Brugge

Open Vld Brugge pakt uit met virtuele mobi-enquête

Open Vld Brugge pakt uit met een online mobiliteitsenquête. “In Brugge kampen we met heel wat mobiliteitsuitdagingen. Wij willen een degelijk zicht krijgen op de uitdagingen door de mensen zelf aan het woord te laten. Via onze website kan men polls invullen en reacties plaatsen.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Op de website www.brugge-mobiel.be kunnen mensen terecht om hun mening te geven en zogenaamde ‘polls’ of peilingen in te vullen. “De polls geven wat de Bruggeling denkt over bepaalde problemen. Je kan er ook onmiddellijk de resultaten zien, zodat mensen ook een idee krijgen hoe andere mensen over het thema denken. De problematiek kan dus opgevolgd worden.”

Mensen kunnen antwoorden op maar liefst 34 uiteenlopende vragen. “Iedereen kan kiezen hoeveel vragen hij beantwoord. We willen graag specifieke informatie, vandaar het hoge aantal vragen.” Verduidelijkt Jean-Marie De Plancke, voorzitter van Open Vld Brugge.

Het e-tijdperk

“Facebook en Twitter zullen in de toekomst officiële kanalen zijn voor debat met de burger. Via deze internetenquête kan je zowel jong als oud bereiken.  Ook de werkende bevolking die geen tijd heeft om naar een hoorzitting te komen, kan er zijn ‘ei’ kwijt.  Ook mensen die minder mobiel zijn kunnen hun mening meegeven. We gebruiken moderne communicatie als Twitter en Facebook om zeker ook jongeren in het politiek debat betrekken. De infrastructuurwerken zullen ook voor hen in de toekomst zeer relevant zijn. Bovendien is het een milieuvriendelijke manier van werken.” vervolgt Van Volcem.

Start van het debat

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 wil Open Vld Brugge het debat op gang brengen over hoe de mobiliteitsuitdagingen in Brugge aanpakken. “We nodigen de andere partijen uit om ook de enquête in te vullen.” “Een degelijk mobiliteitsplan opstellen, die rekening houdt met de mening van de mensen vergt bovendien tijd. Vandaar dat we nu het startschot geven.” besluit De Plancke.

Mercedes Van Volcem is schepen van Huisvesting en Ruimtelijke Ordening in Brugge.

Contact: 0496 16 63 92

Jean-Marie De Plancke is voorzitter van Open Vld Brugge