Brugge

Brugse stadsfinanciën rekenen af met 23 miljoen euro corona-impact

Historisch lage stadsschuld van 68 miljoen euro

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn en geef het geld van de belastingbetaler niet zomaar weg”, aldus schepen Mercedes Van Volcem

BRUGGE – De Brugse stadsfinanciën zijn nog steeds op orde. Ondanks mininkomsten en meeruitgaven kan de stad in 2020 beter afkloppen dan verwacht. “Dat is te danken aan de vertraging die er zat op de investeringsuitgaven. Ook exploitatiekosten verminderden en we kregen een compensatie voor diverse uitgaven vanuit de hogere overheid”, zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.

“Ik communiceer niet vaak over de cijfers omdat ze de mensen niet boeien, ik werk daar hard aan in stilte met een zeer nauwgezet en sterk team.  De geldbeugel vasthouden in slechte tijden is niet makkelijk. Van nature zegt elke bestuurder graag ja op vragen op nieuwe voorstellen.  Toch is het mijn taak het budget te bewaken en vaak nee te zeggen.  Het is mijn plicht om nee te zeggen als er geen budget is.  Als je financieel gezond wil blijven dan is het belangrijk dat je de kosten reduceert, de investeringen goed uitkiest en maakt dat er voldoende inkomsten zijn. “

“Toen ik startte was er nog 14 miljoen euro in het toekomstfonds, maar die zal op zijn eind deze legislatuur.  Dat is normaal als je voor 354 miljoen euro investeert.  Een historische stad heeft net nood aan vernieuwing en investeringen. Brugge zal klaar zijn voor de toekomst : een nieuw museum, een nieuw congresgebouw, nieuwe straten en pleinen, de Ronde van Vlaanderen die hier opnieuw start, nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen onder het Zand, Ezelstraat en het Beursplein,  …. en hopelijk ook een nieuw stadion al is dat laatste dossier geen walk in the park”, klinkt het bij de schepen.

Ontvangsten

De stad inde in 2020 een bedrag van 93,3 miljoen euro aan aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing (dat wordt geïnd via de hogere overheid) en dat was 5,8 miljoen euro minder dan voorzien. 

De Gemeentebelastingen zorgden voor 11,3 miljoen euro. Dat was 0,6 miljoen euro minder dan geraamd.   De Gemeentebelastingen belopen 11,3 procent van de totale ontvangsten van de stadskas en deze worden 0,32 procent door de inwoner gespijsd. De bezoekers voorzien voor 37 procent. Bovendien zal deze milieutaks, betaald door de inwoners, gehalveerd worden in 2023 en 2023 en afgeschaft worden in 2024.

Samen belopen de inkomsten uit belastingen in onze stad  104,6 miljoen euro.   

De opbrengsten uit de werking van de stad belopen 23,1 miljoen euro: parkeergelden, crematies, concessies, vuilniszakken, musea, vaartochtjes… De opbrengsten uit werking van het OCMW belopen 21,6 miljoen euro.

De stad ontvangt tevens werkingssubsidies van de hogere overheid (zoals gemeentefonds, middelen voor onderwijspersoneel, ….) ten belope van 150 miljoen euro. Meer bepaald ontvangt de stad 136,1 werkingsubsidies waaronder 81,6 miljoen euro uit het Gemeentefonds en 23,9 miljoen euro voor onderwijzend personeel, ….Het OCMW ontvangt 13,9 miljoen euro subsidies waarvan 8 miljoen euro voor leefloon.

Uitgaven

De stad geeft ook werkingsubsidies ten belope van 83,1 miljoen euro : 30 miljoen euro aan de politie, 16 miljoen euro aan het OCMW en 22 miljoen euro aan zorgbedrijf Mintus alsook 9 miljoen euro voor de werking van de brandweer.

Stadsschuld en investeringen

De stad heeft eind 2020 een historisch lage stadsschuld.  De leningen zijn gedaald tot 68 miljoen euro.  Dat is uitzonderlijk laag in vergelijking met steden als Gent en Antwerpen.  De schuld per inwoner is gedaald naar 577 euro per inwoner.  Anno 1990 had Brugge nog een stadsschuld van 214 miljoen euro (dat is drie maal zo veel). “Ik ben op dat vlak heel voorzichtig en conservatief. Ook de exploitatiekosten moeten onder controle gehouden worden en een kerntakendebat is bezig.  Als je exploitatiekosten de pan uitswingen dan kan je niet lenen en niet meer investeren”, aldus Van Volcem.

We hebben in 2019 en 2020 (deze legislatuur) nog niet geleend en dat was een bewuste keuze.  Velen stellen nu lenen, maar we verkozen als stadsbestuur om dat niet te doen”, stelt Van Volcem Mercedes (open VLD plus), “Vandaag moet je betalen voor geld op je rekening bij de bank.  Hoe minder exploitatiekosten, hoe meer we straks kunnen investeren. We investeren dan ook op een nooit gezien niveau. We investeren tot 3000 euro per inwoner deze legislatuur.

Corona

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn voor elke collega inzake beleid (binnen budget blijven) en geef niet het geld van de belastingbetaler zomaar weg.  Ik kreeg uit diverse sectoren vragen en waar dit mogelijk was hebben we de belastingen afgeschaft, uitstel verleend en ook relancemaatregelen uitgedokterd.  Je moet ook voor iedereen hetzelfde doen in dezelfde omstandigheden.  In corona geven we adem telkens waar dit kan.  Op het openbaar domein door grotere terrassen te geven, door afbetalingsplannen toe te staan, taksen te verminderen en het OCMW kreeg ook extra steun dit jaar via sociale relance maatregelen. Al geloof ik dat velen die hard werken het vandaag ook moeilijk hebben.  Het einde is in zicht hoop ik, tijd dat Brugge opnieuw de oude wordt.  De zwanen zitten al opnieuw op het water, straks mogen we met tien buiten zitten en op 8 mei heffen we het glas op het terras”, klinkt het bij Van Volcem.

Geen tijd voor hoera, want er staan ons nog moeilijke financiële tijden te wachten.  Ook het effect van 2020 zal blijken in de rekening van 2021.  “Als het publieke leven stil valt, dan vallen ook grotendeels de stadsinkomsten weg.  Elke maand lockdown is 2 miljoen euro minder inkomsten, zegt Van Volcem.   Als je dit twaalf maanden moet volhouden is dat 24 miljoen euro.  Dat is tien procent van onze inkomsten.  Dat is veel, want 70 procent van de uitgaven staat vast (de helft van ons budget gaat naar personeel en toelagen voor politie, ocmw, mintus ..) met 30 procent van het andere budget moet je alle beleid doen en investeren.  Als van dat budget 10 procent wegvalt dan is dat een derde van wat je kan doen of niet kan doen”, legt de schepen uit.

Daarbij stipt Van Volcem aan: “In onze stad hebben we geen personeel technisch werkloos gesteld hoewel we daar tussenkomst voor konden krijgen van de federale overheid.  We kozen om iedereen aan de slag te houden zonder wedde verlies en ik ben onder de indruk van hoe flexibel onze ambtenaren zich hebben ingezet voor het vaccinatiecentrum, rond dragen van maskers,  opbellen bij eenzaamheid en hoe warm onze stad is.”

In 2020 was de impact van corona 23 miljoen euro.  Toch kon Brugge goed afsluiten omdat er vertraging was op de realisatiegraad van de investeringen en de exploitatieuitgaven minder groot worden door lockdown werking (brandstof, …).

Cijfers in concreto

Er waren 5,3 miljoen euro extra uitgaven. Er waren 17,7 miljoen euro mininkomsten en 14,9 miljoen euro operationele mininkomsten. Daarnaast werden er 4,3 miljoen minopbrengsten genoteerd door 650.000 minder bezoekers in de musea. En ook de bootjes op de reitjes brachten 2,2 miljoen euro minder op. “Ook op onze parkeermogelijkheden boetten we stevig in. Daar liepen we 4,4 miljoen mis bij het bovengrond parkeren en 1,9 miljoen mininkomsten van het ondergronds parkeren. Ook de verblijfsbelasting bracht 3,1 miljoen euro minder op. Daarbij komen nog eens 8 miljoen euro fiscale mininkomsten, gemeentebelastingen (-4,8 miljoen euro) en de fiscale steunmaatregelen die we goedkeurden die -2,9 miljoen betekenen voor onze stadskas. De aanvullende personenbelastingen zijn goed voor 300.000 euro. 5,2 miljoen euro kregen we van de hogere overheid. Daarnaast konden onze Bruggelingen rekenen op 7,4 miljoen euro steunmaatregelen en 0,8 miljoen euro aan extra uitgaven inzake mondmaskers.

De weg uit de crisis is de weg van de investeringen. 

We investeren deze legislatuur 354 miljoen euro en dat is ook ongezien.   Een tweede weg is Brugge opnieuw laten leven en bruisen. Zodra reizen en sociale contacten opnieuw mogelijk zijn, zal Brugge meer gegeerd zijn dan ooit.  Ik hoop dat vooral ook winkels kunnen overleven want deze hebben naast hun grote huur ook hun grote stock en aankopen. 

De stad kent mininkomsten door minder bezoekers.  Van alle belastingen is het vooral de bezoeker die ze betaalt : verblijfstaks, bootjes, parkeren, koetsen… Terrastaks werd ook gehalveerd en dit jaar afgeschaft tot november.  Wie een stuk openbaar domein uitbaat moet die ook betalen, dat is een gunst maar in coronatijd maakten we daarvoor een uitzondering. 

De inwoner zelf betaalt onroerende voorheffing en opcentiemen op de personenbelasting en ook milieubelasting maar deze laatste wordt gehalveerd in 2022 en 2023 en in 2024 afgeschaft. 

Handelaren steunen

Er zijn in Brugge meer dan 15000 mensen met een handelszaak of onderneming.  Sommigen zagen opportuniteiten en andere kregen zware klappen.  Uit de cijfers blijkt dat 1 op 4 ondernemingen getroffen is.  De steun aan horeca en ondernemingen moet van de Vlaamse en Federale overheid komen, wij innen van hen ook geen inkomsten (BTW en VN belasting gaat naar hogere overheid).

“Als stad kunnen we het niet aan om hen  financieel te ondersteunen ondersteunen, we kunnen alleen vrijstellen van taksen. Stel dat je 8000 mensen een bedrag van 1000 euro geeft dan kost dit de stad 8 miljoen euro en dan moet je eigenlijk ook aan de technisch werklozen dat bedrag geven.  De stad kan dit niet aan.  Onze werking zou in het gedrang komen”, aldus de schepen van Financiën.


De impact voor de stad is veel groter dan enkel de steunmaatregelen en de preventieve middelen. Er zijn heel wat inkomstendervingen.

Voornamelijk de toeristische sector kreeg het zwaar te verduren wat ook meteen een impact heeft op de inkomsten voor de stad, zegt Van Volcem (schepen van financiën): In vergelijking met de vooropgestelde budgetten 2020

 • Musea : de Brugse musea brachten bijna 4,35 miljoen euro minder op. De Brugse musea noteerden ruim 70% minder bezoekers in 2020 (±250.000 bezoekers)  in vergelijking met 2019 (±900.000 bezoekers).
 • De Bootjes: Ook de andere toeristische topattractie – de vaartochtjes op de Reitjes kregen het financieel zwaar te verduren. Er werden ongeveer 80% minder tickets verkocht in 2020 (257.371 tickets) in vergelijking met 2019 (1.275.440 tickets). Dit vertaalt zich in een minopbrengst van ± 2,6 miljoen euro ten opzichte van het topjaar 2019 en 2,25 ten opzichte van het budget 2020.

 • Citytaks : De overnachtingen lagen bijna 75% lager voor de eerste semester 2020 (235.839 overnachtingen) in vergelijking met de eerste semester 2019 (940.495 overnachtingen) of een minopbrengst van de logiestaks van 1,35 miljoen euro. De aanslagbiljetten voor de tweede semester van 2020 worden pas verwerkt in 2021 en hebben geen impact op de jaarrekening van 2020 maar de geraamde impact van corona is 3,1 miljoen voor het hele jaar 2020.

 • Parkeren bovengronds : Op het vlak van parkeren was het in 2020 heel wat kalmer dan vorig jaar, meer bepaald bracht het bovengronds parkeren 4,2 miljoen euro minder op.
 • Er werden ±35% minder parkeerboetes uitgeschreven ten opzichte van 2019 (2020: 46.722 ; 2019: 71.826) wat ongeveer overeenkomt met een minderopbrengst van ±1,1 miljoen euro

(dat is op zich positief, want we zijn niet voor boetes natuurlijk)

*De parkeergelden zelf liggen ook een stuk lager: ten opzichte van de ramingen uit het initieel budget 2020 bracht het bovengronds parkeren ongeveer 3,3 miljoen euro minder op.

 • Parkeren ondergronds bracht 1,9 miljoen euro minder op. De impact wordt gespreid opgenomen in de rekening 2020 (0,6 miljoen) & 2021 (1,25 miljoen) conform de vigerende concessieovereenkomst met Interparking.
 • Andere stadsdiensten (jeugd, sport, cultuurcentrum, bibliotheek, bevolking,…) kregen ook mininkomsten te verduren. De impact wordt daar op om en bij 2,1 miljoen geschat ten op zichte van het initiële meerjarenplan 2020.

2.Op fiscaal vlak werden heel wat(18)  steunmaatregelen beslist om en bij de 2,9 miljoen euro voor o.a:

Fiscale en financiële steunmaatregelenBedrag
1. De belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte werd geschrapt voor 20201.510.000
2. Financiële ondersteuning tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker – subsidie in 2021300.000
3. Terrastaks gehalveerd voor periode juni – oktober 2020 en volledig vrijgesteld voor november 2020 tot en met maart 2021 (en nadien tot oktober 2021)389.000
4. Halvering  retributie voor taxi’s en individueel bezoldigd personenvervoer 2020120.000
5. Tijdelijke uitbreiding ‘shop and go’-systeem tot 31/12/2020 en tijdelijke korting voor P-card+ houders tot 31/10/2020197.919
6. Vrijstelling vertoningen en vermakelijkheden voor eerste 24.000 tickets private musea100.000
7. Er wordt een tariefvermindering van 10/12de voorzien op de standplaatsen voor bootjes, huurkoetsen en huurauto’s in 202198.254
8.Verminderen standplaatsen voor verkoop van frites en gebak op de markt met 3/12den voor 202062.500
9. Halveren standgeld markten voor september tot december 202060.000
10. Commerciële huur voor juni 2020 werd met 50% vrijgesteld en de rest van 2020 met 10% verlaagd.48.000
11. Horecaconcessies vrijgesteld voor juli / augustus & vanaf oktober tot heropening horeca in 2020/202112.868
12. Vrijstelling voor het verspreiden van reclamedrukwerk voor lokale handelaars voor 6 bedelingen met vast redactioneel gedeelte10.000
13. De belasting op verkoopskramen wordt verminderd met 50% voor 20205.750
14. De belasting op excursies werd gehalveerd voor 20205.062
15. Ter beschikking stellen ticketen musea aan toerisme
16. Tijdelijk grotere horecaterrassen toestaan voor de social distancing
17. Winkels aanmoedigen om te openen op zondag in 2020
18. Aangepast debiteuren & crediteurenbeheer
Totaal2.919.353

  (*) Een aantal van deze steunmaatregelen zullen pas zichtbaar zijn in de rekening 2021.

 • Naast bovenstaande steunmaatregelen brachten heel wat gemeentebelastingen minder op, bovenop de minderopbrengsten door de talrijke steunmaatregelen:
 • Minder inkomsten marktkramers: 0,2 miljoen
 • Minder inkomsten vertoningen (private musea): 0,3 miljoen (* in rekening 2021)
 • Minder inkomsten terrassen: 0,2 miljoen
 • Minder inkomst reclamedrukwerk: 1 miljoen
 • Minder verblijfsbelasting: 3,1 miljoen (waarvan 1,4 in rekening 2020)

3. Meer steun via subsidies goedgekeurd in 2020

Het stadsbestuur besliste tevens om een bijkomende financiële ondersteuning aan te bieden.

 • Logies : hotels, Ben B  en vakantiewoningen (fiscale steunmaatregel)

Er kan een subsidie aangevraagd worden tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker. De logiestaks voor de 2de semester 2020 wordt pas in 2021 verwerkt en verstuurd tot 2000 euro per jaar. Hiervoor werd een bedrag uitgetrokken van 300.000 euro.  De subsidie zal uitbetaald worden in de loop van 2021.

 • Er werd door de stad een noodfonds opgericht waarbij 0,9 miljoen euro werd uitgetrokken voor sport, jeugd & culturele verenigingen. Hiervan werd ongeveer 0,4 miljoen uitbetaald 2020, het restsaldo wordt de komende jaren uitbetaald.
 • De stad kende 2 miljoen euro aan het OCMW toe voor Sociale relance. Deze budgetten dienen o.a. voor:

4. Geen technische werkloosheid

Het stadsbestuur besliste om geen technische werkloosheid in te roepen. De werknemers werden flexibel op diverse plekken in de stad ingezet. Zo ging schoonmaakpersoneel bijspringen in de woonzorgcentra, sprongen collega’s bij in diensten die net drukker bevraagd werden omwille van corona of hielpen ze mee in de triageposten etc…

5. Inkomsten via hogere overheden corona gerelateerd

Als stad konden we gelukkig zelf ook rekenen op steun van de hogere overheden:

Subsidie voor armoedebestrijding & consumptiebonnen (0,45 miljoen)

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging hoopt de Vlaamse Regering enerzijds de koopkracht te verhogen van de huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en zich daardoor in specifieke noodsituaties bevinden. Anderzijds wenst men de lokale economie die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis via een krachtige lokale impuls te versterken.

Tussenkomst Vrije tijd: cultuur, jeugd en sport  (1,7 miljoen)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Van dit bedrag kwam ongeveer 1,7 miljoen bij Brugge terecht.

De stad engageerde zich reeds vóór het ontvangen van deze subsidie om de gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen ondanks het feit dat heel wat evenementen of activiteiten omwille van corona niet konden doorgaan.  Juridisch gezien was dit omwille van overmacht niet nodig, maar de stad wou de organisatoren niet in de kou laten staan en besloot hun gemaakte kosten toch te vergoeden. De helft van de 1,7 miljoen euro werd gebruikt om deze reeds uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, ±0,9 miljoen euro kwam in een noodfonds vrije tijd terecht waar zowel sport, jeugd als culturele verenigingen die aangetoonde verliezen leden omwille van corona aanspraak konden op maken.

Noodfonds Musea (2,8 miljoen)

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis kreeg ook de stad te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomsten. Met een bijkomende subsidie probeert de Vlaamse Regering dit onevenwicht gedeeltelijk te compenseren. De verliezen voor de Brugse stadsmusea alleen bedragen bijna 4,5 miljoen euro.  Van dit bedrag werd ook 1,8 miljoen euro gereserveerd voor BRUSK

Diversen

Daarnaast kreeg de stad nog een tussenkomst voor het organiseren van noodopvang voor kinderen in de schoolvakanties en de mondmaskers voor 0,2 miljoen euro .

6. Conclusie

De impact m.b.t. 2020 bedraagt ongeveer 23 miljoen euro. Waarvan ±17,6 miljoen verwerkt zit in de Brugse stadsrekening 2020. 5,4 miljoen wordt verwerkt in de rekening 2021 (hoofdzakelijk de afrekening Interparking 1,3 en de logies 2de semester 2020 1,7 miljoen)

7. Hoe vangen we deze plotse tekorten op om toch een positieve rekening voor te leggen

Alles verrekend zal de Corona-crisis Brugge zeker 23 miljoen euro gekost hebben aan minderontvangsten, extra uitgaven en de talrijke goedgekeurde steunmaatregelen in 2020

Als schepen van Financiën heb ik dit allemaal zeer nauwgezet opgevolgd en hebben we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september meteen ingegrepen.

We verwerkten ruim 17 miljoen euro van de verwachte impact in de eerste aanpassing van het meerjarenplan vorig jaar in september. Hierdoor konden we een catastrofistisch jaarrekening 2020 vermijden en bleef de impact bij de jaarrekening 2020 beperkt.

In de maand december hebben gewerkt met voorlopige twaalfden en was er een strak regime sedert juni inzake meeruitgaven.

Exploitatie

De minontvangsten en meeruitgaven konden ook gecompenseerd worden doordat er minder werd uitgegeven dan voorzien als exploitatiekost (oa aanwervingen werden uitgesteld, elektriciteit was goedkoper, minder benzine, minder beheerkosten, …).  Er werd 18 miljoen euro minder besteed dan gebudgetteerd en 3 miljoen euro minder ontvangen (15 miljoen)

Investeringen

De investeringen kenden ook wat vertraging.  Er werd ongeveer 47,9 miljoen geïnvesteerd, dit is eens een realisatiegraad van 47,5 procent.  De voornaamste realisaties in 2020 zijn:

 • 12,25 miljoen Beurs- en congrescentrum
 • 10,6 miljoen vernieuwen openbare verlichting
 • 7,4 miljoen openbaar domein o.a.:
  • 1,1 mio euro heraanleg beton 90%
  • 714k heraanleg asfaltwegen 97%
  • 662k inzet van aannemers voor infrastructuurwerken 89%
  • 558k raamcontract mobiliteitsingrepen 64%
  • 531k Katelijnestraat en Arsenaalstraat 68%
  • 354k actieplan boomaanplant (boomverjonging) 69%
  • 308k Astridpark 81%
  • 287k fietspaden Slachthuisstraat – St-Pieterszuidstraat 87%
  • 252k zitgelegenheid openbaar domein (tafels, banken, picknickbanken, …) 40%
  • 161k Werfplein 79%
  • 125k Vaartstraat 84%
  • 91k vernieuwen/uitbouw bloembakken één- en tweejarigen 73%
  • 83K Verspreid over de diverse sportparken worden voorzien en vernieuwd, op basis van de noden: drainage terreinen, schuilhuisjes, dugouts, staantribunes, omheining, voetpaden, doelen, netten…49%
  • 81k buurttuin Zwankendamme 101%
  • 66k Karel de Floustraat 82%
  • 58k vervanging speeltoestellen 59%
  • 46k Veltemparking 74%
  • 29k Langerei parking bomen 100%
  • 28k sportpark Dudzele
  • 12k Kleinschalige groenelementen: plantvakken, vensterbankgroen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, drijftillen, blmoemen aan straatverlichting…100%
 • 5,63 miljoen afwerking Xaverianen
 • 3,6 miljoen strategische aankopen o.a.:
  • De Blankenbergse Dijk (uitbreiding Sint-Pietersplas) 0,88
  • Hoeve Veltem  1,4
  • Grond Male 1,3
  • De stad tekende ook reeds compromis voor de Boninvest, de site van de Lijn en de uitbreiding van de Gulden Kamer.
 • Nieuwe jeugdlokalen Tempelhof 0,5 miljoen
 • Renovatie hoogspanningscabines stadsgebouwen 0,5 miljoen

Vele projecten kenden ook vertraging onder andere door de lockdown,  uitval van personeel bij aannemers inzake corona … Vertraging is evenwel geen afstel.  Veel van de budgetten werden overgezet naar 2021.

8. Historische lage stadschuld

“Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

In 2020 werden geen leningen opgenomen, hiermee daalt onze uitstaande stadsschuld (exclusief OCMW & leasings) tot een historisch laagtepunt: 68,2 miljoen euro eigen gemeenteleningen.  Dit is een historisch lage schuld.  Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner.   Na Turnhout is dat het laagste cijfer van alle centrumsteden. Normaal was een budget van 15 miljoen euro aan nieuwe leningen voorzien bij de stad.

Aangezien er een negatieve rente is bij cashpositie, koos de stad ervoor haar liquide middelen bewust te beheren en binnen de groep (politie of OCMW) bij te springen.  Op die manier zijn er minimale intresten aangerekend geworden.

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

 schuld (mio euro)ontvangsten (mio euro)schuld ratio
1990214.273.878  
1995196.640.134  
2001144.909.545  
2002137.803.317156.499.0210,88
2003123.611.931166.881.6310,74
2004119.697.934173.740.8940,69
2005116.297.033175.078.4080,66
2006112.695.878190.452.3660,59
2007111.877.611189.334.0860,59
200894.723.597196.917.8710,48
(b200981.400.780205.743.3530,40
201094.444.832205.732.0720,46
201194.831.099212.079.6680,45
201297.641.576215.078.6590,45
201399.179.006220.736.2170,45
201493.390.619248.835.6120,38
201588.062.091248.517.6660,35
201678.529.837249.436.4660,31
201781.978.975250.108.4140,33
201886.157.775265.791.5160,32
201977.401.556274.727.8650,28
202068.244.533272.738.1180,25

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

* recentere cijfers van de overige centrumsteden zijn nog niet beschikbaar / dit is exclusief leasings en ocmwschuld

9. Toelagen aan politie en OCMW en Mintus werden niet verminderd

De stad kwam ±16 miljoen euro tussen in de werking van het OCMW

De stad betaalde een werkingstoelage van ±21 miljoen aan Mintus

De stad betaalde een werkingstoelage van ±30 miljoen euro voor de politie

De stad betaalde een werkingstoelage van ±9,1 miljoen euro voor de hulpverleningszone 1.

10. Tegenvallers

De grootste tegenvaller was uiteraard corona & de daarmee samenhangende inkomstendervingen.
Los van Corona brachten de opcentiemen op de onroerende voorheffing ±3 miljoen euro minder op. Dit is gevolg van een ingewilligd bezwaar dat een Brugs bedrijf (Fluxys) had ingediend bij de Vlaamse belastingdienst inzake materieel & outillage.

11. Meevallers

Naast de broodnodige financiële steun van de hogere overheden zoals het museaal noodfonds (2,8 miljoen euro) en het noodfonds Vrije tijd (1,7 miljoen euro), brachten ook de aanvullende personenbelastingen ongeveer 1 miljoen euro extra op.
Ook het gemeentefonds bracht 0,2 miljoen euro meer op dan voorzien, net zoals de compensatie Dode die ruim 0,2 miljoen euro extra opbracht.

12.Rekening en impact corona in 2021

We moeten uiteraard de mininkomsten voor 2021 ramen dit is moeilijk en elke dag afwachten.  We blijven dit nauwgezet opvolgen aan de hand van maandelijkse prognoses en bewaken zo de financiële gezondheid op lange termijn. Heel ruw ramen we de impact op ongeveer 2 miljoen euro per maand voor 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.