‘Verkoop uniek pand in het hartje van de binnenstad’

24 jan


De Stad Brugge verkoopt een uniek pand in het hartje van de binnenstad. Het te renoveren historisch pand (voormalig administratief gebouw), gekend onder de naam “Hof Sebrechts”, is gelegen te 8000 Brugge, Beenhouwersstraat 22-26 en geeft aan de achterzijde uit op het stadspark ‘Professor Sebrechts’. Dit onbetwist pand met klasse wordt verkocht met restauratieverplichting. De bouwaanvraag dient te worden aangevraagd binnen het eerste jaar van de verkoop. De renovatie moet geheel voltooid zijn binnen een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van het verkrijgen van een bouwvergunning. Breng via deze link een virtueel bezoek aan het pand:
http://www.immovisit.com/zt/vtwvnbeenhouwer22_26/

Voor meer informatie ga naar: https://www.brugge.be/verkoop-van-uniek-pand-in-het-hartje-van-de-binnenstad-

West-Vlaamse Plantendag

23 jan

Op zaterdag 30 maart ’19 vindt de zevende editie van de ‘West-Vlaamse Plantendag plaats. Deze pop-up organisatie is gratis toegankelijk en gaat elk jaar door op een andere (tuinbouw)school in West-Vlaanderen.

Meer dan 60 organisaties, plantenkwekers, overheden en natuurverenigingen tonen op deze dag hoe we met zijn allen in eigen tuin of daarbuiten kunnen werken aan een bij-vriendelijke leefomgeving. Er worden bloemenzaden en bijenstruikjes uitgedeeld. Ook Kinderboerderij De Zeven Torentjes en Natuurcentrum Beisbroek zijn aanwezig.  

Alle Brugse strooiploegen rukken uit vannacht

21 jan

Brug gestrooid Brugge

Voor de strooidiensten van de stad Brugge zijn het drukke dagen. ‘Alle ploegen die van wacht zijn zullen er vannacht voor zorgen dat onze wegen, fietspaden en bruggen preventief gestrooid worden. Zodat iedereen morgen op een veilige manier zich kan verplaatsen,’ laat Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem weten.

De koude brengt voor de medewerkers van de dienst Openbaar Domein van de stad Brugge extra werk met zich mee. Afgelopen weekend werden al heel wat bruggen preventief gestrooid. Vannacht wordt er niet enkel nachtvorst verwacht maar ook sneeuw. Het is dus alle hens aan dek. ‘Alle ploegen die van wacht zijn zullen er vannacht voor zorgen dat onze wegen, fietspaden en bruggen preventief gestrooid worden. Zodat iedereen morgen op een veilige manier zich kan verplaatsen,’ laat Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem weten.

Stad Brugge werkt vanaf 1 april met digitale facturen

15 jan

Vanaf 1 april 2019 zal de stad Brugge elektronische facturen van haar leveranciers kunnen ontvangen en verwerken. Brugge is de zesde centrumstad die instapt in dit verhaal. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem is tevreden met de evolutie. ‘We maken een grote sprong voorwaarts in het digitaliseren van ons facturatieproces, dat zorgt voor een snellere verwerking van de facturen. Op die manier worden leveranciers ook sneller betaald.’

Heel wat steden digitaliseren hun facturatieproces. Na Antwerpen, Genk, Gent, Hasselt en Mechelen is Brugge nu de zesde centrumstad die instapt in het digitaliseringsproces. Het grote voordeel van elektronische facturatie is dat ze sneller verwerkt kunnen worden in vergelijking tot facturen die binnen komen via de post.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: ‘Het digitaliseren van het facturatieproces zorgt voor een snellere verwerking van de facturen. Als de factuur aan alle voorwaarden voldoet kan ze ook sneller betaald worden. Dat is een goede zaak voor de leveranciers van onze stad.’

Brugse Emmaüsparochie wil vier kerken verkopen om een nieuwe kerk te zetten

15 jan

Het Laatste Nieuws – De Brugse Emmaüsparochie, actief in Sint-Michiels en Sint-Andries, wil vier kerken verkopen om een nieuwe te kunnen zetten in de Abdijbekestraat. Het plan is ongezien: het is al van de jaren 80 geleden dat er in Vlaanderen nog eens een totaal nieuwe kerk werd gebouwd. “De gemeenschap reageert enthousiast”, zegt priester Filip Vanbesien.

door Bart Huysentruyt

 “Het is net in een crisisperiode dat je moet investeren.” Pastoor Filip Vanbesien kwam pas anderhalf jaar geleden de Emmaüsparochie versterken. Hij blijft binnen een paar maanden als enige pastoor over voor een gebied van 33.000 inwoners met vijf kerken (vier van de kerkfabriek, één van de stad). “Het aantal kerkgangers loopt sterk terug in Vlaanderen. In onze parochie valt dat mee: we hebben een vaste kern van 600 mensen die wekelijks naar de kerk komen. Er vinden 150 uitvaarten plaats, dit jaar begeleiden we 160 communicanten en 175 vormelingen. Maar we moeten de vlucht vooruit nemen. Als we nu niet ingrijpen, dan bloedt onze gemeenschap dood.”

En dus broedt de Emmaüsparochie al een jaar lang op plannen om de vier kerken van het bisdom te verkopen. Het gaat concreet om de kerken van Sint-Baafs, Sint-Michiel, Sint-Godelieve en Sint-Willibrord. “We gaan de komende tijd op zoek naar potentiële kopers. Er moet nog een waardebepaling komen van de gebouwen. Het bisdom steunt de plannen zolang er een goede oplossing wordt gevonden voor die kerkgebouwen.”

En dan is er nog de beschermde kerk in Sint-Andries: pal in het midden van het kerkhof. Die is eigendom van de stad Brugge en ook daar zouden dan geen kerkelijke activiteiten meer plaatsvinden. “Ik vind het alvast zeer positief dat men zelf met een plan komt. Wat de stad Brugge zal doen met de Sint-Anna-en-Sint-Andrieskerk? Dat moet nog onderzocht worden, maar volgens mij zijn er onder meer mogelijkheden in de culturele sfeer”, zegt schepen van Erediensten Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Weinig referenties 

De Sint-Godelievekerk en de kerk van Sint-Willibrord bevinden zich pal naast een school en dus kijkt het kerkbestuur uit naar een mogelijke schoolinvulling. De kerken van Sint-Baafs en Sint-Michiel zouden voor projecten in aanmerking komen. “Met de verkoop van die vier kerken willen we een nieuwe kerk bouwen”, zegt Vanbesien. Het is van de jaren 80 van vorige eeuw geleden dat zoiets nog gebeurde in Vlaanderen. Toen werd de Sint-Godelievekerk in Roeselare gebouwd. Vorig jaar besliste de gemeente Etterbeek om een oude kerk af te breken en een nieuwe te zetten. Kostprijs: 1,3 miljoen euro. “Het zijn de weinige referenties die bestaan”, zegt de priester. “Maar we voelen dat deze beslissing gedragen wordt door de gemeenschap. Tijdens de homilie van zondag hebben de parochianen van de vijf kerken het nieuws vernomen.”

De nieuwe kerk wordt energieneutraal met de nieuwste verwarmingstechnieken en krijgt zonnepanelen op het dak. De kerk wordt ook modulair ingericht. “Dat wil zeggen dat je de kerk ook zal kunnen indelen in kleinere ruimtes”, zegt Filip Vanbesien. “Die nieuwe kerk kan bovendien voor een nieuwe dynamiek zorgen. Ik geloof sterk dat nieuwe parochianen zich aangesproken gaan voelen. En voor de huidige parochianen verandert er niet zoveel. De locatie ligt pal in het midden van de plekken waar zich nu de vijf kerken bevinden.”

Ambitieus

Dat is dan de Abdijbekestraat, waar naast de school Ravelijn nog een perceel ligt van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis van Brugge. Op ruim 6.000 vierkante meter zou een kerk komen met lokalen om te vergaderen. De eigenaars zien de toekomstplannen alvast zitten. “En daar kunnen we parking genoeg creëren, want dat is nu een groot probleem bij al die andere kerken. Het is een ambitieus plan, maar ik hoop dat we binnen vijf jaar de eerste mis op de nieuwe locatie kunnen houden.”

De grote plannen van Mercedes Van Volcem “Strand langs reitjes en Brugse Ramblas”

11 jan

Brugsch Handelsblad – Mercedes Van Volcem, de nieuwe schepen van Openbaar domein en Financiën, heeft grote plannen. Het meest opvallende is de aanleg van een stadsstrand langs de reitjes. Maar ze wil Brugge ook groener maken. “Een mooi park of pleintje maakt iedereen gelukkig.”

door Stefan Vankerkhoven

Pas als het beleidsprogramma uitgewerkt is, eind januari, kan financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) een meerjarenbegroting opstellen en een budget berekenen voor grote investeringen. Maar de nieuwbakken schepen van Financiën en Openbaar domein barst alvast van ambitie. “De waterkwaliteit moet verbeteren, zodat er kan gezwommen worden in de reitjes en er een stadsstrand kan gerealiseerd worden. Een gezellige chillzone langs het water, waar Bruggelingen in hun vrije tijd kunnen samenkomen, met houten ligzetels”, droomt Mercedes Van Volcem luidop. “Daarnaast moeten de vesten de mooiste tuinen van Brugge worden, met picknicktafels. En waarom geen permanent, houten wandelpad op het water van de Langerei? Het Katelijnepark kan dan weer opgewaardeerd worden tot vrijetijdseiland, tussen de toekomstige Cactus Club en de jachthaven.”

Meer groen

Meer groen in de binnenstad is voor Mercedes Van Volcem een belangrijk werkpunt. “Een mooi park, een pleintje, een zitbank of een fonteintje maken iedereen gelukkig. Ik wil investeren in die kleine geluksbrengers”, zegt ze. “Meer nog: ik wil de bevolking hierin betrekken. Ik wil de bewoners en de handelaars motiveren om zo veel mogelijk bloembakken op hun vensterbakken te plaatsen. Dat moet het vele beton en de kasseien in onze straten en pleinen opfleuren. Enigszins terecht kreeg ’t Zand de kritiek dat het een lelijke betonnen vlakte is. Om dezelfde reden heb ik de plannen voor de heraanleg van de Katelijnestraat teruggestuurd naar de Dienst Planning, met de vraag om meer groen te integreren in deze straat. Tegelijkertijd laat ik het idee onderzoeken om op diverse pleinen drinkwaterfonteintjes te installeren.”

“Ook mijn idee voor een Brugse versie van La Rambla de bekende wandelpromenade in Barcelona is nog niet opgedoekt”, gaat Mercedes voort. “De Hoefijzerlaan zou kunnen ondertunneld worden tot aan de Bloedput, zodat er een mooie wandelweg naar ’t Zand gecreëerd wordt. Met een extra parking langs de Bevrijdingslaan, ter hoogte van de Metro-site, die via shuttlebusjes bediend wordt. Dat staat in een studie van Vlaams minister Ben Weyts over de R30. We moeten dat dossier in de Vlaamse meerjarenbegroting krijgen.”

Mensen samenbrengen

De kersverse schepen wil gebruik maken van de subsidies die minister Joke Schauvliege ter beschikking stelt om van speelplaatsen in kleuterscholen groene zones te maken. Bovendien zou ze graag enkele tuinen, onder andere die van het Engels klooster en van het Sint-Andreasinstituut, openstellen voor het publiek. Voorts wenst ze een kiosk te plaatsen in het Graaf Visartpark én in elke deelgemeente een hondenloopweide in te richten. Van Volcem is ook van plan om de verjaardagen van een viertal stadsparken, waaronder het Astridpark en het Sebrechtspark, te vieren. “We mogen geen enkele kans laten voorbijgaan om mensen samen te brengen. Ik wil enkele vernieuwende elementen aanbrengen in elk park, het openbaar domein moet symbool staan van genieten en van vernieuwing.”

“Belangrijk is de uitbreiding van het Koning Albertpark, die gekoppeld is aan de uitbreiding van de ondergrondse parking ’t Zand. Het park zal verlengd worden tot aan de site van het VTI en met een voetgangers- en fietsersbrug verbonden worden met het Stationsplein. Of er nog een beeldengroep bij de waterpartij geplaatst zal worden? De stad overweegt om een wedstrijd voor jonge kunstenaars te organiseren.” Maar daar houden de plannen niet op. Van Volcem wil de 2.700straatlantaarns in de binnenstad voorzien van ledverlichting. “Mijn diensten maken een plan op om minder elektriciteit te verbruiken, waarbij de bestaande lampen vervangen worden. Het kost de stad niks: Eandis zal hierin investeren.”

Mercedes Van Volcem wil ook een boomfonds oprichten. “Telkens als een boom om een of andere reden gekapt wordt, moet er dankzij dit fonds elders een boom geplant worden. Overigens wil ik mijn diensten aanzetten om meer te communiceren over boomverjonging. Een betere communicatie voorkomt ergernis of misverstanden.” Zeebrugge

Mercedes Van Volcem staat tot slot te popelen om twee heikele dossiers op te lossen: de heraanleg van de Sint-Jorisstraat en de leefbaarheid van Zeebrugge. “Maar elementen buiten onze wil om vragen nog wat geduld”, bekent ze. “Wat de Sint- Jorisstraat betreft, is het wachten op een akkoord met De Lijn omtrent nieuwe busroutes. Ik heb er goede hoop op dat dit er snel komt, omdat de regio’s nu eigen streekvervoerplannen kunnen uittekenen. Voor Zeebrugge is het wachten op de definitieve goedkeuring van de nieuwe sluis. Het is moeilijk om in Zeebrugge te investeren, zolang er hierover geen duidelijkheid is. Misschien kunnen we wel al starten met een opwaardering van de strandwijk.”

Van Volcem vraagt naar impact van de aangespoelde paraffine aan de Belgische kust.

8 jan

Hoeveelheden paraffine (vergelijkbaar met kaarsvet) spoelden aan in diverse kustgemeenten. Lokaal ging men reeds over tot de opruiming van de stranden. Aangezien deze substanties een impact kunnen hebben op ons leefmilieu en dieren kunnen vergiftigen vraagt Mercedes Van Volcem aan de ministers van Leefmilieu (Schauvliege) en Dierenwelzijn (Weyts) de zaak sterk op te volgen.

Van Volcem volgt dit incident op en diende als Vlaams volksvertegenwoordiger volgende vraag in het Vlaams Parlement in:


Schriftelijke vraag aan minister Schauvliege en minister Weyts

                                                                         Brussel, 8 januari ’19


Paraffine aan de Belgische kust

Van Bredenen tot Zeebrugge spoelen dit weekend duizenden stukjes paraffine aan langs de kustlijn. Waarschijnlijk moet een schip dit geloosd hebben of verloren zijn. Bevoegde instanties zijn bezig de dader op te sporen.

En de kustgemeenten zijn met man en macht aan de slag om het spul te verwijderen. Want paraffine is sterk giftig voor dieren, wanneer het opgegeten wordt.

Omdat paraffine een derivaat van stookolie is brokkelt het af en blijft het kleven. Daarom is het niet mogelijk het machinaal op te ruimen. De technische diensten van de getroffen gemeenten dienen dan ook het opruimwerk manueel uit te voeren.

Vragen aan de minister:

  • Welke impact kunnen we op ons leefmilieu verwachten door het aanspoelen van de paraffinedelen op onze stranden?
  • Welke dieren komen in gevaar aan de kust door het in aanraking komen met de deeltjes?
  • Welke acties worden ondernomen om dierenslachtoffers te vermijden?
  • Is er reeds melding gemaakt van gekwetste of gestorven dieren ten gevolge van dit incident?
  • Gaat er vanuit de Vlaamse overheid actie ondernomen worden om de kustgemeenten te helpen bij de (coördinatie van) de opruiming van de paraffinedeeltjes?
  • Heeft men reeds contact gehad met de federale overheid omtrent de opsporing van de daders? En wat is daar de stand van zaken?

Van Volcem (Open Vld) legt eed af als schepen van financiën en openbaar domein

7 jan

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) legt vanavond haar eed af als Brugs schepen van financiën, openbaar domein, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.

“Het is een grote verantwoordelijkheid om de stadsfinanciën te beheren. Eigenlijk ben je architect en boekhouder tegelijk. Je zet de financiële lijnen uit in overleg met elke schepen. Ik wil Brugge financieel gezond houden. We houden de exploitatiekosten onder controle en focussen op investeringen die onze stad aantrekkelijker en duurzamer maken. Het geld is en keuzes maken.”

“Ook het openbaar domein is van groot belang in Brugge. Onze stad ontvangt veel toeristen. Ik wil de leefbaarheid garanderen voor de inwoners. Hier kan het openbaar domein een belangrijke rol in spelen.”

(meer…)

Vanaf dit jaar – drie in plaats van twee maanden huurwaarborg

3 jan

BRUSSEL 27/12 07:11 (BELGA)
Wie een woning wil huren, zal vanaf 2019 niet langer maximaal twee, maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat armere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er tegelijk een renteloze en anonieme huurwaarborglening. Dat zijn enkele punten in het Vlaams Huurdedecreet dat ingaat op 1 januari 2019. Er loopt een campagne op radio en sociale media om de nieuwe regels bekend te maken.

Het nieuwe huurdecreet is de bundeling van spelregels tussen huurders en verhuurders. Sinds de zesde staatshervorming is die bevoegdheid naar de gewesten overgeheveld. Het nieuwe decreet moet de belangen van huurders en verhuurders verzoenen. Zo rekent de huurder bijvoorbeeld op een bepaalde woonzekerheid, en wil de verhuurder van zijn kant graag een behoorlijk rendement.

Na een felle discussie, ook binnen de meerderheid, over de verhoogde huurwaarborg, werd een huurwaarborglening aan het decreet toegevoegd. “De huurwaarborglening is een anonieme en renteloze lening voor huurders en een instrument dat hen toelaat een huurovereenkomst af te sluiten met een private verhuurder en dus hun toegang tot de private huurmarkt bevordert”, legt bevoegd minister Liesbeth Homans uit. De lening zal aangevraagd kunnen worden bij het Vlaams Woningfonds. De huurder moet de lening op twee jaar terugbetalen, al is die termijn met zes maanden verlengbaar. De aanvrager moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag hij geen onroerende goederen bezitten en moet hij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur.

Het nieuwe decreet bevat voorts eten en drinken voor zowel huurders als verhuurders. Zo kan de verhuurder de huurprijs enkel indexeren, behalve wanneer hij energiebesparende investeringen doet, worden verhuurders aangezet om woningen energiezuiniger te maken en gebruikskosten, zoals de kosten voor een lift of het onderhoud van gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder.

Verder blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven wel mogelijk, maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder. En wanneer een woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan de huurder de huurovereenkomst nietig laten verklaren en kan hij de terugbetaling van huurgelden eisen.

Het decreet regelt ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en de regels zijn ook aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Zo zijn er een aantal specifieke bepalingen rond medehuur opgenomen (bv. regelingen bij scheidingen, nieuwe samenwonende partners, samenwonen met vrienden, …). Dat zijn zaken die ontbraken in de vroegere federale huurwetgeving.

Nieuw op 1 januari – OCMW’s geïntegreerd in gemeenten

3 jan

BRUSSEL 27/12 07:11 (BELGA)
De OCMW’s worden op 1 januari geïntegreerd in de gemeenten. Het Vlaamse decreet Lokaal Bestuur dat die integratie regelt, voorziet ook strengere regels voor intercommunales. De invoering van dit decreet loopt samen met de nieuwe gemeentebesturen, die op 1 januari van start gaan.

Het decreet Lokaal Bestuur integreert en vervangt drie bestaande decreten: het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking.

Door de integratie van de OCMW’s in de gemeenten zit het sociale beleid niet langer in een aparte structuur. Er komt één raad (gemeenteraad = OCMW-raad) die de strategische beleidslijnen zal vastleggen in één strategisch meerjarenplan. De integratie moet leiden tot een betere dienstverlening en tot een geïntegreerd lokaal sociaal beleid en is geen besparingsoefening, benadrukt bevoegd minister Liesbeth Homans.

Het decreet legt ook de strengere regels voor intergemeentelijke samenwerkingen en hun onderliggende structuren vast. Zo worden de presentiegelden in alle afgeleide structuren voor lokale mandatarissen beperkt tot 205 euro per vergadering. Bij het berekenen van het salarisplafond zal er niet enkel meer rekening gehouden worden met de effectieve zitpenningen, maar zullen ook alle andere, bijkomende vergoedingen in rekening gebracht worden.

Verder komt er bij de intergemeentelijke samenwerkingen een plafond op het aantal bestuurders in de raden van bestuur. Die raden zullen voortaan maar maximaal 15 bestuursleden mogen tellen. Bestaande raden van besturen die kleiner zijn dan dit aantal, kunnen het aantal mandaten ook niet meer verhogen.

Tenslotte wordt de minister-presidentnorm veralgemeend opgelegd aan de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dat betekent concreet dat legale en extralegale vergoedingen nooit boven de totaalsom van vergoedingen van de minister-president kunnen liggen.