Beisbroek breidt uit met 24 hectare

28 sep

Het stedelijk domein Beisbroek (98 ha) vormt samen met de aangrenzende domeinen Tudor (40 ha) en Chartreuzinnenbos (52 ha) een belangrijke groene long voor de Bruggeling. “Dit bosgebied breiden we gefaseerd uit in de komende drie jaren. De coronacrisis heeft ons aangetoond hoe belangrijk het is dat elke Bruggeling voldoende openbare natuur in de nabijheid heeft. Daarom zet ik zowel in op nieuwe kleinere parken en natuurgebieden op wandelafstand, als op grotere domeinen waar we heen kunnen om te wandelen, te fietsen en te genieten. Bomen en bossen zijn vandaag onze parasols. In tijden van hitte bieden onze bossen verkoeling. Als schepen wil ik alle Bruggelingen  aanmoedigen om samen tijd door te brengen in het bos en de parken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De uitbreiding van het bos waar de Stad al sinds 2007 vragende partij voor is, is een mooie opsteker.

Beisbroek

In Beisbroek kan elke sportieveling terecht, onder meer om er te joggen en te mountainbiken. Evengoed is het ook voor ruiters een ideale omgeving. De Stad voorziet nu in de komende drie jaren een gefaseerde uitbreiding van dit gebied. Nu wordt een eerste stap gezet door de vrijgave van een 10 meter brede bufferstrook. “Deze strook is belangrijk om de beukendreven die er langs liggen op een natuurvriendelijke manier te kunnen herstellen met aandacht voor de ondergrondse wortelzone van deze bomen. Het behoud van grote, monumentale bomen is voor mij belangrijk”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

24 hectare

De komende drie jaren zal er in totaal 24 hectare ingericht worden. “Om de sfeer van rust en natuur te verhogen, voorzien we een geluidsbuffer langs de E40. Deze buffer zal een groene inkleding krijgen, zodat ook de visuele kwaliteit van Beisbroek verbetert. In plaats van voorbijrijdende wagens, zullen we in de toekomst groen en bomen zien”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.
Langs deze buffer voorziet de Stad een uitbreiding van het bos. “Bos is ook heel belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Het is een investering in onze toekomst. In deze boszone zullen we een ruiter- en mountainbikepad voorzien zodat het pad dat nu langs de E40 loopt, opgeheven kan worden. De ruiters en fietsers zullen daarbij gescheiden worden. Zo maken we dit niet enkel mooier, maar ook veiliger voor onze sportievelingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Burgemeester Dirk De fauw: “Als stadsbestuur kunnen we het belang van bijkomende bomen niet genoeg benadrukken. Bomen zorgen niet alleen voor meer groen, ze dragen ook bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming en bieden zuivere lucht en bescherming tegen de hitte. Zo dragen we een steentje bij aan een gezonde toekomst voor onze stad en haar inwoners.”

Variatie

Verder voorziet de Stad een biodivers en landschappelijk gevarieerd geheel door deze boszone af te werken met heide en met bloeiende graslanden. “Allerlei wilde dieren kunnen op deze locatie terecht. Het beheer van deze zones met gespecialiseerde rassen van schapen, maakt ze heel speciaal en attractief”, zegt schepen Van Volcem.

Drie fases

Schepen Van Volcem: “We maken op dit ogenblik een gedetailleerd ontwerp op. De eerste zone die we inrichten omvat een westelijk deel van 6,7 hectare in de periode 2021-2020. In deze zone kunnen we al een deel van het ruiter- en mountainbikepad verplaatsen en wordt een eerste bosuitbreiding gerealiseerd via geboortebos. Het jaar nadien komt 9,57 hectare in inrichting. Daar zal een tijdelijke inrichting gebeuren. Het sluitstuk volgt in 2023-2024 met de laatste 7,52 hectare. Op dat moment kan het ruiter- en mountainbikepad afgewerkt worden, net als de bufferzone. Vanaf de bufferzone gerealiseerd is, zullen de laatste delen bebost worden en vervolgens worden de heide- en graslandstroken ingericht.”

Picknick

Verspreid over de stedelijke bossen Beisbroek (98ha), Foreest, Chartreuzinnenbos (21ha) en Tudor (40ha) werden ondertussen verschillende, gezellige picknickplekken ingericht. “Er is ruimte genoeg voor onze inwoners om te ontspannen en te genieten van de Brugse topnatuur”, aldus de Brugse schepen.

Brugse bossen

Brugge telt in totaal 19 kleinere bossen en een groot stadsrandbos: Het Chartreuzinnenbos en Foreest (52 ha), Tudor (40 ha) en Beisbroek (98 ha) en ook het Provinciaal domein Tillegem (131 ha). “Samen is er dus  nu 321 hectare toegankelijk bos. Dat aantal hectare bos wordt nu met 24 hectare uitgebreid tot 345 hectare. Zo vormt deze boscluster de grootste groene long van onze stad. Zo voorzien we als Stad in een prachtige wandelroute en groene fietsgordel”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge plant heraanleg Sint-Annaplein – Joost de Damhoudersstraat – Korte Sint-Annastraat

25 sep

Toelichting werken Sint-Annaplein.

Door de slechte staat van zowel het wegdek als de riolering ziet Stad Brugge zich genoodzaakt tot een heraanleg van het Sint-Annaplein, Joost De Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat. “De inrichting van het Sint-Annaplein voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarom voorzien we rioleringswerken en een nieuwe bovenbouw voor deze straten”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De voetpaden rond het Sint-Annaplein zijn namelijk zeer dringend aan vervanging toe. Tijd voor een aanpak dus. “De plannen zijn getekend en we vragen nu online de mening van de bewoners. Bedoeling is dat de werken dan gegund worden aan een aannemer en dat ze aanvatten in  het najaar van 2021. De totale duurtijd wordt geschat op 8 maanden”, zegt schepen Van Volcem.

Sint-Annaplein

“De werken zijn ingrijpend maar het Sint-Annaplein is één van het mooiste pleintje met kerkje van onze stad. Deze plek moet dan ook de aanleg krijgen die ze verdient”, zegt schepen van Volcem. De rijweg op het Sint-Annaplein zal in mozaïekkeien volgens waaierverband worden aangelegd. De parkeerstroken in herbruikkasseien en de voetpaden in gezaagde grijze graniet. Als laatste worden ook de dolomietpaden hersteld.

Joost de Damhouderstraat

Schepen Van Volcem: “We pakken meteen ook de Joost de Damhouderstraat aan want ook daar is de riolering tot op het bot versleten. Er is jaren veel te weinig geïnvesteerd in de rioleringen. Het zijn geen populaire werken maar ze zijn prioritair als we verzakkingen of gevaarlijke toestanden willen vermijden. Bovendien zullen we het asfalt in de Joost de Damhouderstraat vervangen door mooie stenen (mozaïekkeien). We behouden het tweerichtingsverkeer en voorzien parkeerstroken bestaand uit herbruikkasseien langs de pare huisnummers. De voetpaden bestaand uit gezaagde grijze graniet worden verhoogd. Zo blijft het comfort en de veiligheid van de voetgangers gewaarborgd.”

Sint- Annakerk

De bestaande groenstructuur rond de Sint-Annakerk blijft behouden en wordt nog verder aangevuld. “Zowel het voorplein aan de kerk als de naastliggende groenzones krijgen een uitbreiding. Ook de plaatselijke fietsnietjes worden vernieuwd”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Korte Sint-Annastraat

Voor dit pittoresk mooi straatje voorziet Stad Brugge een heraanleg met herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak. “We wijzigen ook het wegprofiel. Zo kiezen we voor een gelijkgrondse heraanleg met een centrale afwateringsgoot”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Verkeersveiligheid

Om een betere verkeersveiligheid te creëren wordt het Sint-Annaplein van éénrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor fungeert het plein als één grote rotonde, met de kerk als middelpunt. Voor fietsers blijven beide rijrichtingen toegelaten. Zo blijft de Korte Sint-Annastraat verkeersluw.

Wateroverlast en propere reien

Schepen Van Volcem: “De hernieuwing van het rioleringsstelsel is prioritair om scenario’s van wateroverlast bij hevig regenweer te vermijden. Dergelijke vernieuwing heeft als voordeel dat we de waterkwaliteit van onze Brugse reien verbeteren en optimaal houden.”

Waterput

De Stad voorziet ook een regenwaterput ( volume van 60m³) om het water afkomstig van de kerk op te vangen. “Dit water zal gebruikt worden voor het bewateren van bloemen, bomen en planten in de onmiddellijke omgeving”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gevelgroen

Schepen Mercedes Van Volcem: “We besteden tijdens deze werken voldoende aandacht aan het (gevel)groen. De bestaande bomen worden beschermd en behouden. We zijn wel genoodzaakt om de haag (ligustrum ovalifolium) aan de rechterzijde van de kerk te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Dit aangezien de straat verbreed wordt. Tenslotte moedig ik alle inwoners van zowel de Korte Sint-Annastraat als de twee andere straten aan een geveltuin aan te vragen. Zo fleuren we deze straten nog meer op en geven we ze de uitstraling die ze verdienen.”

Werken Sint-Annaplein

Corona kost stadskas al 25 miljoen euro

24 sep

CRISIS HEEFT ENORME IMPACT OP BUDGET EN PLANNEN VAN DE STAD

BRUGGE – De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Berekeningen tonen nu al een verlies van 25 miljoen euro aan. En het einde is nog niet in zicht. “Nooit was Brugge zo stil”.

Artikel HLN, 24 september 2020, Oostkust.

De vriendenerfenis: jij kiest

19 sep

De vriendenerfenis is een nieuwe regeling van de Vlaamse Regering. Voor jou betekent het meer zelf beslissen en kiezen aan wie je nalaat. Vanaf 1 juli 2021 betaal je maar 3 procent erfbelasting op de eerste 15.000 euro aan je vrienden of verre familie. Een goede zet als je het mij vraagt.

Vandaag betaal je minstens 25% belasting als je geld wil nalaten aan je hartvrienden of verre familie. Dat betekent een belasting van 3.750 euro. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%. Dat maakt een positief verschil van 3.300 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 juli 2021.

De vermindering zal gelden voor verre familieleden in de zijlijn, maar ook voor andere niet-verwante personen waar men een hechte band mee heeft. Erflaters zullen via een testament één of meer vrienden onder hun erfopvolgers kunnen aanwijzen, waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn.

Meer info: https://bit.ly/2RIwujv

Mec en Brugge gaan 3D-replica van de stad maken om impact van maatregelen te simuleren

18 sep


Er zit een “urban digital twin” van de stad Brugge aan te komen: onderzoekscentrum imec en het Brugse stadsbestuur hebben een overeenkomst getekend om een digitale 3D-replica van de stad te maken. De replica zal toelaten de impact van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeersstromen, te simuleren.

“Deze vorm van stadsvernieuwing juich ik toe. Brugge heeft een historisch decor maar de mensen staan open voor vernieuwing”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Een simpel beleidsvoorbeeld dat de “digitale tweeling” kan simuleren: een bepaalde straat wordt autovrij gemaakt, wat de luchtkwaliteit ten goede komt, maar voor een slechtere verkeerssituatie in omliggende straten zorgt. Via real-life data kan de “urban digital twin” van stad Brugge deze situatie weldra simuleren, en zo het effect van de beslissingen nagaan.

Tegen het einde van dit jaar zullen diverse datasets van Brugge worden samengebracht tot één dashboard, dat het bestuur een helder overzicht geeft in verschillende beleidsdomeinen. In een tweede fase wordt het mogelijk voorspellingen te maken binnen één bepaald domein, door de situatie voor en na het invoeren van een bepaalde maatregel, te vergelijken. Het uiteindelijke doel van de digitale 3D-replica is om beslissingen over verschillende beleidsdomeinen heen te kunnen uittesten, zoals in het bovenstaande voorbeeld duidelijk wordt. Doorheen het hele proces is het de bedoeling om samen te werken met industriepartners, zodat hun expertise ook aan boord genomen kan worden.

Ondertussen loopt er ook al een samenwerking met stad Antwerpen. Jan Adriaenssens, directeur van City of Things bij imec, wil op termijn zoveel mogelijk steden ondersteunen. “Imec stelt haar kennis beschikbaar om een open kader te creëren: op die manier kunnen ook andere steden een digital twin opzetten”, aldus Adriaenssens.

Leiselestraat: aanleg verkeersplateau en bloembakken

18 sep

Verkinderen Aannemingen uit Eernegem voert de werkzaamheden uit in opdracht van Stad Brugge. De werkzaamheden starten op maandag 28 september. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 30 oktober.
 

Verkeer

De Leiselsestraat wordt onderbroken voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Dorpsstraat en de Louis De Meystraat. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds passeren.
Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden op werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur.

De Lijn

Tijdens de werkzaamheden worden de haltes Casebroot, Walakker, Vijverhof en Baron De Serret niet bediend. Er komen aan vervanghaltes in het begin van de Vijverhoflaan en op het kruispunt Vijverhoflaan – Baron de Serretstraat.

Interparking en Stad Brugge realiseren Shop&Go-zone in Katelijnestraat

17 sep

” Dit is een opsteker voor zowel de lokale handelaars als omwonenden”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

De ondergrondse parking in Katelijnestraat (Interparking) wordt een Shop and GO parking gedurende de werken in de straat die nog lopen tot eind april 2021. Op verzoek van de schepen van Openbare Werken en Financiën Mercedes Van Volcem realiseert Stad Brugge een Shop & Go-zone van twee uur in de ondergrondse parking In de Katelijnestraat.  Het is een geste van Interparking zonder financiële repercussie voor de stad. Eerder kreeg elke handelaar ook tien gratis tickets van Interparking na tussenkomst van de schepen Van Volcem. De regeling treedt in werking vanaf vrijdag 18 september. 

Shop & Go-zone

Schepen Mercedes Van Volcem: “De Shop & Go-zone is van toepassing tijdens de periode van de werken in de Katelijnestraat. Met de invoering van deze Shop & Go-zone in een tweede ondergrondse parking willen we de lokale handelaars uit de Katelijnestraat steunen die door de werken moeilijker bereikbaar zijn. Evengoed is dit ook een voordeel voor de bewoners die nu ook bezoekers 2 u gratis kunnen laten parkeren.”

Op schema

Het kruispunt met de Vispaanstraat is opnieuw open sedert 7 september alsook het kruispunt met de Coletijnestraat. Op 30 september zullen de werken af zijn tot aan de Arsenaalstraat.  Een groot stuk van de straat is dan af maar er volgen nog twee delen tot aan Ankerplaats en dan vanaf de Mariabrug naar de Ankerplaats. In de laatste fase wordt het Ankerplein aangepast. “De werken in de Katelijnestraat schieten goed op, toch is het voor de lokale handelaars niet altijd even gemakkelijk. Met de invoering van deze Shop & Go-zone met een tijdsduur van 2 u , willen we de lokale handelaars steunen en laten weten dat ze er niet alleen voor staan”, zegt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem. Concreet zal Interparking tijdens deze periode er voor zorgen dat de klanten via de uitrit van de Katelijnestraat vlot kunnen binnenrijden. Aanvraag kan gebeuren via:  www.pcard.be/brugge.”

‘t Zand

Ook op ‘t Zand is het ondergronds parkeren de eerste 2 u gratis tot 31 oktober dit jaar. Een uitbreiding van 1 u naar 2 u kwam er naar aanleiding van Corona en de noodzakelijke runshopping sedert 8 september. “De invoering is een succes, dit zien we aan de cijfers van de bezoekers. De meeste mensen komen voor minder dan 2 u. Vanaf de 61 ste minuut betaal je wel alle minuten, tenzij je een Pcard hebt. Daarom is het raadzaam dat elke Bruggeling die Pcard aanvraagt bij Interparking. Zo behoud je altijd je eerste u of eerste 2 u gratis in het Zand en Katelijnestraat. Met de Pcard krijg je ook 25 procent korting en heb je ook je ticket niet meer nodig bij in en uitrijden. Zo vermijd je vervelende wachtrijen en een zoektocht naar je ticket”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Nu ook fruitpluk voor zij die het moeilijk hebben

16 sep

Stad Brugge beschikt op haar openbaar domein over een ruim aantal boomgaarden. Een deel van dit fruit wordt niet geoogst en kan dus beschouwd worden als voedselverlies. Op 16 september 2020 worden bij wijze van pilootproject appels geoogst in het Oud-Sint Jan; Beisbroek & Chartreuzinnen, Hoeve de Grendel, Vaartstraat (Handboogstraat)  en Sportpark Tempelhof. “Het plukken gebeurt in samenwerking met arbeidszorg WOK en maatwerkbedrijf Sobo. De appels worden verdeeld en verwerkt door het Flavour distributieplatform en zo komt de oogst terecht bij kansengroepen”, reageert schepen Mercedes Van Volcem.

Boomgaarden

De Stad Brugge beschikt op haar openbaar domein over een ruim patrimonium aan boomgaarden. “Het gaat hoofdzakelijk over hoogstamfruit en in beperkte mate over leifruit. Het fruit is vooral appel, en daarnaast in mindere mate peer, walnoot, pruim, en andere. De boomgaarden betreffen zowel oude als recent aangeplante boomgaarden”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De cluster Openbaar Domein gebruikt een deel van het fruit voor haar educatieve werking en stelt een deel ter beschikking van de Brugse burger in het kader van een jaarlijkse publieke fruitpluk. “Deze was afgelopen zondag in Beisbroek een ongelofelijk succes met maar liefst 1.500 aanwezigen verspreid over de volledige dag. Een niet onbelangrijk deel van dit fruit wordt niet geoogst en dit kan dus beschouwd worden als voedselverlies. Nochtans zou dit fruit sociaal kwetsbare personen kunnen helpen. De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief fruit is een pluspunt voor organisaties die werken met kansengroepen. Daarom voorzien we deze plukmomenten waarbij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt het fruit kunnen plukken. Hiervoor werken we samen met arbeidszorg WOK en maatwerkbedrijf SOBO”, benadrukt de Brugse schepen Van Volcem.

Start

De Stad voorziet de start met ca. 100 appelbomen aan de volgende boomgaarden:

  • Oud-Sint Jan;
  • Beisbroek en Chartreuzinnen (na de publieke fruitpluk)
  • Hoeve de Grendel
  • Vaartstraat (Handboogstraat) en Sportpark Tempelhof

Verwerking

Na de pluk verdeelt het Flavour distributieplatform de eetappels aan de deelnemende organisaties. De appels die dan over blijven, worden verwerkt als appelsap of appelmoes. De verwerking als appelmoes gebeurt dan in samenwerking met De Kaba en Sobo.

Vernieuwen dwarsduiker Kruisabelestraat

16 sep

De dwarsduiker in de Kruisabelestraat ter hoogte van de Eivoordebeek is aan vernieuwing toe. Van 5 oktober tot 27 november zal aannemer Van Hulle Paul Grondwerken nv de buis die 1 meter in diameter is en onder de rijweg doorgaat vernieuwen. Dat gebeurt in opdracht van Openbaar Domein Stad Brugge.

Verkeer

De Kruisabelestraat wordt voor alle verkeer afgesloten ter hoogte van de Dudzeelse Steenweg 600 en ter hoogte van de Koolkerkse Wegel. Het verkeer wordt omgeleid via de Dudzeelse Steenweg, Ronselarestraat en Koolkerkse Wegel.
Fietsers en voetgangers kunnen ook niet door.

Meer info?

Openbaar Domein, 050 44 85 42, openbaardomein.noord@brugge.be
Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be/openbare-werken.
 

Eén van mooiste Brugse pleinen wordt heraangelegd

15 sep

“We voorzien het plein en haar omgeving van een volledige heraanleg.”

Een van de mooiste pleinen in Brugge, het Sint-Annaplein krijgt een grondige heraanleg.  Door de slechte staat van zowel het wegdek als de riolering ziet Stad Brugge zich genoodzaakt tot een heraanleg van het Sint-Annaplein, Joost De Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat. Niet alleen de voetpaden rond het Sint-Annaplein zijn dringend aan vervanging toe maar ook de riolering onder het wegdek.

Tijd voor een aanpak en heraanleg dus. “De plannen zijn ontworpen en we vragen nu online de mening van de bewoners, die volgende week een bewonersbrief krijgen met de link waar ze de volledige heraanleg in detail kunnen bekijken. Bedoeling is dat de werken dan gegund worden aan een aannemer in het voorjaar van 2021 en dat ze aanvatten in  het najaar van 2021. De totale duurtijd wordt geschat op 8 maanden”, zegt schepen Van Volcem van openbaar domein (Open VLD Plus)

Sint-Annaplein

“De werken zijn ingrijpend maar het Sint-Annaplein is één van het mooiste pleintje met kerkje van onze stad. Deze plek moet dan ook de aanleg krijgen die ze verdient”, zegt schepen Van Volcem. De rijweg op het Sint-Annaplein zal in mozaïekkeien volgens waaierverband worden aangelegd. De parkeerstroken in herbruikkasseien en de voetpaden in gezaagde grijze graniet. Als laatste worden ook de dolomietpaden rond de kerk hersteld.

Rond het Sint-Annaplein komt er éénrichtingsverkeer en voor fietsers blijft het tweerichtingsverkeer.

Joost de Damhouderstraat

Schepen Van Volcem: “We pakken meteen ook de Joost de Damhouderstraat aan want ook daar is de riolering tot op het bot versleten. Er is jaren veel te weinig geïnvesteerd in de rioleringen. Het zijn geen populaire werken (doordat we tot 3 meter diep moeten graven)  maar ze zijn prioritair als we verzakkingen of gevaarlijke toestanden willen vermijden in het wegdek.

Bovendien zullen we het asfalt in de Joost de Damhouderstraat vervangen door mooie stenen (mozaïekkeien). We behouden het tweerichtingsverkeer en voorzien parkeerstroken bestaand uit herbruikkasseien langs de pare huisnummers. De voetpaden bestaan uit gezaagde grijze graniet en  worden verhoogd. Zo blijft het comfort en de veiligheid van de voetgangers gewaarborgd.”

Sint- Annakerk

De bestaande groenstructuur rond de Sint-Annakerk blijft behouden en wordt nog verder aangevuld. “Zowel het voorplein aan de kerk als de naastliggende groenzones krijgen een uitbreiding. Ook de plaatselijke fietsnietjes worden vernieuwd”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Korte Sint-Annastraat

Voor dit pittoresk mooi straatje voorziet Stad Brugge een heraanleg met herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak. “We wijzigen ook het wegprofiel. Zo kiezen we voor een gelijkgrondse heraanleg met een centrale afwateringsgoot”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Verkeersveiligheid

Om een betere verkeersveiligheid te creëren wordt het Sint-Annaplein van éénrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor fungeert het plein als één grote rotonde, met de kerk als middelpunt. Voor fietsers blijven beide rijrichtingen toegelaten. Zo blijft de Korte Sint-Annastraat verkeersluw.

Wateroverlast en propere reien

Schepen Van Volcem: “De hernieuwing van het rioleringsstelsel is prioritair om scenario’s van wateroverlast bij hevig regenweer te vermijden. Dergelijke vernieuwing heeft als voordeel dat we de waterkwaliteit van onze Brugse reien verbeteren en optimaal houden.”

Waterput

De Stad voorziet ook een regenwaterput ( volume van 60m³) om het water afkomstig van de kerk op te vangen. “Dit water zal gebruikt worden voor het bewateren van bloemen, bomen en planten in de onmiddellijke omgeving”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gevelgroen

Schepen Mercedes Van Volcem: “We besteden tijdens deze werken voldoende aandacht aan het (gevel)groen. De bestaande bomen worden beschermd en behouden. We zijn wel genoodzaakt om de haag (ligustrum ovalifolium) aan de rechterzijde van de kerk te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Dit aangezien de straat verbreed wordt. Tenslotte moedig ik alle inwoners van zowel de Korte Sint-Annastraat als de twee andere straten aan een geveltuin aan te vragen. Zo fleuren we deze straten nog meer op en geven we ze de uitstraling die ze verdienen.”  In de Langestraat is het een echt succes en zo kunnen we van Sint-Annakwartier ook een groen en leefbaar kwartier maken.

De straten zijn niet breed maar een gevelplant kan steeds als je 1m vrije doorgang hebt op het voetpad net als een pot op de stoep.

Propere reien

Schepen Van Volcem: “Door de hevige regenvallen stroomt er ook veel vuil water (toiletten) naar de reien.  Door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel maken we onze stad leefbaarder en proper en wordt het water in ons Brugse reien gezonder wat belangrijk is voor de leefbaarheid, het zwemmen en het visbestand. Een gescheiden stelsel voeren we systematisch in zodat onze Brugse binnenstad toch ook voldoet aan de Vlaamse regelgeving en aan basiscomfort. Met de werken aan de Katelijnestraat, de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam zetten we grote stappen vooruit om de reien properder te maken. De actie propere reien en gescheiden rioolstelsel zijn ook belangrijk voor klimaatadaptatie.”

De Sint-Annakerk

De kerk zelf is één van de mooiste kerken van de Brugse binnenstad, gelegen in het midden van het Sint-Annaplein. Het heeft een georiënteerde bakstenen zaalkerk op rechthoekige plattegrond met prominente westtoren. Tegen de buitenwand ter hoogte van het koor bevindt zich een beeldengroep van Calvarie.