Brugge

Filips de Goedelaan tot groene laan: start op 1 juni

filips de goedelaan tot groene laan

Brugge – In Christus-Koning investeert de stad in de heraanleg van de Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan en Zeger van Malestraat. Op 1 juni starten de werkzaamheden op in de Filips de Goedelaan. Bekijk de brochure hier.

Filips de Goedelaan tot vernieuwde, groene laan

We vernieuwen de rioleringen, de rijweg en voorzien meer groen. De groenstrook aan het water breiden we uit met 5 meter. Daarnaast komen er 21 nieuwe bomen. Ook het bestaande dolomietpad zullen we vernieuwen, inclusief extra lichtpunten, zitbanken en vuilnisbakken. De straat blijft een fietsstraat en nieuwe fietsenstallingen worden voorzien.

Verkeer

Tijdens de werken zal de Filips de Goedelaan volledig onderbroken zijn voor het verkeer, de zijstraten die uitmonden in de Filips de Goedelaan zijn doodlopend. Het kruispunt tussen de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan pakken we ook aan, dit is onderbroken voor het verkeer van 1 juni tot en met 14 juli.

De woningen blijven steeds te voet bereikbaar. Tot eind juni kan gebruik gemaakt worden van het dolomietpad, daarna zal de aannemer ook dit pad vernieuwen. Een doorsteek naar de woningen via het dolomietpad zal voorzien zijn.

Timing

De werken in de Filips de Goedelaan starten op 1 juni op en zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 30 september afgerond zijn.

Op 1 oktober zullen de werken, behoudens onvoorzien omstandigheden, opstarten in de Karel de Stoutelaan. We plannen om de werken tegen 30 maart 2024 af te ronden.

De heraanleg van de Zeger van Malestraat zal , behoudens onvoorziene omstandigheden, aanvangen op 1 april 2024 en zullen we afronden op 15 juni 2024.

Kostprijs

De totale kostprijs bedraagt 4.302.259 euro.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.