Monumentenzorg

Brugge werft erfgoedexperten aan

De stad rekruteert deze maand erfgoedexperten voor een onafhankelijke commissie over Erfgoed.  “Dat gebeurt op aanraden van Unesco zelf, na de hetze rond het ‘bedreigde werelderfgoed’ vorig jaar. Twaalf personen werden aangeschreven. Vijf daarvan zullen maandelijks mee oordelen over wat wel en wat niet kan binnen de werelderfgoedzone. Zelfs over wegen- en groenaanleg krijgt de commissie haar zeg. De stad trekt voor 2011 en 2012 samen 37.500 euro uit voor die commissie.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

De doortocht van de Unesco-delegatie in Brugge deed vorig jaar heel wat stof opwaaien. In het daaropvolgende rapport vroegen de vertegenwoordigers van Unesco zich luidop af of Brugge wel nog de titel van werelderfgoed verdiende. Unesco gaf ook aanbevelingen over hoe Brugge met haar werelderfgoed dient om te gaan. Eén daarvan was het installeren van een onafhankelijke commissie met erfgoedexperten. De stad geeft daar nu gevolg aan. “We schreven twaalf erfgoedexperten aan”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Eind deze maand of begin juli komen we voor het eerst samen om het doel van de commissie toe te lichten. We polsen naar hun interesse en kennis van de stad en de ontstane discussies. Uiteindelijk willen we vijf personen overhouden, die dan vanaf september maandelijks zullen samenkomen.” De twaalf aangeschrevenen (zie kader) komen vooral uit de academische wereld. Per vergadering biedt de stad 500 euro ereloon per lid. In 2011 trekt ze daarvoor 12.500 euro uit, voor 2012 is dat 25.000 euro, voor tien vergaderingen.

Veeg uit de pan

In de commissie krijgen de experts het gezelschap van Brugs schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld) en vier stedelijke ambtenaren. Hun taak is vierledig. Eerst en vooral dient de expertencommissie Unesco-zone (ECU) criteria vast te leggen waaraan toekomstige projecten zullen worden getoetst. “Verder moet ze bouwkundige opdrachten begeleiden en in een vroeg stadium advies verlenen, zowel voor projecten in de werelderfgoed- als in de bufferzone”, zegtVan Volcem. “Het gaat daarbij niet enkel om gebouwen. Ook wegen, groenaanleg en industriële projecten worden afgetoetst. Tot slot moet de commissie ook de opmaak van rapporten voor Unesco begeleiden.”

Ook de huidige Brugse ‘raadgevende commissie voor stedenschoon’ (RCS) blijft bestaan. Al kreeg ze wel een veeg uit de pan van Unesco. Die noemde de commissie “weinig professioneel” en wil dat ze “objectieve beoordelingscriteria vastlegt en hanteert”. Ook het gebrek aan discretie bleek een pijnpunt. “De RCS heeft haar lokale kennis. Indien nodig zullen de Unescocommissie en die voor stedenschoon samen vergaderen”, besluit Van Volcem.

Bron: Het Laatste Nieuws