Brugge

Herinrichting kruispunten Gentpoort

Op woensdag 8 november organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys een infomarkt over de herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort. De kruispunten aan de Brugse Ring (R30), de Generaal Lemanlaan (N337), de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepast. Zo komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en wordt de verkeerslichtenregeling en plaatselijk ook de verkeerscirculatie aangepast. Op die manier wordt dit gevaarlijk knooppunt veiliger en leefbaarder, voor alle weggebruikers. Volgens de huidige planning starten de werken in het voorjaar van 2025.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Door veilige oversteekplaatsen aan te leggen voor fietsers en voetgangers verbeteren we de verkeersveiligheid hier drastisch. We passen de verkeerslichtenregeling ook aan, zodat die maximaal conflictvrij is. Op die manier vermijden we dodehoekongevallen in de toekomst. Dat betekent een hele verbetering ten opzichte van de situatie vandaag”.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “Dankzij deze werken worden de kruispunten meer op maat ingericht van alle Bruggelingen en bezoekers die hier voorbij fietsen of wandelen. Het wordt hier veiliger en leefbaarder. Samen met Farys wordt er ook gescheiden riolering in de (kleine) Generaal Lemanlaan en Nijverheidsstraat aangelegd, om zo ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dat is een eerste stap in de aanleg van gescheiden riolering op een groter grondgebied van Assebroek”.

Mercedes Van Volcem, schepen van financiën en openbaar domein in Brugge: “Via de Generaal Lemanlaan, langs de Gentpoort loopt een erg belangrijke toegangsweg naar de binnenstad. Dagelijks passeren hier vele Bruggelingen. De aanpak van de kruispunten is dan ook van groot belang voor de verkeersveiligheid in de omgeving. Een absolute prioriteit voor ons stadsbestuur. Aanvullend ook inzetten op een gescheiden rioleringsstelsel symboliseert een efficiënte manier van werken. Naast veiligheid en duurzaamheid wordt zo ook aan het kostenplaatje gedacht.”

Meer veiligheid op diverse kruispunten

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys slaan de handen in elkaar om de kruispunten aan Gentpoort aan te passen. Het kruispunt van de Generaal Lemanlaan (N337) met de Brugse Ring (R30), het kruispunt van de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan met Brugse Ring (R30) en de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepakt. In het verleden gebeurden er namelijk ernstige ongevallen op deze kruispunten. De ongevallen gebeurden voornamelijk tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers en wandelaars. Daarom is een herinrichting nodig, in het bijzonder op maat van voetgangers en fietsers.

Grondige voorbereiding voor werken kunnen starten

De kruispunten aan Gentpoort aanpassen gaat niet in 1-2-3 en een herinrichting vraagt heel wat voorbereiding. De kruispunten zelf zijn complex, sluiten op veel straten aan en krijgen veel verkeer te slikken. De verschillende betrokken overheden moeten ook hun advies geven. Daarnaast is er veel voorbereidend onderzoek nodig: de riolering, de nutsleidingen, de verkeerslichten en het Zuidervaartje moeten aangepast worden. Ook moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd, en moet er nog een aannemer worden aangesteld, voor de eerste schop in de grond kan.

Infomarkt toont overzicht van ingrepen

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer toelichting over de geplande aanpassingen aan de kruispunten van Gentpoort. Zo wordt de Generaal Lemanlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse Ring. Fietsers en voetgangers kunnen zich wel in beide richtingen blijven verplaatsen. Op de Generaal Lemanlaan komen er ook oversteekplaatsen met verkeerslichten, aan de kruispunten met de Daverlo- en Nijverheidsstraat. Fietsers krijgen op de hoofdstromen een aparte, volledig conflictvrije, groenfase zodat ze niet in conflict komen met gemotoriseerd verkeer. Dat wordt ingesteld op de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Brugse Ring en de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan.

Op de Brugse Ring verdwijnt het fietspad aan de buitenzijde van de weg, tussen de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Generaal Lemanlaan. In de toekomst rijden fietsers langs de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan. Zo worden conflicten tussen vanop de Ring rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en rechtdoor rijdende fietsers vermeden.

Boven het Zuidervaartje, aan het kruispunt van de Ring met de Generaal Lemanlaan, komt er ook een ruim opstelvak voor fietsers, zodat zij tijdens een aparte groenfase vlot kunnen oversteken naar de Brugse binnenstad. De Nijverheidsstraat wordt ook een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Blekerijstraat en de Generaal Lemanlaan. Zo is er geen conflict meer mogelijk tussen fietsers richting Gentpoort en rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer naar de Nijverheidsstraat. Voor fietsers die vanuit de Gentpoortstraat staduitwaarts de Ring willen oversteken komt er ook een ruime opstelstrook. Ook voor deze fietsers is er immers een conflictvrije groenfase.

Gescheiden riolering

Naast deze bovengrondse aanpassingen, wordt er ook gescheiden riolering aangelegd in de Generaal Lemanlaan, ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat. In de toekomst worden afval- en regenwater hier apart afgevoerd. Het afvalwater wordt vervoerd naar een waterzuiveringsinstallatie; het regenwater wordt vervoerd naar het Zuidervaartje.

Eigenlijke werken in voorjaar 2025

Voor de werken kunnen starten, moet er eerst een omgevingsvergunning worden verleend. Die wordt volgend voorjaar aangevraagd en hierover wordt nog een openbaar onderzoek georganiseerd. Indien alle procedures vlot verlopen, kunnen de voorbereidende werken van start gaan in het najaar van 2024. In het voorjaar van 2025 kan de herinrichting van Gentpoort dan van start gaan. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn volgens de huidige planning eind 2025 klaar.

Meer weten?

Alle informatie leest u op wegenenverkeer.be/gentpoort.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.