Nieuwjaarsreceptie Open VLD Brugge

17 Jan

UitnodigingReceptieDRUK1

Uitnodiging Receptie DRUK12

Fietsdiefstallen voorkomen met blauwe chip 

17 Jan

Fiets Mercedes Van VolcemIn de strijd tegen fietsendiefstal werden in het verleden campagnes opgezet om de burgers aan te moedigen hun fietsen te laten merken.  Dit maakt dat je je fiets kan identificeren als je hem vindt, maar helaas vind je hem daar niet altijd mee terug. Van Volcem komt met een alternatief voorstel. “Met een actieve chip kan je de fiets van op afstand opsporen, als deze gestolen is. Dit moet het aantal fietsdiefstallen doen dalen. Het stad moet hier het initiatief nemen.”reageert Van Volcem.  (meer…)

Openbaar toilet past niet in werelderfgoedstad

14 Jan

Openbaar toilet BruggeIn Brugge is heel wat commotie ontstaan door een openbaar toilet. Het stadsbestuur plaatste een nieuw openbaar toilettencomplex in de uitgaansbuurt, waarna de kritiek op de “lelijke constructie” al snel opborrelde op sociale media en bij de oppositie. Vooral het feit dat het dak van een airco werd voorzien, kan er bij velen niet in. “Het stadsbestuur mag rood van schaamte aanlopen”, vindt fractieleider Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Niemand mag in Brugge een ventilator openlijk op een dak zetten en niemand mag een plat dak installeren in de binnenstad. Maar de stad kennelijk wel.”

Volgens schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a) gaat het om een optie die eigenlijk niet besteld werd en zal de airco zo snel mogelijk verwijderd worden”. “Hoe dan ook is dat toilet een schande voor een werelderfgoedstad als Brugge”, vindt Van Volcem.

(meer…)

Wettelijke drempels voor zorgwonen wegnemen

12 Jan

Er komt al heel wat bij kijken als we de zorg van anderen op ons nemen. De overheid heeft dan ook de plicht een goed en duidelijk kader hiervoor te creëren. Er zijn teveel regeltjes en teveel belemmeringen om aan zorgwonen (of kangoeroewonen) te doen. Vanuit het Vlaams parlement kaartte ik dit vandaag aan.

De vergunningen moeten sneller, de regels eenvoudiger. Regelgeving kan en mag maatschappelijk engagement niet in de weg staan maar moet mensen juist stimuleren om voor elkaar te zorgen.

Ik laat je niet links liggen

24 Dec

Wie denkt mee?
Brugge moet Opnieuw Vooruit.

Ik wil vooruitgang in plaats van stilstand

vanvolcemgemeenteraadDe coalitie sp.a – CD&V is nu 4 jaar bezig.  De proefperiode is kennelijk voorbij. Het stadsbestuur geraakte de eerste 3 jaar niet vooruit, integendeel.  Het vierde jaar volgden wat studies en aankondigingen.

Bruggelingen zijn niet tevreden over de vele files, de openstaande bruggen, de achteruitgang op het vlak van toerisme, de vele werken met gebrekkige communicatie en zonder enige coördinatie.  In grote dossiers zoals het  voetbalstadion werd te trage vooruitgang geboekt door wisselende ideeën omtrent financiering en locatie. Ook de Ronde van Vlaanderen is vertrokken.  Grote tentoonstellingen bleven de eerste vier jaar uit terwijl Brugge ooit dé culturele hoofdstad was.  De werken in de hoofdwinkelstraten duurden 2 jaar. Ondertussen voert men een ondoordacht mobiliteitsplan in. Wie werkt in de binnenstad gaat er op achteruit. Welgeteld met €5 per dag, dat is € 100 in de maand.

Het Huis van de Bruggeling, het nieuwe administratieve kantoor aan het station, is zo’n dossier dat ik helemaal anders had aangepakt. Het is een te dure huurlocatie op een plaats waar het mobiliteitsprobleem nog niet is opgelost. Ook over het vernieuwen van de Beurshal is niet goed nagedacht. Hoe zal men het verkeer afwikkelen rond een hal, dat slecht ontsloten is?

Het project Stadsvaart om meer boten door Brugge te jagen, is een misser. Mensen klagen terecht over de vele wegenwerken en slechte communicatie. Anderzijds is de Triënnale wel vernieuwend. De winterterrassen en het verkeersvrij van de winkelstraten op zaterdag vind ik positief.

Het palmares van het huidige stadsbestuur is pover doordat de coalitiepartners niet goed samenwerken. CD&V heeft nooit de winst van Landuyt kunnen verkroppen en in plaats van een running partner, was CD&V een tegenstribbelende partner die de stilstand mee veroorzaakte.  Een stad besturen vraagt leiderschap, samenwerking en visie. Nu gaan de partijbelangen voor op de belangen van burgers. Een nieuw bestuur kan een nieuwe wind door het stadhuis laten waaien.

De Bruggeling loopt niet hoog op met het huidig bestuur. De Bruggeling voelt geen daadkracht en drive meer. Brugge wordt nu ouderwets bestuurd en er worden te veel politieke spelletjes gespeeld. Het zou mooi zijn mocht Brugge door een sterke ploeg bestuurd worden, waarbij de Bruggeling centraal staat. Ik wil een stad waar het niet langer uitmaakt of je een sp.a of CD&V-kaart hebt. Met open vizier de stad besturen, want voor mij telt elke Bruggeling.

  (meer…)

Ik laat je niet links liggen

16 Dec

mercedes-ik-laat-je-niet-links-liggenBrugge is te mooi en zit teveel in mijn hart om links te laten liggen.  Daarom zet ik nog altijd door en geef ik nog elke dag het beste van mezelf om Brugge beter te maken en de Bruggeling gelukkiger.

Ik laat je niet links liggen omdat je beter verdient. Een daadkrachtig bestuur met visie is meer dan nodig.  Thans zijn de werken in Brugge onvoldoende gecoördineerd, waardoor Bruggelingen zich ergeren aan files en stilstand.

De stilstand is beetje tekenend voor het linkse bestuur van SPA en CD en V. Het kan echt beter.

Nu gaan partijpolitieke spelletjes boven het welbevinden van de Bruggeling en de vooruitgang van de stad. Vooruitgang en vernieuwing zijn nodig in deze snel veranderde tijden. Meer dan ooit moeten we voorbereid zijn en krachtig besturen. 

Velen vragen mij “wanneer komt er verandering?”. Wel, ik blijf doorzetten omdat ik jullie niet links wil laten liggen.

Het linkse bestuur is trouwens niet alleen gekenmerkt door stilstand, maar maakt ook geen progressie in sociale mobiliteit. De armoede stijgt in Brugge en geen enkele maatregel is er in deze legislatuur bijgekomen om arme Bruggelingen een duwtje in de rug te geven. Ook jonge gezinnen blijven in de kou staan (geen betaalbare kinderopvang in de vakanties) en voor singles is er geen gedifferentieerd beleid.

Links helpt dus de mensen die werken niet vooruit (zie mobiliteitsplan) maar ook de vele handelaars niet (lange duur werken en files) noch de horeca (terrassen moeten nog steeds weg).

Er wordt veel aangekondigd maar weinig gerealiseerd. 

Ik wens vooral dat je geen zorgen meer maakt in deze Kerstperiode. Mensen maken te veel zorgen. Het leven moet geleefd worden en ik geloof alvast dat 2017 veel beter wordt en 2018 nog beter.

Optimisme wens ik je

Van harte

Mercedes

Werken in een voormalig klooster is hip :-) zegt Open VLD

9 Dec

25% Van de Brugse binnenstad is momenteel in gebruik door kerken en kloosters. Mercedes Van Volcem (Open Vld) stelt voor de gebouwen die vrijkomen in de toekomst te herbestemmen tot urban centers voor werk. De nabestemming van kloosters kan voor een mooie urbansite om te werken zorgen.  Thans zijn er nog 76 praktiserende in de kloosters. Stilaan komen ruimtes vrij (bvb Sint Godelieve Abdij).

De Rode Nonnen en Heilige Hart kerk worden nu woonsites. De kerk van de rode nonnen staat nog steeds leeg. Waarom geen kantoor met modulaire ruimtes of een kantoor die je bvb per dag kan huren of per uur? Een soort businesscenter voor creatievelingen. Als we in de toekomst van de kerken en kloosters die vrijkomen plekken makloostersken waar mensen kunnen werken, dan verminder je de in- en uitgaande bewegingen van en naar het stadscentrum. De Bruggelingen kunnen op die manier ook in het centrum werken en ze kunnen ook buiten in de tuin.

Voor Van Volcem is er naast plaats om te wonen ook plaats om te werken nodig in de binnenstad. Ruimte op te werken is schaars.

“Bruggelingen moeten ook in de stad kunnen werken, dat is goed voor de werksfeer, maar ook voor alles rond de werkplek.” Zo floreren ook de handelszaken naast kantoorplekken alsook de horeca.

Van Volcem (Open Vld) vindt de verhuis van de administraties naar het station geen goede zaak.

De schoolgaande jeugd en de werkende mensen moeten volgens haar ook plaats hebben in de binnenstad. Dit is nodig om de stad leefbaar en dynamisch te houden.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem denkt naar de toekomst bijvoorbeeld aan het Engels klooster. Daar kunnen bvb starters aan de slag met gedeelde vergaderzalen.

Volop inzetten op een goed evenwicht tussen, werken, wonen en ontspannen is het doel. Nu wordt vaak herbestemd tot wonen en verhuizen werkplekken uit de stad. De letterlijke werkvlucht uit de stad moeten we tegengaan.

Fietssnelwegen cruciaal voor toekomst van Vlaamse steden

8 Dec

Vtop3fietsostradeslaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) ziet fietssnelwegen als een cruciaal onderdeel voor de mobiliteit van de Vlaamse steden . Steeds meer werkgevers bieden een lease-fiets aan. KBC stelde medio 2016 reeds de vraag niet te kunnen bijhouden. Het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit koppelde de doorbraak van de lease-fiets ontegensprekelijk aan de Vlaamse fietsautostrades.

Een jaar geleden nog kwam Van Volcem met minder positief nieuws. In haar jaarlijks onderzoek naar de evolutie van centrumsteden bemerkte ze dat het autobezit in centrumsteden sterker stijgt dan in de rest van Vlaanderen. In haar thuisstad Brugge waren er 6.500 auto’s bijgekomen sinds 2000. Ze pleitte toen op Vlaams en lokaal niveau om werk te maken van fietsautostrades en fietsgebruik fiscaal aan te moedigen. (meer…)

Acht vernieuwde bruggen in drie jaar

6 Dec

De Vlaamse overheid heeft eindelijk een plan klaar om de komende drie jaar acht bruggen in Brugge te vernieuwen of renoveren. Dat plan komt er, nadat de Kruispoortbrug I het in oktober begaf en weggehaald moest worden. De Katelijnepoortbrug, die vorige week mankementen vertoonde, is nog dit jaar het eerst aan de beurt.

Een antwoord op de vraag of de Kruispoortbrug I nog te herstellen valt, is er nog niet. Dat blijkt uit wat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) liet weten. Ze interpelleerde de minister over de bruggenmiserie in Brugge. “Ofwel wordt de brug hersteld met de bestaande elementen, ofwel moet er een nieuwe gebouwd worden. Experts zijn dat volop aan het bekijken. Afhankelijk van hun oordeel zal de brug enkele maanden of zelfs enkele jaren onbruikbaar zijn”, aldus Weyts.

(meer…)

 Van Volcem (Open Vld): “Kruispoortbrug nog minstens meerdere maanden buiten werking. Structurele maatregelen nodig.”

6 Dec

 

kruispoortbrugDe Brugse Kruispoortbrug geraakte begin oktober ernstig beschadigd. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vroeg in een uitgebreide parlementaire vraag meer uitleg aan bevoegd minister Weyts (N-VA).  “Er zijn flankerende maatregelen in gang gezet om de overlast te beperken. Toch zal de minister én de stad sneller en doortastendere maatregelen moeten nemen om de files in Brugge sneller en beter aan te pakken.” reageert van Volcem.  “Ik denk hierbij aan een masterplan voor de Brugse mobiliteit. Gefaseerd en met coördinatie van de werken. De stad moet in sterk overleg met de Vlaamse Regering de nodige budgeten losweken.” De minister gaf tevens een overzicht van de geplande herstellingswerken aan bruggen in Brugge.

De Kruispoortbrug is momenteel via het kanaal naar Evergem gebracht voor inspecties. Deze moeten uitwijzen of de brug hersteld kan worden of niet.  Uit het antwoord van de minister blijkt dat een mogelijke oplossing is dat de brug hersteld wordt met de bestaande elementen.  Dit zou dan  meerdere maanden in beslag nemen. Indien herstelling niet mogelijk is, zal er een nieuwe brug moeten gebouwd worden. Dit kan meerdere jaren duren.

Lees hier de vragen van Mercedes Van Volcem(Open Vld) en het antwoord van de minister Ben Weyts (N-VA).

(meer…)