Sint-Michiels

Verdere uitwerking achterkant station

Deze morgen heeft schepen Van Volcem een nota voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen in verband met de herinrichting van de stationsomgeving kant Sint-Michiels. “Het ontwerp is het resultaat van een globale consensus tussen de diverse partijen en is het gevolg van uitgebreid overleg met alle betrokken diensten”, aldus de Schepen.

“Centraal staat het inrichten van de openbare ruimte waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de afwikkeling van de diverse verkeersstromen aan deze kant van het station.

Hiermee wordt één van de belangrijkste verkeersknooppunten van Brugge herwerkt in kader van verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van de verschillende weggebruikers,” aldus Van Volcem.

“Het dossier is te kaderen binnen een globaal plan voor de stationsomgeving waar

ook de nieuwe fietstunnels onder de Koning Albert I laan (ter hoogte van de Boeveriepoort) en onder de spoorweg (riching Boeverievest) deel van uitmaken net als de nieuwe rotonde ter hoogte van de in- en uitrit van de parking onder het Kamgebouw.”

“De nieuwe fietsverbindingen onder de sporen en wegenis zullen voor nieuwe connecties tussen de binnenstad en de deelgemeenten zorgen. De vooropgestelde verkeersontsluiting van het gemotoriseerd verkeer is een verbetering van de huidige toestand én een oplossing met oog voor functionaliteit en vlotte doorstroom,” verduidelijkt de Schepen.

“Daarnaast wordt ook een nieuw multifunctioneel stationsplein voor de ingang van het stationsgebouw aangelegd .

Het plein zal onder meer fungeren als nieuwe ontmoetingsplaats voor reizigers, studenten, scholieren, werknemers uit de buurt, enz. en zal dus meer zijn dan louter een verkeersplein”.

“In de toekomst wordt het gebruik van het plein mogelijk nog uitgebreid door de toevoeging van nieuwe kantoorfuncties, parkeervoorzieningen, edm die er voor zullen zorgen dat het plein een echt brandpunt van ontmoetingen wordt voor uiteenlopende  doelgroepen en gebruikers.”  “Dergelijke plaatsen creëren brengt mensen samen en voorkomt het probleem van hangjongeren”.

Aansluitend op het plein wordt een Kiss+Ride zone voorzien, een opstap- en afstaphalte voor 3 reisbussen en ruimte voor taxi’s en spoorwegpolitie.