Brugge Ruimtelijke ordening

500 extra studentenkoten noodzakelijk in Brugge

Als Brugge de enorme groei van het aantal studenten in de stad wil bijhouden, moeten er de komende vier jaar minstens 520 studentenkoten worden bijgebouwd. ‘Moeilijk, maar haalbaar’, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Op dit moment telt Brugge zesduizend hogeschoolstudenten, dat zullen er 7.100 worden tegen 2015 ‘en later waarschijnlijk acht- tot negenduizend’, zegt de Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V). Om dat groeiende aantal studenten te kunnen blijven huisvesten – één op de drie studenten in Brugge zit op kot – moet Brugge tegen 2015 over 2.365 studentenkamers beschikken.

‘In 2007 hadden we er 1.444. Sindsdien hebben we er vierhonderd nieuwe vergund’, zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Nog meer dan vijfhonderd te gaan dus, en dat betekent dat Brugge sneller dan ze nu bezig is nieuwe koten, studio’s en appartementen zal moeten vinden. ‘Wij bouwen die kamers niet zelf’, zegt Van Volcem. ‘De stad is regisseur: we hebben de regels versoepeld en we hebben ook een premie tot 1.000euro ingevoerd voor wie investeert in kamers boven winkels. Met alle nieuwe projecten die op stapel staan, zou het moeten lukken om tegen 2015 ons streefdoel te halen.’

Brugge is geen goedkope stad om een kot te huren: je betaalt al snel tussen de 250 en 280euro voor een doorsneekamer.

‘We moeten het aantal kamers in onze stad inderdaad opdrijven om de prijzen te drukken’, zegt Moenaert. ‘Brugge heeft strengere criteria dan andere steden. Dat betekent dat de koten beter zijn, maar dat heeft ook zijn invloed op de prijs. Door de schaarste weg te werken, kunnen we de prijsstijgingen echter wel tegengaan.’

Dit jaar zijn al 64 nieuwe kamers vergund. Onder meer in een pand in de Rode Haanstraat, waar vroeger de belastingdiensten zaten, komen nu vijftig studentenkamers.

‘Er staan ook nog een paar andere projecten op stapel’, zegt Van Volcem. ‘In de Spanjaardstraat, in de gebouwen waar vroeger de bank Fortis gevestigd was, komen 48 studentenverblijven. In het voormalige vakantiecentrum Leyselehof in Sint-Michiels worden 159 kamers gebouwd.’

Opmerkelijk is dat ook de plannen voor het klooster van de zusters Redemptoristinnen (of de Rode Nonnen, in de volksmond) in de Katelijnestraat een nieuw elan hebben gekregen, en ook daar zouden er studentenkamers komen. De vorige plannen werden na buurtprotest van tafel geveegd. ‘Nu zijn er voorbesprekingen aan de gang om onder meer 74 studentenkamers te bouwen op de site’, zegt Van Volcem. ‘De bouwaanvraag wordt volgende maand ingediend.’

Bron:  Het Nieuwsblad.