Brugge

Cathemgoed is open voor bezoekers!

BRUGGE – Bij het aanleggen van de A11 werd een voorwaarde opgelegd, namelijk dat Dudzele beschermd moest zijn tegen hinder van de A11 en de haven van Zeebrugge. Deze voorwaarde resulteerde in het prachtige natuurgebied Cathemgoed. Er ishard gewerkt om dit gebied om te toveren tot een toegankelijk stukje natuur voor iedereen. De eerste twee fasen van de werken zijn afgerond en de beplantingsfase is deze week gerealiseerd. Vandaag plant ik samen met de Vlaamse Landmaatschappij de laatste boom en stellen we het Cathemgoed open voor bezoekers!

Bufferzone tussen Dudzele en haven van Zeebrugge

De Vlaamse Landmaatschappij maakte een “Inrichtingsplan A11” op dat een aantal maatregelen voorziet om de invloed van de A11 op het omgevende landschap en de omgevende bewoners te beperken. Het hoofdpunt van dit inrichtingsplan was om een bufferzone tussen de A11 en Dudzele-dorp te voorzien. Het gebied Cathemgoed zal Dudzele visueel afschermen van de A11 en van de haven van Zeebrugge.

Aanleg in fasen

Fase 1: afgerond (mei 2019 – december 2020) – zone ten oosten van de Zwaanhofstraat

In de eerste fase zijn wandelpaden aangelegd tussen de Zwaanhofstraat, de Vaneweg en de Kasteelstraat, alsook tussen het bufferbos en de Westkapelse Steenweg. Alle wandelpaden zijn verstevigd met steenslag en ingezaaid met gras, enkel het pad tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg is gerealiseerd in verharding. Op die manier is ook toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers voorzien. Iedereen kan hierdoor genieten van dit prachtig stukje natuur in Dudzele. In deze zone werden ook 3.419 bomen aangeplant, waarvan 3.170 onderdeel van bosgoed en 249 hoogstammigen.

Fase 2: afgerond (maart 2022 – augustus 2022) – zone ten westen van de Zwaanhofstraat

Een open grasvlakte en vijver ten westen van de Zwaanhofstraat vergroenen de omgeving verder. De herdenkingsmote is aangelegd en beplant met esdoornbomen als eerbetoon aan de Dudzeelse soldaten en burgerslachtoffers die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog stierven. Dudzele werd door Canada bevrijd in 1944. De esdoorn met het “maple leaf” verwijst naar Canada. In het park geven drie infoborden meer uitleg aan de bezoekers.

Tussen het Dudzeels Neerhof, de Zwaanhofstraat en het Bossiersgoed is een wandel- en fietsverbinding gerealiseerd. Ook een evenementenzone van 1.750 m2 is aangelegd, hier kunnen evenementen in openlucht doorgaan.

Beplantingsfase (28 november – nu)

Op 28 november is de aannemer met de beplantingsfase gestart. De boomgaard, waar verschillende fruitbomen komen, wordt nu aangeplant. Ook zijn twee rijen populieren aangeplant, die voor een visuele buffer met de A11 zorgen. In totaal zijn in Cathemgoed meer dan 5.000 bomen aangeplant. Met de aanplant van de laatste boom op de herdenkingsmote ronden we de werken in Cathemgoed af.

Openstellen Cathemgoed voor bezoekers

Het nieuw ingerichte gebied van 2,5 hectare groot is een prachtig park geworden. Er is plaats voor ontmoeting, er kan stilgestaan worden bij het verleden en de natuur krijgt een extra duwtje in de rug. In Brugge hebben we de voorbije jaren al veel stappen gezet om meer natuur te realiseren, dit gebied draagt hieraan bij. Op 2 december planten we de laatste plant op de mote en onthullen we het infobord. Daarna is het park open voor bezoekers!

Investeren in een groene ruimte voor Dudzele

Deze zone is een buffer, maar ook een prachtig natuurgebied. Stad Brugge investeert in fase 1 en 2 van deze werkzaamheden aan het Cathemgoed zo’n 174.000 euro. De overige kosten zijn grotendeels ten laste van de VLM en AWV.

Met de medewerkers van Openbaar Domein
Met NSB Dudzele
Brugge

Proefproject om Veltemweg tot veilige schoolstraat te maken

BRUGGE – Op 5 december start een proefperiode waarin de Veltemweg tot schoolstraat wordt gemaakt. Dit op aanvraag van de lagere school SASK, gelegen aan de Veltemweg. Met het stadsbestuur zetten we enorm in op veilig schoolverkeer, als Schepen van Openbaar Domein zorgde ik dan ook ook al voor heel wat vernieuwde fietspaden. Verkeersveiligheid langs scholen is een prioriteit. Na deze proefperiode komt een grondige analyse of de Veltemweg langdurig een schoolstraat kan worden.

Schoolstraat tot februari 2023

Op aanvraag van de basisschool SASK start een proefperiode waarbij de Veltemweg een schoolstraat zal zijn. Een schoolstraat is een deel van een straat nabij een school waarbij aan het begin en het einde van de schooldag motorvoertuigen geweerd worden gedurende een half uur. De openbare weg is voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs voorbehouden. Vanaf het kruispunt Fortuinstraat x Veltemweg tot aan het kruispunt Veltemweg x Ingang Interbad zal de schoolstraat ingaan. Dit is een afstand van zo’n 260 meter. De proefperiode voor de schoolstraat loopt van 5 december 2022 tot 17 februari 2023. Indien de omstandigheden dit verlangen, kan het stadsbestuur besluiten om de schoolstraat vroegtijdig te beëindigen. Aan het einde van de proefperiode zal het stadsbestuur analyseren of de Veltemweg een schoolstraat kan blijven.

De schoolstraat aan de Veltemweg gaat op onderstaande tijdstippen van kracht:

 • Maandag tot vrijdag: 8u00 tot 8u30
 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 15u15 tot 15u45
 • Woensdag: 11u15 tot 12u10

Aangezien er geen omleidingen mogelijk zijn, is de Veltemweg tijdens de uren van de schoolstraat doodlopend.

Veiligere omgevingen voor schoolgaande jeugd

De medewerkers van Openbaar Domein zullen een vooraankondigingsbord plaatsen aan het kruispunt Veltemweg x Vossensteert. Op die manier is het duidelijk dat de straat een schoolstraat is. Door het invoeren van schoolstraten zorgen we voor veiligere omgevingen voor de Brugse schoolgaande jeugd.

Brugge

Brugse buurten zullen opnieuw opgefleurd worden

bebloemingsactie 2023 opfleuren brugse buurten

BRUGGE – Stad Brugge lanceert haar bebloemingsactie. Deze actie, die de buurten in Brugge jaarlijks letterlijk in de bloemetjes zet, wordt ook dit jaar voortgezet. De voorbije jaren was dit een groot succes en ook in 2023 worden de buurten met petunia’s of geraniums opgefleurd.

Bebloemingsactie

De bebloemingsactie is een jaarlijkse activiteit van de Vrijwilligerscentrale om buurtcomités te bedanken voor hun inzet in de buurt. Om dit te realiseren voorzien we twee soorten bloemen : rode hanggeraniums en witte, roze of paarse petunia’s. Sinds 2020 kunnen de Bruggelingen ook voor petunia’s kiezen. De medewerkers van openbaar domein verdelen deze en de buurtbewoners kunnen ze op de vensterbank plaatsen. Door het groeiende succes van de voorbije jaren geven we het startschot voor dit initiatief dit jaar eerder. Tegen eind januari 2023 zouden we graag zicht hebben op de grote bestellingen om een inschatting te maken. Kleinere bestellingen kunnen buurtbewoners tot eind februari plaatsen. Samen met de dienst Preventie, de medewerkers van de Brugse Buurten en de medewerkers van Openbaar Domein zorgen we ervoor dat deze actie ook dit jaar tot een succesvol einde gebracht wordt.

Kleur je ook je beurt met bloemen in? Een aanvraag kan gebeuren via: https://www.brugge.be/bloemetjesactie-2023

Een succes de voorbije jaren

Op basis van de editie van 2022 worden dit jaar zo’n 110.000 bloemen voorzien door de medewerkers van openbaar domein. De laatste jaren is het succes van deze actie gestegen. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Dat toont zich ook in het enthousiasme om bloemetjes buiten te zetten. In 2018 werden 36.000 bloemen aangevraagd, in 2022 verdriedubbelde dat cijfer: er werden zo’n 100.000 bloemen aangevraagd. Hieronder een overzicht van de voorbije jaren:

 • 2011: 37.229 bloemen
 • 2018: 36.000 bloemen
 • 2019: 41.000 bloemen
 • 2020: 43.819 bloemen
 • 2021: 108.663 aangevraagde bloemen
 • 2022: 102.255 aangevraagde bloemen

Ieder bloemetje in de straat maakt voor mij een verschil. Je zet letterlijk je buur en de voorbijganger in de bloemetjes en het zorgt voor een opfleuring van de volledige buurt.

Brugge

Twee toegankelijke opstapplaatsen voor de bus in de Langestraat werden gerealiseerd 

Bushalte Koopmansstraat

BRUGGE – In de Langestraat werden twee toegankelijke opstapplaatsen voor de bus gerealiseerd: aan de Koopmansstraat en aan de Molenbrug. We zetten volop in op het toegankelijk maken van het Brugse centrum, onder andere door de bushaltes toegankelijk te maken.

Opstapplaatsen voor de bus: Molenbrug en Koopmansstraat

Er is een bushalte in de Langestraat, tegenover de Predikherenstraat. Deze schuift op tot aan de Molenbrug, waar een nieuwe bushalte komt: de werken hiervoor zijn sinds 25 november afgerond, maar moesten nog uitharden. Begin december kan de halte in gebruik genomen worden. Een nieuwe bushalte ter hoogte van de Koopmansstraat werd gerealiseerd. Deze is reeds opengesteld en in gebruik. Aan beide bushaltes zijn ook podotactiele tegels voor slechtzienden aangelegd. Op deze manier zorgen we voor toegankelijke opstapplaatsen voor de bus.

Extra groen in het straatbeeld

Aan de bushalte aan de Koopmansstraat is een ontharding uitgevoerd: daar ligt nu een plantvak. Ook aan de vroegere halte tegenover de Predikherenstraat is een plantvak aangelegd.

De bushalte aan de Molenbrug wordt begin december opengesteld
Brugge

Kleuters van SBS De Geluksvogel krijgen een nieuwe speelplaats

vernieuwde kleuterspeelplaats de geluksvogel kleuters

BRUGGE – De kleuters uit SBS De Geluksvogel speelden tijdens de speeltijd op een oud speeltoestel en op een versleten rubbervloer. Een vernieuwing van de speelplaats was dringend nodig. We hebben 64 m² onthard en maakten een groene speelzone met natuurlijke speelelementen.

Natuurlijke speelelementen op de speelplaats

In de vernieuwde speelplaats staan verschillende natuurlijke speelelementen. Er werden zones onthard en met een kastanjehouten omheining van 1 meter hoog omheind. Deze zones zijn opgevuld met een dikke laag schors. Ook groeien er kindvriendelijke struiken, drie hoogstammige meereiken en drie meerstammige krentenbomen. De beplanting in deze ontharde zones is beschermd, zodat de kleuters deze niet kunnen beschadigen.

Iedere ontharde zone heeft twee in- of uitgangen. Deze zijn aangegeven via een looplijn gemaakt uit boomstammen, wat een leuk speelelement is voor de kleuters. We gebruiken ook gestapelde boomstammen als speelelement.

De natuurlijke beleving staat centraal bij deze ontharde speelzones. Alle elementen zijn gemaakt uit natuurlijk materiaal: boomstammen, schors en struiken. De materialen zijn ook allemaal afkomstig van bomen binnen de Cluster Openbaar Domein. Op die manier bekomen we een korte, maar een duurzame keten. Het is altijd fijn om bij het ontharden en vergroenen van een speelplaats aan de kleuters een leukere plek terug te geven.

Vlaams Parlement

Gemiddelde sociale huurprijs bedraagt maandelijks € 334

De gemiddelde huurprijs voor een sociale woning is vandaag 334 euro per maand. Op de private markt is dat 800 euro. De 182.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning voldoen echter aan dezelfde inkomensvoorwaarden als sociale huurders, maar zijn genoodzaakt zich op de private markt te begeven. Dit betekent dus een voordeel van ongeveer 500 euro per maand voor de 146.000 sociale huurders tegenover de 182.000 wachtenden

Die discrepantie is té groot. Het geven van een voordeel aan 146.000  sociale huurders, maar niet aan 182.000 wachtende kandidaat-huurders, met dezelfde inkomensvoorwaarden, krijg je aan niemand uitgelegd. Ik pleit ervoor om zowel de wachtenden op een sociale woning als de sociale huurders op dezelfde manier te behandelen

Een huurbonus zou bijvoorbeeld juister zijn. Daarenboven wordt werken hiermee gestimuleerd. De huurbonus laat mensen tijdelijk een deel van de huurprijs fiscaal aftrekken van hun belastingen. Dat motiveert om te werken. Huidig woonbeleid doet net het omgekeerde.

Vind hier mijn volledige tussenkomst.

Vlaams Parlement

Fietspaden in Vlaanderen verbeteren

De kwaliteit van de fietspaden langs gewestwegen verbetert verder, zo toont het nieuwe fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat ik heb opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Dankzij de extra middelen zal comfortabeler en veiliger fiets sneller de norm zijn op onze Vlaamse wegen. Dit jaar staan 150 fietspaden locaties bij AWV op de agenda.

Fietspaden in Vlaanderen verbeteren

De inrichting van de fietspaden is er in 2021 ten opzichte van het jaar 2019 in alle provincies op vooruitgegaan. Dit betekent dat meer fietspaden voldoen aan de geldende normen. Daarnaast wordt het ook comfortabeler fietsen omdat er vaker asfalt gebruikt wordt in plaats van klinkers. Hieronder kan je de scores per provincie terugvinden.   

SCORES INRICHTING (Evolutie 2021 vs. 2019 met % fietspaden conform ontwerprichtlijnen)

Vlaanderen: +1,2 % (totaal: 47,0 %)

Antwerpen: +1,6 % (totaal: 57,5 %)

Limburg: +2,22 % (totaal: 43,0 %)

Oost-Vlaanderen: +0,4 % (totaal 37,5 %)

Vlaams Brabant: +1,5 % (totaal 47,7 %)

West-Vlaanderen: +0,6 % (totaal 48,8 %)

SCORES STAAT/COMFORT (Evolutie 2021 vs. 2019 met % fietspaden die ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoren) 

Vlaanderen: + 4,3 % (totaal: 60,5 %) 

Antwerpen: + 1,4 % (totaal: 60,8 %) 

Limburg: + 16,1 % (totaal: 55,0 %) 

Oost-Vlaanderen: + 2,5 % (totaal: 62,9 %) 

Vlaams-Brabant: + 11,2 % (totaal: 57,0 %) 

West-Vlaanderen: + 0,1 % (totaal: 61,4 %) 

De verbetering is heel goed nieuws. Op terrein worden de verwezenlijkingen zichtbaar, de werven schieten als paddenstoelen uit de grond. De link naar het nieuwe fietsrapport kan u hier terugvinden: https://wegenenverkeer.be/wegen/fietsinfrastructuur/staat-en-inrichting-van-de-fietspaden-langs-de-vlaamse-gewestwegen.

Mijn schriftelijke vraag aan de minister:

Brugge

Een inwoner van Brugge schenkt boom van 11 meter hoog aan de stad

inwonerschenkt kerstboom aan de stad brugge openbaar domein

BRUGGE – Daisy, uit de Kongostraat in Brugge, heeft in de voortuin een kerstboom staan. Ze schenkt de Nordmann kerstboom van wel 11 meter hoog nu aan de stad. Dit prachtige geschenk krijgt een mooi plaatsje op de Burg tussen 30 andere bomen, zodat iedereen er van kan genieten.

Een plaatsje op de Burg

In de jaren 90 werd de boom nog gebruikt als kerstboom. Deze is daarna in de voortuin geplant. Nu is de kerstboom al zo’n 11 meter hoog geworden: een majestueus exemplaar, maar natuurlijk wel wat te groot om in de voortuin te houden. We waren meteen enthousiast toen de inwoners contact opnamen en geven deze prachtige boom met plezier een plekje op het openbaar domein. De boom komt op de Burg te staan tussen 30 andere kerstbomen.

Dit jaar worden in totaal 172 kerstbomen op het openbaar domein geplaatst, door deze schenking zijn het er 173.

Brugge

Een investering in 32,64 hectare aan natuurgebied

investering in natuurgebied zwin mercedes van volcem

BRUGGE – In de deelgemeenten Sint-Andries, Koolkerke en Dudzele investeert Stad Brugge in 32,64 ha natuurgebied. De stad subsidieert 255.441,36 euro in de aankoop van de drie natuurgebieden. De volledige aankoop voor deze drie gebieden bedraagt 1.313.330,68 euro. De bedragen zijn ook door het gewest en door Natuurpunt gesubsidieerd. Het uitbreiden, behouden en herstellen van de natuur in en rond Brugge is een prioriteit voor het stadsbestuur.

Deze legislatuur werd door de stad maar liefst 590.013,05 euro gesubsidieerd voor de aankoop van natuurgebied. Dit is zo’n 80 procent van het totale budget dat de stad sinds 1994 investeerde in groene gebieden. Als Schepen van Openbaar Domein wil ik natuur waarderen op de manier waarop het gewaardeerd moet worden.

32,64 ha aan natuurgebied

 • 26,18 hectare aan natuurgebied te Sint-Andries, Rode Dopheidereservaat
 • 3,10 hectare aan natuurgebied in Dudzele, Cathemgoed
 • 3,66 hectare aan poldergebied in Koolkerke-Dudzele

Deze aankopen gebeurden met het oog op het behouden en herstellen van aaneengesloten natuurgebieden in Brugge. De 26,18 ha aan gronden in het Rode Dopheidereservaat zorgen voor een aaneengesloten geheel van natuur, waartoe ook het bossen- en heidecomplex ten zuiden van Brugge behoort (met o.a. de stadsbossen Chartreusinne, Beisbroek, Foreest, Tudor). Wat uniek is aan dit gebied, is dat er een dassenburcht is. Het grondgebied in Dudzele en dat in Koolkerke-Dudzele zijn beide beschermd als (Europees) Volgelrichtlijngebied Poldercomplex. Deze gronden breiden het weidevogelgebied en poldergraslandschap dat in Damme gelegen is uit tot in Brugge.

Natuurbeleving staat centraal

Natuurbeleving is essentieel, zeker voor mensen die in een stad wonen. Dat de natuurgebieden toegankelijk zijn is dan ook belangrijk. De aangekochte grond in het Cathemgoed bevat een bestaande wandelverbinding. De grond aan het Rode dopheidereservaat is voor het moment enkel toegankelijk voor activiteiten onder begeleiding. Zodra een ontsluitingsplan voor vrije toegankelijkheid op de bestaande paden en dreven uitgewerkt is, zal dit niet langer gelden. Bereikbaarheid voor het publiek is bij het gebied tussen de Koolkerkse steenweg en de Ronselarestraat niet mogelijk, maar dit gebied is waardevol aangezien het voor de uitbreiding van bestaand weidevogelgebied zorgt.

Investeren in natuurgebied: sinds 1994

In totaal bedraagt de kostprijs van alle aangekochte natuurgebieden door Natuurpunt in Brugge sinds 1994 2.720.597,25 euro. De laatste 28 jaar subsidieerde Stad Brugge hierin 743.697,85 euro. Meer dan de helft van al deze aankopen gebeurden deze legislatuur: dit is goed voor 590.013,05 euro aan subsidies van de stad en aankopen van 43.39 ha aan natuurgebied. Als Schepen van Openbaar Groen is het behoud van groen enorm belangrijk voor mij. We moeten er alles aan doen om de prachtige natuurrijke omgeving rondom Brugge veilig te stellen. Deze legislatuur werd 4 keer meer gesubsidieerd in natuurgebied dan alle jaren sinds 1994. Dit is een belangrijke investering.

Brugge

Stad Brugge en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kunst slaan handen ineen: overstromingsmaatregelen in Zeebrugge

BRUGGE – In een eerste fase van de werken werden door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) kustverdedigingswerken uitgevoerd ten westen van de Visartsluis en ten oosten van de P. Vandammesluis in Zeebrugge. Voor de tweede fase van de werken, namelijk het realiseren van overstromingsmaatregelen in Zeebrugge, slaan MDK en Stad Brugge de handen ineen. Met deze werkzaamheden maken we niet enkel de haven van Zeebrugge veiliger, maar realiseren we ook een groenere en meer leefbare omgeving.

Overstromingsmaatregelen

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zal een stormkering in en rond de jachthaven van Zeebrugge aanbrengen, het Tijdok verdiepen en herinrichten en ook het Albertdok herinrichten. Tijdelijke Handelsvennootschap Antea-West maakte het aangepaste ontwerp voor deze werkzaamheden op. De stedelijke diensten, waaronder de cluster Openbaar Domein, vroegen een extra focus op toegankelijkheid, op meer groen in het ontwerp, op een verkeersveilige uitwerking van de Rederskaai en Tijdokstraat.

Meer groen in het ontwerp

De grijze havenomgeving toveren we om tot een plaats waar meer groen aanwezig is. Verschillende onthardingen staan gepland en er komen ook 36 nieuwe bomen bij. De focus zal liggen op streekeigen vegetatie. Aan de Rederskaai zullen drie bomenclusters komen, die meer groen in de omgeving zullen brengen. Extra speelruimte en maximale ontharding worden voorzien in de zone voor de Westhinder

Ook groene waterkerende voorzieningen

In het ontwerp van MDK komen drie soorten waterkerende voorzieningen aan bod. Ook hier was ruimte voor groen voorzien. De eerste kerende dijk is aan een kant verhard en aan de andere zijde groen. De tweede type waterkerende voorziening is een betonnen muur, die volledig omsloten is door een haag. De derde voorziening is een betonnen keermuur.

Timing en investering

De totale investering van Stad Brugge en MDK bedraagt 5.968.456,91 euro. De haven van Zeebrugge veilig maken en de deelgemeente revitaliseren is belangrijk. Daarom investeert het stadsbestuur zo’n 945.024,88 euro in dit project. MDK investeert 5.023.432,03 euro om de haven en het dorp van Zeebrugge veilig te stellen.

De werken gaan in fasen door. Tijdens de eerste fase wordt de zone aan de Rederskaai aangepakt, alsook het Tijdok en het Albertdok. Tijdens de tweede fase komt de zone Werfkaai – Tijdokstraat – Vismijnstraat aan bod.

 • Eerste fase: van september 2023 tot juni 2024
 • Tweede fase: van september 2024 tot juni 2025

Focus op Zeebrugge: haven, site Knapen, groene trambedding, vernieuwd Marktplein

Ook in verschillende andere projecten in Zeebrugge investeert de stad. De site Knapen van 8 hectare kocht de stad aan om er een kustpark van te maken. De inwoners van Zeebrugge krijgen hiermee een plaats waar groen, rust en recreatie samenkomen. Het Marktplein in Zeebrugge zal heraangelegd worden: er komt een nieuwe riolering en we ontharden 2.000 m². 35 extra bomen komen bij en de straat wordt een eenrichtingsstraat. De vernieuwing tussen de Visartstluis en de Vandammesluis staat in 2023 op de agenda. We vergroenen de trambedding en verbeteren een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers. Ook het verbeteren van het Molinari-plein en het vergroenen en ontharden van de kruispunten in de Vissersstraat staan gepland.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust / Antea-West