Brugge

Bestek mededingingsprocedure ondertunneling R30 en stationsomgeving wordt overgemaakt aan de gemeenteraad

bestek mededingingsprocedure r30

BRUGGE – Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid werken samen om het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aan te pakken. Zo kunnen de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Fiets- en verkeersveiligheid zijn zowel voor het stadsbestuur als voor de Vlaamse regering prioritair. We willen ook de stationsomgeving zelf optimaliseren. Het is een cruciale plaats: niet alleen als ingang van het historisch stadscentrum, maar ook als verbinding tot het prachtige groen van onze stadsvesten. Het bestek voor de mededingingsprocedure voor het ontwerpteam is afgewerkt en zal nu naar de gemeenteraad gaan. Daarna zal een keuze gemaakt worden uit maximum drie kandidaten.

Projectvisie

In 2020 sloten Stad Brugge en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) een samenwerkingsovereenkomst om de onveilige situaties op de R30 weg te werken. Daarnaast ook om de stationsomgeving aan de kant van de Brugse binnenstad her in te richten. Aangezien de R30 een gewestweg is, is het AWV een belangrijke partner bij dit project. Voor zowel het stadsbestuur als de Vlaamse regering is het veiliger maken van de R30 voor voetgangers en fietsers een prioriteit. Deze moeten nu de ring oversteken waar gemotoriseerd verkeer rijdt. Voor hen wordt in het project een passage onder de R30 tussen het stationsplein en de vesten voorzien.

De herinrichting van de stationsomgeving is cruciaal om deze zowel met het historisch stadscentrum als met de vesten te verbinden. Met deze nieuwe invulling van het Stationsplein willen we graag voor voetgangers en fietsers een ononderbroken, veilige aansluiting maken naar de vesten. Daar kunnen ze van het vele groen genieten. Door de realisatie van dit project, maken we de volledige stationsomgeving ter hoogte van de ring meer leefbaar en veiliger voor alle weggebruikers.

Timing en kostprijs

Er wordt verwacht het uitvoeringsontwerp in september 2023 te kunnen opstarten en de werken op het terrein een jaar later, in september 2024. Behoudens onvoorziene omstandigheden zijn de werken gefinaliseerd in 2026. Conform de raming waar de projectnota van uitgaat, zal de totale kostprijs van het stationsproject zo’n 26.000.000 euro bedragen. De raming van de kosten voor het Vlaamse gewest is 70% en de kosten voor Stad Brugge zo’n 30%, namelijk 8.000.000 euro. De nodige middelen voor deze investering zijn voorzien in het Brugse meerjarenplan. Op Vlaams niveau is na een samenkomst met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een studiebudget voorzien op het Vlaamse investeringsprogramma. Samen zetten we zo de eerste stappen om dit zwarte punt aan te pakken.

Bestek mededingingsprocedure

Het bestek voor de mededingingsprocedure met onderhandeling in functie van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud binnen het projectgebied leggen we aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor. Ook de bepalingen en richtlijnen met de startnota, projectnota en bijlagen zijn onderdeel van het bestek. De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, de opmaak van de uitvoeringsplannen en de effectieve uitvoering en opvolging van de aanneming maken deel uit van de opdrachtomschrijving in het bestek. Na goedkeuring door de gemeenteraad maken we het bestek over aan de geselecteerde kandidaten.

Offertes en gunning

De inschrijvers moeten een kwalitatieve offerte binnen het geraamde budget voorzien. Een offerte en projectvoorstel waar erfgoed, natuur en verkeersveiligheid centraal staan is verwacht De weerhouden kandidaten, maximum drie, zullen na de goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad, het bestek ontvangen. Aan de hand hiervan, kunnen ze een concrete offerte opmaken. Het stadsbestuur verwacht de offertes eind februari 2023, de gunning volgt later in 2023.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.