Brugge

BruggeNaarMorgen: het klimaatplan 2030

BRUGGE – Op de gemeenteraad van maandag 21 februari 2022 werd het klimaatplan 2030 ter goedkeuring voorgelegd. Het klimaatplan is het resultaat van anderhalf jaar studie- en denkwerk. Het is gebaseerd op een expertenrapport en de bijdrage van diverse betrokken organisaties, overheden en Bruggelingen. Het klimaatplan 2030 wordt gelanceerd onder de noemer BruggeNaarMorgen, samen zorgen voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De publieke ruimte is een van de hoekstenen om de stad waterrobuust en veerkrachtig te maken. Vanuit de Cluster Openbaar Domein wordt systematisch ingezet op toekomstbestendig beleid, ontwerp, onderhoud en vernieuwing van de publieke ruimte.”

“Jaarlijks investeren en vernieuwen we onze infrastructuur voor ongeveer 13 miljoen euro, wegenis en riolering: 10 miljoen euro, groene ruimte: 3 miljoen euro. Er is veel nood aan investering in en onderhoud van het openbaar domein maar ook aan innovatie. Extern gefinancierde Europese projecten zijn een belangrijke motor als katalysator voor innovatie om te blijven inzetten op een kwalitatief openbaar domein in Brugge.”

Op de Koning Albert I laan werden onthardingen aangebracht waar het kon.

Brug 6 van het klimaatplan: Brugge is klimaatrobuust, focust op het voorkomen van droogte, hitte en wateroverlast.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De klimaatadaptatieplannen van zowel de binnenstad als de deelgemeenten bevatten visie en ambitie, maar ook een actieplan met een 50 tal concrete maatregelen zowel op korte als middellange termijn. Door een integrale aanpak om waterlast te vermijden en de uitvoering van deze acties kan Brugge een water robuuste stad worden.”

Vanuit de Cluster Openbaar Domein wordt jaarlijks geïnvesteerd in vernieuwing en onderhoud van infrastructuur. Deze investeringen bieden concrete en zichtbare antwoorden op de klimaatverandering en we zetten in op de drie strategische lijnen:

 • Vergroenen
 • Ontharden
 • Waterbeheer

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Recent werd een hydroloog aangeworven binnen de Cluster Openbaar Domein om de uitdagingen op vlak van duurzaam waterbeheer op het openbaar domein structureel aan te pakken. De effectieve uitvoering van de acties in het klimaatadaptatieplan is de concrete bijdrage vanuit openbaar domein om de stad water robuust te maken.”

Pijler 14: Via slimme ontharding, gerichte afkoppeling en bronmaatregelen creëren we een waterrobuuste stad;

Enkele concrete acties in uitvoering en gepland op korte termijn:

 • In kaart brengen (en gebruiken) van alternatieve waterbronnen en promoten van circulair watergebruik 
  • Realiseren van alternatieve waterbronnen (capteren hemelwater in hemelwaterputten) voor gebruik voor de beheertaken van Openbaar Domein.
   • Bloemenwijk
   • Sint-Annaplein
 • Afkoppelen van minstens 20.000 m² verharding van parkings en straten naar de reien 
  • Afkoppeling Katelijnestraat / Academiestraat (uitgevoerd)
  • Afkoppeling Sint-Jorisstraat / Vlamingstraat / Vlamingdam (gestart)
  • Afkoppeling Jan Miraelstraat (gepland)
 • Opzetten van een collectieve hemelwaterputten  
  • Bloemenwijk Assebroek, uitvoering 2022-2023
  • NSC Kerkebeekpad wijkpark Ten Boomgaard, uitvoering 2022-2023
 • Inrichten van minstens 3 waterrobuuste straten 
  • Dampoortkwartier – ca. 50 % infiltratie van hemelwater van de straatoppervlakte (uitvoer 2022 – 2023 – 2024)
  • Bloemenwijk – infiltratie van plantvakken en waterdoorlatende parkeerstroken (uitvoering 2022 – 2023)
  • Abdijbekestraat, Titecastraat, en omgeving (uitvoering 2023 e.v)
 • Afkoppelen van minstens 25.000 m² wegenis en pleinen naar (bijkomende) groenvoorzieningen  
  • Ontharding Sentillenhof, uitvoering 2022
  • Ontharding Calvariebergstraat, uitvoering 2022
  • Ontharding Stationsplein St.-Michiels, uitvoering 2020
  • Ontharding Woensdagmarkt + St.-Jansplein, uitvoering 2020
  • Ontharding stationsplein, uitvoering 2022
 • Gerichte uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel
  • Bloemenwijk Assebroek, uitvoering 2022-2023
  • Dampoortwijk St.-Kruis, uitvoering 2022-2024
  • Wijk Blijmare, uitvoering 2022-2023
  • Singel, uitvoering 2022
  • St.-Annakwartier, uitvoering 2022-2023
  • St.-Jorisstraat, uitvoering 2022-2023
  • Pannebekestraat, uitvoering 2023-2024
  • Prins Leopoldstraat, uitvoering 2022-2023
  • St.-Pieterskerklaan, uitvoering 2022-2023
  • Van Leeg tot Zand, uitvoering 2022-2023
  • Zandstraat, uitvoering 2023-2024
  • Gemeneweidestraat, uitvoering 2023-2024
  • Markt Zeebrugge en Ploegstraat, uitvoering 2022-2023
  • Speelpleinlaan, uitvoering 2023-2024
  • Julius & Maurits Sabbestraat & Walweinstraat uitvoering 2023
  • Engelsestraat, Ridderstraat en Sint-Jansstraat, Boomgaardstraat uitvoering 2023-2024
  • Molenmeers uitvoering 2023
  • Jan Miraelstraat uitvoering 2023
 • Aanwerven van een afkoppelingsdeskundige 
  • Via Farys wordt beroep gedaan op een afkoppelingsdeskundige
 • Afkoppelen van minstens 50.000 m² verharde wegenis en parkings van de riolering per jaar 
  • Singel RWA-afkoppeling, uitvoering 2022
 • Inrichten van minstens 5 waterrobuuste straten tegen 2030 
  • Tulpenstraat, Bloemenwijk, uitvoering 2022-2023
 • Ontharden van minstens 5 speelplaatsen tegen 2024
  • De Bijenkorf Dudzele, uitvoering 2019
  • SBS De Ganzeveer, uitvoering 2021-2022

Pijler 15: Zorgen voor een aangename leefomgeving, een klimaatrobuuste landbouw en veerkrachtige natuur via groenblauwe maatregelen en netwerken;

Enkele concrete acties in uitvoering en gepland op korte termijn:

 • Aanwerven van waterexpert 
  • Aanwerving hydroloog (02/2022)
 • Inrichting van minstens 1 waterrobuust en multifunctioneel plein 
  • De Bilk, uitvoering 2018
 • Groenblauwe netwerken creëren en versterken in woongebied 
  • NSC wijkpark Ten Boomgaard, uitvoering 2022-2023
 • Verderzetting proefproject: bouw van boombunkers 
  • Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam – gepland 2022-2023
  • Mallebergplaats (uitgevoerd)
 • Minstens 100 boom- en plantvakken zelfvoorzienend maken per jaar 
  • Ontharding Sentillenhof, uitvoering 2022
  • Ontharding Calvariebergstraat, uitvoering 2022
  • Ontharding Stationsplein St.-Michiels, uitvoering 2020
  • Ontharding Woensdagmarkt + St.-Jansplein, uitvoering 2020
  • Ontharding stationsplein, uitvoering 2022
  • Dampoortkwariter – uitvoering 2022 – 2023 – 2024
  • Bloemenwijk – uitvoer 2022 – 2023
  • Prins Leopoldstraat – uitvoer 2022

Pijler 16: Samen met Bruggelingen en partners bouwen aan een klimaatrobuuste stad.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Brugge is een aantrekkelijke waterstad met de reitjes, de vele vaarten en kanalen en natuurlijk de zee. Brugge is ook een aantrekkelijke groene stad, met zowel natuurparken, stadsparken als grote en kleine plantsoenen. Deze blauw-groene troef moeten we versterken om een aantrekkelijke stad te blijven. De klimaatverandering zorgt voor extremer weer met meer kans op hitte, droogte en extreme regenval. We bereiden Brugge hierop door bij de heraanleg van straten, parken en pleinen volop in te zetten op ontharden, bijkomende groenplantsoenen en bomen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.