Brugge

Inrichting park Steevens komt stap dichterbij

Tegen de zomer wensen wij het park zeker in gebruik te nemen.

De gunning van de aanleg van Park Steevens is een eerste stap in de realisatie van dit prachtige project dat zowel aandacht heeft voor natuur, ontspanning en verkeersveiligheid.

Park Steevens te Sint-Kruis zal een omgeving zijn waar elke Bruggeling kan genieten van het groen en het publiek domein. Verder maakt dit park ook onderdeel uit van de agenda om veilig fiets- en wandelverkeer in onze stad te realiseren. Het park wordt zeker en vast een grote troef voor de buurt en de scholen in de omgeving.

Wandel- en fietspadennetwerk

De realisatie van een mooi en comfortabel fietspad langs het traject Collegestraat – Zandtiende – Veltembos zal bijdragen aan de goede ontsluiting van Sint-Kruis en Assebroek en een veilige fietsomgeving. Op deze manier voorziet men in de ontbrekende schakel in het Brugse fietspadennetwerk.

Het creëren van een mooi en comfortabel wandel- en fietspad loopt als rode draad door het ontwerp van de parkinrichting. Niet alleen de nieuwe paden binnen het parkgebied zullen spiksplinternieuw zijn, maar ook het huidige bestaande netwerk voor wandelaars en fietsers krijgt een grondige vernieuwingsbeurt.

Parkinrichting

Er komen duidelijk gedefinieerde zones: aan de kant van Zandtiende komt er een open boomgaard met bloembollen in de graszone, een picknickzone en een vlonderpad rond het dottergrasland. De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt uitgebreid met bosaanplant en zorgt voor de buffering naar de school toe. Het bestaande trapveldje en speelpleintje blijven behouden. Kinderen zullen naar hartenlust kunnen spelen midden in het park terwijl de ouders en grootouders kunnen genieten van de natuur.

De zanderige ondergrond van het park wordt ingezet voor natuurherstel. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen er de beleving op gang trekken.

De invulling van het park is vrij. Het is de bedoeling dat de bezoekers alle mogelijkheden hebben om te kunnen genieten van deze zone met open ruimtes.

Door de strategisch geplaatste boszones tegenover open ruimtes vloeit Veltembos op een natuurlijke wijze over in Park Veltem. Dit ontwerp zorgt voor een recreatieve spreiding en vermindering van de recreatieve druk op het huidige Veltembos.

Genieten tussen bos en natuur

Bij elke realisatie op het openbaar domein mag de aandacht voor natuur en dieren niet uit het oog verloren worden. We kozen hier voor aanvullende bosaanplant. Zo oogt de grens tussen het bos en het park natuurlijk en vloeien beide in elkaar over.

Er werd gekozen voor inheemse bomen en bijenvriendelijke beplanting. Ook worden bijkomende boszones en groengordels aangeplant naast de aangrenzende bebouwing.

De boomgaard met bloembollen, de open plekken voor rust en spel en de ontwikkeling van de natte natuur met het vlonderpad als versterker voor de beleving, maken van het park een groene, natuur- en diervriendelijke omgeving.

De stad kocht het domein aan in 2019. Zo kunnen we een nieuw park aanleggen van meer dan 2 ha en veilig fietsverkeer realiseren. Dit dossier heeft 30 jaar vastgezeten en ik ben heel blij dat ik via mijn bevoegdheid eigendommen (aankoop), financiën (strategische aankoop) en openbaar domein dit kan realiseren.

Meer info vind je hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.