Brugge Sint-Pieters

Park de Blauwe Reiger

Toekomstig wordt in de Oude Oostendsesteenweg te Brugge op de terreinen van de vroegere feestzalen d’Hoeve, het restaurant de Korenhalm en de vroegere terreinen van de tennisclub de Blauwe Reiger een interessant en vernieuwend woonproject gerealiseerd: Het Park De Blauwe Reiger.

Schepen Mercedes Van Volcem legt uit:

“Het idee voor het concept ontstond uit 2 vaststellingen:

1) Heel wat mensen, jongeren en ouderen, tweeverdieners, alleenstaanden, gezinnen met of zonder kinderen zoeken naar een woonvorm met de voordelen van een woning maar zonder de zorgen van het onderhoud ervan. Het hedendaagse leven is soms hectisch en men zoekt meer tijd vrij te maken voor levenskwaliteit, voor de kinderen, de ouders, de hobby’s, het reizen, enz. De keuze voor een appartement lijkt evident maar moet voldoen aan een aantal eisen: ligging en omgeving zijn bepalend, de bereikbaarheid naar uitvalswegen en de afstand tot de stad, de aanwezigheid van veel groen, de ontspanningsmogelijkheden, sportfaciliteiten, nabijheid van winkels, enz. Naast deze traditionele vragen komt er voor alle leeftijdscategorieën echter steeds meer de behoefte aan handig comfort bij: gemakkelijke toegang tot oppas, strijkdiensten, poetsdiensten, catering, klusjesdiensten, én men stelt zich de vraag “wat met later”?

2) Een tweede feit is dat in onze maatschappij steeds meer mensen actief en gezond ouder worden en zijn. Deze oudere maar nog zeer actieve bevolkingsgroep wordt steeds groter. Deze leeftijdsgroep heeft behoefte aan comfortabel wonen met gemakkelijk toegang tot bepaalde diensten. Deze mensen hebben geen nood aan de moderne getto’s die serviceflats eigenlijk zijn. Deze mensen, net als de jongere generatie, willen gewoon prettig wonen in een kwalitatieve , gerieflijke en aangename omgeving.  “

Van Volcem vervolgt: “Hieruit werd het idee ontwikkeld voor een totaalproject waar het aangenaam vertoeven is, op menselijke schaal met open ruimte en veel groen, een kwalitatieve residentiële woonomgeving waar gebruiksgemak voor jong én oud voorop staat, met de zekerheid dat men er kan blijven wonen. Een belangrijk gegeven voor jong en oud.”

“Voor de realisatie van dit concept is het terrein van 14.500 m² in de Oude Oostendsesteenweg ideaal: het is gelegen tussen het Brugse stadscentrum en de expresweg. In het project worden 88 kwalitatieve appartementen voorzien met een grote variëteit aan grotere en kleinere eenheden, aan goedkopere en duurdere woonsten, van 1 slaapkamertypes tot 4 en 5 slaapkamertypes. De garages en parkings zijn ondergronds, wat bovengronds een maximale ruimtebeleving oplevert. De appartementen zijn verdeeld over 5 gebouwen in een zeer groen kader, een park. Er werd gestreefd naar een kwalitatieve hedendaagse architectuur die klasse uitstraalt, een architectuur met veel licht en grote terrassen, met grote aandacht voor de relatie tussen de gebouwen en de buitenruimte.”

 “Deze buitenruimte is een zeer belangrijk gegeven in het concept: veel onderhoudsvriendelijk groen, bomen, wandelpaden, glooiingen, waterbuffers, zitbanken, enz. Meer dan 10.000 m² van het terrein blijft voorbehouden voor groen en open ruimte.

Het project werd uitgewerkt door het multidisciplinaire architectenbureau BURO II. Deze groep heeft een zeer ruime ervaring voor wat betreft duurzame en grotere projecten, nationaal één van de grootste Belgische architecten en internationaal een grote speler,” zegt projectontwikkelaar  Vastesaeger.

“De kwaliteit en de uiteindelijke vorm van dit project is het resultaat van een doorgedreven samenwerking tussen de Brugse stedenbouwkundige en administratieve diensten, de schepen van ruimtelijke ordening, de architecten en de projectontwikkelaar. 

In de conceptbesprekingen benadrukte de schepen dat het project een grote variatie diende te bieden aan typologieën van appartementen. Dit specifiek met een gemengde doelgroep voor ogen bestaande uit jong en oud, valide en minder valide mensen, alleenstaanden, kleine en middelgrote gezinnen, met aandacht voor duurzaamheid, groen, energiebesparing, algemene toegankelijkheid, enz.

Deze vraagstelling beantwoordde perfect aan de vooropgestelde doelstelling van het project en kon volledig gerealiseerd worden binnen het concept.

Op vraag van de administratie van het OCMW, dat zich in de nabijheid van het project bevindt, werd een doorgang voorzien op het terrein voor voetgangers en fietsers om zo een ontsluiting te voorzien van de Oude Oostendsesteenweg naar de terreinen en gebouwen van het OCMW en het AZ Sint-Jan.

Het project voorziet ook een centraal dienstenpunt dat ondergebracht wordt in een bestaand huisje op het terrein dat op de inventarisatielijst van waardevol erfgoed staat. Dit huis is perfect geïntegreerd in het project en wordt gerenoveerd. Bedoeling is om aan de diverse doelgroepen en bewoners een zeer uitgebreid aanbod aan diensten aan te bieden voor jong en oud inzake kinderopvang, huishoudhulp, poetsdienst, wasserij, catering, vervoer,… dit in samenwerking met bestaande Brugse bedrijven.

Nieuw is dus dat jong en oud deze diensten kunnen, maar niet hoeven te gebruiken en men er bijgevolg ook maar hoeft voor te betalen wanneer men er effectief gebruik van maakt. Het is in feite het voorzien van een centraal punt waar bestaande Brugse bedrijven hun diensten of service kunnen aanbieden zonder de verplichting er gebruik van te maken.”

Schepen Van Volcem besluit: “Wat het project ook uniek maakt, is dat voor de warmtevoorziening waarschijnlijk gebruik gemaakt zal worden van de restwarmte die de verbrandingsoven van het IVBO heeft. De stoomleiding die ook het AZ Sint-Jan voorziet van warmte loopt ondergronds naast het terrein van het project De Blauwe Reiger. De gesprekken hieromtrent werden in het verleden reeds opgestart. De voordelen van het gebruik van deze unieke gelegenheid zijn tweeërlei, enerzijds is het een veel goedkopere vorm van energie en anderzijds zou dit het project naar warmtebehoefte CO2 uitstootvrij maken. Als inspanning naar het milieu kan dit tellen. Dit moet in de nabije toekomst verder concreet uitgewerkt worden.”