1 op 3 sociale woningen dreigt ongeschikt te worden

21 Nov

Een op drie sociale woningen dreigt ongeschikt te worden tegen 2020 wegens gebrek aan dakisolatie. Het is Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) die de kat de bel aanbond. “Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe norm voor dakisolatie voor alle huizen die gebouwd zijn voor 2006. De eerste vijf jaar krijgt de eigenaar een vermaning als het dak niet genoeg is geïsoleerd, maar vanaf 2020 kan de woning ongeschikt worden verklaard. Dat is het gevolg van beslissingen van de vorige Vlaamse Regering.”, zegt Van Volcem. Dat staat ook met zoveel woorden op de site van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle daken in principe geïsoleerd zijn. De isolatie moet voldoen aan een strenge R-waarde van 0,75m2 K/W. Om een dak met een oppervlakte van 150m² te isoleren met isolatie van 6 cm dik is zo’n 3.300 euro nodig.  Van Volcem roept de Vlaamse Regering op om mensen te informeren en stimuleren om hun dak te isoleren.

(more…)

Open Vld wil einde bushalte-soap

19 Nov

Open VLD Brugge stelt samen met de Brugse busreiziger vast dat de tijdelijke bushalte aan de Schouwburg voor de 3e keer verplaatst werd. “Na de terechte klachten over een gebrek aan inspraak door enkele ondernemers werd een volgens ons goed plan B gevonden met de installatie in de Van Ooststraat” stelt gemeenteraadslid Jasper Pillen. Pillen merkt samen met fractieleider Mercedes Van Volcem op, dat de halte ondertussen werd verhuisd naar de Willaertstraat. “Hier kon de halte blijkbaar niet blijven omdat ze de laad en loszones van de Schouwburg inpalmden. Dit risico was blijkbaar bij de betrokken diensten bekend en getuigt dus weer van een gebrekkige planning” aldus de raadsleden. Tot slot werd de halte nu verder in de Willaertstraat geplaatst. (more…)

Onderzoek nodig naar oorzaak schade huizen Brugse Steenweg te Koolkerke

19 Nov

Jasper Pillen, gemeenteraadslid en inwoner van Koolkerke, bundelde heel wat klachten over barsten en trillingen in woningen langs de N374 in de Brugse Steenweg. Het gebundelde dossier werd in april 2014 aan de Vlaamse Regering overgemaakt. In een antwoord op vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) stelt minister Weyts(N-VA) dat de omwonenden via de verzekeringsmakelaar een onafhankelijk expert moeten aanstellen die de oorzaak van de schade vaststelt. Als er een oorzakelijk verband met het gebruik van de weg bestaat, zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer de schade vergoeden.  In de toekomst zou door de aanleg van de A11 het zwaar vrachtverkeer niet meer langs de N374 moeten rijden.  (more…)

Oeververdediging bij Boudewijnkanaal en kanaal Brugge-Oostende

18 Nov

Uit een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan minister Weyts (N-VA) blijkt dat de meeste oeververdedigingswerken bij het Boudewijnkanaal en op het kanaal Brugge-Oostende afgerond zijn. In het najaar van 2012 werden de rechteroever van het kanaal Brugge-Oostende aangepakt voor een bedrag van 870.911 euro. Eind 2013 startte men met oeververdedigingswerken aan het Boudewijnkanaal met een kostenplaatje van 4.773.846 euro.. Het vernieuwen van de rechteroever ter hoogte van Bredene-Sas in project “haven van Oostende – Kanaal Brugge-Oostende” is momenteel in uitvoering en kost 2.298.144 euro. De gemiddelde kostprijs voor oeververdedigingswerken in Zeebrugge bedroeg 2.809 euro per meter en in Oostende 1.732 euro per meter. Hier vind je de vraag en het antwoord van de minister.

Inspraak Brugse mobiliteit

17 Nov

Brugge doet een grootschalig onderzoek over de mobiliteit van de Bruggeling.(o.a. over duurzaam verkeer, parkeren, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, … ). De stad organiseert daarom vier momenten waar u uw mening kwijt kan. De vergaderingen gaan van start op donderdag 27 november om 19u30 in Sint-Andries. Later volgen nog inspraakvergaderingen in Assebroek, het centrum en in Zeebrugge. (more…)

In 2013 kregen amper 8.000 van de 102.000 wachtenden een sociale woning

14 Nov

In 2013 werden er door de sociale huisvestingsmaatschappijen in 9.986 dossiers een huurwoning toegewezen. In 7.999 gevallen ging het om iemand op de wachtlijst die nog geen andere sociale woning ter beschikking had. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem. “Dat wil zeggen dat op een totaal van 102.363 unieke kandidaat-huurders zo’n 7,8% van de mensen effectief werd geholpen. Met de huidige gang van zaken zullen sommige nieuwe kandidaat-huurders 10 jaar moeten wachten,” aldus Van Volcem die al langer pleit voor hervormingen in de sociale huisvesting. Uit de cijfers blijken ook grote provinciale verschillen. In Oost-Vlaanderen werden het minst aantal (6,7%) mensen op de wachtlijst geholpen. West-Vlaanderen scoort opmerkelijk beter (11,1%).

(more…)

Cijfers sloop sociale woningen beschikbaar medio 2015

13 Nov

Informatie over het precieze aantal gesloopte sociale huurwoningen is momenteel nog niet beschikbaar. “Het betreft hier om waardevolle informatie bij de uitstippeling van het beleid.” aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) die al enige tijd aandringt op de cijfers. Ze vroeg via parlementaire weg hoe de minister dit informatiegebrek gaat aanpakken? (more…)

Fietsers krijgen 80 snelwegen

12 Nov

Vlaanderen telt binnenkort 80 zogenoemde ‘fietsostrades’: brede, afzonderlijke fietspaden- quasi ononderbroken – om snel van je woonplaats tot in de stad te geraken. ‘Met dit soort fietspaden krijg je mensen uit de file én uit de auto’, aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(more…)

Studie ‘Doortocht Brugge’ zoekt naar oplossingen voor waterweg- en wegverkeer

10 Nov

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is van start gegaan met de studie over het project ‘Doortocht Brugge’. Deze uitgebreide studie onderzoekt de vernieuwing van de Dampoortsluis en de Steenbruggebrug. Daarnaast wordt ook de volledige mobiliteitsafwikkeling via het water en de weg in Brugge onder de loep genomen. De resultaten van deze studie moeten op korte termijn leiden tot een verbetering voor zowel het waterweg- als het wegverkeer.
(more…)

Renovatie Verbindingssluis & Boudewijnbrug klaar in voorjaar 2015

10 Nov

De renovatie van de Verbindingssluis is momenteel volop in uitvoering. De renovatie van de Boudewijnbrug is in voorbereiding. De uitvoering is voorzien voor het voorjaar van 2015, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Weyts (N-VA). Beide bruggen werden gerenoveerd voor net geen 4 miljoen euro. “Twee belangrijke werkzaamheden van het Brugs patrimonium.”aldus Van Volcem. (more…)