Brugge Kristus Koning Stadsvernieuwing

Voormalige Nationale bank wordt kwalitatief woonproject

Uit de restanten van een bancair verleden, rijst binnenkort een nieuw duurzaam stadsinbreidingsproject waar oude en nieuwe Bruggelingen kunnen leven rond het water en in het groen. “Op de site van de voormalige nationale Bank zal een woonproject komen met E peil 60.” Verduidelijkt Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld).


Het Brugse Stadsbestuur verleende vandaag vergunning aan de Oostkampse ondernemer Luc Beke van de NV Flanders Development Group voor de bouw van 48 appartementen en een ondergrondse parking voor ruim 71 wagens op de site van de voormalige Nationale Bank aan de Ezelpoort.

“Het project situeert zich op een cruciale zichtlocatie in het stedelijk weefsel. Het wordt verknoopt met de historische context van de binnenstad en de aanpalende Ezelpoort en vestingengordel, alsook met de wijk Christus Koning met zijn typische bebouwing en eengezinswoningen in neo-Brugse, boulevard- en art-decostijlen en recentere meergezinswoningen van 3 en 4 bouwlagen” aldus Schepen Mercedes Van Volcem.

Het project omvat twee losstaande woonblokken van twee bouwlagen opgetrokken in roodgenuanceerde baksteen en architectonische beton-accenten, verwijzend naar het materiaal en de vormgeving van de aanpalende Ezelpoort en de historische context van de binnenstad. In de twee woonblokken komen 21 en 27 appartementen. Het gaat om ruimte appartementen van het twee – en drieslaapkamertypes.

Er zijn grote terrassen voorzien zodat het aangenaam wonen is, dicht bij de stad. Tussenin ligt een semipublieke wandelzone die de Filips De Goedelaan met de Keizer Karelstraat verbindt over het terrein. Hierbij is het maximaal behoud van de bestaande bouwmassieven vooropgesteld. Aandacht wordt daarenboven besteed aan de hedendaagse comforteisen en een optimale ecologische benadering waarbij E-peil 60 wordt nagestreefd.

De Brugse Vesten en het Graaf Visartpark zorgen voor een prachtig uitzicht en ideale picknick-, lees-, rust-, zonne-, chill-, speelplekjes. De nieuwe inwoners, maar zeker ook de bewoners van de omliggende wijken en buurten zullen hier mooie momenten kunnen beleven.

“Vele overlegvergaderingen brengen ons tot een mooi project waarvan de dynamiek op de verkeersafwikkeling beperkt is. De site zelf zal gekenmerkt zijn door een belangrijke parkachtige aanleg.” zegt de Schepen Van Volcem , “het project schakelt zich zowel architecturaal als stedenbouwkundig in binnen de bestaande regelgeving en het bestaande landschap”. “Na de heraanleg van de Scheepsdalelaan, een nieuw project om naar uit te kijken op Christus Koning !”

“Ik heb tevens gevraagd om naar E peil vooruitstrevend te zijn. Men zal de E 60 peil benaderen, wat veel energiezuiniger is dan decretaal moet (E80). Bovendien zijn extra garanties gevraagd om akoestisch te isoleren, zodat de leefbaarheid van de appartementen goed is “.

De ontwikkeling van deze groene woonzone past volgens van Volcem perfect binnen de krijtlijnen die het woonbeleidsplan van de Stad Brugge heeft uitgestippeld. “Het fenomeen stadsvlucht waar alle Vlaamse centrumsteden mee worden geconfronteerd moeten we kunnen counteren door een voldoende groot aanbod woningen zodat elke Bruggeling zijn plekje kan vinden in de stad. Maar ook een aangename leefomgeving en de nabijheid van voldoende faciliteiten zijn belangrijk bij éénieders woonkeuze. Deze site maakt maximaal gebruik van de uitgebreide aangeboden opportuniteiten.”

Voor meer inlichtingen

Mercedes Van Volcem
Schepen van ruimtelijke ordening en wonen te Brugge