Van Volcem wil lagere toeristentaks voor jeugd

28 May

Oostende heeft oudste inwoners van Vlaanderen

27 May

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) onderzocht de gemiddelde leeftijd van de bewoners van de dertien centrumsteden van 2005 tot nu. Daaruit blijkt dat vier steden jonger worden en acht ouder. Leuven (35 jaar), Antwerpen (36 jaar), Gent (36 jaar) en Mechelen (37 jaar) worden beduidend jonger. Sint-Niklaas blijft op status quo en de rest wordt ouder. (more…)

Van Volcem zet voorstel herziening toeristentaks op agenda gemeenteraad

27 May

Gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit voor een herziening van de toeristentaks. Ze heeft haar voorstel geagendeerd op de gemeenteraad van 31 mei 2015. “De citytaks levert dubbel zoveel op als voordien. 3,4 miljoen euro in plaats van 1,7 miljoen euro. Het doel van de toeristentaks was het beursgebouw financieren. De jeugdverblijven (hostels) betaalden vroeger samen 24 000 euro en nu 260 000 euro. Dit is 1 000 procent en op kap van jongeren. Een gedifferentieerd beleid dringt zich op.”

Van Volcem wil de belasting verminderen naar o,5 euro per dag. “Open Vld vindt jongeren de beste ambassadeurs van de stad, aangezien ze vaak nog eens terugkomen (met lief of met familie).  We moeten hun verblijf hier stimuleren in plaats van taxeren.” aldus Van Volcem.

Beter parkeerbeleid centraal op extra gemeenteraad

27 May

Tijdens de door de oppositie gevraagde extra gemeenteraad, werd maandag vooral het parkeerbeleid op de korrel genomen. En twee dagen na de gemeenteraad werd beslist twee weken een beperktere vorm van autoluwe straten uit te testen. Mercedes Van Volcem(Open Vld) deed constructieve  voorstellen om tot een beter parkeerbeleid te komen.  (more…)

Nood aan coördinatiepunt voor werken

25 May

Op de Brugse gemeenteraad heeft Mercedes Van Volcem (Open Vld) gepleit voor een coördinatiepunt rond werken.

“Er is nood aan een masterplan rond mobiliteit in combinatie met openbare werken. Ik denk daarbij aan de fasering en timing. Er is nood aan iets meer opvolging en professionaliteit, zodat de mensen niet het gevoel hebben dat ze stilstaan in Brugge. Te veel werken brengen nu een pak wrevel met zich mee”, aldus Van Volcem. (more…)

Infomoment voor de bewoners in de omgeving van ‘gemeneweidebeek’ en bewoners Vossensteert, Bossuytlaan en omgeving.

25 May

Voor de bewonders wordt er een infostand georganiseerd omtrent de fietsvriendelijke maatregelen in de omgeving. Ook omtrent een nieuwe wandelverbinding tussen de Vooruitgangstraat en de Lindelaan zal er infostand zijn.

Fietsen langs het traject Vossensteert – Bossuytlaan blijkt niet altijd veilig te zijn. Om het voor de fietsers, vooral ook voor de schoolgaande jeugd, veiliger te maken, werd naar alternatieven gezocht, vermits aanpassingen aan beide straten zelf erg moeilijk zijn (een volledige heraanleg met verlies aan parkeercapaciteit is geen optie).

(more…)

Franse voetbalstadions schoolvoorbeeld van hoe het niet moet

25 May

Gisteren had Jong VLD Nationaal een activiteit met Bart Verhaeghe. Een opmerkelijke en krachtige quote werd daar geponeerd!

“De Franse voetbalstadions zijn een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet: mee door de overheid gebouwd, veel te duur, geen club kan en wil er nog in spelen. Die toestanden moeten we hier vermijden. Jeugd-en amateurvoetbal hebben een grote maatschappelijke impact. Daar moeten overheden volop in investeren. Bij professioneel voetbal moet de overheid omkaderen, voor de rest blijven ze er best zoveel mogelijk af.”

Opinie: “Stop met betonneren tegen 2050!”

24 May

De titel is eenvoudig, de werkelijkheid is complexer in het verlind Vlaanderen;  door jaren verkavelingsdrift.

Het beleidsplan ruimte Vlaanderen laat al een tijdje op zich wachten.  Ruimte is nu eenmaal gegeerd. De minister van omgeving is misschien wel de machtigste vrouw van de Wetstraat.  Elke droom vraagt immers ruimte en met ruimte maak je geld of geluk.

De verschillende behoeften en vragen naar ruimte maken dat er steeds conflicten optreden. De zucht naar open ruimte en groen om leefbaar te kunnen wonen en de nood aan extra ruimte voor bedrijventerreinen, wonen, windmolens, landbouw en natuur.

We moeten vooral terug naar een ruimtelijke ordening voor de mensen en niet naar een ruimtelijke ordening voor de vogels.  Strategische uitbreidingen in havens worden geremd door compensatie met eilanden voor vogels. De hoogspanningsmasten mogen niet in open gebied maar wel boven woningen, …

(more…)

Open Vld wenst 10 concrete aanpassingen voor een betere mobiliteit.

24 May


  

Open Vld Brugge nam initiatief om de mobiliteitsproblemen en bekommernissen van de handelaars in de binnenstad in kaart te brengen. Wat volgt zijn 10 concrete aanpassingen en voorstellen, die bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem naar voor gedragen worden.

Mercedes Van Volcem (Open Vld) organiseerde een bijeenkomst waar handelaars uit de binnenstad hun algemene bekommernissen konden vertolken. Wat bleek was dat het merendeel van de problemen die men ondervond te linken waren aan de mobiliteit van Brugge.

Dat het mobiliteitsbeleid een sterke impact kent op de handelaars is duidelijk. Verschillende handelaars maar ook vrije beroepers, zoals apothekers van wacht, kennen een sterke daling van klanten op zaterdagen. Veel is te herleiden tot weinig maatwerk en weinig flexibiliteit.

Voorstel 1: Meer met maatwerk

Maatwerk kan het verschil maken voor handelaars. “Elke straat als dezelfde beschouwen is nefast voor sommigen” stelt Mercedes Van Volcem. “Als we luisteren naar de handelaars en in overleg treden met de buurt, merken we te vaak dat er zaken over het hoofd gezien werden. Paaltjes die uit de grond komen of ANPR camera’s in sommige straten zou alvast veel problemen voor plaatselijke handelaars oplossen” stelt de fractieleidster nog.

Voorstel 2: Denk na over een goede timing

Mercedes Van Volcem pleit voor de verkeersvrije straat op zaterdag en zondagmiddag, maar timing is alles.

Van Volcem: “Bij het invoeren van grote veranderingen moet er een draagvlak zijn bij de bevolking. Pas voor verkeersvrije straten gaan wanneer de werken voorbij zijn, had een slimmere keuze geweest. Eerst de werken afwerken en dan een nieuwe mobiliteit creëren is de boodschap.”

Voorstel 3: Verander de uren van de autoluwe straten

“De klanten hebben problemen om de handelszaken te bereiken. Hun klanten moeten lange afstanden afleggen, soms met zware of fragiele materialen” vernam Mercedes Van Volcem ook op de vergadering met de handelaars.

De uren aanpassen zou aan de behoefte van de zaakvoerders kunnen voldoen. Meer naar een systeem gaan van 13u tot 18u lijkt beter. Of meer flexibiliteit, door met paaltjes te werken.

(more…)

Hoe u naar het werk gaat, hangt af van waar u woont

18 May

Limburgers nemen zelden de trein naar het werk en in West-Vlaanderen wordt de bromfiets opmerkelijk vaker van stal gehaald voor woon-werkverkeer. Maar in één ding zijn we allemaal gelijk: we nemen het allerliefst de wagen, of we nu in Antwerpen of in West-Vlaanderen wonen.

Ruim 67 procent van de Vlamingen begeeft zich het liefst met de wagen naar het werk. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-  parlementsleden Lydia Peeters en Mercedes Van Volcem opvroegen bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Vooral in Limburg  heerst koning auto. “Bijna 8 op de 10 Limburgers gaan met de wagen naar het werk, in tegenstelling tot de inwoners van de andere  Vlaamse provincies. Daar varieert het autogebruik voor woon-werkverkeer tussen de 61 en de 70 procent”, zegt Van Volcem.

De fiets is met 12 procent het tweede meest populaire vervoersmiddel.

 Daarna volgt de trein, met 6 procent. “We zien dat Oost-Vlaanderen daar de koploper is”, merkt Van Volcem op. Daar spoort ruim 11  procent naar het werk. “Veel werkgelegenheid is in Brussel, de verbinding met Oost-Vlaanderen is ook goed”, zegt de Open Vld’ster. In  West-Vlaanderen is dan weer de bromfiets (geen motor) opvallend populairder dan elders. Bijna 3 procent kiest er voor die tweewieler, terwijl dat in andere provincies niet boven de 1 procent uitkomt.

Overtuigen

Er is nog heel wat werk aan de winkel om mensen – zoals in het regeerakkoord staat – te overtuigen om meer met het openbaar vervoer naar het werk te gaan, besluit Open Vld uit de cijfers. Daarvoor zal volgens de liberalen maatwerk nodig zijn, aangezien de voorkeuren per provincie zo kunnen verschillen. De partij vindt ook dat steden en gemeenten hier binnen hun regio meer autonoom over moeten kunnen beslissen. Op enkele plaatsen, zoals Mechelen, worden daarover nu proefprojecten opgestart. “We hopen dat ze snel tot resultaten komen”, klinkt het bij Open Vld.

 Bron: Het Laatste Nieuws