Dure huizen, ‘van alle tijden en plaatsen’

23 Oct

De voorbije 60 jaar werden huizen in Vlaanderen 48 keer duurder. Een gemiddelde stijging van 91 procent per decennium. Het ligt de Vlaming als een baksteen op de maag. Wordt een huis iets voor de happy few?  Experten beweren van niet. “Er spelen nog ander factoren een rol”. De krant De Tijd ging in gesprek met Philippe Janssens en Sien Dewinter.

Wat is jouw mening? Mail me op mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be


(more…)

Opinie (Kris Sierens): Schaf in Vlaanderen de focus op ‘innovatie’ af

23 Oct

Zullen onze kinderen het in de toekomst nog even goed hebben als wij? Dat is de hamvraag in de Tijd-reeks ‘De Ongerusten’. Kris Sierens, Managing partner van BeforeTheHype en voormalig voorzitter van de Junior Chamber International Vlaanderen hekelt in een interessante opinie de overdreven focus op innovatie. Dat je welvaart creëert door voldoende mogelijkheden tot werken te creëren, is evident. Maar mensen moeten ergens werken. Daarvoor zijn nieuwe ondernemingen en dus meer ondernemende mensen nodig. Daarom zeg ik: schaf in Vlaanderen die focus op ‘innovatie’ af. Staar je er niet blind op.

Wat is jouw mening? Mail me op mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be

(more…)

Infovergadering RUP Koning Albert I-laan

23 Oct

Momenteel is de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge bezig met het opmaken van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels. Het plangebied is gelegen in de deelgemeente Sint-Michiels. De centrale as van het plangebied is het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de Veldstraat en de Tillegemstraat van noord naar zuid en tussen de Expresweg en de spoorweg van west naar oost. Op 4 november organiseert de Stad een informatievergadering.

(more…)

GR Brugge: rangeerstation Zwankendamme

21 Oct

Vanavond is er Brugse gemeenteraad. Mercedes Van Volcem (Open Vld) diende drie interpellaties in. o.a. over het geplande rangeerstation in Zwankendamme.  Binnenkort zullen de stadsdiensten – stedenbouw voor Zwankendamme en Monumenten voor Lissewege – hun advies aan het Stadsbestuur mededelen. Het Stadsbestuur zal dan een standpunt bepalen. Een aantal mensen dienden bezwaar in.  In die optiek had Mercedes een aantal vragen voor de bevoegde schepen.

(more…)

Vanavond GR Brugge: heraanleg van ‘t Zand

21 Oct

Vanavond is er Brugse gemeenteraad. Mercedes Van Volcem (Open Vld) diende drie interpellaties in. o.a. over de heraanleg van ‘t Zand. De stad Brugge schrijft een ontwerpwedstrijd uit. Het plein blijkt dringend aan heraanleg toe. Bovengronds zijn vooral de tegels kapot, en er zou ook waterinsijpeling zijn in de ondergrondse parking. De verlichting valt er regelmatig uit, en er zijn onvoldoenden elektriciteitskasten voor de wekelijkse markt en de vele evenementen.De stad wil dat ‘t Zand een evenementenplein blijft. (more…)

Vanavond GR Brugge: vergunning sneller krijgen?

21 Oct

Vanavond is er Brugse gemeenteraad. Mercedes Van Volcem (Open Vld) diende drie interpellaties in. o.a. over de snelheid waarmee de stad stedenbouwkundige uittreksels voorziet.  Van verschillende mensen krijg Van Volcem te horen dat het 6 tot 8 weken duurt in Brugge vooraleer ze een stedenbouwkundig uittreksel en planregister krijgen. De notarissen aanvaarden geen opschortende voorwaarde meer waardoor ze dus erg lang mogen wachten voor het compromis kan getekend worden. Door de vele verkopen in het vastgoed is de nood hoog. Door de hervorming van de woonbonus willen veel mensen voor eind december hun akte zien verleiden bij de notaris. Van Volcem vraagt of de schepen kan aangeven hoe het komt dat men zo lang moet wachten? 

 

Heraanleg ‘t Zand

20 Oct

De aanleg van ’t Zand, toen gekoppeld aan het graven van de tunnel en de aanleg van de ondergrondse parking, dateert ondertussen van 1982. Sindsdien zijn er, op enkele plaatselijke herstellingen na, geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd. Gelet op de slechte staat van het wegdek werd eerder dit jaar de wegenis rondom ’t Zand heraangelegd door de Vlaamse overheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ’t Zand, met zijn 8.500 m2 het grootste plein van onze stad, ondertussen aan hernieuwing toe is. Zeker als je weet dat het bijvoorbeeld in 2013 niet minder dan 218 dagen in gebruik was voor de zaterdagmarkt, de Meifoor en nog heel wat andere evenementen.

(more…)

Van Volcem wordt voorzitter commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

14 Oct

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (42) wordt voorzitter van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid in het Vlaams Parlement. De Brugse advocate is aan haar tweede termijn toe in het Vlaams Parlement. Vorige legislatuur nam ze onder andere Wonen, Stedenbeleid en Ruimtelijke Ordening voor haar rekening.  Van Volcem was schepen in Brugge van 2006 tot 2012 en zetelde in de Raad van Bestuur van de VVSG.  “Die ervaring wil ik meenemen om deze belangrijke commissie tot een bruisend discussieforum te maken waar zowel parlementsleden als de ministers zuurstof uit halen voor het uitstippelen van beleid.” reageert Van Volcem. (more…)

Heraanleg ‘t Zand: jouw mening?

14 Oct

De stad Brugge schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor de heraanleg van het Zand. Het plein moet bovenal een evenementenplein blijven, maar is dringend aan heraanleg toe. Het Zand in Brugge ligt er al enkele jaren niet goed bij. Bovengronds zijn vooral de tegels kapot, maar er is ook waterinsijpeling in de ondergrondse parking, de verlichting valt regelmatig uit, en er zijn onvoldoenden elektriciteitskasten voor de wekelijkse markt, en de vele evenementen. De parkingpaviljoenen blijven behouden, en ook de terrassen van de horecazaken. Voor de rest geen taboes, klinkt het. Een autovrij plein kan dus  ook, net als een Zand zonder fontein. De timing zit redelijk strak, de stad wil de heraanleg van het Zand nog opstarten voor 2018. De heraanleg van het Burgplein laat de stad nog even rusten.

Wat is jouw mening?

Bron: Wtv-Focus

Open VLD accenten in federaal regeerakkoord

10 Oct

Gisteren verwelkomde Open Vld haar leden op het toetredingscongres die moest beslissen over de deelname aan de federale regering.
Gwendolyn Rutten gaf toelichting bij het federaal regeerakkoord uit. “Het akkoord zit boordevol liberale accenten die mensen zuurstof geven. Voor jongeren betekent dit minder schulden in de toekomst, voor werkende mensen meer loon en voor gepensioneerden zekerheid dat het pensioen betaalbaar blijft.” reageert Mercedes Van Volcem.
Bekijk hier een overzicht.