Van Volcem meest mondige raadslid

27 Jan

De krant van West-Vlaanderen (Brugsch Handelsblad) roept Mercedes Van Volcem uit tot meest mondige raadslid in de Brugse gemeenteraad.  Om een mondelinge tussenkomst te doen moet een gemeenteraadslid zijn interpellatie op voorhand indienen zodat de bevoegde schepen zich kan voorbereiden op meer specifieke vragen. Je kan ook tussenkomen als er

Eind december 2014 stonden maar liefst 18 interpellaties en 113 tussenkomsten op naam van Van Volcem.

Vanavond gemeenteraad Brugge

27 Jan

Vanavond is er om 18u30 gemeenteraad in het Brugse stadhuis.  Lees hier meer over wat er op de agenda staat. Mercedes Van Volcem diende tussenkomsten in over Klein Appelmoes, het stadiondossier en Chartreuse.

 

(more…)

Aantal bijkomende onbewoonbare woningen in 6 jaar verdubbeld

23 Jan

Het totaal aantal woningen in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is sinds 2004 gestegen van 3.252 naar 7.648 in 2013. “Er worden jaarlijks heel wat woningen geschrapt uit de inventaris (bv. 2.449 in 2013) maar er worden jaarlijks meer nieuwe opgenomen.” Aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem die de cijfers opvroeg bij minister Homans (N-VA). “Het aantal nieuwe gevallen van ongeschikte en onbewoonbare panden verdubbelde in maar liefst 6 jaar tijd van 1752 in 2007 naar 3625 in 2013. Een kwalijke evolutie die moet worden tegen gegaan. Onder het beleid van Freya Vanden bossche (Sp.a) is het totaal aantal onbewoonbare en ongeschikte woningen bijna verdrievoudigd (van 4.484 in 2007 tot 11.162). Dat zijn een pak minder woningen op de huurmarkt, waardoor de huurprijs stijgt. Een pak eigenaars is gedemotiveerd om hun woning in orde te stellen. We moeten niet enkel inventariseren maar verhuurders ook aanmoedigen om verbeteringen aan te brengen. Het aanbod is al zo krap.” aldus Van Volcem. (more…)

Welkom 30 januari 2015!

22 Jan

Vrijdag 30 januari organiseert Open Vld Brugge een bruisende nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom in feestzaal Zandwegemolen om te klinken en in gesprek te gaan met de Brugse fractieleden, het bestuur of Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.  We verwelkomen burgemeester van Mechelen en fractieleider Bart Somers als gastspreker. Er is gratis parking voorzien op de Oude Oostendse Steenweg 91 te Brugge.

 

 

Openbaar onderzoek stadionplannen Club Brugge

16 Jan

Er is opnieuw wat beweging gekomen in het Brugse stadiondossier. Deze week ging het openbaar onderzoek van start in het kader van het milieueffectenrapport (MER). In de nota zijn ook de gewijzigde plannen van Cercle opgenomen. Welke gevolgen heeft de komst van een stadion langs de Blankenbergse Steenweg op mens en milieu? Dat is het onderwerp van het openbaar onderzoek dat op 15 januari start en dertig dagen duurt. Een belangrijk onderzoek want onder meer op basis van negatieve gevolgen voor de omgeving, werden de locaties Loppem en Chartreuse in het vorig stadiondossier afgeschoten. De alternatieve locaties, zoals de Blankenbergse Steenweg, werden  niet ernstig genoeg onderzocht. (more…)

Stadiondossier, Klein appelmoes en Chartreuse nauw opgevolgd door Van Volcem

14 Jan

Er gaat geen maand voorbij of Mercedes Van Volcem(Open Vld) interpelleert het stadsbestuur of de Vlaamse Regering inzake het stadiondossier, de site Klein appelmoes en de site Chartreuse. “Door continue opvolging kunnen we wegen op het dossier.” Van Volcem bouwde als voormalig schepen veel expertise op in deze dossiers. (more…)

Vlaamse Regering ‘niet op hoogte’ Jan Breydel plannen Cercle Brugge

13 Jan

De Vlaamse Regering is officieel niet op de hoogte van het eventuele plan van Cercle Brugge om in het Jan Breydelstadion te blijven. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open VLD) aan minister Muyters (N-VA). “Er werd in september een officiële rapportering opgevraagd van de stand van zaken bij iedere begunstigde. Hierbij werd niks gezegd over dergelijke plannen. Een volgende rapportering staat gepland in het voorjaar van 2015.” aldus Van Volcem. “Zolang de Vlaamse Regering niet officieel op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke koerswijzing, blijft de regering uitgaan van wat bepaald is in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014. Daarin staat vermeld dat er één Brugs project zal gerealiseerd worden dat zowel de behoefte van Club Brugge als Cercle Brugge dekt.” (more…)

Overleg met landbouwers over poldergraslanden

13 Jan


De West-Vlaamse Open VLD parlementsleden en leden van het Algemeen Boerensyndicaat hebben in Diksmuide van gedachten gewisseld over de bescherming van de historische poldergraslanden. Volgens Sos Kustpolders hebben die graslanden een belangrijke natuurwaarde. Maar het bewerken van de gronden gaat ten koste van de bijzondere variatie aan vogels en vegetatie. Het ABS is dan weer tegen maatregelen “die ook maar enige beperking opleggen in de bedrijfsvoering of vrijheid van teeltkeuze omwille van het jarenlang gebruik van bepaalde percelen als grasland.” (more…)

Stop rechtsonzekerheid landbouwers in polders

12 Jan

Deze namiddag overlegt Mercedes Van Volcem op aangeven van gemeenteraadslid Marc Deprez (Idee 2006) met enkele landbouwers van Diksmuide. Zij kampen met de onzekerheid dat hun landbouwgrond plotsklaps beschermd zou worden als poldergrasland, waardoor hun activiteiten in het gedrang komen.  ”Het is verschrikkelijk dat landbouwers zoveel onzekerheid hebben over hun eigendommen. De verschillende overheden moeten de handen in elkaar slaan om snel duidelijkheid te brengen in dit dossier. Rechtsonzekerheid moeten we altijd tegen gaan.”aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem, die zich mee over het dossier van van de landbouwers ontfermt.

 

Kleine bussen in de Brugse binnenstad

9 Jan


(more…)