OPEN BRIEF AAN HET STADSBESTUUR TE BRUGGE

13 Sep

Kruidvat op de markt

Het is een teken aan de wand. Het stadsbestuur is niet in staat om stadsontwikkeling tot een hoger niveau te tillen. Veel plannen en goesting maar de realiteit blijft een mager resultaat.  Daarom stuur ik een open brief aan het stadsbestuur.

De stad wil een beter evenwicht tussen wonen en toerisme en men zou het liefst minder dagjestoeristen hebben maar wel verblijfstoeristen. Het zijn nochtans die laatste die enkel een taks betalen. Bovendien is de Katelijnestraat en haar zwak aanbod aan diverse winkels het gevolg van het beleid, meer bepaald worden alle busjestoeristen op het Kanaaleiland afgezet om dan via de Katelijnestraat de stad binnen te komen. Gevolg zijn vele chocoladewinkels, bierwinkels en broodjeszaken.

Al jaren klaagt de Bruggeling over dat fenomeen. Beleidsbeslissingen om het te veranderen blijven uit. Zolang het alleen maar de Katelijnestraat is, zouden we ermee kunnen leven, maar de vermindering aan kwaliteit verspreidt zich.

De Bruggeling wil haar mooiste stadsgezicht, de markt, kwalitatief houden.  Op het Sint Marcoplein vind je geen Kruidvat, op de Palio in Sienna evenmin. De stad moet de kwaliteit van het stadsgezicht vastleggen. Ze fixeert zich vandaag op het laten verdwijnen van de terrassen tussen eind december en begin maart. Vier maanden moeten de terrassen weg.  Nochtans zijn er andere zaken die meer aandacht verdienen :

-een kwalitatieve Kerstmarkt naar setting, visueel zicht en ook naar de verkochte producten

-de invulling van de gebouwen op de markt

 

Binnenkort komen Sissyboy in het postgebouw en Kruidvat in de ING.  De eigenaar mag natuurlijk verhuren aan wie hij wil, de uitbater is vrij om te verkopen wat hij wil. Dit is normaal in een democratische samenleving, vrij ondernemerschap mag niet beperkt worden.

Echter kan het stadsbestuur wel voorwaarden opleggen, om net dat stadsgezicht kwalitatief te houden.  Ik zou alvast een ruimtelijk uitvoeringsplan maken voor de Markt, het Simon Stevinplein, de Eiermarkt en de Burg.

Op de markt zou je juridisch kunnen vastleggen dat de gelijkvloers altijd horeca moet zijn.  Met de terrasvergunning kan je dan als stad de uitbater lichtjes sturen …

Zo voorkom je dat er banale producten worden verkocht op een toplocatie. Opdat enige flexibiliteit toch mogelijk zou zijn kan je ook beslissen om af te wijken van horeca, mits de handel past in een meerwaardebeleving van de markt.

 

Er is niets mis met een Mc Donalds in een monument, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan het monument zelf. In Brugge werd er twee jaar onderhandeld over de verbouwing en nadien zegt het stadsbestuur dat een Mc Donalds niet in een monument kan. Er werd geprocedeerd voor duizenden euro’s terwijl men op voorhand wist dat dit proces niet kon gewonnen worden. Er werd een rad gedraaid voor de ogen van de Bruggeling met quotes en procedures. Beter dan achter de feiten te hollen had het bestuur preventief moeten het beleid hard maken door de juiste verordeningen en RUP’s te maken.  Het beleid is niet ruimtelijk vertaald.

Ik pas ook voor een stadsbestuur dat zegt wat je in je winkel al of niet mag verkopen. Stel je voor ? Dat zou juist voor meer onzekerheid zorgen en ondernemerschap fnuiken.  Wat als je artikel opeens niet meer verkoopt en je wil iets anders doen?

Als je impact wil dan bestaat de mogelijkheid bepaalde panden zelf  te huren of  te kopen.  Nu koopt de stad de Poortersloge, zonder enige visie … Waarom kocht ze postgebouw dan niet ? Of huurde ze dan de ING niet in … of koopt ze niet het mooie gebouw op de Burg als huis van de Bruggeling ? Nu huurt ze een gebouw aan het station wat het weefsel van de binnenstad niet versterkt. De banken verdwijnen ook op toplocaties. De nonnen verdwijnen ook geleidelijk uit kloosters.  Gelukkig blijven de scholen nog in de binnenstad. De jeugd is een belangrijk gegeven in onze stad. Straks komt in de Frères of de Jozefienen een shoppingmall? Ook daar zou de stad kunnen beslissen dat deze gebouwen scholen moeten blijven of straks vertrekken ook de scholen onder druk van geldgebrek.  Waar wil je wonen in de binnenstad? Waar wil je werken? Waar kan je beide? Waar wil je winkelen en waar is er plaats voor starters en handmade-verkoop ? Waar kan je initiatief toelaten? Waar is er horeca? Waar meer terrassen? Waar blijven de scholen en administraties? Te veel ad hoc beleid en geen visie voor de toekomst.

Er is nood aan een genuanceerd, goed doordacht en daadkrachtig bestuur. Er moet een evenwicht komen tussen bewoners en toerisme maar ook tussen flexibiliteit en kwaliteit. Brugge moet kunnen inspelen op kwalitatieve trends. Alles vastleggen leidt ook tot stilstand. Brugge moet opnieuw kwalitatief groeien.  Mijn advies: maak dringend werk van een RUP van de binnenstad, leg bestemmingen op A locaties vast met een mogelijkheid tot afwijking mits kwaliteitsgarantie (met een adviesorgaan – goed gekozen deskundigen).

Mercedes Van Volcem

De Brugse Ramblas

8 Sep

Volgende week is het week van de ruimte in Brugge. Mercedes Van Volcem, fractieleider voor Open Vld en burgemeester-kandidaat in 2018, kijkt uit naar de week van de ruimte. Als voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing en als gewezen ondervoorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement volgt zij de Brugse Ruimtelijke Ordening op de voet.

Van 11 september tot 18 september is het in Brugge week van de ruimte. Stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening staan er centraal, thema’s die het klimaat van Brugge voor jaren zullen bepalen, aldus de liberale politica.  Het is aan de overheid om een ruimte te creëren waar mensen gelukkig zijn.  Kwaliteit staat voorop maar ook beleving, vlot en veilig verkeer, naast ruimte voor werk en wonen.

De openbare ruimte van steden heeft een niet te onderschatten invloed op de inwoners. We komen er in contact met elkaar, werken er aan onze gezondheid, nemen er tijd voor ons gezin of passeren er vluchtig wanneer we gaan werken. Ruimte gaat dus elke Bruggeling aan.”

Tijdens de week van de ruimte zal aan de hand van 6 stadsbeelden kennisgemaakt kunnen worden met de visie op Brugge. Stadsbeelden zijn de grote lijnen waarmee de ruimtelijke visie van de stad Brugge wordt vastgelegd voor de komende jaren. Aan stadsbeelden worden een aantal principes, hefboomlocaties en toekomstperspectieven gekoppeld. Op maandag 12 september vindt een stadsdebat plaats en zal gediscussieerd worden over de toekomst van het Brugs ruimtebeleid. Open VLD is alvast aanwezig. Hopelijk vele inwoners ook.

Veel te laat

Ook Mercedes Van Volcem en de andere liberale fractieleden zullen ideeën naar voor schuiven. Echter komt de week van de ruimte kennelijk te laat voor haar.

Van Volcem, “Het stadsbestuur is 4 jaar bezig en nu starten ze een studie die minimum 17 maand zal duren. Met andere woorden is de studie pas af als het nieuwe verkiezingen zijn en dan riskeren we dat al het werk voor niets was.”

Van Volcem wil dan ook dat de studie een studie wordt die over de partijgrenzen heen gaat, dusdanig het beleidsplan niet in de vuilnisbak belandt. Van Volcem vindt dat het stadsbestuur na vier jaar stilstand en achteruitgang veel te laat in gang is geschoten. Dit had in de eerste zes maanden moeten gebeuren. In de vorige legislatuur werd dit in 2012 uitgesteld omdat het nieuw bestuur dit zou doen. Alles lag klaar maar men heeft 4 jaar gewacht…

Beter laat dan nooit, besluit Van Volcem. We kijken met een positieve blik uit naar de week van de ruimte

Eerste voorstel: De Brugse Ramblas 

De Hoefijzerlaan is de toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaansweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge.  Dit is een doorn in het oog.  De infrastructuur leggen we  beter onder de grond en bovengronds creëren we een brede groene laan naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand een nieuwe impuls kunnen geven. Het stadsbestuur liet dit reeds eerder onderzoeken. Het is mogelijk, dus dan moeten we het doen!

 

Van Volcem(Open Vld): Premie voor groepsrenovatie goede zaak

6 Sep

renovatiewoningAls u tien buren vindt om samen energiebesparende renovaties uit te voeren, zoals het plaatsen van dakisolatie, kan je vanaf volgend jaar een extra premie van 400 euro krijgen per huis. Voor het plaatsen van muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas of een warmtepomp kan je vandaag bij de Vlaamse overheid en bij de netbeheerder energiepremies aanvragen. Daar komt vanaf 1 januari 2017 een premie bij ter waarde van 400 euro per gezin, voor energiebesparende wijkrenovatie.

Van Volcem (Open Vld) reageert positief op de zogenaamde burenpremie. “Het aantal vergunde renovatiewerken ligt momenteel op een te laag niveau. In 2003 ging het nog om bijna 20.000 vergunningen en van 2004 tot en met 2006 om meer dan 18.000 vergunningen per jaar. Maar de laatste vijf jaren daalde hun aantal tot ongeveer 16.000 per jaar.”

“De invoering van de burenpremie zal sensibilisering in de hand werken. Een extra premie voor een collectieve aanpak zal mensen ertoe aanzetten anderen in de buurt te motiveren om ook aan renovatie te doen. Bij een collectieve aanpak kunnen ook schaalvoordelen spelen.” Besluit Van Volcem (Open Vld) over de maatregel van minister Tommelein (Open Vld).

Picknick op Brugse Markt is wereldvreemd

6 Sep

MERCEDES-VAN-VOLCEM horecaEen stadsbestuur dat oproept om zelf eten mee te brengen op de Brugse Markt is wereldvreemd, stelt fractieleider Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De Brugse horeca kent een erg moeilijk jaar, een picknick organiseren op de Brugse Markt doe je niet wanneer de horeca reeds onder verminderde omzet kreunt.”

Er zijn nochtans genoeg plaatsen in Brugge om dergelijke initiatieven te organiseren zonder de horeca te belemmeren, stelt het Vlaams parlementslid. Een dergelijk initiatief had volgens  Van Volcem perfect tot zijn recht kunnen komen op de vesten.

Mercedes Van Volcem reageert hiermee op de picknick die het stadsbestuur organiseert naar aanleiding van autoloze zondag.

 

Van Volcem(Open Vld): Hoge nood aan ondernemend beleid in Jabbeke

29 Aug

JabbekeIn een onderzoek van het Nieuwsblad in Vlaamse gemeenten kreeg Jabbeke een 4 op 10 voor haar ondernemersbeleid. “In de regio doet enkel Zuienkerke het slechter met een drie op tien. De Haan, dat even groot is, scoort 10 op 10. Er is nood aan een ander beleid in Jabbeke. Een beleid die ondernemende mensen aantrekt zorgt voor jobs.” reageert Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.
(meer…)

Open VLD: Parkeerprobleem Stubbekwartier aanpakken

20 Aug


parking-brugge-smartphone-appHet Stubbekwartier telt te weinig parkeerplaatsen. Open VLD Brugge interpelleert het stadsbestuur en doet een aantal voorstellen om dit op te lossen.  “In de Leopold -II-Laan heb je enkele handelszaken zoals Oxfam, A-mode, … maar aan het begin van de straat heb je ook een kledingswinkel.  Gare de Robe en Antiek Brocante Royal. Door de invulling aan de overzijde van kantoren (Solidariteit van het gezin en notariskantoor) is er parkeerdruk. De handelaars voelen dat de “passant” niet meer kan stoppen voor een kijkje en een kopje.”verduidelijken Mercedes Van Volcem en Sandrine De Crom. (meer…)

Van Volcem (Open Vld): “Brugge moet parkeeropbrengsten herinvesteren in parkeerbeleid”

16 Aug

parkingZand-1Uit cijfers blijkt dat Brugge in 2015 als centrumstad 5,5 miljoen euro inde aan parkeeropbrengsten. Van Volcem vraagt het stadsbestuur om de netto inkomsten, zo’n 4,7 miljoen te investeren in beter parkeerbeleid. “Brugge moet echt inzetten op meer parkeerplaatsen inwoners en bezoekers. De Biekorf staat vaak vol. Ook andere parkings in onze stad. Brugge kan met zo’n jaarlijkse opbrengst investeringen doen in betere infrastructuur. Ik denk aan een nieuwe parking op ‘t zand. Onder de beurs maar ook op andere plaatsen zijn er meer parkeerplaatsen nodig. Uitbreidingen gaan niet zo snel maar de plannen moeten nu in gang worden gezet. We moeten vooruitziend zijn.  Ik denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het Pandreitje, meer parking in de Groenestraat. Waar het wenselijk is moeten we ook het eerste uur gratis parkeren toelaten. Bijvoorbeeld parking ’t Zand. Ook in andere parkings moeten andere tarieven mogelijk zijn.” reageert Van Volcem.

(meer…)

Dierenmishandeling moet streng worden bestraft!

9 Aug

Dierenmishandeling

79 sociale huurders kochten hun woning sinds 2015

8 Aug

socialewoningfIn de periode van begin 2015 tot 17 juni 2016 hebben in totaal 79 huurders gebruik gemaakt van hun recht om hun woning te kopen. Ze betaalden gemiddeld 170.170 euro per woning, wat in totaal 13,3 miljoen euro opleverde. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld). (meer…)

Memorial Vandamme in centrum Julien Saelens te Brugge

29 Jul

MemorialVandammeBrugge is het voorstel om de atletiekmeeting Memorial Van Damme naar de stad te halen genegen. Dat zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) in een reactie aan Belga op het idee van senator Pol Van Den Driessche (N-VA). Open Vld reageerde al positief op het voorstel. Mercedes Van Volcem stelde zelf voor om de Memorial Van Damme te organiseren in het Sport Vlaanderen-centrum Julien Saelens.

(meer…)