Brugse fiscaliteit en retributies. Bruggelingen blijven gespaard van belastingverhogingen.

19 nov

Volgende week maandag worden de belastingen en retributies voor de komende vijf jaar goedgekeurd in de gemeenteraad. Er zijn een aantal opmerkelijke vernieuwingen. Positief is alvast dat de belastingen voor de Bruggelingen niet verhogen.

Sommige belastingen worden afgeschaft of verminderd. Elke single betaalt 12 euro minder forfaitaire milieutaks (23 euro i.p.v. 35 euro). Bedrijven die geen 2.000 m2 oppervlakte hebben worden vrijgesteld van de taks op economische ruimte (729 bedrijven). Ook de bouwtaks zal verminderen voor verbouwers in de binnenstad. De parkeervergunningen worden minder duur voor de verbouwers.

De taks op ambulante handel op privaat terrein wordt afgeschaft. De taks op terrassen in de deelgemeenten werd op 1/4/2019 al afgeschaft.

Brugge wil de komende jaren meer investeren (36 procent) dan de voorbije zes jaar, en heeft in totaal een budget van 306 miljoen euro voorzien. Meer uitleg bij budget.

1.Opcentiemen Onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “De belangrijkste belastingen, de aanvullende personenbelasting blijft op 6,9% en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffingen blijven gelijk (1007,56 opcentiemen). De aanvullende onroerende voorheffing brengt 56.104.529,90 euro op en de aanvullende personenbelasting 37.277.399,02 euro. (in 2020).

2.Retributies

Er zijn verder geen indexaties en ook geen verhogingen van retributies voorzien.
Een overzicht van de retributies:
Retributie op afgifte van administratieve stukken (bevolking, burgerlijke stand, DRO, leefmilieu, groendienst)
Retributie voor het opstellen van kermisattracties op de openbare kermissen
Retributie voor lijkbezorging
Retributie voor huwelijksplechtigheidskosten
Retributie bij verkeerd parkeren (30 euro)
Retributie op verkoop van vuilniszakken, compostvaten en inzamelen restafval

3. Belastingverminderingen

 • Uitbreiding vrijstelling taks bedrijfsruimten (tot 2.000 m2)
  Ook het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten wordt herzien. Op voorstel van de schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem wordt de vrijstelling voor bedrijven tot 500 m2 uitgebreid tot 2.000 m2. Deze vrijstelling is ter ondersteuning van kleine zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen. Een 700-tal bedrijven komen in aanmerking en de belastingvermindering komt in totaal op 73.280,50 euro.
 • Daling milieubelasting alleenstaanden (singlevriendelijke taks) Goed nieuws is er voor de 19.253Brugse alleenstaanden want hun milieubelasting zakt van 35 euro naar 23 euro. De belastingvermindering bedraagt jaarlijks 231.036 euro. We voegen de daad bij het woord. Alleenstaanden kunnen immers niet de kosten delen.
 • “Ook de prijs van vuilniszakken blijft gelijk (50 cent voor 40l, 1 euro voor 75l). Sociale kortingen worden behouden. Brugge telt immers het meeste singles van alle centrumsteden,” licht schepen van Financiën Mercedes Van Volcem toe.
 • Afschaffen belasting verkoopskramen op private eigendom
  Tot op heden wordt een belasting gevestigd op verkoopkramen opgesteld op het privaat eigendom en op de openbare weg of het openbaar domein. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Om initiatieven te stimuleren worden verkoopskramen op privaat terrein niet langer getaxeerd, zij betalen immers al huurgeld op het private domein. De taks bedroeg 5.015 euro. “
 • Bouwtaks vermindert
  Het tarief voor verbouwers van de binnenstad zal verminderen (detail december). De parkeergelden lopen te hoog op. Detail volgt in december.
 • Halvering terrastaks in deelgemeenten
  Schepen van financiën Mercedes Van Volcem: “Eerder dit jaar halveerden we al de terrasbelasting in de deelgemeenten (- 62.612,95 euro). Het uitbreiden van de vaste terrassen van 8 naar 9 meter en het toelaten van meer rijtjes compenseren dit bedrag. Horecazaken moeten immers per vierkante meter betalen. Met deze maatregel willen we de horeca in de deelgemeenten stimuleren zodat er ook cafeetjes in deelgemeenten en dorpen voortbestaan. Terrassen is genieten en we willen dat mensen kunnen genieten.

Nieuwe Inkomsten

Belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Stad Brugge wenst de afvalberg van papier te verminderen, daarom voert de stad een belasting in op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. De verspreiders van dit drukwerk zullen een belasting betalen op basis van het aantal verspreide exemplaren (0,06 euro per ex.). We willen hen bewuster maken en doen nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om hun reclameboodschap over te brengen. Dit komt ten goede aan de stad haar inwoners en werknemers, omdat er minder afval opgehaald, afgevoerd en verwerkt moet worden. De geschatte opbrengst is 2.150.000 euro per jaar.” Deze taks is er ook al in andere steden.

Belasting masten en pylonen


“Verder pakt de stad Brugge de visuele vervuiling door masten en pylonen (gsm-masten, electriciteitspylonen …) aan met een belasting van 2.500 euro per mast/pyloon. Masten en pylonen met een minimumhoogte van 20 meter betekenen een visuele vervuiling van het landschap en hebben een invloed op de aantrekkingskracht van de stad als woonomgeving en als toeristische bestemming. Geschatte opbrengst is 240.000 euro,” aldus schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Citytaks


De taks wordt na overleg met de sector verhoogt van 2 naar 2,83 euro (3 euro inclusief Btw) in 2021 Er wordt immers deze legislatuur veel geïnvesteerd in verblijfstoerisme met een congreszaal en expohall (40 miljoen euro) en in een nieuw museum (30 miljoen euro). De taks brengt nu 4,2 miljoen euro op en zal normaal vanaf 2021 5,8 miljoen euro opbrengen op jaarbasis.

Ook het cruisetoerisme zal vanaf 2020 ook bijdragen. Dit wordt geregeld via een dividend uit de MBZ (800000 per jaar vanaf 2020 en 1,2 vanaf 2021).

De andere reglementen blijven ongewijzigd.

Katelijnestraat: aandacht ophaling huisvuil

15 nov

IVBO stelde de voorbije week vast dat er nog veel huisvuil aan de woningen stond de voorbije week in de zone tussen de Arsenaalstraat en de Colettijnenstraat.

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Arsenaalstraat, kan de ophaalwagen het huisvuil niet ophalen in de volgende zones:

 • in deze werfzone (tussen de Arsenaalstraat en de inrit parking Katelijne)
 • in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de Colettijnenstraat

De bewoners van de straatdelen waar de ophaalwagen niet huis-aan-huis het huisvuil kan ophalen, plaatsen hun huisvuil bij de borden ‘ophaalpunt IVBO’:

·    ofwel op het Ankerplein

·    ofwel op de aansluiting Katelijnestraat/Colettijnenstraat

Zet uw huisvuil buiten op de dag van de ophaling, niet eerder.
Help minder mobiele buren het huisvuil buiten.
Deze regeling is geldig tot na afwerking van de werfzone (eind november).

klik hier voor het plan

Heraanleg wegdek kruispunt Kerkhofstraat en Leopold III- laan

15 nov

Het wegdek van het kruispunt Kerkhofstraat / Koning Leopold III-laan wordt volledig heraangelegd.

Aannemer

Verkinderen Aannemingen BVBA uit Eernegem in opdracht van Stad Brugge.

Timing

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 18 november. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 29 november.

Verkeersverloop

Het kruispunt van de Kerkhofstraat en de Koning Leopold III-laan wordt volledig onderbroken voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Koning Leopold III-laan, Gistelse Steenweg, Olympialaan en Kerkhofstraat.

Voetgangers en fietsers kunnen steeds door.

60.000 euro voor voorstudie stadsvernieuwingsproject

15 nov

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft zopas 60.000 euro toegekend aan het stadsbestuur van Brugge. Met deze ondersteuning kan de stad een voorstudie laten uitvoeren rond het Kaaidistrict. Minister Bart Somers: “Ik wil steden helpen om vernieuwende projecten te realiseren. Zeker in buitenwijken die potentieel hebben, maar nooit doordacht ontwikkeld zijn, loont het de moeite om na te gaan hoe deze zones meer aansluiting kunnen vinden bij de stad.”  

Het Kaaidistrict is gelegen langs het Kanaal Gent-Oostende, ten noorden van het Brugse stadscentrum.  De zone is strategisch goed gelegen en er zijn wel wat winkels en handelaars, maar toch oogt het Kaaidistrict wat ongestructureerd en vooral ongeïnspireerd. Het stadsbestuur wil onderzoeken op welke manier zij deze zone meer als een geheel en multifunctioneel kan ontwikkelen, waardoor een mooi overgangsgebied ontstaat tussen het historisch stadscentrum en de nog actieve haven.

Bijzondere locatie

Een onafhankelijke jury noemde het studieproject in Brugge interessant vanwege ‘de bijzondere locatie aan een belangrijke mobiliteitsknoop’. De jury ziet hier tegelijk potentieel voor een duurzame woonontwikkeling en bijvoorbeeld maakeconomie. Maar tegelijk is het Kaaidistrict een plek waar fietsverbindingen samenkomen ‘waardoor dit een hub zou kunnen zijn voor ‘the last mile’ om de binnenstad te bereiken’.     

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem: “Op meerdere plaatsen in binnen- en buitenland (Antwerpen, Hasselt, Rotterdam) worden kanaalzones omgevormd naar plekken waar het mooi leven en werken is. Wij willen onderzoeken in hoeverre dat hier in Brugge ook mogelijk is en deze Vlaamse conceptsubsidie helpt ons hierbij.” 

Bart Somers: “We willen lokale besturen ondersteunen om goede projecten te ontwikkelen. Het is zeker een interessante oefening om zones in de buurt van de stad die vroeger vaak maar één bestemming hadden, eens door een andere, multifunctionele bril te bekijken.”

Stad Brugge schakelt over op digitale facturen

15 nov

Vanaf 1 december  2019 zal de stad Brugge elektronische facturen versturen naar haar klanten indien ze het wensen. Brugge wenst deze stap te zetten omdat het snel, eenvoudig, efficiënt is en vooral duurzaam. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem is tevreden met deze evolutie. ‘We maken een grote sprong voorwaarts in het digitaliseren van ons facturatieproces. Op die manier verloopt het facturatieproces efficiënter maar vooral duurzaam.

Heel wat steden digitaliseren hun facturatieproces. Na Antwerpen, Gent, ..wenst  Brugge nu ook volop in te zetten op het digitaliseringsproces. Het grote voordeel van elektronische facturatie is dat ze sneller bij de burger geraken en dat we volop de kaart van duurzaamheid trekken.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: ‘Het digitaliseren van het facturatieproces zorgt voor een snellere aflevering  van de facturen. Het komt ook de duurzaamheid ten goede. Naast het besparen van vellen papier en dus bomen , worden  tevens de transportkosten en dus CO2 uitstoot vermeden.

Sint-Jansplein en Woensdagmarkt worden groener

13 nov

Het Sint-Jansplein en de Woensdagmarkt (aan het Genthof) zijn momenteel stenen en grijze vlakten. Met de aanplanting en inrichting van groene zones met bloemen en planten wil schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem pleinen ontharden. Voor de inrichting van de groenzones verdwijnen geen parkeerplaatsen.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Momenteel is het Sint-Jansplein voor 100% verhard. De inrichting van een groene zone zal een sterke opwaardering betekenen voor dit plein. Er verdwijnen geen parkeerplaatsen.”

Ook de Woensdagmarkt krijgt een herwaardering. De woensdagmarkt is een saaie stenen vlakte en heeft een troosteloze indruk. Het verharde binnenplein wordt gedeeltelijk onthard en in de plaats komt er meer groen. Ook daar verdwijnen geen parkeerplaatsen.”

De vergroening van beide pleinen past binnen het pleintjesplan. “De onthardingen zijn kleine ingrepen met een groot effect, de pleinen worden groener, fleuriger en trekken meer mensen aan. Dergelijke ingrepen zijn kleine geluksbrengers voor bewoners en toeristen. Binnenkort pakken we nog meer pleintjes aan. Mensen worden gelukkiger met veel groen in de buurt”, aldus schepen Van Volcem.

De werken gaan van start in het voorjaar 2020. 

Ruimere openingsuren recyclageparken

13 nov

Vlaanderen staat gekend in Europa als een regio waar steeds meer en beter wordt gesorteerd. Dit heeft een grote invloed op het aantal bezoeken aan onze recyclageparken, dat steeds blijft toenemen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Tien jaar geleden (2009) werden nog 140.853 bezoekers geregistreerd voor het volledige werkingsjaar. Dit aantal bezoekers werd dit jaar al op 8 augustus overschreden en een prognose is dat de drie parken eind 2019 zullen afklokken op ca. 225.000 bezoekers.”

“Omdat vooral de parken van Sint-Pieters en Sint-Michiels soms zeer druk kunnen zijn, besliste het college om vanaf 1 januari 2020 de poorten van beide parken op dinsdag- en donderdagvoormiddag bijkomend te openen van 10u00 tot 11u45. Door de uitbreiding van de openingsuren hopen we de inwoners een rustiger en aangenamer bezoek aan het recyclagepark te kunnen aanbieden”, besluit schepen Van Volcem.

Werken aan P&R Waggelwater afgerond

13 nov

Vanaf maandag 18 november kunnen automobilisten hun wagen gratis parkeren op de nieuwe P&R Waggelwater. Dit brengt het totale aantal P&R parkings in Brugge op vier: Jan Breydel, Boogschutterslaan, Steenbrugge en nu ook Waggelwater. Op een P&R-terrein kun je gratis je wagen plaatsen zonder tijdsbeperking. Vanaf zo’n parking kun je met de fiets of met de bus naar het centrum.

Enkele jaren geleden kocht Stad Brugge grond gelegen aan de rotonde Waggelwaterstraat – Ruddershove in functie van de aanleg van een randparking. “Op drukke dagen zijn alle parkings zo goed als volzet. Er was dus dringend nood aan extra parkeerplaatsen. Deze Waggelwaterparking is ideaal gelegen: dicht bij de autostrade, vlot bereikbaar en een ideale busverbinding naar het centrum van de stad. Op die manier hopen we al een mooie stap te zetten om een mobiliteitsprobleem op te lossen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“De nieuwe P&R Waggelwater ligt naast de rotonde aan de Waggelwaterstraat en Ruddershove. Er zijn 183 parkeerplaatsen, waarvan acht voor personen met een beperking en vier met een laadpaal voor elektrische wagens. Er zijn ook fietskluizen voorzien voor mensen die hun fiets veilig willen achterlaten op de parking”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“Om de bekendheid van de nieuwe Waggelwaterparking te vergroten en het gebruik ervan te stimuleren, lanceren we een extra promotiecampagne: vanaf maandag 18 november 2019 tot en met zondag 16 februari 2020 kan iedereen gratis gebruikmaken van de bussen vanaf P&R Waggelwater, halte ‘Rustenburg’, naar het centrum en terug op dezelfde dag.”

Kruispunt Kerkhofstraat en Koning Leopold III-laan: volledige heraanleg van het wegdek

12 nov

Verkinderen Aannemingen BVBA uit Eernegem zal in opdracht van Stad Brugge het wegdek vernieuwen op het kruispunt van de Kerkhofstraat en de Koning Leopold III-laan.

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 18 november. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 29 november.

Het kruispunt van de Kerkhofstraat en de Koning Leopold III-laan wordt volledig onderbroken voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Koning Leopold III-laan, Gistelse Steenweg, Olympialaan en Kerkhofstraat.

Voetgangers en fietsers kunnen steeds door.

Het verkeer op de Koning Leopold III-laan ondervindt geen hinder.

Infobericht: Werkzaamheden Strostraat

8 nov

Omwille van instabiliteitsproblemen van de lange muur in de Strostraat kan de aannemer zijn werkzaamheden niet uitvoeren zoals voorzien. Vanaf 12 november gaat de aannemer verder met de rioleringswerken en de heraanleg in de straat, met uitzondering van de zone waar de instabiele muur zich bevindt. Deze zone wordt later aangepakt. Nieuwe einddatum uiterlijk 27 februari 2020.

Verkeer

De Strostraat blijft volledig voor het verkeer onderbroken. De werfzone in de Sint-Annarei blijft behouden waardoor de straat onderbroken blijft voor het autoverkeer vanaf de brug tot aan huisnummer 6. De riolering van de Strostraat moet nog aangesloten worden op de riolering van de Sint-Annarei en in deze periode is de Sint-Annarei voor alle verkeer onderbroken in bovenvermelde zone.