Brugge Brugge 2012

Jasper Pillen op plaats 6 bij Open Vld

Jong Vld voorzitter Jasper Pillen kreeg de 6de plaats op de Open Vld-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Jasper is een echte Bruggeling, ‘gebrakt en gespogen’. Hij kreeg de liefde voor mijn stad mee van zijn twee opa’s: de ene was postbode en kende alle straatjes, de andere was conservator van het ‘Heilig Bloed’.
Jasper zette zich in Brugge in voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, voor nieuwe infrastructuur voor de voetbalploeg en voor een zone 30 in de woonwijken te Koolkerke. Hij wil in de toekomst werk maken van een betere busverbinding, een nieuw multifunctioneel centrum op het dorpsplein en een betere bereikbaarheid van het centrum.
Profielschets

* Geboren in Brugge op 31 mei 1984, 27 jaar
* Woonachtig in de Zwanehoek 32 te Koolkerke
* Woordvoerder van Olivier Chastel, Minister van Begroting en administratieve vereenvoudiging.
* Voorzitter Jong Vld Brugge
* Organisator burgerinitiatief Koolkerke
* Ondervoorzitter Jong Vld Nationaal
Jaspers hobby’s zijn: lezen, reizen, naar het voetbal gaan en vooral gewoon onder de mensen zijn.