Mercedes Van Volcem: “Sp.a schuift de rekeningen door naar de volgende legislatuur.  Tijd dat Laloo stopt.”

24 apr

Mercedes Van Volcem (Open Vld PLUS) trekt grote ogen bij het zien van de Brugse budgetten. De schulden van de stad werden na 2000 afgebouwd, om nu terug historisch hoog te staan. ‘Tijd dat Laloo stopt’, klinkt het. ‘Tegen 2020 zal de schuld 159 miljoen euro

Ook de kasgelden zijn de afgelopen jaren enorm gezakt, zo blijkt uit de cijfers die Van Volcem analyseerde in de meerjarenbegroting.

‘Het saldo van het toekomstfonds zakt van 51 miljoen euro naar 19 miljoen euro. Dat geld wordt gereserveerd om investeringen te doen in projecten waarvan het nog

 

komen.’, stelt Van Volcem. ‘Doordat alle kassen leeg aan het geraken zijn, gaat Brugge in de toekomst minder middelen hebben om in te spelen op nieuwe opportuniteiten of slimme investeringen.’, klinkt het.

‘Er zal ook een tekort zijn van 22 miljoen euro voor het congresgebouw. Die zal geleend moeten worden…’, leidt Van Volcem uit de cijfers af.

De schuld in de meerjarenbegroting loopt zo op tot € 160 miljoen. Dat is historisch hoog, en verbreekt zelfs het hoogtepunt van het jaar 2000. ‘In het jaar 2000 is een dalende schuld ingezet. Helaas is die sinds Laloo omgebogen naar een verhoogde schuld. Hoger dan de vorige piek van € 140 miljoen.’

‘Door nieuwe leningen vanaf 2019 te verhogen naar € 47 miljoen breekt de schuldenlast het historisch plafond.’, berekent Van Volcem

‘Sp.a is dus enorm goed in de rekeningen door te schuiven naar de toekomst. Het wordt dus puin ruimen voor de nieuwe burgemeester. Hoog tijd dat Laloo stopt.’, klinkt het bij Open Vld PLUS.

 

Mercedes Van Volcem vraagt zich ook af hoe ze een nieuw museum zullen financieren met deze belabberde cijfers. ‘En Cercle en Club?’ Het zal zuinig leven worden na 2018…’, klikt het verontwaardigd. ‘Ook de investering in parkings is niet voorzien…’

‘Het is duidelijk dat slecht beheer van de financiën, elk domein treft.’, besluit Van Volcem.

“Ik kom tot de conclusie dat alle middelen gingen naar: ‘t Zand (boven budget), site Xaverianen, aankoop school KTA voor € 5 miljoen en het studenthuis. Dat brengt een totaal van 33,3 miljoen euro.  Waarvan 10 miljoen wordt doorgeschoven tot na 2018.”

 

 

 

 

 

De bijgeleverde foto’s komen uit de 9de herziening van de meerjarenbegroting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Vld wil bezoeker niet langer laten betalen op zondag

24 apr

‘Stop met de bezoekers te laten betalen op zondag, maak het parkeren dan gratis’, klinkt het bij Open Vld.

Ook in Gent is het betalen op zondag gratis, stelt burgemeester kandidaat Van Volcem. ‘Dat is goed voor het sociaal weefsel en een sociale maatregel’, volgens Van Volcem. ‘Want er zijn dan veel oudere mensen die bezoek krijgen en in de binnenstad wonen.’

Van Volcem kaart dit op de gemeenteraad aan bij het stadsbestuur. ‘Ook wil ik weten of er nu al overleg is geweest over het eerste uur gratis parkeren in de ondergrondse parkings…’. Interparking liet in het verleden al weten daar niet negatief tegenover te staan. ‘Wij willen dit in Brugge ingevoerd zien. Samen met ons eerder punt om het eerste uur parkeren in ’t Zand gratis te maken.’

Om de handelaars te ondersteunen moet voor Open Vld werk gemaakt worden van “Shop and Go’s” in de binnenstad en de deelgemeenten. Een vorm van kortparkeren waar Open Vld eerder al voor pleitte in Brugge. De handelaars zijn sterk vragende partij om dit in te voeren. Zo wordt de rotatie verhoogd en kunnen klanten makkelijker tot bij hun lokale handelaar geraken.

Ook in de Kortrijk heeft men een systeem gemaakt waarbij het eerste uur parkeren gratis is (zie foto onder). ‘Dit zorgt voor een betere rotatie en heeft de lokale handelaars een boost.’, besluit Van Volcem.

Eerste 16 kandidaten Open Vld PLUS

10 apr

In Brugge krijgt de lijst waarmee Mercedes Van Volcem als burgemeester-kandidaat naar de verkiezingen trekt, steeds meer vorm.  De top vijf was reeds aangekondigd, evenals de lijstduwersplaatsen. De volgende kandidaten op de lijst (tot en met plaats 16) worden nu gecommuniceerd. Aangezien de Open Vld PLUS lijst ook deze verkiezingen mikt op groei, zijn dit belangrijke plaatsen.

“Het Open Vld PLUS verhaal is een stedelijk project dat inzet op positiviteit aanwakkeren, leefbaarheid versterken en de uitdagingen aanpakken (doen) door samen te werken. Als lijsttrekker verlaat ik de zuiver liberale lijn van vrijheid en vooruitgang. Met de hele ploeg  gaan we voor ons eigen en uniek PLUS – verhaal.”

Van Volcem wil duidelijk verder gaan dan de klassieke liberale thema’s als economie en tewerkstelling. Leefbaarheid en duurzaamheid krijgen erg veel aandacht.. En traditioneel is stadsvernieuwing en inspraak haar stokpaardje. “Gewoon doen” na jaren amateurisme, stilstand en ontevredenheid over het stadsbestuur, klinkt het.   (meer…)

Nieuwe motor voor Brugse horeca

13 mrt

(meer…)

Ryelandtzaal gered na protest Open Vld Plus

12 mrt

Na uitvoerig protest van Open Vld Plus om de Ryelandtzaal niet te verkopen besliste het stadsbestuur om op haar beslissing terug te komen en het gebouw te houden.

Lijsttrekker en burgemeesterskandidaat Mercedes Van Volcem reageert heel tevreden op deze beslissing. “De zaal is historisch bijzonder waardevol.  Ze kan nu gebruikt worden door veel verenigingen en heeft een schitterende uitstraling!”

(meer…)

Van Volcem: ‘Stop de show en bestuur!’

27 feb

‘Het eenzaamheidsplan is een goed begin maar too little too late’, stelt Mercedes Van Volcem. ‘In plaats van ruziemaken onderling hadden ze beter het goed voorbeeld gegeven en dit meteen aangepakt.’

Vergrijzing en eenzaamheid is geen recent fenomeen.

Integendeel de aanpak van de vergrijzing en de daarbij gaande omkadering kon al vijf jaar aangepakt worden. Nu staat men daar met een nummer te zwaaien waar je de naam kan opgeven van iemand waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is…

Oude mensen vragen mij steeds om eens binnen te komen wanneer ik op huisbezoeken ga doorheen de stad. Ze zijn altijd tevreden en lief. Velen blijven veel binnen en sommigen eten alleen. Het is leuk tijd te nemen en te luisteren naar hun verhaal.

Eenzaamheid is een moeilijke kwestie want veel eenzame mensen zullen nooit toegeven dat ze eenzaam zijn. Dus een nummer bellen zit er bij deze mensen ook niet in lijkt mij.

Het belangrijkste is om eenzaamheid te voorkomen. Dit eerder dan het achteraf aan te moeten pakken…

Ik ben daarom voorstander van het creëren  van openbare plaatsen. Ouderen kunnen er bijvoorbeeld kaarten, elkaar leren kennen, … Dat lijken me zaken die echt helpen.

We kunnen ook kijken andere activiteiten in te plannen op die locaties voor ouderen. Sociale activiteiten, ik denk aan: bingo, wandelingen, aquagym en dergelijke. Maar ook actievere zaken als dansen. Voor iedereen wat wils…

Er zijn tal van mogelijkheden. De schepen bevoegd voor senioren hebben we zes jaar (!) niet gehoord.

Laten we ook niet vergeten dat  jongeren een risicogroep kunnen zijn. Daar kan ook eenzaamheid ontstaan. Door bvb. samen te werken met scholen en een beter zicht te krijgen op eenzame jongeren kunnen we jongeren uit deze spiraal halen en samenbrengen.

Als jongeren kennis maken, en praten, met anderen, die soms ook in het zelfde schuitje zitten, zien ze dat ze er toch niet alleen voor staan. Dat ze toch niet zo anders zijn de rest.

Er kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan. En we kunnen activiteiten tussen scholen faciliteren. Ik zie hier een rol weggelegd voor sport.

‘Sport blijft voor mij iets verbindend. Het leert ons in groep doelen te bereiken, ons nuttig te voelen, omgaan met mensen die anders zijn, en omgaan met falen en verliezen. Het kan een negatieve spiraal doorprikken.’, stelt Van Volcem.

“Sommige mensen liggen misschien niet goed in hun eigen klas maar misschien juist net goed in een andere groep. We moeten jongeren dan ook helpen in die andere groepen terecht te komen.” stelt Michiel Michielssens.

Michiel Michielssens, een nieuwe aanwinst op de lijst van Mercedes Van Volcem, is nu bootjesman, maar was vroeger leerkracht, en spreekt dus met ervaring over eenzaamheid bij jongeren.

Mercedes Van Volcem
Kandidaat – Burgemeester voor Brugge
Open Vld PLUS

Binnenkort ook zonnepanelen op sociale huurwoningen

22 feb

Binnenkort kunnen ook sociale woningen worden uitgerust met zonnepanelen. De commissie Wonen van het Vlaams Parlement heeft daarvoor donderdag het licht op groen gezet. Het voorstel van decreet van Mercedes Van Volcem (Open Vld) werd unaniem goedgekeurd. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet er in Vlaanderen fors worden geïnvesteerd in energie uit wind en zon. De daken van overheidsgebouwen en sociale woningen kunnen ‘quick wins’ zijn, omdat daar nog veel groeiruimte is. Toch heeft op dit moment slechts twee procent van de sociale woningen een voorziening voor hernieuwbare energie.

Om bijkomende zonnepanelen op sociale woningen mogelijk te maken, was een aanpassing van de regelgeving en een bijhorend financieel model nodig. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem heeft al langer een voorstel klaar. Dat is nu gestemd in de bevoegde commissie. (meer…)

Open Vld Plus wil wildgroei toeristenshops beperken en wil meer kwaliteit in de stad

20 feb

Open Vld Plus wil een halt toeroepen aan het steeds uitbreidende en eenzijdig aanbod aan toeristenwinkels. “We gingen hierover uitgebreid in overleg met Amsterdam. Het huidig bestuur van Sp.a en Cd&V zit stil. Tijd voor een groeiplan voor onze stad. We willen ook uitbreiding van het winkelgebied en plaats voor nieuwe kwalitatieve zaken. We willen een stad in balans.  Een stad waar groei en leefbaarheid hand in hand gaan.” verduidelijkt kandidaat – burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Artikel/Bron: Het Laatste Nieuws, 20/02/2018

Kandidaat-burgemeester Van Volcem bezoekt Amsterdam en haar stadsbestuur

18 feb

“Brugge en Amsterdam zoeken elk hun balans tussen toerisme en leefbaarheid.”

Kandidaat-burgemeester en Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) bezoekt haar  collega’s in Amsterdam. De  stad heeft te kampen met monocultuur in het aanbod van winkelen en tracht ook een goede mix te vinden tussen leefbaarheid voor de inwoners en het toerisme. Van Volcem, vergezeld door raadsleden Ann Soete  en Sandrine De Crom  (FITT) hebben de Amsterdamse zaak bestudeerd en gingen de praktijk bekijken. “Want ook in Brugge hebben we dezelfde uitdagingen, namelijk een goede balans vinden tussen toerisme en leefbaarheid.”reageert Van Volcem.

‘Hoewel Amsterdam niet helemaal zoals Brugge is zijn er wel heel wat zaken overeenkomstig. Net als Brugge is Amsterdam ook Werelderfgoed. Ik ben daarom al verschillende keren naar hier gekomen als gastspreker, onder andere voor het Stadforum. Unesco is hier Younesco(What’s in for you?).’

‘In Amsterdam is het stadsbestuur bezorgd omtrent de hoeveelheid Nutella-winkels, kaaswinkels en souvenirwinkels… .  Tegelijk willen ze ook mee evolueren en vernieuwen en geen slachtoffer zijn van de rigide regels die Unesco oplegt, noch van de drukte die het toerisme meebrengt.  In Brugge hebben we veel chocolade winkels en in sommige straten een monotoon aanbod aan souvenirwinkels. Ook in Amsterdam kampen ze met monocultuur.’ aldus Van Volcem.  ‘Mijn collega van D66, Kasja Ollongren heeft er een voorkeursbesluit genomen. Ze nam een besluit dat een verbod op bepaalde toeristenwinkels invoerde.’, zegt Van Volcem.

Van Volcem had een vergadering met de diensthoofden van de administratie verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, wonen en toerisme met als onderwerp ‘stad in balans’. Om anderen te inspireren nodigde ze ook Vlaams Parlementslid Ann Soete en gemeenteraadslid Sandrine De Crom uit voor het Amsterdamse studietrip. Het trio ging in overleg over de recepten van leefbaarheid, de ingevoerde souvenirstop en het verbod op specifieke toeristenwinkels.

(meer…)

Open Vld PLUS zoekt daken

13 feb

Open Vld PLUS lanceert een zoektocht naar daken voor zonnepanelen.

‘Door de UNESCO erkenning van de stad, is het niet evident om zonnepanelen te leggen.’, stelt Mercedes Van Volcem. ‘Daarom lanceer ik met Open Vld PLUS een zoektocht naar daken.’

Uw zonnepaneel, ook op het dak van het stad

Het is de bedoeling om te kijken welke daken van de stad in aanmerking komen voor zonnepanelen. We willen dat particulieren kunnen investeren in zonnepanelen op daken van het stad. ‘Het hoeft geen groot bedrag te zijn.’ stelt raadslid Sandrine De Crom. ‘Van €25 voor wie wil tot €5000 voor wie kan. Op die manier kan iedereen mee doen en we doelen op een rendement van 2 à 4 procent.’.

Voor Van Volcem is het belangrijk dat ‘zonnepanelen’ gedemocratiseerd worden. Het nut van zonnepanelen staat buiten kijf voor zowel ons leefmilieu als onze portemonnee. ‘Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om deze investering te doen. Wel laten we ze dan samen in deeltjes doen. Als stad kunnen we dat faciliteren. Overigens is er in Brugge gewoon meer vraag om te investeren op daken van de stad, aangezien er in de binnenstad veel daken zijn waar zonnepanelen op verboden zijn.’

‘Inderdaad’, stelt Sandrine. ‘Iedereen de kans geven vooruit te gaan, is waar Open Vld PLUS voor staat. Wij maken geen onderscheid, tussen wie minder heeft, in een appartement woont, of een UNESCO bescherming heeft op zijn dak. Wij reiken oplossingen aan.’

“De sleutel van verandering ligt bij participatie. Als we mensen willen aanzetten om ecologischer te leven, dan moeten we drempels verlagen. Ik vraag dan ook aan de Bruggeling om eens na te denken op welk dak hij graag zijn paneeltje wil leggen. Laten we het een zoektocht noemen om het stadsbestuur wat aan te moedigen.”

Ook op sociale woningen 

In Kortrijk besliste het schepencollege op 5 februari deze mogelijkheid aan de Kortrijkzanen te zullen aanbieden. Concreet zou het na de zomer moeten kunnen uitgerold worden. Mercedes wil in Brugge minstens even ambitieus zijn. In het Vlaams Parlement staat ze bekend voor het bepleiten van de mogelijkheid om op sociale woningen zonnepanelen te leggen. Ook daar weer hetzelfde verhaal: Iedereen moet mee kunnen participeren en vooruit gaan. ‘Het parlementair initiatief zit in de laatste fase. En het voorstel van decreet zal snel geagendeerd en gestemd worden.’, geeft Van Volcem reeds mee. 

Het is duidelijk. Met Open Vld PLUS in het nieuwe stadsbestuur zullen de publieke daken ten volle benut worden. Eerder pleitte Van Volcem al voor een hip terras op het dak van het concertgebouw. Nu wil ze de daken dus ook ingezet zien voor de Bruggeling zijn energiefactuur om laag te halen. ‘We zijn altijd de ideeënpartij geweest. We zoeken naar innovatieve oplossingen en antwoorden op mensen hun problemen. Zo maken we zowel onze stad als het samenleven met elkaar plezanter, beter en kwalitatiever.’

Mercedes en Sandrine 🍀

Kandidaat Burgemeester Brugge – Mercedes Van Volcem
0496 16 63 92