Voornaamste investeringen in het meerjarenplan 2020-2025 (Stad)

30 sep

Het stadsbudget en de meerjarenplanning van de stad zijn meer dan een resultaat van boekhoudkundige verwerkingen.  Het is de visie van een bestuur die graag haar beste beste beentje voorzet voor al haar inwoners.   We zijn een “bedrijf van mensen” met een omzet van 250 miljoen euro en een 1400 personeelsleden (zonder politie en OCMW).  Bovendien hebben we als toeristische stad vele bezoekers. Die willen we tevreden stellen zodat ze terugkomen. 

We hebben trekkers en volgers, we hebben groot verdieners en mensen die niet rond komen.  Er zijn ook sporters, cultuurliefhebbers maar ook het individu telt.  We nemen die maatregelen, gewikt en gewogen.  Er is vandaag weinig liefde voor de politiek. Ik kan wel getuigen dan de Brugse bestuursploeg ongelooflijk betrokken is bij het wel en wee van haar inwoners en ondernemers.

Investeringsproject raming 2020-2025.
Investeringen in meerjarenplanning 2020-2025.

Corona impact: fiscale steunmaatregelen

30 sep

We zijn de eerste van alle centrumsteden die de aanpassing voorleggen aan de gemeenteraad omdat we vooral kort op de bal willen spelen. Een vrouw als schepen van financiën is nog voorzichtiger en het zoals in elk huishouden moet het budget op orde blijven.  Het budget van de stad, zie ik als de boekhouding van de Bruggeling.  We verdienen, we investeren, we groeien, we geven aan wie niet mee kan, we sparen en besparen en zetten de tering naar nering als de inkomsten dalen.   Net zoals elke moeder heb ik de plicht om discipline te preken maar ook vrijheid en creativiteit aan te moedigen. Enkel angstig zijn en alles lam leggen is niet aan de orde.  

Goedgekeurde fiscale en financiële steunmaatregelen.
Nog goed te keuren steunmaatregelen of goedgekeurd na opmaak 1ste aanpassing meerjarenplanning.

Impact Corona op Stad Brugge

30 sep

De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Dit onder andere door het verdwijnen van het internationaal toerisme, minder parkeergelden en een verlies aan bootjesinkomsten. Ook de aankoop van mondmaskers en de nodige veiligheidsmaatregelen namen een grote hap uit het stadsbudget. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de impact van Corona op onze stad.

Vlaanderen veert recht na Corona

30 sep

De Vlaamse regering stelde eerder deze week haar relanceplan voor. Het plan bestaat uit zeven speerpunten, waaronder een doorgedreven digitale transformatie, jaarlijks 525 miljoen extra voor de zorg en groene investeringen. De ambities van het plan worden kracht bijgezet door maar liefst 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen.

Minder vrouwen halen rijbewijs

28 sep

BRUSSEL – Minder vrouwen halen hun rijbewijs, zowel theoretisch als praktisch. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem aan de Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Het percentage van het totale aantal rijexamens, zowel theoretisch als praktisch, dat door vrouwen wordt afgelegd daalde in Vlaanderen sterk. Waar vrouwen bij de theorie-examens in 2017 nog 46,3% uitmaakten, slonk hun aandeel in 2020 tot 40,5%. Bij de praktijkexamens zien we hetzelfde beeld. In 2017 was de verdeling man-vrouw 50/50. Bij de afgelegde examens van de eerste helft van dit jaar maken vrouwen nog slechts 42,4% uit. “Deze cijfers roepen wel wat vragen op. Zien vrouwen minder het nut in van een rijbewijs? Maken zij in verhouding tot mannen meer gebruik van alternatieve vervoersmodi? Of speelt er iets negatief? En zo ja, kunnen we dat aanpakken met beleid? Voer voor onderzoek”, vecht Mercedes Van Volcem aan.  

Van Volcem stelt de cijfers in vraag: “Zien vrouwen minder het nut in van een rijbewijs?”

Verstrengingen

De opleiding en de procedure voor het behalen van het rijbewijs B werd in de vorige legislatuur door de toenmalige minister van Mobiliteit Ben Weyts grondig veranderd. In een aantal opzichten is er sprake van een verstrenging. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) stelde hierover al verschillende parlementaire vragen.

“Uit het antwoord van minister Lydia Peeters kunnen we afleiden dat er in 2020 verhoudingsgewijs een pak meer mannen dan vrouwen een theorie- of praktijkrijexamen afleggen, dan in 2017. Waar mannen bij de theorie-examens in 2017 nog goed waren voor 53,7%, groeide hun aandeel in 2020 tot 59,5%. Bij de praktijkexamens tekent zich eenzelfde beeld af. In 2017 was de verdeling man-vrouw fifty-fifty. In de eerste zes maanden van dit jaar maken mannen al 57,6% van de afgelegde examens uit”, zegt Van Volcem. “Deze cijfers intrigeren me. Er zijn heel wat zaken die een rol kunnen spelen. Hebben vrouwen minder nood aan een rijbewijs? Maken zij sneller de ‘modal shift’ naar duurzame vervoersmodi? Of hebben we te maken met een ongewenste oorzaak? En indien ja, kunnen we hiermee aan de slag? Er moet dieper worden ingegaan op de reden van deze evolutie.

Onderzoek

Minister Lydia Peeters verklaarde eerder al dat er een evaluatie van de hervormingen van 2017 zal worden doorgevoerd. Op basis van die resultaten kan dan mogelijk beslist worden tot bijsturing. Ik stel voor dat er een onderzoek naar de man-vrouw verhouding bij rijexamens aan gekoppeld wordt.

Daarnaast merken we dat er in 2017 in totaal 169.856 theorie-examens werden afgelegd, terwijl dat er vorig jaar al 183.949 waren, een stijging met 8,3%. Bij de praktijkexamens zien we net het omgekeerde gebeuren. Daar gaan we van 144.727 examens in 2017 naar 109.724 examens in 2019, een daling met maar liefst 24,2%. Met andere woorden: de groeiende interesse die er is voor het behalen van de theorie wordt achteraf niet verzilverd in het afleggen van een praktijktest. “Waar liggen hier de drempels? Is het traject voor het behalen van een praktisch rijbewijs te lang? Beslissen een aantal mensen die deelnemen aan het theorie-examen achteraf dat ze toch geen rijbewijs nodig hebben? Ook dit is voer voor onderzoek”, aldus Mercedes Van Volcem.  

Rijbewijshalers zijn ouder

  Tot slot bracht het antwoord van de minister nog een interessant weetje aan het licht: de gemiddelde leeftijd van de kandidaten die een praktijkexamen voor categorie B aflegden, stijgt. Waar deze in 2017 nog 23,03 jaar bedroeg, klokken we in 2020 af op 24,72 jaar. Ook de mediaanleeftijd stijgt, van 20 in 2017 naar 21 in 2020. “Die stijgende leeftijd is een trend die al enkele jaren zichtbaar is. Standaard je rijbewijs halen op 18-jarige leeftijd is absoluut geen evidentie meer. Daarom heb ik ook al meermaals aangedrongen op betere verkeerseducatie in het secundair onderwijs. We mogen er niet meer vanuit gaan dat iedereen die 18 jaar wordt de wegcode grondig bestudeert als onderdeel van het behalen van een rijbewijs”, besluit Van Volcem.

Openbare werken in de Sint-Donnaasstraat

28 sep

Onlangs werd in een gedeelte van de Sint-Donaastraat in Zeebrugge de betonverharding opgebroken en opgevoerd met nieuw beton. Doordat een fietser er doorreed nog voor het beton uitgehard was, moet dit werk nu overgedaan worden.


Verkeer

De Sint-Donaasstraat wordt voor alle verkeer onderbroken ter hoogte van huisnummer 144 en dit tot voor het kruispunt met de Polderweg/Heisstraat. Het kruispunt blijft vrij van werkzaamheden. Er wordt een omleiding voorzien voor plaatselijk verkeer via de Eendenweg.
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werkzaamheden passeren via de berm of de omleiding volgen.


Meer info?

Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.e.
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be/openbare-werken

Beisbroek breidt uit met 24 hectare

28 sep

Het stedelijk domein Beisbroek (98 ha) vormt samen met de aangrenzende domeinen Tudor (40 ha) en Chartreuzinnenbos (52 ha) een belangrijke groene long voor de Bruggeling. “Dit bosgebied breiden we gefaseerd uit in de komende drie jaren. De coronacrisis heeft ons aangetoond hoe belangrijk het is dat elke Bruggeling voldoende openbare natuur in de nabijheid heeft. Daarom zet ik zowel in op nieuwe kleinere parken en natuurgebieden op wandelafstand, als op grotere domeinen waar we heen kunnen om te wandelen, te fietsen en te genieten. Bomen en bossen zijn vandaag onze parasols. In tijden van hitte bieden onze bossen verkoeling. Als schepen wil ik alle Bruggelingen  aanmoedigen om samen tijd door te brengen in het bos en de parken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De uitbreiding van het bos waar de Stad al sinds 2007 vragende partij voor is, is een mooie opsteker.

Beisbroek

In Beisbroek kan elke sportieveling terecht, onder meer om er te joggen en te mountainbiken. Evengoed is het ook voor ruiters een ideale omgeving. De Stad voorziet nu in de komende drie jaren een gefaseerde uitbreiding van dit gebied. Nu wordt een eerste stap gezet door de vrijgave van een 10 meter brede bufferstrook. “Deze strook is belangrijk om de beukendreven die er langs liggen op een natuurvriendelijke manier te kunnen herstellen met aandacht voor de ondergrondse wortelzone van deze bomen. Het behoud van grote, monumentale bomen is voor mij belangrijk”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

24 hectare

De komende drie jaren zal er in totaal 24 hectare ingericht worden. “Om de sfeer van rust en natuur te verhogen, voorzien we een geluidsbuffer langs de E40. Deze buffer zal een groene inkleding krijgen, zodat ook de visuele kwaliteit van Beisbroek verbetert. In plaats van voorbijrijdende wagens, zullen we in de toekomst groen en bomen zien”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.
Langs deze buffer voorziet de Stad een uitbreiding van het bos. “Bos is ook heel belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Het is een investering in onze toekomst. In deze boszone zullen we een ruiter- en mountainbikepad voorzien zodat het pad dat nu langs de E40 loopt, opgeheven kan worden. De ruiters en fietsers zullen daarbij gescheiden worden. Zo maken we dit niet enkel mooier, maar ook veiliger voor onze sportievelingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Burgemeester Dirk De fauw: “Als stadsbestuur kunnen we het belang van bijkomende bomen niet genoeg benadrukken. Bomen zorgen niet alleen voor meer groen, ze dragen ook bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming en bieden zuivere lucht en bescherming tegen de hitte. Zo dragen we een steentje bij aan een gezonde toekomst voor onze stad en haar inwoners.”

Variatie

Verder voorziet de Stad een biodivers en landschappelijk gevarieerd geheel door deze boszone af te werken met heide en met bloeiende graslanden. “Allerlei wilde dieren kunnen op deze locatie terecht. Het beheer van deze zones met gespecialiseerde rassen van schapen, maakt ze heel speciaal en attractief”, zegt schepen Van Volcem.

Drie fases

Schepen Van Volcem: “We maken op dit ogenblik een gedetailleerd ontwerp op. De eerste zone die we inrichten omvat een westelijk deel van 6,7 hectare in de periode 2021-2020. In deze zone kunnen we al een deel van het ruiter- en mountainbikepad verplaatsen en wordt een eerste bosuitbreiding gerealiseerd via geboortebos. Het jaar nadien komt 9,57 hectare in inrichting. Daar zal een tijdelijke inrichting gebeuren. Het sluitstuk volgt in 2023-2024 met de laatste 7,52 hectare. Op dat moment kan het ruiter- en mountainbikepad afgewerkt worden, net als de bufferzone. Vanaf de bufferzone gerealiseerd is, zullen de laatste delen bebost worden en vervolgens worden de heide- en graslandstroken ingericht.”

Picknick

Verspreid over de stedelijke bossen Beisbroek (98ha), Foreest, Chartreuzinnenbos (21ha) en Tudor (40ha) werden ondertussen verschillende, gezellige picknickplekken ingericht. “Er is ruimte genoeg voor onze inwoners om te ontspannen en te genieten van de Brugse topnatuur”, aldus de Brugse schepen.

Brugse bossen

Brugge telt in totaal 19 kleinere bossen en een groot stadsrandbos: Het Chartreuzinnenbos en Foreest (52 ha), Tudor (40 ha) en Beisbroek (98 ha) en ook het Provinciaal domein Tillegem (131 ha). “Samen is er dus  nu 321 hectare toegankelijk bos. Dat aantal hectare bos wordt nu met 24 hectare uitgebreid tot 345 hectare. Zo vormt deze boscluster de grootste groene long van onze stad. Zo voorzien we als Stad in een prachtige wandelroute en groene fietsgordel”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge plant heraanleg Sint-Annaplein – Joost de Damhoudersstraat – Korte Sint-Annastraat

25 sep

Toelichting werken Sint-Annaplein.

Door de slechte staat van zowel het wegdek als de riolering ziet Stad Brugge zich genoodzaakt tot een heraanleg van het Sint-Annaplein, Joost De Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat. “De inrichting van het Sint-Annaplein voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarom voorzien we rioleringswerken en een nieuwe bovenbouw voor deze straten”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De voetpaden rond het Sint-Annaplein zijn namelijk zeer dringend aan vervanging toe. Tijd voor een aanpak dus. “De plannen zijn getekend en we vragen nu online de mening van de bewoners. Bedoeling is dat de werken dan gegund worden aan een aannemer en dat ze aanvatten in  het najaar van 2021. De totale duurtijd wordt geschat op 8 maanden”, zegt schepen Van Volcem.

Sint-Annaplein

“De werken zijn ingrijpend maar het Sint-Annaplein is één van het mooiste pleintje met kerkje van onze stad. Deze plek moet dan ook de aanleg krijgen die ze verdient”, zegt schepen van Volcem. De rijweg op het Sint-Annaplein zal in mozaïekkeien volgens waaierverband worden aangelegd. De parkeerstroken in herbruikkasseien en de voetpaden in gezaagde grijze graniet. Als laatste worden ook de dolomietpaden hersteld.

Joost de Damhouderstraat

Schepen Van Volcem: “We pakken meteen ook de Joost de Damhouderstraat aan want ook daar is de riolering tot op het bot versleten. Er is jaren veel te weinig geïnvesteerd in de rioleringen. Het zijn geen populaire werken maar ze zijn prioritair als we verzakkingen of gevaarlijke toestanden willen vermijden. Bovendien zullen we het asfalt in de Joost de Damhouderstraat vervangen door mooie stenen (mozaïekkeien). We behouden het tweerichtingsverkeer en voorzien parkeerstroken bestaand uit herbruikkasseien langs de pare huisnummers. De voetpaden bestaand uit gezaagde grijze graniet worden verhoogd. Zo blijft het comfort en de veiligheid van de voetgangers gewaarborgd.”

Sint- Annakerk

De bestaande groenstructuur rond de Sint-Annakerk blijft behouden en wordt nog verder aangevuld. “Zowel het voorplein aan de kerk als de naastliggende groenzones krijgen een uitbreiding. Ook de plaatselijke fietsnietjes worden vernieuwd”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Korte Sint-Annastraat

Voor dit pittoresk mooi straatje voorziet Stad Brugge een heraanleg met herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak. “We wijzigen ook het wegprofiel. Zo kiezen we voor een gelijkgrondse heraanleg met een centrale afwateringsgoot”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Verkeersveiligheid

Om een betere verkeersveiligheid te creëren wordt het Sint-Annaplein van éénrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor fungeert het plein als één grote rotonde, met de kerk als middelpunt. Voor fietsers blijven beide rijrichtingen toegelaten. Zo blijft de Korte Sint-Annastraat verkeersluw.

Wateroverlast en propere reien

Schepen Van Volcem: “De hernieuwing van het rioleringsstelsel is prioritair om scenario’s van wateroverlast bij hevig regenweer te vermijden. Dergelijke vernieuwing heeft als voordeel dat we de waterkwaliteit van onze Brugse reien verbeteren en optimaal houden.”

Waterput

De Stad voorziet ook een regenwaterput ( volume van 60m³) om het water afkomstig van de kerk op te vangen. “Dit water zal gebruikt worden voor het bewateren van bloemen, bomen en planten in de onmiddellijke omgeving”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gevelgroen

Schepen Mercedes Van Volcem: “We besteden tijdens deze werken voldoende aandacht aan het (gevel)groen. De bestaande bomen worden beschermd en behouden. We zijn wel genoodzaakt om de haag (ligustrum ovalifolium) aan de rechterzijde van de kerk te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Dit aangezien de straat verbreed wordt. Tenslotte moedig ik alle inwoners van zowel de Korte Sint-Annastraat als de twee andere straten aan een geveltuin aan te vragen. Zo fleuren we deze straten nog meer op en geven we ze de uitstraling die ze verdienen.”

Werken Sint-Annaplein

Corona kost stadskas al 25 miljoen euro

24 sep

CRISIS HEEFT ENORME IMPACT OP BUDGET EN PLANNEN VAN DE STAD

BRUGGE – De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Berekeningen tonen nu al een verlies van 25 miljoen euro aan. En het einde is nog niet in zicht. “Nooit was Brugge zo stil”.

Artikel HLN, 24 september 2020, Oostkust.

De vriendenerfenis: jij kiest

19 sep

De vriendenerfenis is een nieuwe regeling van de Vlaamse Regering. Voor jou betekent het meer zelf beslissen en kiezen aan wie je nalaat. Vanaf 1 juli 2021 betaal je maar 3 procent erfbelasting op de eerste 15.000 euro aan je vrienden of verre familie. Een goede zet als je het mij vraagt.

Vandaag betaal je minstens 25% belasting als je geld wil nalaten aan je hartvrienden of verre familie. Dat betekent een belasting van 3.750 euro. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%. Dat maakt een positief verschil van 3.300 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 juli 2021.

De vermindering zal gelden voor verre familieleden in de zijlijn, maar ook voor andere niet-verwante personen waar men een hechte band mee heeft. Erflaters zullen via een testament één of meer vrienden onder hun erfopvolgers kunnen aanwijzen, waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn.

Meer info: https://bit.ly/2RIwujv