Een kleinhandelsvisie voor Brugge

27 jun

Brugge heeft nood aan een kleinhandelsvisie en een integraal handelsvestigingsbeleidsplan.

Een visie die wordt best bekend gemaakt.  Wie onderneemt, vraagt rechtszekerheid.

Het huidige stadsbestuur heeft geen visie op kleinhandel.  De grote winkelcentra (B-park, V markt, …) zijn ontwikkelingen die gedateerd zijn. De planning daarvan dateert van 20 jaar geleden, de realisatie volgde omdat er ruimte voor vrijgemaakt werd conform de bestemming.  De planning was het werk van schepen Van den Bilcke die er een BPA voor heeft opgemaakt.

Vandaag staan we 20 jaar verder.  We willen minder ruimtebeslag. Steden moeten vandaag concurreren met het internet. Wie lang werkt, niet graag gaat winkelen, de verplaatsing niet wil doen, niet in de file wil staan of geen parkeergeld wil betalen, heeft de mogelijkheid online te shoppen.

De winkelstad van de toekomst, dient dan ook obstakels naar het winkelen weg te werken.

De stadsbezoeker die komt shoppen wil in de eerste plaats een beleving. Een leuke dag.

In Brugge is er veel werk aan de winkel.

– Brugge moet bereikbaar zijn

– Bruge moet toeganklijk zijn voor elke gebruiker (stapper, busgebruiker, fietser en autogebruiker)

– Brugge moet ruimte maken voor ondergronds parkeren, randparkings en shuttlebusjes

– Brugge moet aantrekkelijk parkeerplan opmaken en shop and go zones realiseren

– Brugge moet een goed evenementenplan opmaken die de bereikbaarheid niet dwarsboomt

– Brugge moet goed communiceren, ook via moderne manieren

– Brugge heeft nood aan een goed busplan en betaalbare bustarieven

Er is veel werk aan de winkel in Brugge, inzonderheid ook aan het winkelbeleid.

De voorbije vijf jaar zijn volgende zaken gebeurd :

– Bestelling van een winkel-en horecaplan aan een extern bureau maar de stadsbestuur keurde ze niet goed

– Een premie voor een pop –up initiatief

– Een premie ter bestrijding van leegstand

– Geen bussen meer door de Geldmuntstraat

– Autovrije winkelstraat op zaterdagnamiddag

– Invoering van een duur bovengronds parkeerplan voor de bezoeker van de binnenstad ten voordele van de inwoner van de binnenstad maar zonder alternatief voor de bezoeker zelf (tekort aan parkeerplaatsen)

Het stadsbestuur bleef in gebreke (hoewel er geld was vrijgemaakt in 2013 voor RUP’s voor de binnenstad) door :

– Een ad hoc vergunningenbeleid niet gebaseerd op een beleid noch op een planningsinstrument met nutteloze processen tot gevolg (Mc Donalds in de Steenstraat) en de komst van de kruidvat op de markt

– Geen opvolging van de functies in de stad sedert 2011 (vroeger om de vijf jaar in kaart gebracht)

– Geen afstemming tussen winkel- en horecabeleid, planning en vergunningenbeleid

– Geen goedgekeurd horeca-en winkelplan,  geen kleinhandelsvisie maar politique politicienne over een Kruidvat, Sissy Boy of Mc Donalds

Als Open Vld hebben wij in het verleden reeds aangekaart dat er een kleinhandelsvisie nodig was die ruimtelijk vertaald diende te worden na een analyse en evaluatie van het gevoerde beleid.

Sedert 1 mei 2017 heeft de Vlaamse regering nu ook instrumenten aan lokale besturen. Sedert 2015 zijn er ook tien categoriën van functiewijzigingen. Hierdoor zijn er nu ook vergunningen nodig voor  functiewijzingen binnen dezelfde categorie (detailhandel, dancing, café, restaurant, kantoor, dienstverlening en vrije beroepen).

Brugge staat vandaag nog nergens.

Er is een visie nodig die een antwoord biedt op diverse problematieken  :

 • Wij zien dat er in de binnenstad steeds minder bakkers, slagers, bloemisten, viswinkels … en vrije beroepers zijn. Een leefbare stad heeft nood aan woonondersteunende functies. Waar dicht op elkaar wordt gewoond, zijn ook winkels nodig.
 • De kernwinkelstraten (tussen de Markt – Zand) kennen weinig leegstand in vergelijking met andere steden. Grote trekkers zoals H&M, Zara, Massimo Dutti zijn aanwezig naast andere merkboetieks (Essentiel, Superdry, Xandres, River Woods, Van Bommel, ….). Er is wel wat leegstand op de B locaties in de winkelstraten (vaak te ver van het centrum richting ring en te lange linten).
 • Dat grote ketens geen verplichting worden boven winkels wordt opgelegd en bij kleinere panden werd net moeilijker gedaan om een activiteit op het verdiep mogelijk te maken. Met dit gegeven werkte men ook tijdelijke winkels in de hand met minder kwalitatief koopwaar.Grote merken hebben een zeker volume nodig om de investering en huur te kunnen opbrengen. De zorg van wonen boven winkels staat soms investeringen in de weg. Dit moet bekeken worden en geëvalueerd worden.
 • McDonalds vestigde zich in een mooi monument. Populistische stemmen gingen op dat dit niet kon. Als liberaal verzette ik me tegen deze manier van politiek voeren en vergunnen om volgende redenen :

– Er is niets mis met een McDonalds, mits ze zich aan de reclame wetgeving houden (wat ze momenteel ook doen).

– De overheid kan niet bepalen wat je verkoopt in een winkel die je huurt (dat zou een communistisch systeem zijn). Want stel dat je product niet meer zou verkopen (zoals kant) en je wil overschakelen naar iets anders, wat dan? De overheid is geen businessmanager. De schepen of burgemeester kan niet bepalen welk product je al dan niet moet verkopen.

– McDonalds onderhandelde 2 jaar met de strenge dienst monumentenzorg om van een bankgebouw een McDonalds te maken. In Brugge hebben we alvast de mooiste McDonalds van het land. We hebben toch ook een Quick op onze mooie markt?

– De stad procedeerde met centen van de Bruggeling bij de deputatie en raad van vergunningenbetwistingen. Ze verloren vervolgens alle processen…

5) Een bestemmingswijziging in een winkelstraat van bierwinkel naar bierproeverij met tapas       werd geweigerd op grond van een niet gecommuniceerde beleidsbeslissing waarbij voortaan in elke straat 30 procent horeca mag zijn?  Een investeerder moet dus eerst gaan tellen in een straat hoeveel winkels en horecazaken in de straat zijn?

Wat als eentje stopt of failliet gaat? Hoe weet je als iemand gaat omschakelen als je in de straat loopt? Wanneer komt er een ruimtelijke vertaling?  En op wat is die dertig procent eigenlijk gebaseerd?

Een handelsvestigingsbeleid kan geen betrekking op horeca hebben. Horeca is dienstverlening.

“In een rechtstaat moet je je ook kunnen verdedigen tegen een onverschillige overheid zonder visie die ad hoc ja of nee zegt, zoals keizer Nero” (Mercedes Van Volcem om de Brugse Gemeenteraad)

 • De coordinatie van de werken was nefast voor de bereikbaarheid van de winkelstraten.
 • De Ezelstraat kent een revival, de Langestraat kende dit ook maar beide straten zijn te lang om over de gehele lengte succesvol te kunnen zijn. Zowel het eerste stuk van de Langestraat als Ezelstraat staan vaak leeg. Dat is geen mooie intrede. Een onderzoek dringt zich op om na te gaan of deze eerste stukken dan niet beter gemengd kunnen zijn (wonen, winkel, kantoor … ).
 • Vandaag zijn heel wat winkels ook deels horeca. Een kledingzaak verkoopt bvb. ook wijn en koffie. Conceptstores zijn in. Ze vertrekken van een concept en verkopen alles wat in het concept past. Dus de scheiding horeca en winkel wordt vager. Hoe zal de stad daarmee omgaan?
 • Door de vele toeristen worden de handelshuren in de bestaande kernstraten steeds duurder. Uit diverse studies blijkt dat huurgelden de laatste 20 jaar verdrievoudigden. De ketens willen allemaal in de drukke Steenstraat zich positioneren en zo worden kleinere boetieks verdreven. Heel wat zaken hebben een proces hangen bij de vrederechter voor verhoging van de handelshuur. De vrije markt van vraag en aanbod speelt, daarom is het belangrijk om het winkelaanbod ook te diversifiëren en op bepaalde locaties uit te breiden
 • Nieuwe initatieven en starters dienen aangemoedigd te worden. Er moeten ook starterszones komen of een groot pand waar starters ook tijdelijk terecht kunnen (handmade – republiek).
 • Iedereen die een zaak start, begint vaak waar hij woont, waarom mag dat dan niet in de Brugse binnenstad, als het gekoppeld wordt aan bewoning, hand made producten of bvb max 100 m 2. De vraag blijft is dus “Waarom mogen sommigen wel en anderen niet?”

Het Genthof  is een leuke straat geworden waar kunstenaars, interieur- en designzaken evenals galeriën gecombineerd worden met wonen op het verdiep. Een goed voorbeeld.

 • Welk pop-up beleid wordt er heden gevoerd? Wat met tijdelijke vergunningen tot 180 dagen? Vandaag kan iedereen in de binnenstad  4 X 30 dagen tijdelijk afwijken van de bestemming.
 • Men kan geen bestemming verbieden die toegelaten is in het gewestplan. In casu is de gehele binnenstad rode zone, wat betekent dat je steeds handel en kantoor kan doen. Want handel kan in woongebied, kantoor, alsook horeca. Hoe zal de stad dit aanpakken? Via winkelarme zones in verordeningen, verbod op winkelen? Wat met tijdelijk gebruik gedurende 90 dagen?
 • Hoever staat het met het pleinenplan?  Waar zijn er rustpunten, waar kan er horeca of gedeeltelijk horeca plaatsvinden en waar kunnen er winkeltjes op de pleinen komen?  Welke pleinen blijven voorzien van parkeerplaatsen en waar maakt men een kwalitatief plein en voorziet men oplossingen voor verdwenen parkeerplaatsen?
 • Is er plaats voor een negenstraatjes zone zoals in Amsterdam of laat men het spontaan ontstaan? Zoals de Rosier in Antwerpen? In Gent is het winkelcentrum ook enorm gegroeid in vergelijking met vroeger. Brugge mag toch niet blijven stilstaan? In Brugge lijkt het wel of het stadsbestuur bang is van groei. Geen enkele reden om bang te zijn als er een visie is en men consequent is!

Wat niet is kan nog komen

De Brugse binnenstad telt 20.000 inwoners en 7 miljoen bezoekers.  Het wonen wordt bewaakt door een vakantiewoningenstop en een hotelstop.  Bovendien werden vele activiteiten geconcentreerd in de gouden driehoek. Er werd de laatste decennia geinvesteerd in groen. Een open ruimtebeleidsplan werd door mij, als schepen, opgemaakt en er werd ingezet op wegwerken van leegstand (Gouden Boom, Casselberg, leegstaande school Gentweg,  …)

Het stadsbestuur voorziet uitbreiding van dynamiek door bouw van een beursgebouw, de bouw of uitbreiding van een museum op eind van de Eeckhoutstraat. In het verleden werd door de creatie van het frietmuseum en het chocolademuseum (grootste aantal  bezoekers) buiten de goeden driehoek nieuwe dynamieken gecreëerd.

De stad laat nieuwe scholen toe in de binnenstad in bestaande gebouwen en maakt van oude schoolgebouwen vaak woongelegenheden of een museum.  Bij grote gebouwen is vaak de dynamiek en initiatief van het moment bepalend.

Nieuwe dynamieken op nieuwe plaatsen creëeren ook nieuwe vraag naar winkels en horeca.  Er wordt ook in het openbaar domein (Zand) geinvesteerd.

Zowel het beursgebouw als de bouw van een nieuw museum waren geen voorwerp van een stedenbouwkundige studie maar op grond van opportuniteit. Dit moet ook kunnen gelden voor het individu.

Als onze kinderen dromen hebben om een zaak te starten, moet dit kunnen in de stad Brugge.   Weinig jongeren willen meteen een handelshuur afsluiten. Vaak combineren ze het ook met een part-time job om tijdelijk nog vast in de Sint-Clarastraat een shop hebben en een andere starter niet aan de slag in een andere straat?

De stad moet antwoorden bieden.  Gelijke regels voor iedereen en niet op basis van een partijkaart. Wie nu goed staat bij een schepen mag iets, wie anders kleurt mag niets.

We moeten naar een vergunningenbeleid 2.0, waarbij visie en beleid, groei en dynamiek vooropstaan.  Niet bang zijn maar de toekomst omarmen en plaatsen geven aan mensen die goesting hebben.

Was dat niet de slogan van de burgemeester ?

Een kleinhandelsvisie

– Waar kan je kleinhandel stimuleren (dan planningsinstrument nodig als het niet kan)?

– Waar is het mogelijk maar niet wenselijk (een type activiteit is niet wenselijk in een zone waar het planologisch kan – voorschriften opleggen in RUP of verordening – beperkingen en voorwaarden kunnen opgelegd worden aan de kleinhandel)?

– Waar is er mogelijk voor kleinhandel zonder stimuleren of beperken?

– Welke regelluwe zones gaan aantrekken ?

– Kunnen we handelsconvenanten afsluiten? Kunnen afspraken worden gemaakt omtrent assortiment en kunnen er kernversterkende maatregelen genomen worden?

Stadskern

Brugge heeft nood aan:

1 – Kernwinkelgebied en secundaire straten;

2 – Een breed en gevarieerd handelsaanbod;

3 – basisbereikbaarheid;

4 – Verweving van functies;

5- Daling van winkelleegstand;

Winkelarme gebieden moeten worden opgenomen in een RUP of verordening (beperkingen naar minimale en maximale oppervlakte, per categorie en combinaties van categorieën).

Naast wonen, dient er ook ruimte te zijn om te winkelen, ruimteom  te eten en te genieten en te rusten.

Er is nood aan een analyse van de binnenstad en de evolutie van de functies de laatste tien jaar.

Er is nood aan een kleinhandelsvisie voor de toekomst na deze evaluatie en na grondig debat.

Er is nood aan winkelruimte.

Er is nood aan kwaliteit en diversiteit.

Er is nood aan ruimte voor startende initiatieven.

Er is nood aan een winkel, horeca-en pleinenplan waarbij het wonen wordt bewaakt, woonondersteunende functies toegelaten zijn en waarbij leefbaarheid en levendigheid in evenwicht zijn.

Aan elke visie zijn er voor-en nadelen en de bedoeling moet zijn de voordelen te optimaliseeren en de nadelen te minimaliseren. Deze visie moet ruimtelijke vertaald worden in een RUP en/of verordening. Dit kan resulteren in een consequent en adequeaat vergunningen beleid. Waardoor er tijd ontstaat om de economie en de mobiliteit te integreren in de ruimtelijke ordening. Een winkel-of horecastop is wat mij betreft een standstill.  Als we groei, dynamiek en innovatie willen in ons historisch centrum dan is evolutie belangrijk. En geen verordeningen, zonder visie.

Er is nood aan een instrument dat:

– Rechtszekerheid biedt, zodat we mensen die willen ondernemen kunnen aantrekken. Dit met de nodigde flexibiliteit zodat initiatieven niet worden afgeremd. Het beleid moet ruimte geven aan initiatieven en de kwaliteit en de beleving moet voor inwoner als bezoeker gegarandeerd worden.

Mercedes Van Volcem
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Fractieleider Open Vld Brugge

Van Volcem pleitte als eerste in 2010 voor afbouw torenhoge subsidies zonnepanelen

27 jun

Mercedes Van Volcem pleitte zeven jaar geleden namens de Open Vld- fractie voor een verlaging van de subsidies voor zonnepanelen. Open Vld zat toen in de oppositie. Van Volcem vroeg aan toenmalig minister Freya Vanden Bossche om de overdreven subsidiëring van zonnepanelen versneld terug te schroeven. Had men toen ingegrepen waren schulden nu een pak lager geweest.

Kostprijs parkeren in Brugge voor aannemers veel te hoog

19 jun

Het stadsbestuur overweegt om aannemers en renovatiebedrijven een week lang gratis te laten parkeren. Want nu moeten ze in de stad voor één parkeerplaats 20 euro per dag betalen. Enkele aannemers die dat niet wisten, hebben bovendien al boetes van duizenden euro’s moeten betalen.

Door de uitbreiding van de betalende zone moeten aannemers, maar ook schilders of renovatiebedrijven, sinds vorig jaar op veel meer plaatsen in de stad per dag 20 euro betalen voor het gebruik van één parkeerplaats. Als ze met meerdere voertuigen komen, loopt dat bedrag aardig op, zeker als het werk enkele weken of zelfs maanden kan duren. Sommige aannemers die de nieuwe regeling niet kenden, kregen al een boete van de stad. Aannemer Matthy Van Dromme van Matovatie is één van hen. Hij kreeg een boete van 3.000 euro nadat hij twee maanden in de binnenstad had gewerkt. “Dit systeem is nefast voor opdrachten in het centrum van Brugge”, zegt hij. “We moeten die kosten doorrekenen aan de klant. Daardoor zullen we veel klanten verliezen.”

’Dit slaat nergens op’

Ook oppositieraadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) begrijpt de huidige regeling niet. “In de kustgemeente Knokke-Heist betalen aannemers 250 euro per maand om een parkeerplaats te gebruiken. Dat lijkt me een veel beter tarief. Ik begrijp dat we niet terug kunnen naar het oude systeem waarbij aannemers soms wekenlang parkeerplaatsen gijzelden terwijl ze niet eens aan het werk waren. Maar waarom geven we nu renovatiepremies aan mensen die hun huis willen renoveren, als dat geld eigenlijk gebruikt moet worden om de extra parkeerkost van de aannemer te betalen? Dit slaat nergens op.”

Vijf klachten

Het stadsbestuur begrijpt het probleem en wil ook een oplossing bedenken. “Maar simpel is dat niet”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). “Vroeger was het probleem dat bewoners en tweedeverblijvers hun auto niet meer konden parkeren omdat bedrijven er hun containers of bestelwagens hadden geparkeerd. Of erger nog: er stonden borden ter hoogte van een paar parkeerplaatsen, maar eigenlijk was niemand aan het werk. Daar moesten we iets aan doen. Tot nu toe hebben we weet van zo’n vijf gevallen waarbij boetes werden gegeven en waarna er klachten zijn gekomen. We denken na over een week gratis parkeren voor werken in het centrum, maar dat moet dan ook effectief goed gecontroleerd worden, anders staan we even ver.”

Druppel op hete plaat

Van Volcem vindt dat een goed idee, al zijn de zelfstandigen zelf nog niet overtuigd. “Ik hoop dat er nog overleg mogelijk is”, zegt Matthy Van Dromme. “Dit is een druppel op een hete plaat. Wat stelt een week voor als je twee maanden ergens moet parkeren? De kost die we moeten doorrekenen naar de klant blijft hoog. En dat schrikt af, hoe zou je zelf zijn. Met ons werk frissen we bovendien de binnenstad op. Dat zou moeten beloond worden in plaats van bestraft.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Open Vld wil hippe bestemming op dak van het concertgebouw

17 jun

Vlaams Volksvertegenwoordiger en Brugs fractieleider Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit voor een hippe bestemming op het dak van het concertgebouw. Het dakterras is prachtig.

Voor Van Volcem leent de locatie zich perfect voor een open terras. Er is veel vraag naar terrassen in Brugge.

Het lijkt dus een goed idee de mogelijkheid te bieden om er een pop – up zaak te maken in de zomer. Een Urban Egg 2.2 op het concertgebouw. Hip, jong en fris, zodat er voor iedereen in Brugge wat wils is.

“Het succes van Urban Egg toont aan dat hippe en vernieuwende zaken veel mensen aantrekken. Een soort Urban Egg II zou een ideale hippe bestemming zijn voor het dak van het concertgebouw.”

Een prachtig terras op een cultuuricoon. Stadsvernieuwing als bestemming in een mooi architecturaal gebouw. Bovendien is een duur gebouw dan ook open. Openheid is ook een symbool en visie van liberalen. Bovendien heb je een prachtig zicht op Brugge, de daken, straks het nieuwe zand en de haven.

Mercedes Van Volcem

 

Van Volcem (Open Vld) ‘Houd een referendum over gemeentelijke fusies’

31 mei

In het Vlaams Parlement buigt de commissie Binnenlands Bestuur zich over de gemeentelijke fusies. Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie, vindt dat er meer moet geluisterd worden naar de burgers zelf.

‘Ik bepleit sterk de gemeentelijke fusies, wanneer het de dienstverlening en de kosten voor de burgers verbetert.’, zegt Van Volcem. ‘In mijn regio denk ik dat het veel voordelen heeft om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een fusie Brugge – Damme.’

‘Damme heeft een groot grondgebied, maar slechts een beperkt aantal inwoners. Dat zijn factoren die het niet evident maken om brandweer- en politiediensten op peil te houden.’, weet Van Volcem.

‘Veel Bruggelingen, ikzelf incluis, hebben een groot hart voor Damme. Het is jammer dat het stadsbestuur van Brugge nooit deze piste heeft willen onderzoeken.’, zegt Van Volcem. ‘Ik vind dat dit zeker moet bekeken worden, maar dat het vooral een zaak van de inwoners van Damme is, een open debat en eventueel een referendum naar hun mening is belangrijk.’

De bedoeling van de gemeentelijke fusies is vooral de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Het is dan ook logisch dat we de inwoners ook zelf aan het woord laten hierover.

Daarom werd er ook op Facebook reeds een ‘poll’ gelanceerd om een indicatie te geven.

Mercedes Van Volcem
Voorzitter Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement
Fractieleider Open Vld Gemeenteraad Brugge 

Open Vld komt met harde evaluatie in Brugge

30 mei

De Open Vld – fractie voerde een eerst evaluatie uit over het parkeerplan dat het huidige stadsbestuur (sp.a en CD&V) invoerde. De resultaten, bekomen door een bevraging bij willekeurig geselecteerde inwoners van Brugge, zijn hallucinant.

Mercedes Van Volcem zal ook de evaluatie die UNIZO voerde duiden op de gemeenteraad vanavond.

Verder vraagt de liberale fractieleidster ook om dringend de situatie van de Zilverpandparking te bekijken. De zaterdagen is de parkeerdruk in Brugge te hoog, omdat er te weinig parkings zijn.

Het is dan ook absurd dat er plaatsen leegstaan (tot ca. 100!) in deze parking en hij onbereikbaar is. Daar moet ingegrepen worden.

Open Vld raadslid Sandrine De Crom vraagt dan weer de timing en de concrete plannen rond de Leopold I – laan op.  In het mobiliteitsplan wordt beloofd deze laan te ontzien van verkeer dat er niet thuishoort.

‘Als dit correct en met een goede timing uitgevoerd wordt, dan kan dit een verademing betekenen voor de bewoners van de Leopold I – laan. Ook het team van het Sint – Lodewijkscollege Kristus Koning zijn hierbij gebaat. Voor de ouders van de schoolgaande kinderen zal deze aanpassing van onschatbare waarde zijn.’, besluit Sandrine.

Open VLD : Drie maand huurwaarborg moet zwakke huurmarkt versterken, zeggen Mercedes Van Volcem en Gwenny Devroe

30 mei

Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Gwenny De Vroe (Open Vld) bepleiten de uitbreiding van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. “We moeten de zwakke huurmarkt ondersteunen.  De verhuurders worden vaak geconfronteerd met wanbetalers waardoor ze afhaken.  Bij huurachterstand krijg je pas je vonnis en uitdrijving na drie maand wanbetaling. Bovendien moet er ook nog betekend worden aan het OCMW.  De rekening loopt vaak op tot 6 maand huurderving. De helft van de private huurders hebben theoretisch recht op een sociale woning maar slechts 23 procent schrijft zich in.

De helft van de verhuurders zijn sociale verhuurder zonder subsidie. De huurprijs is begrensd doordat er een zwakke huurmarkt is, zegt Van Volcem.  Door verhuurders meer zekerheden te geven, motiveer je hen om degelijke panden op de huurmarkt te brengen, zegt Devroe.  Tegelijk pleitten ze voor een huurwaarborglening, zodat de financieel zwakkere huurders toch uit de slag kunnen als ze 3 maand huur moeten betalen. In 2007 ging de huurwaarborg van 3 naar 2 maanden huur. Voor een aantal verhuurders was dat het zoveelste slag in het gezicht. (meer…)

Sloop beurshal van start op 1 juni 2017

23 mei

Op de locatie van de huidige beurshal komt een stadsvernieuwingsproject. Het is de bedoeling om op die locatie een nieuw en eigentijds beurs- en congresgebouw te realiseren omringd door een aantrekkelijke omgevingsaanleg. Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds.

 

Momenteel loopt een zogenaamde internationale “design & build”-procedure om het nieuwe ontwerp van de beurshal te kennen. De teams moesten aan heel wat richtlijnen, regelgeving en kwaliteitseisen voldoen. De ingediende offertes worden grondig onderzocht. Het is de doelstelling om dit jaar nog een definitief ontwerp te kiezen.
De huidige beurshal wordt vanaf 1 juni gesloopt en er zal een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Aannemer De Meulenare en zonen nv uit Oudenburg voert de werken uit. Na de sloop wordt de site geasfalteerd. Deze vrijgekomen oppervlakte zal tijdelijk gebruikt worden voor de zaterdagmarkt en eventueel enkele andere evenementen die door de werken op ’t Zand een tijdelijk nieuwe plek vereisen. De geasfalteerde oppervlakte wordt niet als parking ingezet. (meer…)

Van Volcem publiceert uitgebreide studie 13 centrumsteden

22 mei

Onze steden evolueren constant. Vlaams parlementslid en voorzitter van de Commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Integratie Mercedes Van Volcem onderzoekt elk jaar de trends in deze steden.

Van Volcem analyseerde:

 • De bevolkingsaangroei per centrumstad
 • De samenstelling van de bevolking per centrumstad
 • Projecties van het aantal alleenwonenden per centrumstad
 • De mediaanleeftijd per centrumstad
 • Het budget van het stedenfonds
 • De subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten 2005-2012
 • De prijzen van huizen, appartementen en villa’s in de centrumsteden tot en met 2016
 • Het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per centrumstad
 • Aantal bijkomende woongelegenheden tijdens periode 2005-2015
 • Fiscale inkomens per centrumstad tot en met 2014
 • Betaalbaarheid per centrumstad: vergelijking inkomens vs woningprijzen
 • De rentevoeten van de hypothecaire leningen tot 2017
 • Oppervlakte met woonfunctie per centrumstad
 • De gemiddelde bewoonbare oppervlakte van nieuwbouwrealisaties per centrumstad
 • Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie per centrumstad
 • Aantal renovatieprojecten vs nieuwbouw
 • Het aantal sociale woningen vs het aantal huishoudens per centrumstad
 • Leegstand bij woningen en gebouwen tot 2014
 • een inventaris van hoe gemakkelijk je woningen kan opsplitsen per centrumstad (april 2016)

Een uitgebreide analyse lees je in de studie.  In onderstaande samenvatting gaan we in op bevolking, woningprijzen, inkomens en betaalbaarheid.


Lees hier de volledige studie.
(meer…)