Enthousiaste ondernemers in Koekelare

30 Nov

Met Open Vld Koekelare bezocht Mercedes bedrijven in Koekelare bij heel enthousiaste ondernemers

Devriendt Printing, drukkerij met de derde generatie aan zet: Ann en Els Devriendt

Koddaert, metalen onder leiding van  Jean-Pierre Hendryck

Hendryckx Bouwmaterialen, Jan en Toon Hendryckx

De Koekelaarse Paardenmelkerij met Marc en Marleen Pattyn-Vandewalle

(more…)

Amper helft van potentieel rechthebbenden vraagt huurpremie aan

25 Nov

Mercedes Van Volcem vraagt om aanvraagprocedure te vereenvoudigen

Van de meer dan 32.000 mensen die een aanvraagformulier kregen voor een huurpremie, vroeg ongeveer de helft (17.290) deze premie ook aan. Iets meer dan 13.000 mensen kregen ook effectief de premie toegewezen. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. “Het grote verschil tussen het aantal potentieel rechthebbenden en het aantal aangevraagde en toegekende premies doet vermoeden dat de doelgroep niet goed genoeg wordt bereikt,” zegt Van Volcem. (more…)

Halfweg legislatuur; Brugs stadsbestuur, bestuurd door CD&V en SP.a is non bestuur

24 Nov

Op dit moment zijn we halverwege de legislatuur. Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem betreurt dat Brugge drie jaar stilstaat. “ Het Brugs stadsbestuur, bestuurd door CD&V en SP.a, is een non bestuur”, stelt Van Volcem vast.

Het stadsbestuur is allerminst in actie.  De burgemeester moet dringend zijn schepenen aan het werk zetten.

Wat betekent stilstaan in Brugge voor jou? (more…)

Huidig Brugs stadsbestuur schuift steeds door

24 Nov

Dit zijn de feiten. Huidig stadsbestuur schuift steeds door. Aankondigingsbeleid.

Drie jaar verloren

Bij de overgang van 2013 naar 2014 werden:

• 14.818.299 euro investeringsuitgaven;
• 6.227.012 euro exploitatieuitgaven;
• 2.287.381 euro exploitatieontvangsten overgezet

Met de jaarafsluiting 2014 werden volgende investeringskredieten overgezet van 2014 naar 2015:

• Uitgaven: 23.343.550,53
• Ontvangsten: 7.904.545,80

Met de jaarafsluiting 2015 zullen er opnieuw investeringskredieten overgezet worden van 2015 naar 2016.

Met bw 2 2015 worden de investeringskredieten verminderd met 8.526.751 euro. Op blz. 80-83 van de bundel bw 2 2015 vindt u de belangrijkste verschuivingen van 2015 naar een later budgetjaar.

Niet gebruikte exploitatiekredieten vervallen op het jaareinde.

Drie jaar stilstand door gebrek aan cohesie en visie stadsbestuur

23 Nov

Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem hekelt drie jaar stilstand door gebrek aan cohesie en visie door het huidige stadsbestuur (SPA en CDen V). De coalitie is nu drie jaar aanzet. Enkel dit jaar zijn er twee aankondigingen maar nog geen uitivoeringen van besluit. De Beurshal en uitbreiding van de parking in het centrum zijn twee dossiers die het driejarig non – beleid aantonen.

 “Wordt deze nieuwe hal een beurshal of wordt het een congreszaal?”, aldus Van Volcem.

Vele jaren zijn verloren gegaan door gebrek en cohesie in de huidige coalitie en daardoor dat Brugge ook stil.

  (more…)

Deel 2: huurpremies en sociale huisvesting

20 Nov

Deel 1: begroting, koop- en huurmarkt

20 Nov

Schenkingsrechten

20 Nov

Een schenking van een onroerend goed is een overeenkomst waarbij een schenker afstand doet van dat goed ten gunste van de ontvanger en waarbij de ontvanger dit goed aanvaardt.  De definitie uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 894) luidt als volgt: “Een schenking onder de levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en   onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.”

Wie een onroerend goed krijgt via een schenking betaalt daarvoor bij de notaris de zogenaamde schenkbelasting. (more…)

Stijging aantal huurpremies 2015

20 Nov

Op 7 oktober 2015 werd dit jaar al aan 3.626 gezinnen een huurpremie toegekend. Bij een vergelijkbare instroom van nieuwe dossiers zullen er dit jaar nog 1.200 bijkomen. Dat verwachte totaal van 4.826 ligt hoger dan 4.431 huurpremies die vorig jaar werden toegekend. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Volgens Homans zijn de cijfers evenwel niet helemaal vergelijkbaar met die van 2014 vermits in mei 2014 de wachttijd om in aanmerking te komen voor een huurpremie van 5 op 4 jaar gebracht werd. Tot dusver werd in 2015 in totaal voor 9,5 miljoen euro aan huurpremies uitbetaald, waarvan 7,5 miljoen aan alleenwonenden en 2,02 miljoen aan samenwonenden. Het overgrote deel ging naar huurders in de provincie Antwerpen (1,09 miljoen euro), gevolgd door Oost-Vlaanderen (426.152 euro), West-Vlaanderen (181.335 euro), Limburg (174.661 euro) en Vlaams-Brabant (151.512 euro).

Huurders die al minstens 4 jaar ingeschreven zijn op de wachtlijst voor een sociale huurwoning komen in aanmerking voor een huurpremie én met een jaarinkomen lager van 16.900 euro (1.510 extra per persoon ten laste) en een huurprijs lager dan 570 euro (plus 71,25 euro per persoon ten laste). In een aantal gebieden wordt een hogere maximumhuurprijs gehanteerd. De huurpremie hangt af van de huurprijs van de woning en bedraagt maximum 121,24 euro (plus 20,21 euro per persoon ten laste).

Bespreking begroting 2016 commissie wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding: Mercedes pleit voor huurpremie voor alle wachtenden

19 Nov