Assebroek

Brug Steenbrugge wordt herbouwd

De brug in Steenbrugge te Assebroek zal worden herbouwd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld). De brug dient als toegangsweg tussen Oostkamp en Brugge.

De definitieve keuze aangaande de nieuw te bouwen brug in Steenbrugge is momenteel nog niet gemaakt. In afwachting van de opmaak van een geïntegreerd totaal concept voor dit project blijven alle opties van brugkeuze nog open. Momenteel worden werken uitgevoerd waardoor het verkeer serieuze hinder ondervindt. Ook zonder werken staat de brug regelmatig open voor pleziervaartboten die moeten passeren, met de nodige verkeershinder tot gevolg.

“Om de verkeersproblematiek op te lossen op langere termijn kan men daarop aansluitend de Vaartdijkstraat verbreden. Dit zou een goede zaak zijn omdat dan de mensen die van Oostkamp naar Brugge moeten en omgekeerd niet meer langs de Baron Ruzettelaan moeten. Dit zou bovendien de leefbaarheid voor inwoners van Assebroek aanzienlijk verhogen.” Stelt Van Volcem.

De Vaartdijkstraat en de rol die deze weg speelt in de afwikkeling van de mobiliteit te Brugge, zal door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) worden meegenomen in de globale studie voor de nieuwe Steenbruggebrug.