Brugge

Batibouw: premies worden aangekondigd

“De premies die Freya van den Bossche aankondigde op Batibouw zijn een princiepsbeslissing. De aankondiging tijdens Batibouw is dan ook een staaltje van populisme. Het Vlaams energie Agentschap (VEA) heeft een aanbesteding uitgeschreven om na te gaan welke kosten voor energiebesparing in de bouw het meest efficiënt zijn. Het zou logisch zijn op de resultaten van deze studie te wachten alvorens geld uit te geven. ” aldus Mercedes Van Volcem tijdens een tussenkomst in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

“Als men energieneutrale woningen en besparingen beoogt moet je niet naar het inkomen kijken van hij of zij die investeert, wel naar wat je beoogt, namelijk CO2-reductie.”