Brugse binnenstad

Leegstaand overheidsgebouw VDAB omgebouwd tot studentenhuisvesting en appartementen

Het imposante gebouw in de Spanjaardstraat nr. 15-17, waar vele jaren de VDAB gehuisvest was, krijgt een nieuwe bestemming. “De herbestemming tot studentenkamers kadert in de behoefte aan studentenhuisvesting in de binnenstad. Voor de appartementen is de ligging aan de reie : wonen aan het water, dus ook een gepaste en zeer gegeerde locatie om te wonen”, verduidelijkt Schepen Van Volcem.

“Het betreft hier een interne verbouwing. Het gebouwen complex wordt in 2 afzonderlijke gebouwen opgedeeld. Het linker deel wordt heringericht tot 33 studentenkamers, in het rechter gedeelte komen 12 appartementen”, zegt Van Volcem.  “De hoofdinkom blijft behouden kant Spanjaardstraat, gevels en daken worden slechts in zeer beperkte mate gewijzigd en de kelderruimtes worden grotendeels ingedeeld tot fietsenstallingen en bergingen. De volledig geasfalteerde binnenkoer wordt deels ingevuld met groene zones en enkele hoogstambomen, er worden autostandplaatsen voorzien die gekoppeld worden aan de appartementen”.