Fijne kerst en prettig eindejaar!

16 Dec

Van Volcem en Tommelein in gesprek met Havencel

16 Dec

Maandag 15 december gingen staatssecretaris Bart Tommelein en Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem in gesprek met de Brugse Havencel, die dit jaar werd opgericht. APZI, de vereniging van de Zeebrugse havenbedrijven, en de Kamer van Koophandel, willen met de havencel studie- en analysewerk verrichten over de Zeebrugse haven en bij uitbreiding over mobiliteit en logistiek in West-Vlaanderen.

De Havencel ontwikkelt een strategie voor de Zeebrugse haven en onderhoudent contacten met stakeholders uit de politiek, de administratie en ook andere havens en bedrijven, om een aantal Zeebrugse dossiers in beweging te krijgen. De cel opereert vanuit havenhuis De Caese in Brugge.

Ronde tafel voor Brugse Horeca

15 Dec

Vandaag had ik een interessant ronde tafel-overleg met de Brugse horeca en staatssecretaris Bart Tommelein.  De horeca verdient alle steun!

 

Minder huurders kopen hun sociale woning aan

11 Dec

Het aantal huurders dat gebruik maakt van de mogelijkheid om hun sociale woning aan te kopen is in de periode 2011-2013 gedaald van 96 tot 84. In de eerste tien maanden van 2014 werden 70 sociale woningen aangekocht, wat op jaarbasis (77) een nieuwe daling betekent. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD).  (more…)

Raad voor Verkiezingsbetwistingen geeft Open Vld en N-VA Blankenberge gelijk

10 Dec

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaf Open VLD en N-VA Blankenberge gelijk, naar aanleiding van een klacht van de oppositie omtrent de vorming van de nieuwe coalitie. De nieuwe coalitie kwam er na het ontslag van eerste schepen Johan Van Eeghem (SP.A). ”Als leidende partij in het bestuur van onze stad is het onze plicht voor de nodige zekerheid en stabiliteit te zorgen.  Open VLD Blankenberge staat voor een maatschappij die mensen samenbrengt, niet één die polariseert en verdeelt.” aldus Franky Maelstaf. (more…)

Van Volcem(Open Vld) fluit Lieten (Sp.a) terug inzake klimaatbeleid

5 Dec

Voormalig minister Lieten verwijt de Vlaamse en Federale Regering een gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid in het klimaatdebat. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) merkt fijntjes op dat uitgerekend Sp.a wat betreft energie en klimaat de touwtjes in handen had de voorbij periode. Woensdag 3 december 2014

Twee rusthuizen en 240 woningen in Sint-Pietersmolenwijk

3 Dec

Na bijna 40 jaar gebakkelei is er eindelijk een toekomstplan voor de Sint-Pietersmolenwijk in noord-Brugge. De stad, het OCMW en de twee huisvestingsmaatschappijen zijn akkoord met de bouw van 240 woningen en twee woonzorgcentra. “Een mix voor jong en oud.  Dit bevordert betaalbaar wonen en betaalbare zorg. Het OCMW bouwt een rusthuis van 240 bedden. Een private initatiefnemer bouwt het andere zorgcentrum. Daar is nog niet duidelijk hoeveel bedden. Een mooie toekomst voor Sint-Pieters.” verduidelijkt voormalig schepen Van Volcem (Open VLD) die de plannen nog mee in de steigers zette. (more…)

Van Volcem (Open Vld): Geef steden en gemeenten meer tools voor armoedebeleid

2 Dec

Voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit ervoor om het armoedebeleid ‘zoveel als mogelijk lokaal te voeren’. “Armoede is veel meer dan enkel het inkomen. Het gaat voornamelijk over sociale uitsluiting. Die sociale uitsluiting begint in de school, maar gaat ook over je woonsituatie en je gezondheid. Het lokale bestuursniveau is het meest aangewezen om sociale uitsluiting aan te pakken. Vandaar dat de focus van de minister op het lokale moet liggen.”dixit Van Volcem. “Helaas ontbreekt het aan duidelijke armoedecijfers per stad. Meten is weten. Daar moet men als eerste werk van maken.” Uit een schriftelijke vraag van het Vlaams parlementslid aan minister Homans (N-VA) blijkt dat de minister zal bekijken hoe ze de ‘regierol van de gemeenten inzake armoedebeleid kan versterken’. (more…)

Werken Hollands complex Zwankendamme starten ten vroegste in 2018

26 Nov

In 2011 werd het startsein gegeven voor de aanleg van het Hollands complex langs de Baron de Maerelaan ter hoogte van Zwankendamme. “De onteigeningen werden nu volledig afgerond. Er dient enkel nog een ruiloperatie worden uitgevoerd tussen twee gronden.” aldus Mercedes Van Volcem(Open Vld) die hierover een parlementaire vraag stelde aan minister Weyts(N-VA) “Onder voorbehoud van budgettaire ruimte op de komende meerjarenprogramma’s zullen de werken ten vroegste in 2018 starten. De voorziene bouwtijd bedraagt anderhalf tot twee jaar.”

(more…)

1 op 3 sociale woningen dreigt ongeschikt te worden

21 Nov

Een op drie sociale woningen dreigt ongeschikt te worden tegen 2020 wegens gebrek aan dakisolatie. Het is Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) die de kat de bel aanbond. “Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe norm voor dakisolatie voor alle huizen die gebouwd zijn voor 2006. De eerste vijf jaar krijgt de eigenaar een vermaning als het dak niet genoeg is geïsoleerd, maar vanaf 2020 kan de woning ongeschikt worden verklaard. Dat is het gevolg van beslissingen van de vorige Vlaamse Regering.”, zegt Van Volcem. Dat staat ook met zoveel woorden op de site van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle daken in principe geïsoleerd zijn. De isolatie moet voldoen aan een strenge R-waarde van 0,75m2 K/W. Om een dak met een oppervlakte van 150m² te isoleren met isolatie van 6 cm dik is zo’n 3.300 euro nodig.  Van Volcem roept de Vlaamse Regering op om mensen te informeren en stimuleren om hun dak te isoleren.

(more…)