Aankoop metro voor nieuwe brandweerkazerne

11 mei

De brandweer op het Brugs grondgebied is op vandaag gehuisvest in twee kazernes.

De kazerne Walwein of ‘de voorpost’ bevindt zich langs de Walweinstraat nabij het centrum van de stad. Dit gebouw was ooit een volwaardige brandweerkazerne, maar wordt al jaren gedeeld met de stedelijke ruim- en reinigingsdienst. Het gebouw is ondertussen 56 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De kazerne Herdersbrug of ‘hoofwacht’ bevindt zich sinds 1986 in Dudzele en is dus ook al 35 jaar oud.

Eind de jaren 1970 had het toenmalige stadsbestuur grootse plannen met de brandweer. Het autonoom brandweerkorps van Zeebrugge zou opgegeven worden en de Stad zou met hulp van federale overheidssteun een nieuwe kazerne bouwen tussen de haven en het stadscentrum. Die kazerne kwam er in Dudzele en was lange tijd het enige gebouw in de zeer landelijke regio. De nieuwe kazerne moest het hoofd bieden aan mogelijke crisissituaties in de haven, maar ook blijven ingrijpen in het stadscentrum en de omliggende gemeenten. Nog voor de opening van de nieuwe kazerne in Dudzele besliste het stadsbestuur om de kazerne Walwein toch open te houden. De afstand naar het stadscentrum was immers te groot en er zou kostbare tijd verloren gaan bij potentiële noodsituaties.


De kazerne Walwein werd toen nog bemand met een beperkte bezetting van vier personen en had geen ladderwagen. Deze bezetting is ondertussen verdubbeld.

Lange tijd werd het werk verdeeld tussen beide kazernes tot de wet Civiele Veiligheid uit 2007 hier een einde aan maakte. De noodcentrales werden verplicht om steeds het dichtstbijzijnde brandweerkorps te alarmeren. De kazerne in Dudzele raakte stilaan geïsoleerd. De haven werd sinds dan bediend door de brandweerposten Blankenberge en Knokke-Heist. Voor tussenkomsten in de stad en de randgemeente werd steeds de voorpost gealarmeerd.

In 2015 werd de brandweer hervormd. De twee kazernes werden toegevoegd aan de Hulpverleningszone 1 (regio Brugge – Oostende). Uit de risicoanalyse van de hulpverleningszone bleek dat de voorpost het meeste interventies afwerkte binnen de zone, maar beschikte over de kleinste en minst uitgeruste kazerne. Het rapport van de kazerne Herdersbrug was net andersom. De grootste kazerne in de zone werd het minst gealarmeerd. Stof tot nadenken en zo werd al snel in de richting  van de samenvoeging van beide kazernes op een centrale locatie gedacht.

Nieuwe locatie: site Dirk Martensstraat

De zoektocht naar een nieuwe locatie was geen sinecure. Een brandweerkazerne moet centraal gelegen zijn en aansluiten op belangrijke invalswegen. Dat zijn ook de criteria die veel andere organisaties en bedrijven hanteren voor de keuze van een locatie. De site in de Dirk Martensstraat is bijzonder geschikt. Er zal werk gemaakt worden van een rechtstreekse aansluiting op de Bevrijdingslaan, de invalsweg tot het stadscentrum. Via de N31 kan de haven ook vrij snel bereikt worden. De kazerne zal gelegen zijn op het snijpunt van de noord-zuid as (N31) en de stadsring (R30) waardoor een vrij ruime regio binnen een recordtijd kan bereikt worden door de hulpdiensten. De ligging nabij het AZ-St-Jan zorgt ervoor dat de ziekenwagens sneller terug in de kazerne zijn waardoor de inzetbaarheid aanzienlijk zal verhogen.

De site is ook vlot bereikbaar met de fiets, de wagen, de bus en ligt nabij het station.

Zowel voor de inwoners van de stad, de inwoners van de naburige gemeenten als het brandweerpersoneel is het een goede beslissing om de brandweer op deze locatie onder te brengen. Voor de bediening van Damme wordt momenteel aan een alternatieve oplossing gewerkt.

Aankoopprocedure

Na lange onderhandelingen met de mensen van de Metro/Makro groep die wensten te verkopen per opbod en de hoogste prijs wensten te behalen, stootte de Stad op zijn grenzen omdat de stad ook gebonden is aan regels bij aankopen en het schattingsverslag daarbij de leidraad is. De Stad voorziet immers geen ontwikkeling in kantoren noch in KMO-zones maar in een brandweerzone wat van prioritair belang is voor de veiligheid van haar inwoners en zone. Via een samenwerking met een derde kreeg Stad Brugge toch de kans om de zone noodzakelijk voor de brandweer te kunnen kopen. Stad Brugge koopt het ene deel aan de geschatte prijs en de andere koper koopt de rest aan hogere prijs omdat hij andere zaken zal realiseren.

Aankoopprocedure

Schepen van Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Zo konden we een overeenkomst sluiten voor de aankoop van de grond langs de Dirk Martensstraat 4. Met deze strategische aankoop van circa 2,4 miljoen euro zetten we een essentiële stap voor de verbetering van de werking en de dienstverlening van de Hulpverleningszone 1. De Hulpverleningszone krijgt een perfecte locatie ter beschikking met een oppervlakte van 10.000 m². De nieuwe brandweerkazerne wordt door het stadsbestuur ter beschikking gesteld aan de Hulpverleningszone 1.  De grond is schaars en ik ben tevreden dat dit is gelukt.”

Ontwerp

De bouw van een nieuwe kazerne wordt geraamd op 20 miljoen euro. Het ontwerpteam zal hoofdzakelijk inzetten op duurzaamheid, automatisatie, energie-efficiëntie en innovatie. We zijn tevreden met deze minnelijke overeenkomst waarmee we vooruitgang maken in het vormgeven en organiseren van de hulpverlening in de ruime Brugse Regio.

“We creëren eindelijk perspectief om de werking van de hulpverleningszone 1 op Brugs grondgebied te reorganiseren en efficiënter te maken. Het is een unieke kans, deze locatie voldoet aan alle noden van een hulpverleningszone. In ieder geval beter dan de huidige locaties langs de Walwein en de Pathoekeweg. Na het bouwen van een nieuwe kazerne en de ingebruikname kan worden overgegaan tot herbestemming van de site Walwein en eventueel ook de site langs de Pathoekeweg die meer dan drie hectare is. Met een herbestemming kunnen de inkomsten de uitgaven compenseren. Geïnteresseerden kunnen zich al melden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Strategisch

De Stad deed al een aantal strategische aankopen in deze legislatuur: uitbreiding Veltembos- en park in Sint-Kruis, de site De lijn in Assebroek, 6,8 hectare aan de Sint-Pietersplas, 27 hectare in Male en de site op de Boninvest om de Vesten uit te breiden. 

Nestkasten voor de gierzwaluw in historisch hart van Brugge

10 mei

BRUGGE -De gierzwaluwen zijn terug in ’t land en beginnen volop uit te kijken naar nestgelegenheid. “Als stad hebben we een hart voor deze zwaluwen, daarom breiden we het aanbod van de nestkastjes in onze historische stad verder uit. We hebben niet alleen de toelagen, we zijn ook actief op zoek naar bestaande nestjes of geschikte locaties voor het plaatsen van kunstnesten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De sterke afname in aantal zwaluwen sinds de jaren ’60 zorgde voor grote bezorgdheid. Er werden veel initiatieven op touw gezet om te zorgen voor een bredere kennis en bescherming van alle soorten. “In Brugge houden we van de zwaluw. De vogels zelf zijn een fenomeen door hun wonderlijke levensstijl.In 2005 kwam een actieplan in voege om enerzijds geschikte nestplaatsen te voorzien en anderzijds bestaande nestplaatsen te behouden. Om dit te realiseren werd een samenwerking opgezet met Mergus, de vogelwerkgroep van Natuurpunt en de stedelijke groendienst. Met succes: in de afgelopen 16 jaar bleven honderden nestplaatsen behouden en gecreëerd: een vruchtbare samenwerking dus”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Werkpunt

Schepen van Volcem: “Het blijft een werkpunt om voldoende geschikte nestplaatsen te behouden of te creëren, vooral voor de gierzwaluw. Ik help graag bij de zoektocht naar nieuwe adressen. Meneer Maes van het Huis Perez de Melvenda contacteerde mij in de hoop opnieuw een zwanennest te bekomen aan de Rozenhoedkaai, waar volgens een oude gravure altijd zwanen nestelden. Tegelijkertijd overtuigde ik hem om alsook een nestkastje te voorzien.”

Ondertussen werd voor de zwanen naast de brug nestmateriaal voorzien en zijn twee nestkasten voor gierzwaluwen achter de luiken opgehangen. “Het is nu hopen dat de dieren snel de weg vinden naar hun nieuwe nestje. We trekken ze aan door het afspelen van geluiden van soortgenoten. Zwaluwen zijn maar kort in het land. Ze komen begin mei aan en vertrekken begin augustus al opnieuw naar de Sahel. Hun verblijf is een belangrijk moment gezien ze naar hier vliegen om te broeden. Daarom blijft het belangrijk dat we voldoende nestmogelijkheden aanbieden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Natuur in het historische hart van Brugge

De gierzwaluw is een dankbare gast. Het grootste deel van zijn leven brengt hij vliegend door. Zelfs slapen doen ze in de lucht. “De natuur een plaatsje kunnen geven in het historische hart van de stad is natuurlijk fantastisch”, zegt Van Volcem. “ Daarom ook de premie voor wie zwaluwnestjes aan z’n woning of gebouw hangt.”

Premie voor goede zorg

Mensen die één of meerdere  natuurlijke zwaluwnestjes aan hun huis of in hun gebouwen hebben, komen in aanmerking voor een premie voor goede zorg. Dit bedrag varieert tussen de € 25 à 100 per jaar naargelang het aantal nestjes. We noteren tussen de 100 en de 150 aanvragen per jaar. “Vorig jaar keerden we 102 premies uit. Goed voor een bedrag van €4.375. Aanvragers krijgen hierbij steeds een bezoekje van de vrijwilligers van Mergus, de vogelwerkgroep van Natuurpunt.  Met een premie voor de goede zorg kunnen we de gemaakte nestkastjes beschermen.”

Doe je ook mee?

Wil je zelf ook je hart voor zwaluwen laten spreken? Op de website van de stad https://www.brugge.be/toelage-voor-zwaluwnesten vind je het volledige reglement. Ook je aanvraag indienen kan online.

Nestkasten voor de gierzwaluw in het historisch hart van Brugge

Brugse bebloemingsactie: 108.663 bloemen voor 186 buurtcomités

8 mei

BRUGGE – De Bruggelingen fleuren hun stad op met in totaal 108.663 rode, roze en witte geraniums en petunia’s in wit, licht roze en paars. De bebloemingsactie van de stad kent dit jaar een ongekend succes met een verdriedubbeling van het aantal bloemetjes sinds 2018 (36000) . “186 buurtcomités doen mee aan de actie, goed voor maar liefst 52.511 geraniums en 56.152 petunia’s in de Brugse straten. Vorig jaar stond de teller op 45.000 stuks, dus meer dan een verdubbeling tegenover 2020. 8600 huizen fleuren op met bloemetjes op de vensterbank. Het enthousiasme om bloemetjes buiten te zetten is alleen maar gegroeid. Bloemen zien wekt natuurlijk alleen maar enthousiasme om zelf bloemetjes buiten te zetten”, klinkt het bij de enthousiaste Brugse schepen Mercedes Van Volcem. Deelgemeente Assebroek (28.370 bloemen) en Brugge centrum (20.304 bloemen) worden het meest bebloemd.

“Als er één iets is dat we geleerd hebben in deze lockdowntijd dan is dat ons optrekken aan iets positiefs. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. We spreken ondertussen over 108.663 bloemen: dat is niet weinig. Ieder bloemetje in de straat maakt het verschil, een opfleuring van de dag”, klinkt het bij Van Volcem. Bloemen zetten op je vensterbank is leuk voor jezelf maar je zet letterlijk ook de bekende en onbekende voorbijganger in de bloemen.  In sombere tijden kan een bloemetje of elk gebaar dat iemand kan opfleuren tellen”. Het bewijst dat Brugge een warme stad is en dat veel mensen oog hebben voor hun omgeving en mensen in de straat”.

Dit jaar konden mensen met vier uit de straat, los van een buurtcomité (want die is er niet overal) inschrijven voor hun straat.  Dat is heel positief want je ziet dat mensen ook van spontane acties houden en graag vlug samen beslissen iets te doen.  Er waren 291 aanvragen en dat is merkelijk veel meer dan vorig jaar.  Vorig jaar waren er 62 buurtcomités die een aanvraag deden. 

De buurtcomités moeten inventief zijn met de restricties die er momenteel zijn. Zo werd er opgeroepen via Facebook, online en manuele bedeling”, klinkt het bij de schepen, “Het doet me plezier dat dit bebloemingsinitiatief zo’n warme respons krijgt van de Bruggelingen.”  

 “De bebloemingsactie is een samenwerking tussen de vrijwilligerscentrale van Stad Brugge en de medewerkers van Openbaar domein. Die schrokken wel even bij de aantallen van  de bloemen. Zij stellen alles in het werk om de aankoop en verdeling rond te krijgen.  We hadden gehoopt op een 60.000 bloemen, maar het worden er veel meer. Onze gedreven medewerkers zullen ook dit jaar alles tot een goed eind brengen. Zij verdienen mijn lof voor hun inzet”, stelt Van Volcem. We hebben dan ook dubbel zoveel bloemen moeten bij bestellen, maar het college keurde dat met plezier goed.

Praktisch

Door de blijvende nationale en lokale Corona-maatregelen die van kracht zijn, worden de bloemen op vaste momenten geleverd aan de verschillende comités vanaf 800 stuks. Kleinere bestellingen tot 250 stuks kunnen op daarvoor voorziene tijdstippen afgehaald worden in de serres van de Groendienst. ( Adres: Buiten de Smedenpoort  2). Middelgrote bestellingen tussen 251 en 799 stuks worden door stadsmedewerkers op zaterdag 8 mei bij de buurten geleverd.

Vergelijking bebloeming 2020 – 2021

De stijging in aantal zijn de absolute cijfers. 2020 tegenover 2021 geeft weer hoeveel keer meer de deelgemeente bloemen besteld heeft. Dudzele bestelde wel tot ruim 10 keer meer bloemen tegenover 2020. Assebroek dan weer bestelde in aantal (+19.198) het meeste van de deelgemeenten bij.

Opmerkelijk: De petunia’s (56.152)  waren dit jaar meer in trek dan de geraniums (52.511). Sedert 2020 kunnen de Bruggelingen voor petunia’s kiezen. Hiervoor zijn er drie kleuren in het aanbod opgenomen: paars, roze en wit.

DeelgemeenteBloemen 2020Bloemen 2021Stijging in aantal2021 tegenover 2020
Assebroek9.17228.370+19.198X 3,09
Centrum4.81420.304+15.490X 4,21
Dudzele2602.751+2.491X 10,58
Koolkerke     2.410+2.410Geen cijfers 2020
Lissewege3.6874.488+801X 1,2 (+21%)
Sint-Andries5.17717.244+12.067X 3,33
Sint-Jozef1.829      3.234+1.405X 1,77
Sint-Kruis2.2169.615  +7.399X 4,34
Sint-Michiels4.3778.387+4.010X 1,91
Sint-Pieters5.2613.970-1.291– 25 %
Zeebrugge en Zwankendamme3.3207.890  +4570X 2,38
Totaal40.133108.663+68.530X 2,70

Uitgebreid overzicht 2021

DeelgemeenteAantal bloemen per deelgemeenteHuizen        Buurten        Buurtcomité met meeste bloemenAantal bloemen buurtcomité
Assebroek28.3702.775  58  Het Schuurke vzw2.640  
Centrum20.3041.438  39  Christus Koning2.880
Dudzele2.751151    2    Feestcomité2.471
Koolkerke       2.410134    7    Buurtwerking Koolkerke1.050
Lissewege4.488231  1  Lissewege Leeft4.488
Sint-Andries17.2441.302    35    Sanderkwartier2.262
Sint-Jozef        3.234    220      1      De Garve3.234
Sint-Kruis9.615  796  19  Male Solidair2.270
Sint-Michiels8.387784  21  Emiel Speelt1.105
Sint-Pieters3.970207    2    ‘t Meulentje bewonerswerking2.360
Zeebrugge en Zwankendamme7.890  584  1  Tuinhier7.890
Totaal108.6638.622    186    //

Leukste wandelstraatje is klaar voor winkelen en terrasjes

7 mei

Zaterdag kunnen we eindelijk terug genieten van de Brugse terrassen. De heropening wordt in de Sint-Amandsstraat extra bijzonder. We konden geen betere timing wensen. Met een volledig nieuwe straat kunnen de terrassen uitgestald worden en de horecazaken hun klanten verwelkomen”, zegt schepen Van Volcem.

BRUGGE- De werken in de Sint-Amandstraat zijn vanavond af. “Net op tijd voor de dag waar iedereen naar uitziet”, zegt Van Volcem Mercedes (Open VLD). De knusse wandelstraat (een van de weinige wandelstraten) in het hart van de stad zit volledig in het nieuw. Het bestaande slechte wegdek met stukken asfalt die er heel onaantrekkelijk bij lag werd in 2021 aangepakt.  “Omdat het een populaire straat is met veel terrassen en horecazaken werd deze straat steeds uitgesteld.  In 2020 pakten we de Breydelstraat aan en de Garre en de Blinde Ezelstraat en in de winter van 2021 werd de Sint-Amandstraat aangepakt.   De aanpak van de straat werd reeds lang beloofd, maar dergelijke werken zijn niet populair maar moeten eens gebeuren”, zegt Van Volcem.  Totale kostprijs van de werken bedraagt 85.000 euro.

Fasering niet zonder slag of stoot

Op 4 januari 2021 zijn de werken gestart door de openbare nutsmaatschappijen. De werken werden in twee fases uitgevoerd. In fase 1 werden de bestaande leidingen door de nutsmaatschappijen aangepast. Deze voorbereiding wordt ook vaak onderschat omdat men vaak op verrassingen onder de grond stoot.  Zo werd op het plein ook een kapel gevonden met een grafzerk toen men een drinkwaterfontein wou aansluiten.  De werken dienden stilgelegd om de archeologen hun werk te kunnen laten doen.  Zo schuifden de werken op.  De werken hadden moeten klaar zijn op 9 april.  Doordat er drie weken vertraging ontstond door de archeologievondst en een week de werken stil lagen door het bouwverlof in de Paasvakantie, zijn de werken een maand later af.

In fase 2 de herbestrating vanaf de Korte Zilverstraat tot aan de Markt. “Het was een gehele coördinatie.”

Er werd even gevreesd dat 8 mei niet zou gehaald worden. Maar de stad stelde alles in het werk om dit mogelijk te maken, zegt Van Volcem.  De aannemers waren bijzonder constructief en de laatste week liet men nog een ploeg komen van een ander werf.  Er werd ook op twee zaterdagen doorgewerkt (wat uitzonderlijk is).  

“Het resultaat mag gezien worden”, stelt Van Volcem.  De straat is af, de laatste kasseien worden vandaag nog gelegd.  De kasseien zijn in waaiervorm op het plein met witte marmeren stenen en dat is geen sinecure en vakmanschap.  

Terrasjes in het pittoresk straatje met mooie bomen

Het einde van de werken valt perfect samen met de heropening van de terrassen. “Zaterdag kunnen we eindelijk terug genieten van de Brugse terrassen. De heropening wordt in de Sint-Amandsstraat extra bijzonder. We konden geen betere timing wensen. Met een volledig nieuwe straat kunnen de terrassen uitgestald worden en de horecazaken hun klanten verwelkomen”, zegt schepen Van Volcem. “De straat is uniek in de binnenstad want in het straatje staan ook mooie hoge bomen. Belangrijk ook in dagen waarin het heel warm is. De nieuwe kasseien in patroon, de bomen en het vernieuwde meubilair geven de straat alle glorie”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

De hernieuwingswerken gingen gepaard met een aantal aanpassingen. De fietsenstallingen rond de boom maken plaats voor fietsnietjes. De bestaande metalen banken werden vervangen door drie typisch Brugse zitbanken met zwanenhals. Ook aan extra groen is gedacht. “De huidige boomroosters werden verwijderd en vervangen door plantvakken. Met deze aanpassing kan het regenwater voldoende in de bodem sijpelen. Ook een drinkwaterfontein werd aan het vernieuwde straat toegevoegd”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Veiliger oversteken aan kruispunt Dudzeelse Steenweg met Kruisabelestraat: één week werken

6 mei

 
BRUGGE
De tweede helft van mei werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op de Dudzeelse Steenweg (N376) ter hoogte van de Kruisabelestraat. De verkeerseilanden aan de oversteken worden aangepast, zodat fietsers en voetgangers er veiliger kunnen oversteken. De werken starten op maandag 17 mei en duren ongeveer een week.  
Bredere middengeleiders

Op het kruispunt van de Dudzeelse Steenweg met de Kruisabelestraat liggen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Momenteel liggen er al twee verkeerseilanden (middengeleiders) zodat u in twee bewegingen veilig kan oversteken. Om de veiligheid nog te verhogen, worden de middengeleiders iets breder gemaakt. Die zorgen ervoor dat het autoverkeer automatisch vertraagt ter hoogte van het kruispunt.

Beurtelings verkeer

Voor fietsers is er geen hinder tijdens de werken: het dubbelrichtingsfietspad langs de Dudzeelse Steenweg blijft altijd toegankelijk. Tijdens het grootste deel van de werken kan ook het autoverkeer op de Dudzeelse Steenweg gewoon in beide richtingen doorrijden. Ter hoogte van de werken komen tijdelijke verkeerslichten, zodat het verkeer beurtelings langs de werf kan. De oostelijke aansluiting met de Kruisabelestraat wordt wel afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Ronselarestraat. 

Werfzone één nacht volledig afgesloten

Als laatste stap van de werken wordt er gedurende één nacht een nieuwe asfaltlaag aangelegd op het kruispunt. Gedurende die nacht wordt tussen 22u00 ‘s avonds en 6u00 ‘s ochtends de Dudzeelse Steenweg ter hoogte van het kruispunt volledig afgesloten voor het verkeer. Autoverkeer tussen Brugge en Dudzele moet in beide richtingen omrijden via het kanaal (de Lodewijk Coiseaukaai). 

Actuele informatie over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/brugge.
 

Update werken Katelijnestraat: Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid, Kastanjeboomstraat en omgeving

6 mei

We geven u graag een stand van zaken van de werkzaamheden in uw buurt. Meer specifiek over de realisatie van het pompstation aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het archeologisch onderzoek en de heraanleg van het resterende deel van de Katelijnestraat. Dit alles ter hoogte van de Mariabrug.

 • Op 17 mei start het archeologisch onderzoek op het pleintje aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hoelang dit onderzoek zal duren, zal blijken eens het onderzoek een paar weken loopt. De duur van dit onderzoek bepaalt wanneer de werkzaamheden aan het pompstation weer kunnen opstarten.
 • Ondertussen worden de werkzaamheden in de zone tussen de Mariabrug en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid verder gezet. Tegen midden juni moet deze zone weer vlotter toegankelijk worden.
 • Op 1 juni gaat het kruispunt Katelijnestraat/Kastanjeboomstraat open voor het verkeer en geldt er opnieuw éénrichtingsverkeer in de Katelijnestraat, tussen het Ankerplein en de Mariabrug, voor het plaatselijk verkeer. De rijrichting in de Kastanjeboomstraat wordt tijdelijk (tot 17 juli) omgekeerd zodat het plaatselijk verkeer van de Katelijnestraat kan wegrijden via de Kastanjeboomstraat, richting Groeninge.
 • Op 17 juli is er weer verkeer mogelijk over de Mariabrug.
 • Tot 17 juli blijft de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid enkel bereikbaar te voet of met de fiets. De nabijgelegen garages of autostaanplaatsen zijn niet bereikbaar.

Timing

We doen er alles aan om deze timing aan te houden maar onvoorziene omstandigheden kunnen de planning in de war sturen. Wij brengen u zeker op de hoogte van zodra meer informatie beschikbaar is.

Meer info bij verkeersproblemen

Politie –  050 44 88 65 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Stad Brugge zet ’t Zand in de bloemetjes

5 mei

“Een stukje extra groen: daar wordt iedereen toch gelukkiger van?”, klinkt het bij schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE –  De Stad Brugge maakt werk van een groene stad. Nu we eindelijk weer mogen genieten van de Brugse terrassen dit weekend, zal dat op ’t Zand zijn in drie fel gekleurde en opgefleurde fietstunnels. De fietspassages worden er gedecoreerd met maar liefst 2.326 bloemen in 104 bloembakken. “’t Zand zal prachtig stralen in extra kleur op het eerste terrasje sinds lang. Het maakt het nog dat tikkeltje specialer. Iedereen wordt letterlijk in de bloemetjes gezet voor het volhouden: nu kan het ontspannen beginnen. Een stukje extra groen: daar wordt iedereen toch gelukkiger van?”, klinkt het bij de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

De 2.326 kleurrijke bloemen worden over 104 bloembakken verspreid. Dat zijn er 44 meer dan vorig jaar. “De bloemen werden ook dit jaar gekweekt in onze serres. Daar krijgen ze de beste zorgen. Het team van Openbaar Domein heeft kennis van zaken en zorgt voor prachtige mengelingen in de bloembakken. Vanop de fiets zal het genieten zijn van een kleurrijk zicht”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Vergroening

Niet enkel de fietsentunnels en het concertgebouw worden vergroend. Zo krijgen de verlichtingspalen op het plein gezelschap van hanging baskets en worden er 41 groene boomperkjes op het ’t Zand ingericht. “Met de inspanningen die we leveren wordt het grootste plein van Brugge groener, gezelliger en aantrekkelijker. Leefbaarheid en vergroening zijn een prioriteit van ons stadsbestuur. Mooi ingeklede pleinen zijn belangrijk. Met een groene touch geven we het plein een frisse uitstraling en maken we de mensen gelukkig”, sluit de Brugse schepen Van Volcem af.

40 aangepaste picknicktafels op 24 plaatsen maken openbaar domein nog toegankelijker voor rolstoelgebruikers

29 apr

“De uitrol van de rolstoelpicknicktafels is een positief signaal naar de kwetsbare groepen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Stad Brugge plaatst 40 rolstoelpicknicktafels op het openbaar domein. “Zodra we de zon zien willen we naar buiten. Als schepen van Openbaar Domein wil ik het openbaar domein inrichten zodat het ook toegankelijk is voor al haar gebruikers. Daarom plaatsen we 40 rolstoelpicknicktafels”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De totale kostprijs bedraagt 9.600 euro.

Met de 40 rolstoelbanken schuift de Stad maximale toegankelijkheid naar voor. “We investeren fors in ons openbaar domein zodat alle gebruikers ervan kunnen genieten. Zo leggen we pleintjes aan voor de kinderen, vernieuwen we de wegenis, creëren we ontmoetingsruimtes…  De uitrol van de rolstoelpicknicktafels is een positief signaal naar de kwetsbare groepen. Ook hen willen we de kans geven om ons openbaar domein te ontdekken en ervan te genieten. We zetten nu 18 tafels uit en voorzien nog een bijkomende bestelling. In totaal zullen er 40 zijn, verspreid over de binnenstad en deelgemeenten”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

Oplossingsgericht

De rolstoelpicknicktafels verschillen niet zoveel van de originele en bieden tal van voordelen. “Met de aangepaste picknicktafels zitten zowel de rolstoelgebruikers als de niet-rolstoelgebruikers op dezelfde ooghoogte. Dit geeft het nodige comfort. Met een verlengd tafelblad kunnen rolstoelgebruikers vlot onder de tafel door rijden om plaats te nemen. Zeer praktisch dus om in gezelschap volop te genieten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Praktisch

Concreet worden de picknicktafels op een rolstoeltoegankelijke ondergrond geplaatst. Ook de weg er naar toe zal aan de nodige toegankelijkheidsvereisten voldoen. “Op die manier kunnen rolstoelgebruikers vlot gebruikmaken van deze genietplekjes op ons openbaar domein. We rekenen op onze burgers om bij deze tafels voorrang te geven aan onze rolstoelgebruikers”, zegt schepen Van Volcem.

Bijlage

 1. Waar worden ze geplaatst?
 • Centrum : 10 stuks verspreid over 10 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaats tegen 30/04
 Buiten de Smedenvest11
 Baron Ruzettepark11
 Kruisvest nabij Potterierei1 
 Kruisvest nabij Sint-Janshuismolen1 
 Kazernevest nabij Conzettbrug11
 Graaf Visartpark11
 Koningin Astridpark (speelplein)11
 SNT-1 
 Sebrechts1 
 Huis van de Bruggeling (groenstrook)1 
 TOTAAL105
 • West-Brugge:  10 stuks in Sint-Andries en Sint-Michiels verspreid over 8 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaatst tegen 30/04
11.Peter Benoitlaan22
12.Koude Keuken21
13.Jan Breydelpark1 
14.Albert Dyserynckpark11
15Speelplein Hertogenstraat1 
16.Park Les acacia’s11
17.Binnenhof1 
18.Molewiekstraat West ( in parkzone)1 
 TOTAAL105
 • Brugge Oost : Sint -Kruis en Assebroek : 10 stuks verspreid over 3 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaatst tegen 30/04
19.De Zorghe, Moerkerkse Steenweg21
20.Veltem, Sint-Kruis42
21.Katelijnepark, Assebroek41
 TOTAAL104
 • Noord-Brugge : 10 stuks verspreid over 3 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaatst tegen 30/04
22.Zeebrugge: zeedijk22
23.Zeebrugge: marktplein11
24.Zeebrugge: Venetiëstraat11
 Nog te verdelen6 
 TOTAAL104

Katelijnestraat: openstelling voor het verkeer tot aan de Mariabrug

29 apr

De Arsenaal- en de Katelijnestraat kregen nieuwe nutsleidingen en rioleringen. Alle wegbedekkingen steken in een nieuw kleedje. De werkzaamheden startten midden augustus 2019 en worden eind april afgerond met uitzondering van de zone tussen de Kastanjeboomstraat en de Mariabrug.

Vanaf woensdag 28 april 2021 is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat, vanaf de Katelijnepoort tot aan de Kastanjeboomstraat (kruispunt niet inbegrepen). De handelszaken in deze zone zijn weer vlot bereikbaar. Tussen de Kastanjeboomstraat en het Ankerplein is er tijdelijk plaatselijk verkeer in beide rijrichtingen toegelaten. Het verkeer van de Nieuwe Gentweg kan opnieuw naar de Oude Gentweg rijden. Er is ook weer plaatselijk verkeer (en koetsen) mogelijk van de Katelijnestraat naar de Walstraat. Er is nog geen doorgang van het verkeer mogelijk over de Mariabrug omdat daar nog volop gewerkt wordt aan het pompstation.

Archeologisch onderzoek en realisatie pompstation

De aannemer is gestart met de bouw van het ondergronds pompstation ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. “Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Tijdens de werkzaamheden stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig is. “Van zodra meer duidelijkheid over de timing van het archeologisch onderzoek en daarop aansluitend de verdere werkzaamheden aan het pompstation, worden de betrokken bewoners geïnformeerd”, zegt Van Volcem.

Toegankelijk

Vandaag is de Katelijnestraat volledig open tot aan de Kastanjeboomstraat. Die straat wordt afgewerkt tegen 1 juni. Concreet werden de kruispunten Walstraat, Wijngaardstraat, Stoofstraat, Bargeweg, Katelijnevest, Gentpoortvest, Visspaanstraat, Colettijnenstraat, Rodenonnenstraat en Arsenaalstraat volledig in gebruik genomen. Ook de verbinding van de Nieuwe naar Oude Gentweg is volledig vrij voor het verkeer.

Verkeersverloop

 • de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid blijft voor het verkeer onderbroken;
 • de parkeerplaatsen en autostandplaatsen in deze straat zijn tijdelijk niet bereikbaar;
 • de Mariastraat, tussen de Mariabrug en het Guido Gezelleplein, is voor het verkeer onderbroken (dit straatdeel is nodig voor het plaatsen van materiaal en werfvoertuigen);
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang alhoewel de fietsers aangeraden worden om de werfzone zo veel als mogelijk te vermijden;
 • de Mariabrug blijft voor het autoverkeer onderbroken;
 • de ingang van het Sint-Janshospitaal museum in de Mariastraat en ingang van de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn bereikbaar.

Straatmeubilair

Tegen zaterdag 1 mei worden alle vuilnisbakken geplaatst. Ook de antieke brievenbus op het Ankerplein krijgt zijn plaats terug. Tegen begin juli verschijnen bloembanken en banken in het straatbeeld. De fietsnietjes worden afwisselend met de zitbanken geplaatst. Hierin zit een bepaalde ritmiek.

Stad Brugge gaat ’t Zand vergroenen

28 apr

” ’t Zand wordt groener en gezelliger”, aldus schepen Van Volcem.

BRUGGE – Begin deze week zijn de werken gestart om 41 boomspiegels om ’t Zand en omgeving te ontharden en vergoenen. “Het grootste plein van Brugge ziet er tot op vandaag nogal grijs uit, het verdient meer kleur.  We zetten in op maximale ontharding en planten zoveel mogelijk groen aan. We maken een kleurrijk decor rond 41 bestaande bomen. ‘t Zand wordt groener en gezelliger”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs van het project bedraagt 27.000 euro. Op 8 mei worden de werken afgerond.

Bij de heraanleg van ’t Zand in 2017 werden nieuwe bomen aangeplant in boomroosters. Hierbij werden de boomspiegels verhard met een waterdoorlatende graniet-steenslag. Omwille van de overlast van de losse steentjes, werden ze met een epoxy product vastgemaakt. “Voor een gezonde groei zijn bomen afhankelijk van open grond rond de stam, voor de toevoer van zuurstof en water. Door het vastmaken van de steentjes verminderde de zuurstofopname naar de wortels en is er minder waterindringing mogelijk. Daardoor kan op middellange termijn de gezondheidstoestand van de bomen sterk achteruit gaan. Dat willen we niet laten gebeuren. Daarom werd het dringend tijd voor actie en meteen ook vergroening”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Vergroeningsproject

Het vergroeningsproject startte aan de Vrijdagmarkt. Daar ruimen de verharde boomspiegels in het verlengde van de bestaande platanen plaats voor kleurrijke exemplaren: goed voor een totaal van 19 bomen. Dan volgt de zone tussen de Noordzandstraat en ‘t Putje. In die zone worden er in totaal 22 bomen opgefleurd met kleurrijke beplanting en voorzien van een groene ondergrond. “Dagelijks nemen we 5 à  6 plantvakken onder handen. Hierbij verwijderen we de steenslag, brengen we teelaarde aan en werken we af met een houten constructie. Elke dag werken we alle plantvakken af waardoor er geen onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook rond de platanen werden deze legislatuur de plantvakken vergroot. Bijkomend voorzien we 70 bloembakken aan de fietstunnels. Die worden volop gesmaakt door onze inwoners en bezoekers. Tenslotte krijgen de lantaarnpalen dit jaar kleurrijke hanging baskets”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Aantallen

In  totaal worden er 41 boomvakken aangepakt. “Mits een gunstige evaluatie, kunnen er in de toekomst nog 32 vakken beplant worden. Hierbij denken we aan 14 stuks op ’t Zand, 11 stuks op de Vrijdagmarkt en 7 stuks aan het Concertgebouw.

Beleidsprogramma

Met het vergroeningsproject zet het Brugse stadsbestuur haar bestuursakkoord kracht bij. “Een openbaar domein met voldoende groen zet onze stad verder op de kaart als bloeiende stad. Vandaar mijn motto: Grijs moet plaatsmaken voor kleur en hard moet levendig worden. Een groen openbaar domein zorgt voor een aangename sfeer en gelukkige mensen. Mooi ingeklede pleinen maken daar deel van uit”, sluit schepen Van Volcem af.