat bewees ze recent toen ze de pleitwedstrijd aan de Brugse balie won. Ze zet zich in voor de jongeren en de jonge zelfstandigen in Brugge.

 

#VK18

#EennieuwemotorvoorBrugge