Xaverianenstraat en Koningin Astridlaan: uitvoeren van gestuurde boringen

11 dec

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Engie Fabricom uit Houthalen. Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden de werkzaamheden plaats van 17 tot 18 december 2019.

In de Xaverianenstraat en Koningin Astridlaan dient een gestuurde boring uitgevoerd te worden. Hiervoor worden in beide straten werfzones ingericht. De meeste hinder wordt verwacht in de Koningin Astridlaan waar de voetgangers en fietsers t.h.v. de school Immaculata de straat zullen moeten oversteken en een 50-tal meter te voet (met de fiets aan de hand) tegenrichting zullen moeten  gaan en vervolgens opnieuw zullen moeten oversteken.

De werken zullen maximum 2 dagen duren en zullen indien mogelijk in 1 dag worden afgerond.

Waar de werfzone wordt ingericht t.h.v. de school Immaculata wordt parkeerverbod ingevoerd.

Uitbater voor skatepark gezocht

10 dec

De stad Brugge gaat op zoek naar een uitbater voor een nieuw indoor skatepark in Sint-Michiels. Zoals eerder bekend wordt een oud industrieel gebouw in de Grasdreef omgevormd tot skatepark.

“We kiezen er heel bewust voor om eerst op zoek te gaan naar een uitbater en pas daarna naar een bouwheer voor het park”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Op die manier kunnen we onmiddellijk met de uitbater, de bouwheer en de skaters zelf rond te tafel zitten bij het ontwerpen van het park.” Geïnteresseerden kunnen een dossier indienen dat zal beoordeeld worden door een jury van experten. “Het financiële plaatje moet kloppen, er moet een duidelijke communicatiestrategie zijn, maar vooral moet het plan op elk vlak op maat van de doelgroep zijn. Alle dossiers met de vereiste documenten kunnen ingediend worden tot woensdag 22 januari 2020”, vullen schepenen Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Franky Demon (CD&V) nog aan. 

Na een eerste selectie worden mogelijke kandidaten uitgenodigd om hun plan verder voor te stellen aan een jury. Voor meer info en alle documenten kan je terecht op www.brugge.be/uitbatingindoorskate.

BRON: HLN (Bart Huysentruyt)

Nieuwjaarsreceptie Open VLD PLUS

4 dec

Stad Brugge is klaar voor de winter: nieuw coördinatieplan en 350 ton strooizout in stock

4 dec

De eerste vrieskou hangt in de lucht en dat betekent dat de cluster Openbaar Domein van Stad Brugge klaarstaat om de Brugse wegen sneeuw- en ijsvrij te houden.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Met 350 ton strooizout in voorraad zijn we goed voorbereid op een eerste winterprik. Dankzij een nieuwe coördinatieplan gladheidsbestrijding is het voortaan ook mogelijk om bij langdurig winterweer een aantal bijkomende ploegen stand-by te zetten, waardoor de strooibeurten korter op elkaar kunnen volgen.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 18 november 2019 een nieuw coördinatieplan gladheidsbestrijding goed. Het plan bundelt de gezamenlijke inspanningen om ook tijdens de komende wintermaanden de rijbaan, fietspaden, pleinen, bushaltes, voetpaden, …. sneeuw- en ijsvrij te houden. “Bij langdurig winterweer streng winterweer kunnen we nu een aantal bijkomende ploegen stand-by zetten waardoor strooibeurten korter op elkaar kunnen worden herhaald. Daarnaast werd ook het ruimen en bestrooien van het fietstraject ‘Diksmuidse Heerweg’, dat de verbinding maakt van en naar Zedelgem, in het nieuwe coördinatieplan opgenomen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem:

Er wordt echter blijvend gerekend op al wie woont en werkt in Brugge, om ook zelf trottoirs voor eigen woning of kantoor sneeuw- en ijsvrij te houden komende winter.

De gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden gebeurt door de verschillende wegbeheerders volgens vooraf opgestelde plannen. Het strooiplan is dan ook zo opgevat dat volgende wegen in het algemeen strooiplan zijn opgenomen:
• belangrijke invalswegen en ring
• belangrijke verbindingswegen
• trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
• omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem :”Om het strooiplan uit te voeren schakelt de stad 11 ploegen in die 24/24u kunnen worden opgeroepen om strooiwerken uit te voeren. Bij een algemene strooibeurt worden meer dan 220 km rijbaan en 90 km fietspaden bestrooid.”

Zoals ook op de trottoirs het geval is, raakt bij sneeuwval strooizout moeilijk vermengd met de sneeuw op de fietspaden waardoor het gewenste resultaat niet wordt bereikt. Daarom worden alle ingezette strooivoertuigen op fietspaden voorzien van een sneeuwschop om eerst de sneeuw te ruimen en daarna pas het fietspad te bestrooien.

Meldingen, vragen of klachten?
Voor meldingen van gladheid, vragen en/of klachten kan men terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050 44 80 00 en buiten de openingsuren bij de politie.

Deelgemeenten krijgen eigen nieuwjaarsreceptie

4 dec

Het is het Brugse stadsbestuur menens om meer te gaan doen voor de kleine deelgemeenten. De stad zet 2020 immers in met vier (!) nieuwjaarsrecepties: de traditionele op de Burg en recepties in Zeebrugge, Lissewege en Dudzele.

Op zondag 5 januari 2020 biedt de stad Brugge op de Burg van 11.45 tot 13.15 uur traditioneel aan alle Bruggelingen weer een nieuwjaarsdrink aan. Dat is een happening die telkens heel veel volk naar het centrum lokt. Er zullen drie bieren aangeboden worden: Brugse Zot, Fort Lapin en Brugse Beer. “Daarnaast schenken we ook alcoholvrij bier en via Oxfam Brugge ook glühwein, warme chocolademelk, twee soorten vruchtensap, plat en spuitwater. “Alle dranken worden geschonken in herbruikbare bekers. Vorig jaar kregen de aanwezigen voor de eerste keer blokjes Brugse kaas en frietjes aangeboden en dat zal ook op 5 januari weer het geval zijn.”

Drie opeenvolgende zondagen

Maar er is meer. Naast deze traditionele receptie op de Burg vormen vanaf 2020 ook enkele deelgemeenten het toneel voor een nieuwjaarsborrel. “Zoals we hebben aangekondigd in het beleidsprogramma 2019-2024 betrekken we ook de deelgemeenten in het feestgebeuren. Zo zullen onze inwoners nu ook terecht kunnen in Zeebrugge, Lissewege en Dudzele om het glas te heffen op het nieuwe jaar. We doen dit omdat een aantal deelgemeenten verder van het stadscentrum liggen en een verplaatsing voor bijvoorbeeld minder mobiele medeburgers van deze deelgemeenten niet altijd evident is. Ook zij moeten kunnen meegenieten van een traktatie van de stad Brugge.” Het worden drukke dagen voor de burgemeester en zijn bestuur, want de recepties vinden telkens op een volgende zondag in de eerste maand van het nieuwe jaar plaats:

 • op zondag 12 januari van 12 tot 13.30 uur onder de toren in Lissewege
 • op zondag 19 januari van 11 tot 12.30 uur in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge
 • op zondag 26 januari van 11 tot 12.30 uur in zaal De Polder in Dudzele

Bron: Bart Huysentruyt (HLN)

Feest in het Graaf Visartpark

2 dec

Het Graaf Visartpark maakt zich op voor een winters feestje. Dit wordt gevierd op 20, 21 en 22 december 2019. De organisatie is een samenwerking van Stad Brugge met het buurtcomité Kristus Koning en Bar Visart. De toegang is gratis.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In de binnenstad fonkelt de ‘Wintergloed’, maar ook de deelgemeenten baden in de kerst- en eindejaarsfeer. Het weekend voor Kerstmis kun je in het Graaf Visartpark terecht voor een winters buurtfeest met plaatjes voor het goede doel, soepverkoop, heerlijke pannenkoeken, schmink, rondleidingen in het park… Kortom, het park zal heel veel sfeer uitstralen en de mensen uit de buurt uitnodigen om het jaar in schoonheid en gezelligheid af te ronden.”

Stad Brugge / Cel Fotografie

Een levendig park

Sinds 2017 richten het buurtcomité en een externe organisatie in de zomer een pop-up bar in het park in. Dankzij de activiteiten die georganiseerd worden door het buurtcomité is het een echte ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. Sinds dit jaar kreeg het park ook stoeltjes. “Met dit stoelenproject wordt volop de beleving van de groene domeinen gepromoot en maken we onze parken aantrekkelijk voor iedereen die graag in de natuur vertoeft”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Geschiedenis van het park

Binnen het stadskwartier van de befaamde Duitse stedenbouwkundige Joseph Stübben werd in 1902 de aanleg van een klein park goedgekeurd. Stadsingenieur Clément Salmon ontwierp dit parkje op aanwijzingen van burgemeester Amédée Visart de Bocarmé. Oorspronkelijk heette het park ‘Milne-Edwardspark, naar de in Brugge geboren Engelse vriend van de burgemeester, Henry Milne – Edwards. In 1929, vijf jaar na de dood van burgemeester Visart, doopt men het om tot het ‘Graaf Visartpark’.

In de beginjaren kampte het park met een aantal moeilijkheden. Doordat de grond van het park opgehoogd was met bagger uit de Smedenvest, stierven veel bomen af. Na een paar decennia was het park vervallen. Vele bomen werden vervangen door soorten die op vochtige grond gedijen maar door de dichte plantafstand werd het een somber, vochtig en weinig aantrekkelijk stukje groen.

In 1951 vonden er tijdelijk avondmarkten plaats en in 1954 volgde een grondige opschik. Heel wat bomen werden gekapt, de wandelpaden kregen een nieuwe beurt en er kwamen kleurrijke bloemenperken.

In 1961 kwam er een miniatuurverkeerspark, maar door de wijzigingen in de verkeerswetgeving geraakte de infrastructuur achterop en werd van verdere instandhouding afgezien. Sinds 1982 zijn de paadjes geïntegreerd in het wijkspeelpleintje.

De beleving van het park wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van een 54-tal monumentale bomen. Volgende soorten zijn merkwaardig: witte paardenkastanje, papierberk, boomhazelaar, zwarte walnoot, moseik, elsbes.

Door de slechte staat van de paden, het verouderd speelplein en het verkeer rondom het park verminderde de beleving van het park. Het park kreeg in 2008 een herinrichting waarbij fiets- en wandelpaden werden aangelegd, een uitbreiding van een avontuurlijker speelplein en de aanleg van extra groenelementen.

PROGRAMMA

Vrijdag 20 december

 • 16.00 tot 22.00 uur: heel het weekend lang kun je terecht in de kerstversie van Bar Visart. Je vindt de vertrouwde container opnieuw in het Visartpark. Speciaal voor deze editie wordt het aanbod uitgebreid met hartverwarmende winterdranken
 • 18.30 tot 19.30 uur: burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem openen officieel het Visart Winterpark en heffen met buren en Bruggelingen het glas. 
 • 19.00 uur: Concert van Bal Merklez
  • een puur en onversneden feestorkest uit Oost- en West-Vlaanderen. Elf topmuzikanten staan garant voor ambiance op eender welk evenement. Met hun mix van opzwepende klezmer en zwoele balkan laten ze geen enkel publiek onberoerd. Het is simpelweg onmogelijk om bij deze energieke muziek stil te bijven staan. Laat u omverblazen en gooi uw hele lijf los op de vibes van BAL MERKLEZ!
 • 19.00 tot 19.40 uur: eerste sessie vuuranimatie door Part-a-Fou
 • 20.00 tot 20.40 uur: tweede sessie vuuranimatie Part-a-Fou

Zaterdag 21 december

 • 14.00 tot 22.00 uur: Bar Visart is open
 • 14.00 tot 20.00 uur: jouw plaatje voor Music for Life
  • Vraag jouw favoriet plaatje aan en steun het Music for Life-project ‘kwetsbare kraamzorggezinnen’, begeleid door Familiezorg West-Vlaanderen
 • 14.00 tot 18.00 uur: kinderzweefmolen (Cirq)
  • Kinderen tot 8 jaar draaien gratis rondjes in de kleine hand-aangedreven draaimolen van Cirq. Twee vreemde snuiters – ‘de molenaars’ – zorgen voor  commentaar en kennisweetjes die ook de ouders plezieren.
 • 15.00 tot 17.00 uur: soepverkoop door het buurtcomité
  • De koks van Christus-Koning bereiden lekkere wintersoep. Geniet van een warme opkikker en steun zo het Music for Life-project ‘kwetsbare kraamzorggezinnen, begeleid door Familiezorg West-Vlaanderen
 • 15.00 uur: kerstknutselen
  • Hoe maken we de kerstboom nog mooier? Kinderen knutselen, samen met de scoutsleiders van FOS Menapiërs, en versieren de kerstboom.
 • 16.00 uur: zing mee met het No Notes-koor
  • Ben jij ook een echte ‘douche-zanger(es)’? Zing dan uit volle borst stemmige liederen mee met de No Notes,  het enige Brugse koor waar vals zingen mag!

Zondag 22 december

 • 14.00 tot 22.00 uur: Bar Visart is open
 • 14.00 tot 20.00 uur: jouw plaatje voor Music for Life
  • Vraag jouw favoriet plaatje aan en steun het Music for Life-project ‘kwetsbare kraamzorggezinnen’, begeleid door Familiezorg West-Vlaanderen
 • 14.00 uur: smul van Paul’s Pannenkoeken
  • Een warme pannenkoek op een koude dag? Schuif aan bij ‘Paul’s Coffee & Pancake’ voor een lekkere hap.
 • 14.00 tot 16.00 uur: kerstgrime
  • Ben je graag een rendier, een kerstbal of een kerstprins(es)? Laat jouw gezicht omtoveren tot een heus schilderij.
 • 14.00 tot 18.00 uur: draai mee in de Mallemolen
  • Neem plaats op de Mallemolen, een houten carrousel met dieren voor onvervalst draaimolenplezier. Tot de ouders moe zijn, want zij doen deze volledig energie-neutrale manege draaien.
 • 15.00 uur: leer alles over het Graaf Visartpark
  • Wist je dat het Visartpark tot 1929 het Milne-Edwardspark werd genoemd? Je hoort dit, en nog veel meer, over het Visartpark tijdens een rondleiding in het park door gids en buur Anna Omwal.
 • 16.00 uur: test je kennis in de Turbokwis
  • Snedige vragen, snelle antwoorden. Tijdens de korte en krachtige Turbokwis test je jouw kennis over de buurt, kerst en andere boeiende thema’s. Misschien sleep jij wel één van onze prijzen mee naar huis.

Eindejaarsmobiliteitsplan 2019 – stationsomgeving

2 dec

December is de feestmaand bij uitstek. Kerstmis en Nieuwjaar komen in zicht en straks vult de binnenstad zich opnieuw met mensen op zoek naar cadeautjes voor familie, vrienden en geliefden.

Met een efficiënt en duurzaam eindejaarsmobiliteitsplan slaan het Brugse stadsbestuur, politie Brugge en De Lijn ook dit jaar weer de handen in elkaar om de verkeersdrukte en de bereikbaarheid van de stad optimaal te organiseren. Het plan omvat onder meer de organisatie van twaalf autoluwe shoppingdagen met (dynamische) verkeersgeleiding, maximale promotie van de bestaande en de extra rand- en P&R-parkings voor auto- en autocarbestuurders, extra en gratis bussen van De Lijn en de inzet van extra shuttlebussen.

(meer…)

Katelijnestraat: uitbreiding werfzone vanaf maandag 2 december

28 nov

De aannemer breidt zijn werfzone uit vanaf inrit parking Katelijne tot tussen huisnummer 113 en 115 (onpare kant) omdat hij al op 29 november de pare kant, tussen inrit parking Katelijne en Arsenaalstraat (fase 5), zal afgewerkt hebben.
Hij werkt in de uitgebreide werfzone vanaf 2 tot 20 december a.

Rodenonnenstraat

De Rodenonnenstraat ligt in de uitgebreide werfzone en op 2 december wordt de toegang naar de Rodenonnenstraat voor het autoverkeer onderbroken vanaf 7.30 tot 20.00 uur en dit gedurende 1 dag.  

Verkeersverloop

Geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat vanaf inrit parking Katelijne tot aan huisnummer 113. Alle eerder meegedeelde verkeersmaatregelen blijven behouden.

Werkzaamheden zone voorbij Rodenonnenstraat tot aan Visspaanstraat (onpare kant)

De aannemer werkt pas vanaf 6 januari 2020 in deze zone.

Fasering

Heraanleg Eiermarkt start in februari 2020

28 nov

De eiermarkt is een gezellig plein net achter de Grote Markt en staat gekend voor zijn bruine kroegen en populaire danscafés. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De huidige bestrating is niet langer veilig en er liggen veel losse stenen. Een heraanleg dringt zich op. De werken gaan van start half februari 2020.”    

De werken voor een heraanleg komen er op vraag van de politie en de handelaars. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: ““De Eiermarkt, een gezellig plein vereist een goede bestrating. De huidige kasseien worden opgebroken en teruggeplaatst. In de Rozemarijnstraat en de Geernaartstraat vernieuwen we het wegdek van gevel tot gevel.”

Eiermarkt

Timing

Behoudens onvoorziene omstandigheden starten de werken half februari, de werken zullen een 4-tal weken duren. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Vorige week was er een overlegmoment met bewoners en handelaars. Bij het plannen van werkzaamheden proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. We kiezen er bewust voor om de werken uit te voeren in de kalmste periode van het jaar.

Stad Brugge werkt vanaf 1 december met digitale facturen

26 nov

Vanaf 1 december 2019 verstuurt Stad Brugge elektronische facturen naar haar klanten. De digitale facturen worden sneller en efficiënter verstuurd en zijn vooral duurzamer dan hun papieren tegenhanger.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem is tevreden met deze evolutie: “We maken een grote sprong voorwaarts in het digitaliseren van ons facturatieproces. Op die manier verloopt het facturatieproces efficiënter maar vooral duurzaam.”

Heel wat steden digitaliseerden al hun facturatieproces. Na Antwerpen en Gent springt ook  Brugge op de kar van digitale facturen. Het grote voordeel van elektronische facturatie voor de klanten is dat de facturen sneller en efficiënter bij hen geraken en voor Stad Brugge dat het een duurzame en milieuvriendelijke oplossing is.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Het digitaliseren van het facturatieproces zorgt voor een snellere en efficiëntere aflevering  van de facturen. Het komt bovendien de duurzaamheid ten goede. Naast het besparen van vellen papier en dus bomen , worden  ook de transportkosten en bijhorende CO2-uitstoot vermeden.”