Mooie vooruitgang in dossiers Fietstunnels Blankenbergse Dijk en Waggelwater

21 okt

“Na 15 jaar stilstand komt er een doorbraak in het dossier van de fietstunnels onder de Blankenbergse Dijk en Waggelwater in Sint-Pieters. De stad Brugge zet in samenwerking met TucRail verdere stappen voor de realisatie van de fietstunnel en het fietspad, als alles volgens plan verloopt worden de tunnels in 2021 op hun plaats geschoven,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Reeds meer dan 15 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet in het realiseren van een fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Blankenbergse Dijk. Deze dijk is op heden nog aanwezig op het gehele Brugse grondgebied doch niet meer in de oorspronkelijk configuratie als waterkerende dijk. De Blankenbergse Dijk is vandaag voornamelijk een fietsverbinding doorheen de polders tot aan de kust. TucRail legde de stad 3 variantes voor, het College van Burgemeester en schepenen koos in een principebeslissing voor een variant waar de tunnel opschuift in zuidelijke richting, waardoor er een rechte fietsverbinding ontstaat.” 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Om een beter (uit)zicht vanuit en op de tunnel te behouden stellen we een volledige verschuiving van de tunnel in zuidelijke richting voor. Hierdoor komt het fietspad recht uit op de oostelijke zijde. Met deze variante komt de tunnelmond uit op private percelen die in eigendom zijn van de beide sociale huisvestingsmaatschappijen die op Brugs grondgebied actief zijn. Er was al een positief overleg met de eigenaars en het gaat over een beperkte inname. Aan de andere kant kan deze locatie ook opportuniteiten bieden voor de ontsluiting van hun perceel voor fietsers en voetgangers, wat interessant kan zijn voor de verdere ontwikkelingen op hun perceel.”

“Een tweede tunnel zal even verderop de Rustenburgwijk verbinden met de randparking in de Waggelwaterstraat. Hierdoor ontstaat een betere fiets as tussen het centrum en de medische campus Sint-Jan en omgeving,” licht schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem toe.

 “Ik ben zeer tevreden dat er na jaren stilstand eindelijk vooruitgang komt. Voor buurtbewoners zal er een communicatietraject worden opgestart, met een infovergadering. Ik hoop dat TucRail in 2021 de tunnels onder de sporen kan schuiven, tegen dan is het rusthuis Sint-Pieters afgewerkt en krijgt de nieuwe woonwijk een mooie ontsluiting. Aansluitend zal Openbaar Domein de omgevingsinfrastructuur aanleggen,” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Ik ben zeer tevreden over de constructieve samenwerking met TucRail, waardoor we nu een mooie vooruitgang maken in het dossier over de fietstunnels en het fietspad in Sint-Pieters. De tunnels zorgen voor een belangrijke verbetering van de fietsverbinding in de regio. Op stadsniveau betekent dit dat de tunnel ter hoogte van het station Brugge-Sint-Pieters zorgt voor een vlotte verbinding tussen de Rustenburgwijk, het Station Brugge Sint-Pieters, de nieuwe randparking Waggelwater en de site AZ Sint-Jan. De tunnel aan de Blankenbergse Dijk zorgt dan weer voor een vlotte verbinding met de Sint-Pietersplas, de recreatiesite die we de komende jaren verder willen uitbouwen, en het in opbouw zijnde woonzorgcentrum in de Sint-Pietersmolenstraat. Beide tunnels zorgen ook voor een vlottere fietsverbinding van Sint-Pieters met de binnenstad. Op regionaal niveau betekenen ze zelfs een belangrijke verbetering van de fietsverbinding met de Oostkust. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we als de nummer één fietsstad van Vlaanderen er blijven naar streven om het comfort en de veiligheid van de fietsers in onze stad en de ruimere regio voortdurend te verbeteren.”

Werken aan gloednieuw Cathemgoed gaan van start

18 okt

De inrichtingswerken aan het Cathemgoed, een nieuw stukje natuur tussen de snelweg A11 en het dorp Dudzele starten deze week.

Het Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. In het kader van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11, is beslist om dit gebied in te richten als groene buffer die Dudzele visueel zal afschermen van de A11. “Deze week starten de werkzaamheden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Deze nieuwe groenzone zal uit 3 delen bestaan: een park, een boomgaard en een bos. We starten met het gedeelte Cathemgoedbos ten oosten van de Zwaanhofstraat. De aannemer start donderdag met de grondwerken en de uitkoffering van de padeninfrastructuur. Om het waterbergend vermogen van de site te optimaliseren is er voorzien om grachten in te richten en te herstellen.”

Later volgt een tweede fase ten westen van de Zwaanhofstraat. Hierbij gaat het om de aanleg van een nieuwe fiets- en wandelverbinding, de aanleg van een mote (cirkelvormige verhoging in het landschap, red.), vijver en park. In de loop van 2020 moet het nieuwe gebied klaar zijn.

Bron: Bart Huysentruyt

Stad Brugge plant 500.000 bloembollen

17 okt

Dit voorjaar stonden er in onze stad circa 135.000 bloembollen in bloei. De veertien verschillende soorten bloembollen bloeiden rijkelijk van januari tot juni. “Dit najaar doen we een extra inspanning en planten we meer dan 500.000 bloembollen (oa 40.000 tulpen, 20.000 meiklokjes, narcissen, verwilderingsbloemen, … )  in de bloemperken aan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. 

Verwilderingsbloembollen 

Schepen Mercedes Van Volcem: “We spreiden de bloembollen in het centrum en de deelgemeenten. Op zichtbare locaties zoals Koning Albertpark maar ook op uiteenlopende plekjes in de stad. We planten bloembollen in diverse woonwijken en ik in sociale woonwijken. Ook in parken komen er bloemen bij. We gaan ook de invalswegen en lanen voorzien van bloemen.”  

De bloembollen vermeerderen spontaan, geven kleur en verhogen de belevingswaarde van gazon en graslanden. Veel soorten zijn ook geschikt voor aanplant op schaduwrijke plaatsen onder bomen waar andere bloeiende planten moeilijker gedijen.

Nieuw dit jaar is een bijenvriendelijk mengsel van 80.000 bollen. “De bollen komen uit in het vroege voorjaar. Dit is het moment dat de planten en struiken nog geen stuifmeel en nectar geven. De bollen helpen de bijen en andere belangrijke insecten om in het vroege voorjaar al gebruik te kunnen maken van deze stuifmeel en nectar. Op deze manier wordt de biodiversiteit vergroot,” licht schepen Mercedes Van Volcem toe. 

De tulpen die geleverd werden door een Brugse leverancier worden door de ploegen momenteel aangeplant samen met andere voorjaarsbloeiers zoals viooltjes, vergeet-mij-nietjes en sleutelbloemen. Gisteren werd bijvoorbeeld de Unesco rotonde al beplant.

Locaties binnenstad 

Schepen Mercedes Van Volcem: “In de binnenstad komen er onder andere bloembollen in het Koning Albertpark, Koningin Astridpark, Minnewaterpark, aan de Conzettenbrug, Oud Sint-jan, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Hamiltonpark, Sint-Annaplein, grasplein Sint-Gilliskerk, Graaf Visartpark, rond het standbeeld op de Markt, speelplein Roze Olifant, Kolenkaai, aan school De Wijzer, Hof de Jonghe… “
Er zijn een 15-tal nieuwe locaties.

Locaties Noord

“In Sint-Pieters komen er bloembollen aan de rotonde Blankenbergse Steenweg-Oostendse Steenweg, in de Sint-Pieterszuidstraat, Karel Mestdaghstraat, rotonde Veemarktstraat … Blikvanger in Sint-Pieters wordt de aanplant van 39.000 bijenvriendelijke bloembollen aan het rondpunt Sint-Pieterszuidstraat/Pathoekeweg. Een mooi bloemenperk van 1.000 m2 (tapijt) komt er aan het plein in de Beekweg/Sint-Pietersnoordstraat”, aldus schepen Van Volcem.  “Leuk als er veel bloemen zijn in de tuinwijken maar veel mensen met weinig budget kopen nooit bloemen. Daarom investeren we ook in bloemen in sociale wijken.”

Burgemeester Dirk De fauw: “In Sint-Jozef komen er bloembollen in de Cornelis Everaartstraat, Louis De Potterstraat en Leon de Foerestraat. Het admiraal Keyesplein in Zeebrugge krijgt ook een mix van bloembollen. In Lissewege worden er 900 bollen geplant op het rondpunt Stormvogelstraat en verder in de Pol Dhontstraat, Alfons Stunsstraat en de Zeezwaluwstraat. In Dudzele en Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge komen er ook bloementorens.”   

Locaties Oost

Schepen Mercedes Van Volcem: “In Assebroek worden er bloembollen geplant op de centrale begraafplaats, de rotonde Weidestraat, het plein in de Kathelijne Idestraat, grasplein Odegemstraat-Zeventorenstraat, grasplein voor de kerk (Pastoor Verhaegheplein) en ook het rondpunt en de middenberm van de Baron Ruzettelaan worden een echte eyecatcher met 6.000 bloembollen.”

“In Sint-Kruis zetten we de Moerkerksesteenweg (rotonde, gemeentehuis, middenberm) in de bloemetjes. De Hofdamstraat, rotonde Julius Delaplacestraat, Pastorieweg, Lopez en de Damse Vaart komen ook aan bod. Blikvanger wordt de aanplant van 200.000 bloembollen in de Bisschopsdreef”, aldus Van Volcem.

Locaties West 

In Sint-Andries worden er bloembollen geplant op de rotonde van de Doornstraat, in Park Les Acacias, het middenplein van de Knotwilgenlaan, Oorlogsvrijwilligerslaan, rotonde Diksmuidse Heerweg. Er komen ook 20.000 meiklokjes in de Betferkerklaan.

Sint Michiels krijgt bloembollen op de twee rotonden van de Koning Albert I-laan (ze worden een kopie van de Unesco rotonden) en in de Koning Albert I-Laan zelf. De Torhoutse Steenweg, Canadasquare, Sint-Lodewijkscollege, Begraafplaats, het pleintje aan Joseph Wauterstraat, Koningin Astridlaan en de twee zones in de Abdijbekestraat komen ook aan bod.

De totale kostprijs voor deze aanplanting van bloembollen bedraagt ongeveer 50.000 euro.

Nieuwe bewegwijzering in stationsomgeving

16 okt

Om de toeristen en bezoekers van de stad de beste en snelste route naar het centrum te tonen vanaf het Stationsplein, worden ter hoogte van het Koning Albert I-park extra verkeersborden en thermoplastische markeringen aangebracht.

Burgemeester Dirk De fauw: “Nu lopen de bezoekers vaak verloren of volgen ze blindelings hun GPS waardoor ze verzeild raken in de Oostmeers. De combinatie van de kasseien en de valiezen is zeker niet ideaal en zorgt ook voor de nodige overlast voor de bewoners van deze straat.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste manier te gedragen. Hier hebben we deze techniek concreet toegepast want met deze extra borden en thermoplastische markeringen geven we de bezoekers een duwtje in de juiste richting naar het centrum. Dit is dus een win-winsituatie voor iedereen.”

Zowel de burgemeester als de schepen wijzen echter op het feit dat er wel rekening moet gehouden worden met de geplande werkzaamheden voor de uitbreiding van parking Zand en de heraanleg van het Koning Albert I-park. Burgemeester Dirk De fauw: “De werkzaamheden zullen normaal gezien starten in het voorjaar van 2020. Van zodra de aannemer bekend is dit najaar wordt de volledige werfsituatie in detail bekeken, maar we zullen als Stad geen veiligheidsrisico’s nemen. Als zou blijken dat, enkel gedurende de werkzaamheden, de bezoekers beter via een omleidingsroute naar de binnenstad komen dan zullen we die maatregel opleggen.” Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem vult aan: “Na de heraanleg van het resterend gedeelte van het Koning Albert I-park, in dezelfde materialen als ’t Zand en de zone rond de fontein, zullen de bezoekers nog makkelijker en comfortabeler hun weg vinden naar de binnenstad, in een nog mooier park dan vandaag!”.

Kraanplein krijgt nieuwe horecazaak

15 okt

Er komt een nieuwe horeca-zaak op het Kraanplein waar vroeger ‘De Vuurmolen’ gevestigd was.

Het pand op het Kraanplein 5 is sinds de 19de eeuw al continu in gebruik geweest als een horecazaak. Oorspronkelijk waren er twee afzonderlijke café’s en vanaf 1971 werden deze twee zaken samen gevoegd tot één zaak met een aansluitende terras voor het gebouw op de Kraanplein. De laatste uitbating was het gekende jongerencafé ‘De Vuurmolen’.

Nu zal er opnieuw een horecazaak uitgebaat worden. De nieuwe eigenaar is geen onbekende in de Brugse horeca. Liesbeth De Reyghere baat samen met haar gezin Cambrinus bier Brasserie en bierproeverij café Cambrinus uit in de Philipstockstraat. Nu komt daar ook het pand op het Kraanplein bij. Het is de bedoeling om er een bruine kroeg van te maken met ambiancemuziek en een keuken die past in de nostalgische sfeer. Het moet een zaak worden waar jong en oud terecht kunnen voor een diversiteit aan bieren en waar muziek de sfeer bepaalt maar niet overheerst zodat je nog kan praten met je tafelgenoten. 

Het uitzicht van het pand zal grotendeels behouden blijven. De gevels en de daken worden behouden en er worden geen structurele aanpassingen uitgevoerd. Door het aanbrengen van nieuw buitenschrijnwerk, dat gebaseerd is op het oorspronkelijk model, en het afwerken van de gevels met behoud van de nog aanwezige erfgoedwaarden en volgens een historische kleurstelling, wordt het uitzicht van de buitengevels behouden en zelfs versterkt.

Alle historische waardevolle onderdelen van het pand zoals de houten vloeropbouw met moer- en kinderbalken, schouwen en schouwgewelven worden op hun huidige plaats en het huidig vloerniveau behouden en geïntegreerd in het ontwerp.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “ Ik ben zeer tevreden dat er opnieuw een horecazaak opent op het Kraanplein. Het Kraanplein komt ook aan bod in het pleintjesplan, we bekijken samen met de burgemeester (bevoegd voor mobiliteit) hoe we het plein nieuw leven kunnen inblazen en aantrekkelijker kunnen maken.”

Nieuwe elektrische pick-up kippers voor Openbaar Domein

15 okt

Stad Brugge neemt twee elektrische bestelwagens (type: Nissan e-NV 200’s met 40 kWh-batterij & kipbak) in gebruik om de afvalmanden in de binnenstad te ledigen zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Deze elektrische pick-up kippers bieden heel wat voordelen. De voertuigen worden opgeladen met groene stroom en zijn zeer onderhoudsvriendelijk: geen oliewissels, uitlaat, koppeling… Het opladen kan zowel aan een laadpaal, een ‘wallbox’ en aan alle 220 volt-stopcontacten. Tijdens het afremmen wordt er automatisch opgeladen (regeneratie).”

“Met deze aankoop zetten we de volgende stap in de vergroening van ons wagenpark. Ons doel is voor ieder voertuig de meest optimale oplossing te bieden wat betreft gebruiksvriendelijkheid, milieuprestaties en kostprijs over de volledige levensduur van de wagen”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Onze diensten hebben heel wat groot materiaal nodig om het grondgebied van Brugge proper te maken, het vele groen te onderhouden en herstellingen aan ons wegennet uit te voeren. Als we het wagenpark moeten vernieuwen, dan letten we er steeds op dat dit op een duurzame manier gebeurt, nu en in de toekomst.”

Buurttuin Zwankendamme krijgt tuinhuis en bijenhal

14 okt

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “ Het gemeenschappelijke tuinhuis komt op de grens van de buurttuin met het toegangspad. De gebruikers van de buurttuin kunnen er hun tuingereedschap veilig en droog opbergen. In het tuinhuis wensen we ook een composttoilet te integreren. Het water van het tuinhuis zal opgevangen worden in een regenwaterput met een capaciteit van 10.000 liter, zo kan het water worden hergebruikt.”

“De bouw van een bijenhal past in het bijenplan van de stad en zal een grote meerwaarde zijn voor de buurttuin en de nabijgelegen volkstuintjes. Veel voedselgewassen rekenen immers op bijen om zich voort te planten via bestuiving,” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De bouw van het tuinhuis en de bijenhal zal klaar zijn in het voorjaar 2020.

Schepen Van Volcem stelt investeringsplanning (2020-2022) in sport – en recreatieinfrastructuur voor

14 okt

De komende drie jaar zal Stad Brugge 3,2 miljoen euro investeren in straat meubilair en infrastructuur voor beleving en recreatie. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Sport Franky Demon voorzien naast het reguliere onderhoud en vernieuwen van bestaande sportvelden, ook investeringen in nieuwe sportvelden.

Algemeen

Jaarlijks vervangt de cluster Openbaar Domein allerhande noodzakelijk materiaal om het sporten veilig en reglementair te houden. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Er wordt geïnvesteerd in ballenvangers, dug-outs om wisselspelers en trainers droog te laten zitten, leuningen en verhardingen onder afsluitingen en dug-outs, voetbaldoelen…Deze investeringen worden verspreid over de diverse sportparken.”

De komende drie jaar zet de stad in op bewegingsprikkels op het Openbaar Domein. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Momenteel staan er op 3 plaatsen publieke fitnesstoestellen, om aan de bijkomende vraag te voldoen wordt het aanbod vergroot.” “Multisporten zijn in opmars, zo is Calisthenics in de open lucht momenteel niet mogelijk, maar we spelen in op deze vraag. Toestellen om spieren, kracht en souplesse te trainen kunnen geplaatst worden,” pikt schepen van Sport Franky Demon in. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In Brugge liggen meer dan 100 petanquevelden, op vraag van buurtbewoners kan de stad dit integreren in de bredere groenstrcutuur. Om een oogje in het zeil te houden sluiten we een peter- of meterschap af met een geïnteresseerde burger.”

Investeringen Noorden

De stad heeft in 2019 het startschot gegeven voor een masterplan visie voor het sport- en recreatiegebied Tempelhof – De Dijk. Schepen van Sport Franky Demon: “Zowel het socio-culturele hart van Sint-Pieters als de sportaccommodaties worden onder de loep genomen. Een uitkomst van deze brede visie kan uitmonden in een concreet parkeerverhaal om de parkeerproblematiek aan te pakken.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Dit jaar is de rugbyvereniging Brugge gestart met de bouw van een clubhuis op de site Gulden Kamer. Op termijn komt het speelveld in de Poelweg op Sint-Pieters vrij en kan hier een nieuwe publieke groene ruimte voor Sint-Pieters komen.”

Investeringen Oost

Gulden Kamer is een van de grootste sportparken van Brugge. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De aanleg van een finse piste zal een grote meerwaarde zijn, een looproute doorheen het hele domein zal een mooie looproute opleveren. Verder investeren we in een tweede kunstgrasveld  en in oostelijke richting zijn er uitbreidingsmogelijkheden. Multisportterreinen zoals frisbee, maar ook bijkomende voetbalvelden behoren tot de mogelijkheden.”

Schepen van Sport Franky Demon: “Het Veltembos is een vaak gebruikt speelbos. Scholen gaan er sporten, jeugdbewegingen doen er activiteiten, een survivalrun-club heeft er een parcours en zo veel meer. We investeren in een heroriëntering van het gehele bos.”

Investeringen West

De mountainbikeroute in Beisbroek loopt soms parallel aan de ruiterroute en in combinatie met een natte ondergrond in de winter verandert deze route vaak in een zeer modderig stukje bos. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Om dit een halt toe te roepen willen we de bodem ongemoeid laten door een zwevend houten pad aan te leggen, zo krijgt de mountainbiker een extra uitdaging en blijft de bosvegetatie vrij.”

Brugse Week van het Bos (13-20/10)

10 okt

Van 13 tot 20 oktober is het weer tijd voor de leukste week van het jaar, de Week van het Bos. Het stadsbestuur nodigt de 118.000 inwoners uit om volgende week naar een van de vele bossen gaan, de stad Brugge heeft maar liefst 880 hectare bos.

Schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem: “Het stadsbestuur is fier op al het groen en de bossen: in Sint-Andries vinden we het mooie Beisbroek, Chartreuzinnenbos, Tudor, Galgenbos, het geboortebos “Foreest” en het Coppietersbos. Wist je trouwens dat Sint-Andries met 403 hectare bos onze groenste deelgemeente is? Bewoners van Sint-Michiels kunnen genieten van het mooie Tillegembos en het Lappersfortbos. In Assebroek is er de Gemene Weidebeek en wat verder vinden we het Ryckevelde bos, Veltembos en Malebos in Sint-Kruis. Het Noorden van Brugge omvat het eerste geboortebos van Brugge, met de toepasselijke naam “Ooievaarsbos” en verder vinden we het Duivekeetbos in Sint-Pieters en het Fort van Beieren. Stuk voor stuk mooie bossen die uitnodigen om een herfstwandeling te maken.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het Tillegembos behoort tot de mooiste bossen van Vlaanderen. Het prachtige domein is 131 hectare groot en heeft heel wat interessante fauna en flora in petto voor zijn bezoekers. Je kan er mooie wandelingen maken en nadien genieten van een drankje in de gezellige herberg ‘In de Trutselaar’. In het bos staat een van de weinige waterburchten in het Brugse Ommeland. Via de bewegwijzerde drie kastelenwandelroute kan je Tillegem, Tudor, Beisbroek en het Chartreuzinnenbos verkennen. Via wandelpaden en kasteeldreven doorheen uitgestrekte bossen, heideveldjes, graslanden en hoogstamboomgaarden ontdek je het gevarieerde boslandschap ten zuiden van Brugge. Onderweg getuigen de kastelen van Tillegem, Tudor en Beisbroek van de rijke leefwereld van de Brugse elite door de eeuwen heen. Daarnaast brengt de route je ook naar historische hofstedes zoals ‘Hoeve Aandekooi’, ‘Hoeve Pereboom’ en ‘Hoeve Hermitage’. Ook de Rosmolen, de ‘Ster’ en het voormalig Kartuizerinnenklooster ‘Sint-Anna-ter-Woestijne’ komen aan bod.’

Activiteiten

Ryckevelde – Yves Adams

In het prachtige Beisbroek bos, dat eigendom is van de stad, organiseert de stad diverse wandelingen tijdens de Week van het Bos. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Een eerste wandeling gaat door op zondag 13 oktober, tijdens deze herfstwandeling ga je samen met een gids op pad en kan je genieten van de prachtige herfstkleuren in het bos. Op woensdagnamiddag komen de kinderen aan bod, al ravottend banen ze zich een weg tussen de bomen. Om de week van het Bos af te sluiten is er een verhalenwandeling op 20 oktober. Volksverhalen over bomen laten je op een andere manier kijken naar de bomen en de bosbewoners. Er is in Beisbroek een leuk koetshuis met cafetaria met zeer lekkere pannenkoeken. Wie wandelt kan dus ook gerust van iets zoet genieten. Trek dus een dikke jas en groene laarzen aan want wandelen maakt mensen gelukkig. Tot volgende week in het bos.🌳 ”

Inschrijven voor de wandelingen kan via  https://vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes .

Commissies Vlaams Parlement

10 okt

Het Vlaams parlement is officieel gestart met zijn werkzaamheden voor de volgende 5 jaar. Als Vlaams Volksvertegenwoordiger zal ik deel uitmaken van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed.