Opinie

Stop de heksenjacht op kleine zelfstandigen

Zelfstandigen die privé-uitgaven verrichten op kosten van hun vennootschap krijgen binnenkort monsterboetes in de bus. Wie wordt betrapt, moet 309 procent van het aangegeven bedrag ophoesten. “Dit is niet goed voor onze economie. We moeten ondernemende mensen ondersteunen en niet pesten. ” reageert Van Volcem. “Dat men de wet wil doen naleven begrijp ik. Maar er is tegelijk nood aan liberale maatregelen om onze economie te stimuleren. We moeten werk maken van minder lasten en minder regels. In Brugge schaften we grotendeels de taks op economische ruimte af voor zelfstandigen en verkorten we drastisch de vergunningsprocedures in de ruimtelijke ordening.”

Vanaf juli zal er streng worden opgetreden tegen zelfstandigen en bedrijfsleiders die privé-uitgaven in hun belastingaangifte van hun vennootschap stoppen.  Wie dan nog tegen de lamp loopt, betaalt een boete van maar liefst 309 procent.

Professor Maus van de VUB vreest voor negatieve gevolgen voor de economie. “Zelfstandigen zullen twee keer nadenken voor ze bijvoorbeeld met hun familie op restaurant gaan of de portefeuille opentrekken voor de aankoop van nieuwe kledij. Kleine en middelgrote bedrijven gaan zwaar getroffen worden door deze aanpak. Dit gaat gevolgen hebben voor de economische activiteit.”