Sint-Michiels

Vernieuwing Oudekerkstraat in Sint-Michiels

In 2013 willen we als stadbestuur de Oudekerkstraat, tussen de Koning Albert-I-Laan en de Veldstraat, laten vernieuwen. De straat heeft nood aan een heraanleg omdat de riolering, net als de vele ondergrondse nutsleidingen (gas, water, telefoon, elektriciteit, …) aan vernieuwing toe zijn. Ook het wegdek heeft zijn beste tijd gehad.  Wij willen als stadsbestuur zo veel als mogelijk rekening houden met de inwoners van de straat, op het moment dat de Wegendienst een voorstel van heraanleg uittekent.  Wij willen vooral weten hoe u de huidige toestand van de straat ervaart. Wat vindt u goed en wat vindt u minder goed?

Schrijf een brief voor 23 maart aan de Communicatiedienst, Burg 11 te 8000 Brugge of stuur een email naar communicatiedienst@brugge.be

Alvast bedankt voor uw medewerking!