Brugse binnenstad Ruimtelijke ordening

6 miljoen euro voor heraanleg kruispunt N31 – Bevrijdingslaan

Uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) blijkt dat voor de herinrichting van het kruispunt N31 met de Bevrijdingslaan een bedrag van 6.000.000 euro voorzien is in de meerjarenbegroting. Minister Crevits (Cd&v) antwoordde bovendien dat de werken aan de Legeweg in het najaar van 2012 afgerond zullen zijn. De werken aan de Koning Albert I-laan tegen eind 2012. Daarna zouden de werkzaamheden voor de heraanleg aan het kruispunt N31 van start gaan.

De herinrichting van de doortocht van Zeebrugge en de bijhorende fietspadprojecten (van de Londenstraat t.e.m. de grens met Knokke-Heist) interageren met het Strategisch Haveninfrastructuurproject, het zogenaamde SHIP-project. De besprekingen met de Afdeling Maritieme Toegang om de afbakening van de projecten vast te leggen, zijn volop bezig. Een einddatum voor de uitvoering van deze projecten is tot nog toe niet bepaald.

De minister liet weten dat, na de herinrichting van de kruispunten Koningin Astridlaan, Wittemolenstraat, Tillegemstraat en de lopende heraanleg van de kruispunten met de Koning Albert I-Laan en de Legeweg, middelen voorzien zijn voor de herinrichting van het kruispunt op de N31 met de Bevrijdingslaan. De werkzaamheden aan het kruispunt Bevrijdingslaan zouden volgens de minister van start gaan nadat de lopende werkzaamheden aan de Koning Albert I-Laan en de Legeweg zijn afgerond.

Op de vraag naar een stand van zaken in het dossier herinrichting Kustlaan N34, tussen Standwijk en Heist (fietspadinfrastructuur tussen Londenstraat/Strandwijk en Visartsluis, herinrichting doortocht tussen Visartsluis en Vandammesluis en fietspadinfrastructuur tussen Vandammesluis en gemeentegrens met Heist), liet de minister weten dat er dit jaar een studiebestek wordt uitgeschreven dat de herinrichting van doortocht van Zeebrugge en kwaliteitsvolle uitbouw van het fietsnetwerk langs de kust mogelijk maakt. De minister wil de plannen daarvoor eerst afstemmen op het SHIP-project, maar het studiebestek zou nog dit jaar worden uitgeschreven en zodra de plannen concreet vorm krijgen, zou ze zich inspannen om ook de nodige financiële middelen vrij te maken.