Minister Gatz in dialoog met Bruggeling

27 Mar

Op uitnodiging van Mercedes Van Volcem kwam Sven Gatz, minister van Cultuur, Media, Jeugd & Brussel naar Brugge. Hij gaf toelichting over zijn beleid inzake Cultuur & Jeugd en sprak onder andere over de nominatie van het concertgebouw om erkend te worden als Vlaamse kunstinstelling.  In de mooie zaal van Dr. Jean Van Roy konden we heel wat geïnteresseerden verwelkomen voor deze ‘liberale academie’. Nadien werd iedereen een drankje en kleine versnapering aangeboden.

(more…)

Niet je herkomst, maar je toekomst telt

26 Mar

“We mogen op geen enkele manier racisme relativeren.” reageert Mercedes Van Volcem op de uitspraken van dhr. De Wever. “Liberalen zijn voorvechters van gelijkwaardigheid.  Ik zal altijd blijven vechten voor een inclusieve samenleving en sociale mobiliteit. Iedereen, waar hij ook geboren is moet vooruit kunnen. Stigmatisering veroordeel ik ten stelligste. De uitspraken van dhr. De Wever zorgen voor polarisatie, iets wat we op dit moment compleet kunnen missen.”

Bekijk hier het interview van Linda De Win met Van Volcem (Villa Politica.)

Vier interpellaties van Brugse liberalen op gemeenteraad dinsdag 31 maart

26 Mar

Open Vld Brugge agendeert de komende gemeenteraad vier tussenkomsten.  Onder andere een betere afstemming bij wegenwerken, vragen omtrent de miscommunicatie van wegenwerken in de Geldmuntstraat,  meer terrasmogelijkheden en de resultaten van de stadsmonitor staan op de agenda. (more…)

Woonzorgcentrum op Sint-Pietersplas

26 Mar

Op het domein Koentges in de buurt van de Sint-Pietersplas kan binnenkort gestart worden met de bouw van een privaat woonzorgcentrum. De bouwaanvraag hiervoor werd goedgekeurd. De site wordt afgebakend door de Sint-Pietersmolenstraat in het westen, de Blankenbergse Dijk in het noorden en de bestaande hoogspanningslijn in het oosten. Op de site van Koentges staat nu nog een villa met stallingen. Ten noordwesten van de villa bevindt zich nu een park met een vijver. Op deze site komt een woonzorgcentrum met 148 kamers en 49 assistentiewoningen om te voldoen aan de vraag van heel wat senioren. De wachttijden voor een plaats in een woonzorgcentrum in de Brugse regio zijn namelijk vaak heel lang. (more…)

Van Volcem ontvangt de vijf provinciegouverneurs

23 Mar

Dinsdag 24 maart, mocht Mercedes Van Volcem(Open Vld) als voorzitter van de commissie binnenlands bestuur samen met Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement de gouverneurs van de vijf Vlaamse provincies officieel ontvangen. De provinciegouverneurs werden verwelkomd in het kantoor van de voorzitter en gaven na de middaglunch een uiteenzetting over hun taken in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. (more…)

Volgens Bruggelingen is hun stad de netste en veiligste

19 Mar

Zie je van Brugge, zet je vanachter: die vlieger gaat duidelijk niet op voor de tevredenheid van inwoners over hun stad. Nergens in Vlaanderen is men zo tevreden (86 procent) over zijn stad als in Brugge. Die cijfers blijken uit de Stadsmonitor, een grootschalige bevraging bij de bevolking die de maatschappelijke ontwikkelingen van de dertien Vlaamse centrumsteden in kaart brengt. De Bruggelingen zijn niet alleen in het algemeen zo tevreden over hun thuisstad, maar zijn ook zeer te spreken over de netheid van de stad. Liefst 91,2 procent van de Bruggelingen vindt het centrum uitstekend onderhouden, geen enkele stad doet beter. (more…)

Stadsmonitor toont dat Brugge kwalitatieve stad is en het beleid achterop hinkt in participatie

18 Mar

De stadsmonitor vergelijkt de 13 Vlaams centrumsteden aan de hand van meer dan  honderdzeventig omgevingsindicatoren. “Voor beleidsmakers het ideale instrument om zicht te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen.” Verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem als voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur. “Net als de vorige stadsmonitor in 2011 scoort Brugge goed op vlak van leefomgeving, woonkwaliteit en veiligheid. Het vertrouwen in het stadsbestuur gaat er duidelijk op achteruit. Brugge heeft nood aan krachtiger bestuur waarbij de Bruggeling participeert in het beleidsproces.” (more…)

Stedelijke uitdagingen inzake mobiliteit, wonen en alleenstaanden

18 Mar


Gisteren presenteerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de stadsmonitor.  Deze studie vergelijkt de 13 Vlaams centrumsteden aan de hand van meer dan  honderdzeventig omgevingsindicatoren. “Voor beleidsmakers het ideale instrument om zicht te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Vlaamse Regering moet dit stedelijk monitoringsinstrument hanteren voor het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg, de kinderopvang en de scholen.” verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem als voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur. “De steden gaan er over het algemeen op vooruit.  Onze steden moeten wel een beter alternatief formuleren op de huidige gezinsvormen. Zo zijn er in alle steden steeds meer singles en nieuwe gezinsvormen. In het bijzonder in Antwerpen (44,6%) en Gent (42,8%). De wetgeving moet aangepast worden op nieuwe woonnoden. Ook op vlak van mobiliteit hebben heel wat steden  nog flink wat werk, in het bijzonder inzake parkeergelegenheid en fiets- en voetpaden.” Van Volcem houdt ten slotte een pleidooi voor meer middelen en autonomie voor steden en gemeenten ten koste van de andere overheden. (more…)

Brugse voorjaarswandeling zaterdag 18 april

16 Mar

Zaterdagnamiddag 18 april om 15u organiseert Benedikte Bruggeman (OCMW-raadslid) samen met Open Vld Brugge een prachtige voorjaarswandeling. We ontdekken heel wat fraaie maar onbekende plekjes dankzij ervaren gids Dirk Verstraeten. De wandelingen gaat onder andere langs godshuis De Pelikaan, de coupure, de Sint-Anna en Jeruzalem kerk. Ook de molens, de Sint-Sebastiaangilde en h

et Engels Klooster bevinden zich op onze route. Eindigen doen we in café Vlissingen voor een gezellige apero.

We spreken om 15u af aan het Rijksarchief. Je hebt er de mogelijkheid om te parkeren.   Graag een seintje van je komst aan mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be

Eindelijk rechtszekerheid voor surfclub Icarus!

13 Mar

Voor het eerst sinds het bestaan is er eindelijk rechtszekerheid voor surfclub Icarus in Zeebrugge. Dat blijkt sinds de provincieraad het ontwerp voor het plan Strand en Dijk voor Zeebrugge West heeft goedgekeurd. De club bestaat sinds 1988 op het strand van Zeebrugge, maar was al die tijd zonevreemd, omdat het te dicht bij natuurgebied De Fonteintjes ligt. Mercedes Van Volcem reageert opgetogen “Zo lang met rechtsonzekerheid kampen is verschrikkelijk. Dat moeten politici ten allen tijd proberen te vermijden. Ik ben heel tevreden dat de provincie een oplossing heeft kunnen realiseren.”.  Van Volcem volgde het dossier vanuit het Vlaams Parlement op. (more…)