Interview HLN: “Puin ruimen daar zijn vrouwen goed in”

19 Jul

De eerste lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is bekend. Het lokale bestuur van Open Vld besliste dat Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem, net als in 2012 en 2006, de liberale lijst mag aanvoeren. Een verrassing is dat niet. “Natuurlijk droom ik ervan om ooit burgemeester te worden. Het is duidelijk dat de Bruggeling verandering wil”, zegt ze.

Ambieer je straks, net als in 2012, het burgemeesterschap of is dat een utopie voor Open Vld in Brugge?

”De kiezer zal dat beslissen. We staan met onze voeten op de grond, maar met de handen in de lucht om de belangen van de Bruggeling te verdedigen. Het burgemeestersambt is geen doel op zich, maar het zou natuurlijk wel de kers op de taart zijn. Wie aan politiek doet, droomt er toch van om ooit burgemeester van zijn eigen stad of gemeente te worden?

Het is duidelijk dat de Bruggeling verandering wil en ik heb er goesting in. Ik hoop dat de Bruggeling mij mist. Vrouwen kunnen goed puin ruimen in woelige tijden (lacht).”

(meer…)

Website moet energievebruik kmo’s doen dalen

12 Jul

De nieuwe webtool ‘Kmo-energiewijzer’ moet de kleinere bedrijven informeren over hun energieverbruik en mogelijke energie-investeringen en bijhorende besparingen. De initiatiefnemers, zelfstandigenorganisatie NSZ en energieconsultant Zero Emission Solutions, stelden de website voor. Een sterk initiatief aldus minister Tommelein en Vlaams Volksvertegenwoordiger Van Volcem (Open Vld).

Via www.kmo-energiewijzer.be kunnen Vlaamse zelfstandigen en kmo’s hun energieverbruik vergelijken met bedrijven uit dezelfde sector. Vervolgens kan de ondernemer onder meer voor verlichting, verwarming, isolatie en zonnepanelen bekijken hoe zijn energieverbruik kan verbeteren. De website geeft aan welke financiële besparing ze hiermee realiseren. Die berekening houdt rekening met de investeringskost, premies, subsidies en wed erkerende kosten.

Vlaams energieminister Tommelein juicht het initiatief toe en wijst op de Vlaamse plannen rond energie-efficiëntie. “Kmo’s en winkeliers gaan vandaag nog teveel voorbij aan het idee dat ze hogere winsten kunnen boeken door energiebesparingen in hun gebouwen.” De minister wil ook het renovatietempo bij bedrijven opkrikken. Daarvoor bekijkt hij momenteel of derde partijfinanciering mogelijk is.

 

Vlaanderen is slechte leerling van Europa omtrent energiezuinig wonen

12 Jul

Het advies van de Vlaamse Woonraad stelt dat we de slechtste leerlingen van Europa zijn inzake energiezuinig wonen. Enkel Luxemburg en Kroatië doen het nog slechter. De huishoudens zijn verantwoordelijk voor 13,6 procent van het energieverbruik in Vlaanderen, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem (Open Vld). Daarmee zijn ze de vierde grootste energiegebruiker, na de industrie, de energiesector zelf en het vervoer.

Hoewel de isolatiegraad van onze woningen de laatste jaren licht is toegenomen, heeft nog steeds meer dan de helft geen muurisolatie. 18 procent heeft geen dak- of zoldervloerisolatie en 11 procent heeft nog enkel glas. Zuinige ketels zijn vooral doorgedrongen bij de aardgasgebruikers; bij de stookolieverwarmers maakt nog 53 procent gebruik van een niet-hoogrendementsketel.

(meer…)

Van Volcem vraagt Homans om huurmarkt te versterken

7 Jul

Snapshot - 8Minister Homans bereidt een conceptnota voor met de krachtlijnen van een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. “Het is goed dat de minister volop kiest voor een open debat hierover”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. “Het is cruciaal dat we het aanbod aan betaalbare huurwoningen op de private markt vergroten.” Open Vld kan zich vinden in heel wat voorstellen van de minister, maar vraagt inzake sociale huur en inzake discriminatie verder te gaan.

De voorbije dagen raakten enkele voorstellen bekend van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans, voor een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. Ze maakt werk van een conceptnota hierover. Mercedes Van Volcem juicht toe dat de minister een open debat wil houden over de nieuwe huurregels. “Het gaat om een belangrijk thema. Heel wat gezinnen hebben het vandaag moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden, getuige daarvan de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen,” zegt Van Volcem. Ze roept de minister daarom op om met open vizier naar het parlement te komen en een parlementair debat hierover alle kansen te geven. (meer…)

Jean-Marie De Plancke: badstad Zeebrugge verdient beter beleid

5 Jul

FOTO FERNAND PROOTJEAN-MARIE PLANCKE VLD LIJSTRaadslid Jean-Marie De Plancke gaf een vurig pleidooi  in de gemeenteraad van dinsdag 28 juni 2016 over Zeebrugge. “Zeebrugge heeft het mooiste en uitgestrekte strand van onze Vlaamse kust. Meer dan 600 000 toeristen komen ons land binnen via de haven van Zeebrugge, wat vaak wordt vergeten. Toch is Brugge die Scone en Zeebrugge het lelijke eendje.  Waar blijft de opwaardering van onze kustdeelgemeente?”aldus Jean-Marie, tevens voorzitter van Open VLD Brugge.

“Een aantal jaren geleden werd er beslist om de gronden van de oude vismijn aan te kopen om zo de mogelijkheid te krijgen om de oude vismijn site te herwaarderen en één geheel van te maken met het dorp. Er zou een studie komen en met de erfpachthouder van de oude vismijn zou men aan tafel zitten . Een nieuw project zou Zeebrugge haar oude vismijn laten herleven. De spoorlijn in het dorp is al een hele tijd niet meer in gebruik, Infrabel geeft de sporen niet op, maar deze worden nu niet gebruikt en zijn tijdelijk buiten dienst gesteld. Een mooie kans om daar een mooi wandelpad van te maken.” (meer…)

Tommelein wil geen vervuilende auto’s meer in Vlaanderen in 2030

5 Jul

Mercedes Van Volcem (Open Vld): “De Vlaamse regering steekt duidelijk een tandje bij. Tommelein is ambitieus en stelt concrete doelstelling voorop. Er waait duidelijk een nieuwe wind.”

Als het van Bart Tommelein afhangt, worden er in 2030 geen vervuilende auto’s meer verkocht in Vlaanderen. Dat heeft de Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie zondagmiddag gezegd in VTM NIEUWS. De Vlaamse regering heeft alvast 1 miljoen euro vrijgemaakt om die weg op te gaan.

tommelein

De ambities van de Vlaamse regering inzake groene wagens zijn bekend. Tegen 2020 moeten er 100.000 propere auto’s rondrijden in Vlaanderen (elektrische wagens en voertuigen op aardgas). Om consumenten te overhalen, zijn er premies en fiscale voordelen, en zouden er tegen 2020 bijvoorbeeld ook 5.000 laadpunten voor elektrische wagens moeten zijn, net als extra tankstations voor aardgas (CNG).

De Vlaamse regering heeft vrijdag een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor allerlei projecten om het vervoer milieuvriendelijker te maken.

De persoonlijke ambitie van Tommelein reikt verder dan 2020. “We moeten op termijn volledig weg van fossiele brandstoffen”, aldus de Open Vld-minister. “Persoonlijk ben ik er voorstander van om vanaf 2030 alleen nog auto’s die op schone energie rijden te verkopen in Vlaanderen.”

Mercedes hoopt dat er nu betere communicatie en coördinatie van wegenwerken komt

5 Jul

 Comissie-2015-11-18

Mercedes Van Volcem (Open Vld) is al lang pleitbezorger om wegenwerken meer gecoördineerd uit te voeren en hierover beter te communiceren met de Bruggeling. Met de belofte een infostand te zullen opzetten omtrent de werkzaamheden in en rond de stad wordt haar voorstel nu door het bestuur ingewilligd.

(meer…)

Mercedes komt op voor bancontact te Lissewege

5 Jul

Mercedes Van Volcem (Open Vld) gemeenteraad 28 juni:

Lissewege heeft een zeer verouderde bevolking, dat is waar, en voor die mensen is het eigenlijk een klein beetje een ramp dat zij nu geen geld meer uit de muur kunnen halen. Maar het is vandaag ook wel een zeer specifieke situatie omdat vandaag de KBC eigenlijk nog een volledig bankje is, met een bancontact. Ik heb, zonder dat ik veel ben rondgegaan, ook wel al eens geïnformeerd. Je zou natuurlijk een automaat op zich ergens anders kunnen plaatsen, ik denk dat dat zeker moet mogelijk zijn. Als je daar bijvoorbeeld met de bakkerin zou over spreken of je spreekt met de spoorwegen (want die hebben daar eigenlijk nog een huisje staan, zo’n klein apart huisje) dan denk ik dat je wel een plaats kan vinden hier of daar op een min of meer neutrale plaats, om dat te kunnen realiseren. Maar de bank moet natuurlijk geïnteresseerd zijn, en dat kost de bank natuurlijk ook middelen. Niet alleen die automaat daar plaatsen want het heeft geen nut, mijnheer Goderis, dat er daar een automaat is: die moet natuurlijk ook dagelijks met geld gevuld worden. Anders heeft het eigenlijk geen nut. En het is daar dat het schoentje een beetje wringt. Men zou eigenlijk moeten kijken welke bank er is in de andere dorpen of in de omliggende dorpen, zodanig dat de bank die die automaten vult dezelfde is en dat het eigenlijk een stukje op weg is, zodanig dat je maar één personeelslid nodig hebt om al die machines te vullen. Daar gaat het eigenlijk over : die machines vullen, dat kost geld omdat dat ook met veiligheidspersoneel moet gebeuren: je kunt moeilijk met uw zak toekomen en zeggen: “We gaan dat hier eens open doen en er geld in steken.” Het brengt dus allemaal wel iets meer met zich mee. Maar de bezorgdheid: ik denk dat iedereen van Lissewege zo denkt en ik begrijp uw bezorgdheid.

(meer…)

Onteigening gronden stadion Club Brugge ter discussie

4 Jul

stadion_bruggeHet nieuwe stadion van Club Brugge zit opnieuw in het nieuws . De realisatie van de nodige vergunningen nam jaren in beslag. Het milieu-effectenrapport (MER) is definitief goedgekeurd en ook het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) komt in de beslissende fase. De stad Brugge heeft de West-Vlaamse intercommunale WVI opdracht gegeven de onteigening voor te bereiden.

Nu blijken twee investeerders zich te verzetten tegen de geplande onteigening. De investeerders, die een claim op de grond hebben, stellen dat een onteigening neerkomt op illegale subsidies aan Club Brugge. Grondwettelijk is vastgelegd dat onteigening alleen mogelijk is als middel in het algemeen belang. “Vraag is in welk kader deze onteigening gezien kan worden.” stelt Van Volcem die hierover woensdag de minister interpelleert in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

 

Mercedes’ woononderzoek in magazine Bouwkroniek

4 Jul

MercedesVVolcemVlaParl20131Deze week staat het Woononderzoek van Mercedes Van Volcem in het magazine ‘de Bouwkroniek’.  Bouwkroniek is het grootste onafhankelijke Nederlandstalige vakblad voor de bouwsector. Het verschijnt wekelijks op vrijdag. Van Volcem onderzocht de trends, woningprijzen en inkomens in de dertien Vlaamse centrumsteden en zette de belangrijkste conclusies op een rijtje.

Lees hier het artikel.