Brugge Sint-Michiels

Sint-Michiels in beweging

Sint-Michiels is een belangrijke deelgemeente van Brugge. Als schepen van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumentenzorg en wonen heb ik steeds evenveel aandacht gehad voor de binnenstad als de deelgemeentes. Vanaf het station tot aan de Bosrand moet het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan een kenniscluster mogelijk maken, met stadsvernieuwing die voor de nodige dynamiek zorgt. De zone rond de Koning Albert I-laan moet een hedendaags, kwalitatief stukje Brugge worden, aanvullend met het historisch stadscentrum. De zone koppelt studeren aan werken en kan innovatieve bedrijven en jonge mensen heel wat kansen bieden.

In de woonbehoeftestudie van de stad Brugge wordt ook de behoefte van Sint-Michiels onder de loep genomen. Sint-Michiels kent veel na-oorlogse wijken en de vergrijzing is sterker dan in andere deelgemeentes.

Er is niet veel ruimte meer om nieuwbouw toe te laten. Wel zijn er een aantal woonprojecten in Sint-Michiels gerealiseerd. De site Walakker werd voorzien van 37 appartementen met zicht op het water, de villa van Maele werd verkaveld voor zes villa’s. In de Pierre Debbautstraat kwamen er ook  huizen bij.

Er zijn heel wat scholen in Sint-Michiels en dat zorgt voor dynamiek. Een masterplan voor de groene poorte werd opgemaakt. Het KTA heeft uitbreidingsplannen. Howest plant een nieuwe school aan het station. Een kenniscluster is een catalysator voor toekomstige investeerders voor onze stad.

We denken ook na hoe we de oude verkavelingen met grote loten grond kunnen opwaarderen en op lange termijn kunnen nabestemmen tot woonzorgzones met dienstverlening. Op andere plaatsen voorzien we betaalbare woningen.  In Brugge zijn er weinig appartementen in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd. Er zijn 80 procent eensgezinswoningen en 20 procent appartementen. Dit is veel minder dan het gemiddelde van 35 procent in onze regio.

In Brugge willen jonge mensen graag in een woning wonen op een stukje grond van 500m².  Helaas is deze ruimte er niet meer. We moeten nagaan hoe we bestaande sites kunnen herbestemmen als we jonge mensen willen aantrekken.

Daarnaast moeten we ons echt voorbereiden op de vergrijzing. Ons aanbod aan serviceflats en woonzorgcentra zit op schema. Tegen 2030 zullen 28 procent van de Bruggelingen ouder zijn dan 65 jaar en we moeten nu al nadenken hoe ze in onze stad straks veilig en waardig ouder kunnen worden. Niet geïsoleerd maar tussen de mensen.

Sommige verlaten sites krijgen dynamiek: de Vaartdijkstraat en de Leiselehoek tellen leegstaande bedrijven die we omvormen tot woonzones. De site Kinepolis wordt geoptimaliseerd en van de Koning Albertlaan willen we de mooiste laan maken.

Brugge is een welvarende stad met heel wat sterren. We moeten welvaart creëren en initiatieven aanmoedigen. We moeten ook jonge mensen aantrekken om de dynamiek en welvaart van onze stad te verzekeren. Alleen door welvaart voor ogen te houden en de beleidskeuzes te nemen die dit toelaten, zal Brugge ook zij die het minder goed hebben verder kunnen opvangen en opnieuw op weg helpen.

Brugge welvarend houden is een continu opdracht die veel daadkracht vergt en zal vergen. Het is aan de politiek om antwoorden te bieden op de uitdagingen van morgen. Brugge zal ook niet van de crisis gespaard blijven. We zullen moedige politici nodig hebben. Moed om te durven en moed om de keuzes te maken die onze welvaart op lange termijn veilig stelt.