Zeebrugge

Zeebrugge in beweging

Het SHIP-project is één van de projecten die de komende 10 jaar ingrijpende veranderingen met zich mee zal brengen in Zeebrugge. De aanleg van een nieuwe zeesluis landinwaarts ter hoogte van het vroegere Carcoke en een nieuwe getijdenzone tot aan deze nieuwe sluis zorgt er voor dat de vismijn terug getij gebonden zal zijn met grote gevolgen voor de aldaar afgemeerde vissersschepen en herstel-  en onderhoudsbedrijven. Een nieuwe weg met tunnel onder de huidige Visartsluis zal de nieuwe verbinding vormen tussen het dorp- en de kustlaan. De huidige kustlaan zal doodlopen aan de Visartsluis.
De bereikbaarheid van Zeebrugge dorp en de Stationswijk moet prioriteit blijven. Het is ondenkbaar dat het dorp en de stationswijk gescheiden worden door een waterweg. Er dient een permanente verbinding te zijn ter hoogte van de huidige Visartsluis voor het lokale verkeer. Zeebrugge dorp moet vlot bereikbaar  zijn zoals op vandaag via de Ploegstraat en de Kustlaan en er dient geïnvesteerd te worden in de leefkwaliteit. Dit is een zeer complex dossier dat nog maar in een beginstadium zit doch die ik van zeer nabij zal opvolgen.
Vragen of suggesties zijn altijd welkom.
Jean-Marie De Plancke, gemeenteraadslid
Jeanmarie.deplancke@telenet.be
of 0495/387226