Brugge

Groene fietsgordel Brugge

Het landinrichtingsplan Groene Fietsgordel Brugge wordt voor een stukje concreet door de aanleg van een recreatief fietspad doorheen het domein Tudor en het Chartreuzinnenbos. “Het zal een groen-recreatieve verbinding vormen tussen de Torhoutse Steenweg en de Doornstraat en dit als alternatief voor het onveilig fietsen langs de Zeeweg zelf.” verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Het principe voor aanleg van dergelijke verbinding is reeds opgenomen in het goedgekeurde bosbeheerplan voor deze domeinen.

Het fietspad wordt hoofdzakelijk aangelegd op bestaande bosdreven.

Het is een eerste onderdeel van een volledige fietsgordel rondom Brugge die de verschillende groendomeinen en de waardevolle landbouwlandschappen met elkaar zal verbinden. Voor de verharding werd gekozen voor een halfverharding in steenslag, een materiaal dat comfort voor de fietser moet garanderen, maar voldoende doorlaatbaarheid heeft.