Brugge

Lachgasverbod in Groot-Brittannië en Nederland: wanneer volgt Vlaanderen?

In 2020 stelde ik de problematiek van lachgas in het verkeer tijdens de commissie in het Vlaams Parlement aan de kaak. Ik vroeg de minister hierover samen te zitten met haar collega’s van het federale niveau om op die manier snel tot maatregelen, en een lachgasverbod in het verkeer, te komen. In 2021 herhaalde ik diezelfde oproep aan de minister.

Herhaaldelijk vroeg ik reeds aandacht voor het gebruik van lachgas in het verkeer in Vlaanderen. In Groot-Brittannië pleitte minister Michael Gove recentelijk ook voor beperkingen op de verkoop van lachgas, waarbij hij stelt dat het alleen voor beoogde doeleinden moet worden verkocht. In Nederland is lachgas sinds 1 januari 2023 verboden, wat inhoudt dat bezit en verkoop ervan illegaal zijn.

Minister Lydia Peeters reageerde op mijn schriftelijke vragen over het verbod op lachgas in het verkeer. Ze gaf aan dat ze haar federale collega, minister Gilkinet, hierover heeft aangesproken tijdens de interministeriële conferentie (IMC). Een nieuwe IMC vond plaats op 7 februari. Minister Gilkinet zal initiatieven nemen om het gebruik van lachgas in het verkeer te verbieden. Concrete informatie over de timing hiervan is echter nog niet beschikbaar.

Vanuit haar Vlaamse bevoegdheid zal minister Peeters de problematiek aanpakken door het opnemen van lachgasgebruik in de doelgroepgerichte sensibiliseringscampagne rond drugs in het verkeer. Ze benadrukte dat rijden onder invloed een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Deze problematiek wil ze breder aanpakken, niet beperkt tot één drug. De minister verwijst in haar antwoord naar de recent gelanceerde campagne “groot gelijk dat je drugsvrij rijdt“. Er is ook een geplande verkeersveiligheidscampagne over drugs in juni.

Overleg met sector

Wat een potentieel lachgasverbod betreft, zat de minister nog niet samen met de sector. Men gebruikt lachgas onder meer in de medische sector en als voedingsadditief. Een potentieel verbod mag echter niet nefast zijn voor de sector. Minister Peeters stelt in haar antwoord dat dit voornamelijk een federale aangelegenheid is en dat zij zich vanuit haar bevoegdheden richt op sensibilisering.

Vind hier mijn vragen en de antwoorden van de minister:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.