Wonen in de stad

30 Oct

De stad is het centrum van vooruitgang en uitvindingen. Iets aantrekkelijks. Wie gaat wonen in de stad? Moeten we dit aanmoedigen? Zijn er grenzen aan groei?  Vaak stelt men dat wonen in de stad duur is en daarom veel jonge mensen de stad verlaten.  Het is natuurlijk iets genuanceerder dan dat. Het is een feit dat elke beleidsmaker graag jonge mensen in zijn stad wil die gaan werken omdat zij zorgen dat via de personenbelasting de stadsfinanciën ook in evenwicht blijven. Als gewezen schepen van ruimtelijke ordening en wonen en als Vlaams Parlementslid volg ik het wonen en de trends op.  Er is een groot verschil tussen wat stedenbouwkundigen en universiteiten bepleitten en wat in de praktijk op het veld gebeurt. Utopia wordt beschreven in boeken. De vraag is hoe we op een realistische wijze progressie kunnen maken naar duurzame, kwalitatieve steden om te wonen.  Wat is een liberaal woonbeleid in de stad? Komen liberalen dan zichzelf niet tegen? Mercedes schreef samen met 12 auteurs waaronder Bart Somers het boek “Steden maken het verschil”. Verder leest u de weergave van de tekst.

(more…)

Werkzaamheden in Karel de Stoutelaan

30 Oct

Stad Brugge gaf opdracht aan aannemer ASWEBO uit Drongen om voegvullingen te vernieuwen en plaatselijk betonplaten te herstellen in de Karel de Stoutelaan, in het gedeelte tussen Leopold I-laan en Houtkaai. Onder normale (weers)omstandigheden gebeuren de werkzaamheden van 3 tot 14 november a.s. Het autoverkeer kan door met voorrang van doorgang. Ook fietsers en voetgangers kunnen door. Er wordt gewerkt in korte zone’s, waar parkeerverbod geldt.

Evolutie centrumsteden vergt daadkrachtig Vlaams beleid (studie)

29 Oct

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Stedelijk Beleid onderzocht de trends, woningprijzen(2005-2013) en inkomens(2005-2011) in de 13 Vlaamse centrumsteden en zet de belangrijkste conclusies op een rijtje. “Steden maken het verschil. Een daadkrachtig Vlaams stedenbeleid is noodzakelijk voor het welzijn van onze stedelingen.” Van Volcem vergelijkt de bevolking, het inkomen en de woningprijzen in een uitgebreid rapport. Klik hier voor het rapport. (more…)

Grafiek Infrax bewijst grote kost beleid Freya

28 Oct

“Al in het voorjaar van 2010 vroeg Open VLD een aanpassing van de tarieven voor groenestroomcertificaten voor zonnepanelen. Toen riepen we nog in de woestijn. Ondertussen is de factuur duidelijk.  Het heeft toen nog een jaar geduurd vooraleer de minister de eerste aanpassingen heeft gerealiseerd.  Zeggen dat de vorige regering enkel de kosten heeft beperkt klopt niet. De grafiek over het geïnstalleerd PV-vermogen van Infrax bewijst dat.”reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem op de uitspraken van Freya Vanden Bossche.

Fietspadenrapport 2013 beschikbaar

28 Oct

Uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem aangaande fietspadenrapportage blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer als gevolg van de rapportage 2013 een lijst heeft opgemaakt met te realiseren ‘quick wins’ om de veiligheid van fietsers te verhogen rond de Vlaamse kruispunten. Het rapport werd eind augustus ter beschikking gesteld. De verbeterde rapportage kan resulteren in specifieker beleid voor bijvoorbeeld fietsvoorzieningen aan rotondes en verkeerslichtengeregelde kruispunten.

Klik hier voor de vraag en hier voor het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Van Volcem(Open VLD): “Freya had veel eerder moeten ingrijpen.”

27 Oct

“Al in het voorjaar van 2010 vroeg Open VLD een aanpassing van de tarieven voor groenestroomcertificaten voor zonnepanelen. Toen riepen we nog in de woestijn. Ondertussen is de factuur duidelijk.  Het heeft toen nog een jaar geduurd vooraleer de minister de eerste aanpassingen heeft gerealiseerd.  Zeggen dat de vorige regering enkel de kosten heeft beperkt is er zwaar over.”reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem op de uitspraken van Freya Vanden Bossche.  (more…)

Vlaamse Regering(Cd&v, N-VA, Sp.a) en Freya verantwoordelijk voor dure energiefactuur

27 Oct

De SERV heeft becijferd hoe zwaar de impact zal zijn van de groenestroomkosten op de elektriciteitsfactuur. Volgens die berekening moet een particulier met een gemiddeld verbruik in 2016 circa 180 à 230 euro meer betalen. Procentueel komt dat neer op een stijging van de elektriciteitsrekening met 30 procent of meer. “De Vlaamse Regering is verantwoordelijk. Reeds in mei 2010 trok ik aan de alarmbel voor de duurder wordende energie, door overdreven subsidiëring van onder andere zonnepanelen via groenestroomcertificaten.  Diezelfde Vlaamse Regering heeft lang getalmd vooraleer het systeem grondig aan te passen. Dat scheelt heel wat procenten in de afrekening voor de consument.” Van Volcem pleit voor een volledige doorlichting van de distributienettarieven. “Onze netwerkkosten liggen een derde hoger dan in het buitenland becijferde Itinera. Het Vlaams energiebeleid moet bovendien sterker focussen op energiebesparing. De groenste energie is de energie die je niet verbruikt.”

(more…)

Dure huizen, ‘van alle tijden en plaatsen’

23 Oct

De voorbije 60 jaar werden huizen in Vlaanderen 48 keer duurder. Een gemiddelde stijging van 91 procent per decennium. Het ligt de Vlaming als een baksteen op de maag. Wordt een huis iets voor de happy few?  Experten beweren van niet. “Er spelen nog ander factoren een rol”. De krant De Tijd ging in gesprek met Philippe Janssens en Sien Dewinter.

Wat is jouw mening? Mail me op mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be


(more…)

Opinie (Kris Sierens): Schaf in Vlaanderen de focus op ‘innovatie’ af

23 Oct

Zullen onze kinderen het in de toekomst nog even goed hebben als wij? Dat is de hamvraag in de Tijd-reeks ‘De Ongerusten’. Kris Sierens, Managing partner van BeforeTheHype en voormalig voorzitter van de Junior Chamber International Vlaanderen hekelt in een interessante opinie de overdreven focus op innovatie. Dat je welvaart creëert door voldoende mogelijkheden tot werken te creëren, is evident. Maar mensen moeten ergens werken. Daarvoor zijn nieuwe ondernemingen en dus meer ondernemende mensen nodig. Daarom zeg ik: schaf in Vlaanderen die focus op ‘innovatie’ af. Staar je er niet blind op.

Wat is jouw mening? Mail me op mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be

(more…)

Infovergadering RUP Koning Albert I-laan

23 Oct

Momenteel is de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge bezig met het opmaken van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels. Het plangebied is gelegen in de deelgemeente Sint-Michiels. De centrale as van het plangebied is het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de Veldstraat en de Tillegemstraat van noord naar zuid en tussen de Expresweg en de spoorweg van west naar oost. Op 4 november organiseert de Stad een informatievergadering.

(more…)